Kwiecień - Gmina Blachownia: Strona główna

Komentarze

Transkrypt

Kwiecień - Gmina Blachownia: Strona główna
WIADOMOŚCI
Z RATUSZA
Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (79) kwiecień 2011
ISSN 1730-9190
Zaproszenie
na otwarcie Hali Widowiskowo-Sportowej
Burmistrz i Rada Miejska w Blachowni
mają zaszczyt zaprosić Mieszkańców
na uroczyste otwarcie
Hali Widowiskowo-Sportowej,
które odbędzie się w sobotę 4 czerwca 2011 r. o godz. 11:00
w Blachowni ul. Sportowa.
Baba Wielkanocna 2011
W niedzielę 10 kwietnia
w Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w
Krzepicach odbyła się VI
edycja Regionalnej Prezentacji Stołów Wielkanocnych pn. „Baba Wielkanocna”.
Głównymi organizatorami IV Regionalnej Prezentacji Stołów Wielkanocnych byli: Regionalny
Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Urząd Miejski w Krzepicach, Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Krzepicach,
Rada Powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich w Kłobucku, Starostwo Powiatowe w Kłobucku. Patronat Honorowy nad imprezą objął J.E. ks. Biskup Jan Długosz, Prezes Krajowego
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Władysław Serafin, burmistrzowie i
wójtowie gmin oraz starostowie powiatów: lublinieckiego, myszkowskiego, częstochowskiego oraz kłobuckiego. Naszą gminę godnie reprezentowali goście honorowi: burmistrz
Anetta Ujma, radny Wacław Matuszewski oraz panie z KGW Blachownia i Cisie.
(dokończenie na str.14)
Najlepsze życzenia z okazji
Świąt Wielkiej Nocy
wszystkim Mieszkańcom
składa
burmistrz Anetta Ujma
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Blachowni
Dobra szkoła
lepsze jutro
Gmina Blachownia złożyła wniosek na realizację projektu systemowego p.t. „Dobra szkoła
lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Działanie
9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. POKL Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest wdrożenie kompleksowych programów
rozwojowych wspierających szkoły podstawowe gminy Blachownia w procesie edukacji
dzieci w kl. I-III i uwzględniających indywidualną pracę z uczniem.
(dokończenie na str. 13)
Brązowy medal
Mistrzostw Polski Juniorów
Miłą niespodziankę przyniósł start badmintonistów „Dwójki” w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów, rozgrywanych od 18
do 20 marca w Ropczycach. Karolina Gajos i
Kamil Korbel wrócili z Mistrzostw z brązowym
medalem wywalczonym w grze mikstowej.
(dokończenie na str. 13)
W Krzyżu miłości nauka
foto Alina Bensz
Rok duszpasterski 2010-2011 w archidiecezji częstochowskiej, zgodnie z wolą abp Stanisława Nowaka metropolity częstochowskiego, jest obchodzony jako Rok Peregrynacji Krzyża we wszystkich parafiach i wspólnotach archidiecezji. Krzyż z
relikwiami nawiedza każdą parafię, a jego nawiedzinom towarzyszą sześciodniowe misje, które mają na celu odnowienie
w ochrzczonych łaski wierności Krzyżowi Chrystusowemu, wolę wytrwania przy nim na wzór Maryi oraz chęć głoszenia
i obrony krzyża w życiu indywidualnym, rodzinnym i społecznym - czytamy w Dekrecie dotyczącym peregrynacji krzyża
świętego oraz misji ją poprzedzających. Peregrynacji Krzyża i Misjom jej towarzyszącym przyświeca hasło a zarazem zawołanie biskupie naszego ks. abp Stanisława Nowaka „Chcę pod Krzyżem stać przy Tobie”.
