Katarzyna Zimnicka-Jankowska Wicedyrektor, Grupa Corporate

Transkrypt

Katarzyna Zimnicka-Jankowska Wicedyrektor, Grupa Corporate
Katarzyna Zimnicka-Jankowska
Wicedyrektor, Grupa Corporate Finance
KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
Katarzyna Zimnicka-Jankowska dołączyła do KPMG w 2007 roku. Wcześniej
pracowała w Pekao Access, spółce odpowiedzialnej za doradztwo typu corporate
finance w grupie Banku Pekao S.A.
W Grupie Corporate Finance KPMG Katarzyna doradzała przy realizacji
projektów fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania i strategicznego doradztwa
finansowego. Jej doświadczenie obejmuje nadzorowanie i wykonywanie analiz
finansowych, modelowanie finansowe i sporządzanie wycen, opracowywanie
struktur finansowania projektów inwestycyjnych, przygotowywanie dokumentów
transakcyjnych (tj. memoranda informacyjne czy biznes plany), koordynację
analiz due diligence, a takŜe negocjacje z inwestorami, celami inwestycyjnymi
czy instytucjami finansowymi. Obecnie Katarzyna koncentruje się na doradztwie
przy pozyskiwaniu finansowania, z uwzględnieniem finansowania infrastruktury i
realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Katarzyna Zimnicka-Jankowska ukończyła Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechniki Łódzkiej. Jest kandydatem w programie Charted Financial Analyst, w
którym zdała wszystkie wymagane programem egzaminy.

Podobne dokumenty