dyspozycja kupna/sprzedaży* waluty obcej

Transkrypt

dyspozycja kupna/sprzedaży* waluty obcej
Załącznik nr 17
Załącznik 15
.................................................
(nazwa firmy i adres / pieczęć)
......................................
(miejscowość i data)
DYSPOZYCJA KUPNA/SPRZEDAŻY*
WALUTY OBCEJ
Proszę o kupno/sprzedaż* waluty w kwocie
....................................................
z rachunku /na rachunek
nr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
oraz przekazania/obciążenia równowartości(ą) na rachunek
nr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
....................................................................
(stempel i podpisy osób upoważnionych)
Przyjęto w dniu .....................o godz. ..............według kursu ..................
……..........................................................................
(stempel dzienny banku oraz podpis pracownika )

Podobne dokumenty