Fragmenty drzewa świętego, na którym umarł Jezus Chrystus zawitały także do parafii w gminie
Blachownia: 7 marca - Św. Franciszka z Asyżu,
16 marca - Św. Michała Archanioła i 31 marca
- Najświętszego Zbawiciela. Do tej uroczystości
wierni przygotowywali się przez Misje Ewangelizacyjne, w trakcie których miała miejsce m.
in. intronizacja Biblii i odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych. Towarzyszyły im dwa znaki: Biblia i Krzyż. Uroczystości zgromadziły rzesze
mieszkańców wraz z duchowieństwem dekanatu blachowieńskiego. Krzyż przywiózł specjalnie przygotowany na
tę okazję samochód – kaplica krzyża. Udekorowanymi odświętnie
trasami przemarszu procesji, relikwie krzyża do kościołów parafialnych nieśli ich proboszczowie. W każdej parafii obecny był jeden z
Księży Biskupów, który przewodniczył Eucharystii, wygłosił naukę
oraz udzielił błogosławieństwa na życie wierne Ewangelii i Krzyżowi. W czasie doby, w której obecny był w parafii peregrynujący
31 marca mszy św. na powitanie relikwii
Krzyż trwały całonocne czuwania modlitewne mieszkańców. (f)
w parafii Najświętszego Zbawiciela przewodniczył
ks. abp Stanisław Nowak
Katolicki Klub Turystyki Aktywnej
w Blachowni
Jesteśmy nieformalnym klubem ludzi, którzy uwielbiają aktywnie spędzać wolny czas. W ramach naszych pasji uciekamy od
wszechobecnej tv, wyłączamy komputery i szukamy kontaktu z
naturą. Wykorzystujemy do tego celu wszelkie dostępne nam formy aktywnego wypoczynku. Kiedy jest okazja, wybieramy się na
górskie wycieczki, biegamy i spacerujemy po okolicznych lasach,
a już maniactwem niektórych z nas jest jazda na rowerze – to
potrafi prawie każdy. Większość posiada rowery (super - wyczynowe nie są potrzebne), a okolice piękne, dlatego szkoda oglądać
je zza szyby samochodu. Nasze zainteresowania wychodzą poza
sport amatorski, staramy się także działać na polu kulturalnym,
promowaniu młodych talentów oraz organizowaniu wystaw i małych form teatralnych. Nasze działania są organizowane w duchu
uniwersalnych wartości chrześcijańskich. Zależy nam, aby poza
wspomnieniami z wyjazdów pozostały cenne przemyślenia i refleksje na przyszłość. (ze strony internetowej www.kkta.pl)
Niezmiennie zapraszamy w każdą niedzielę na godzinkę aktywnego relaksu. Prawie w południe, bo o godzinie 12.30, wyruszamy na leśne ścieżki z niewielkiego parkingu, tuż za mostkiem,
na drodze prowadzącej do Cisia. Mile widziani będą również
piechurzy, bo i w taki sposób odczujemy przyjemność z aktywnego relaksu. Można zabrać ze sobą kije trekingowe. Jak trafi się
piesek, niech też sobie z nami pohasa. W grupie jest raźniej, a
cotygodniowe spotkania budują towarzyskie więzi.
Pytających o precyzyjną lokalizację miejsca zbiórki informuję,
że spotykamy się 300 m od bramy stadionu, zlokalizowanej przy
ul. Ks. Kubowicza.
K. Parkitny
więcej na str. 4
2 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 3 kwiecień 2011
foto Piotr Tuczapski
KKTA zaprasza
7 marca - w parafii Św. Franciszka z Asyżu,
16 marca w parafii Św. Michała Archanioła
ks. bp Antoni Długosz przewodniczył
uroczystej Mszy Świętej oraz wygłosił homilię
Szanowni Państwo
Drodzy Mieszkańcy
Miło mi poinformować Państwa, że nasza Gmina znalazła się wśród nielicznych w województwie śląskim, które uzyskały dofinansowanie do projektu
„Moje Boisko Orlik. 2012”. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego otrzymamy 333 tys. zł. oraz z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu
500 tys. zł.
Kolejną dobrą wiadomością jest to, że w dniu 7 marca 2011 spotkałam się z
Wojewodą Śląskim Zygmuntem Łukaszczykiem. Pan Wojewoda obiecał wesprzeć moje starania uznając za zasadne zintegrowanie działań związanych z
przebudową jazu, obniżeniem lustra wody (zapis w decyzji budowlanej)
i oczyszczeniem zalewu. Tym samym Wojewoda wystąpił do Pełnomocnika Odry 2006 o środki na odmulenie zalewu w Blachowni na 2012 rok w kwocie 3 500 000 zł.
Jeszcze wiosną zostanie ogłoszony przez Starostwo Powiatowe przetarg na wykonanie jazu i grobli piętrzącej wodę. Dzięki współpracy wielu ludzi i instytucji istnieje realna szansa na oczyszczenie zbiornika
w Blachowni.
Dziękuję Państwu za udział w naszej akcji sprzątania gminy – wywóz odpadów wielkogabarytowych.
Wiosenne porządki zakończyliśmy zbiórką imponującej ilości śmieci - 52 tony (11 kontenerów). To kolejny
rekord, który mam nadzieję przyczyni się do tego, że otaczające nas lasy będą czyste i bardziej zachęcające
do spacerów.
Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Życzę Państwu radosnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych.
Anetta Ujma
Burmistrz Blachowni
Dlaczego teraz warto posłać sześciolatka do szkoły?
Rok szkolny 2011/2012 jest ostatnim, w którym dziecko sześcioletnie decyzją rodziców przechodzi do szkoły lub pozostaje w przedszkolu. W kolejnym roku szkolnym wszystkie dzieci siedmioletnie i sześcioletnie idą do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązkowo. Dwa roczniki przybywające w jednym czasie do szkoły uniemożliwią zagwarantowanie przez szkoły podstawowe takich
warunków, jakie zapewniają dzisiaj przybywającym dobrowolnie do szkoły sześciolatkom. W przyszłym roku szkolnym tworzenie
klas pierwszych będzie podlegało ogólnie obowiązującym zasadom – liczebność klas, zmianowość (w zależności od ilości powstałych
klas pierwszych).
Niejeden rodzic dziecka sześcioletniego staje przed dylematem: posłać swoją pociechę do pierwszej klasy, czy pozostawić w przedszkolu.
Co wybrać? Oto kilka argumentów przemawiających za zapisaniem sześciolatka do pierwszej klasy.
Zapisując w tym roku sześciolatka do szkoły rodzice mogą zapewnić swojemu dziecku znacznie lepsze warunki nauki. Należy zwrócić
uwagę, na jakie niedogodności narażone będą dzieci, które do klasy pierwszej trafią w 2012 r. Będą to z pewnością klasy liczniejsze, trudniej będzie zapisać dziecko do szkoły nierejonowej. Taka zwiększona konkurencja będzie tym uczniom towarzyszyć przez wszystkie etapy
edukacyjne – gimnazjum, liceum, studia wyższe, a następnie odnalezienie się na rynku pracy. Dlatego decyzja, jaką podejmą rodzice będzie
miała wpływ na cały okres kształcenia dziecka.
Zgodnie z nową podstawą programową, obowiązującą od 1 września 2009 roku początkowa nauka czytania i pisania ma mieć miejsce w
I klasie szkoły podstawowej. Dzieci, które pójdą do zerówki, a nie do pierwszej klasy, rozpoczną więc naukę czytania i pisania rok później.
W szkole podstawowej dzieci mogą być objęte opieką nawet przez 9 godzin. Opieka świetlicowa jest bezpłatna. Istnieją takie możliwości
organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych, by pierwszoklasiści w szkole, po swoich zajęciach odrabiali zadania domowe oraz brali
udział we wszelkiego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych. Dzieci wcześniej przyzwyczajają się do atmosfery szkolnej, uczą się większej samodzielności i płynnie przechodzą do wymogów, jakie stawia szkoła. Istotną kwestią pozostaje sprawa żywienia. Oprócz obiadów, które są
wydawane w stołówkach szkolnych, istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego posiłku, tzw. podwieczorku, który wydawany byłby
za drobną opłatą. Szkoły przygotowują dla pierwszoklasistów bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie będą mogli brać udział w
zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, pracy z uczniem zdolnym, a także w szeregu zajęć mających na celu rozwijanie indywidualnych
zainteresowań dziecka.
Więcej sześciolatków w szkołach oznacza więcej miejsc dla trzy- i czterolatków w przedszkolach..
Nie można również pominąć aspektu finansowego – w przedszkolu płaci się czesne, w szkole podstawowej nie. Rodzice, którzy nie są pewni,
jaką decyzję powinni podjąć i czy ich dziecko jest przygotowane do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, mogą skorzystać z porad udzielanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. (f)
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 3 kwiecień 2011 3
KKTA zaprasza
30 kwietnia 2011
Spacer szlakami Beskidu Makowskiego
Na kolejną wycieczkę zapraszam w nieco mniej znaną i rzadziej uczęszczana
krainę Beskidów, zwaną Beskidem Makowskim lub Średnim.
Wybierzemy się tam w ostatnią sobotę kwietnia, wyruszając jak zwykle spod
kościoła parafialnego w Blachowni, o godz 5.30. Do przejścia zaplanowałem
18-to kilometrową trasę, prowadzącą z Trzemeśni do Węglówki. Po drodze
odwiedzimy urokliwe schronisko na Kudłaczach, oraz pokonamy najwyższy
szczyt tego beskidzkiego pasma - Lubomir (904 m n.p.m.).
Droga nie będzie uciążliwa i wymagająca. Przy dobrej pogodzie, co mam
nadzieję że się stanie, zostaniemy obdarowani przez przyrodę pięknymi i
rozległymi widokami, a pośród łąk i lasów - złotem płatków kaczeńcy, porastających brzegi licznych w tym rejonie strumyków. Gdy dodamy do tego zapachy kwitnących drzew, śpiew ptaków, blask słonecznych promieni i sporą
rezerwę czasu (do dyspozycji 9 godzin), wyjazd powinien być wspaniałym
relaksem i dobrym wstępem do tradycyjnej majówki. Dysponować będziemy
32 osobowym busem. Koszt przejazdu szacuję na ok 40 zł od osoby. Wrócimy do Blachowni ok godz. 22.30.
Więcej informacji pod nr tel.: 601 505 518
Krzysztof Parkitny
Pokaż swój talent
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Blachowni
TO JUŻ TRZY LATA!
Mija już trzeci rok działalności Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w naszym mieście. Co roku zwiększa się liczba słuchaczy, co nas bardzo cieszy. Staramy się, aby tematyka
wykładów była różnorodna; począwszy od filozofii, sztuki, malarstwa, literatury, medycyny, aż po rehabilitację i
propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.
W roku akademickim 2010/2011wykłady prowadzili:
prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Świtała, dr nauk med. Bogusław Sowada, prof. Leon Maciej, mgr Alojzy Krysiak, mgr
Agnieszka Ozimek, mgr Izydor Podgórski, dr nauk med.
Janusz Szyprowski, malarka mgr Cecylia Szerszeń, mgr
Krystyna Kołaczyk, farmaceuta Oliwia Koprowska, rehabilitantka Zuzanna Jałowiecka, ostatni wykład poprowadzi
prof. dr hab. Janusz Szopa.
Ozdobą naszych wykładów było spotkanie z panem Romanem Plutą - absolwentem Politechniki Śląskiej i Instytutu
Pedagogiki w Opolu. Po przejściu na emeryturę poezja i
plastyka stała się pasją życia codziennego pana Romana.
Wieczór ozdabiały fragmenty wierszy autora i obrazy.
W roku akademickim powstał chór i koło fotograficzne.
Oprócz wykładów odbywają się zajęcia z jogi, choreoterapii i plastyki. Również organizowane są cotygodniowe
wyjazdy na basen w Herbach, gdzie prowadzone są zajęcia
ruchowe w wodzie przez instruktora. Raz w roku słuchacze UTW wyjeżdżają na wycieczkę, w tym roku będzie to
Warszawa, a konkretnie: Zamek Królewski, muzeum Fryderyka Chopina i cmentarz na Powązkach. W ubiegłych
latach zwiedziliśmy: Moszną, Zator, Inwałt, Wadowice
i Kalwarię Zebrzydowską. Myślę, że każdy kto będzie
chciał w nowym roku akademickim brać udział w zajęciach znajdzie coś dla siebie! - zapraszamy.
Zgodzicie się Państwo ze mną, że w Blachowni nie można
się nudzić!
Maria Drabek - UTW
promowania wśród uczniów własnych talentów i pasji
oraz dzielenia się nimi. Uczniowie klas I - VI prezentowali
swoje umiejętności w następujących kategoriach: śpiew,
taniec, sport, humor, a także zorganizowali wystawki i kolekcje, związane ze swoimi pasjami. Po prezentacji talentów uczniowie pożegnali zimę, paląc marzanny na szkol21 marca – pierwszego dnia wiosny - odbyła się w Szkole Podstawowej nr nym boisku.
3 uroczystość pod hasłem „Pokaż swój talent”. Imprezie przyświecała idea
Mateusz Mszyca
4 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 3 kwiecień 2011
Kampania hospicyjna
Kampania Pola Nadziei jest ogólnoświatową i ogólnopolską akcją zbierania funduszy na rzecz ludzi ciężko chorych objętych
opieką hospicyjną. Jej symbolem jest kwiat żonkila – międzynarodowy symbol nadziei dla ludzi
ciężko i nieuleczalnie chorych. Żonkilowa cebulka zasadzona jesienią obumiera, aby wiosną
rozkwitnąć jako piękny kwiat.
Pola Nadziei to program stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie
Cancer Care w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów, a także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los osób terminalnie chorych.
W 1998 roku Organizacja MCCC w Edynburgu obchodziła swoje 50-lecie. Przygotowując się do obchodów tej uroczystości, mając za patronkę Marię Skłodowską – Curie,
postanowiła zapoznać ze swoją pracą jedno z polskich hospicjów. Kraków, który jest
miastem bliźniaczym z Edynburgiem, został wybrany jako miejsce polskiej edycji Pól
Nadziei.
Wiosną 1998 roku w parkach krakowskich zakwitły pierwsze polskie „pola nadziei”.
350 tys. cebulek żonkili oraz niezbędną do przeprowadzenia akcji pomoc i wiedzę przekazała Organizacja MCCC, która jest obecnie jednym z najlepszych brytyjskich ośrodków onkologicznych, oferującym opiekę pielęgniarską pacjentom chorym na raka, którzy wolą być objęci leczeniem w domu.
W wielu miastach Polski odbywają się akcje wspierania kampanii przez liczne w nich
uczestnictwo dzieci, młodzież i dorosłych, np.: w Myszkowie, Kłobucku, Lublińcu i
Częstochowie. Kampania Pola Nadziei zaczyna się w marcu każdego roku konkursem
plastycznym dla dzieci i młodzieży o tematyce hospicyjnej, a w październiku - wszyscy,
którym nie jest obojętne życie ludzi ciężko chorych i przebywających w hospicjach,
sadzą uroczyście na wyznaczonym terenie cebulki żonkili. Kiedy wiosną kwitną żonkilowe Pola Nadziei, przypominają o akcji hospicyjnej na rzecz ludzi cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki.
Mamy nadzieję, że w naszym mieście też możemy taką akcję przeprowadzić pod
Honorowym Patronatem pani burmistrz Anetty Ujmy oraz ks. dziekana Andrzeja Walaszczyka. Wybraliśmy dzień 08.10.2011 r. Mamy też miejsce posadzenia tych
żonkili: teren przy SP1, przy zbiegu ulic: Miodowej i Cmentarnej. Przy okazji tej kampanii chcemy zorganizować w naszej szkole Koncert Charytatywny na rzecz Stowa-
rzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, w którym z pewnością wezmą udział lokalni
artyści, utalentowane dzieci i młodzież z naszych
szkół. Mamy nadzieję, że nikt do kogo zwrócimy się
o uczestniczenie w tym niezwykłym, ale jakże pięknym przedsięwzięciu, nam nie odmówi. Powołaliśmy
Komitet Organizacyjny tej akcji, do którego wchodzą
uczniowie naszej szkoły – członkowie koła PCK, na
czele z dyrektorem naszej placówki – panem Andrzejem Gułą. Członkowie Szkolnego Koła Polskiego
Czerwonego Krzyża przy SP 1 w Blachowni wraz z
opiekunką tego koła p. Teresą Kufel, przez kilka lat
włączali się do tej kampanii przez rozprowadzanie
wśród uczniów, nauczycieli i pracowników administracji szkoły cebulek żonkili i broszki żonkilowe. A
na rzecz dzieci, którymi opiekuje się Stowarzyszenie
Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej członkowie tego koła zorganizowali i przeprowadzali zbiórkę środków higieniczno - pielęgnacyjnych, zabawek,
książeczek i słodyczy.
W ramach kampanii Pola Nadziei odbyło się też w
naszej szkole spotkanie edukacyjne uczniów - „Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieję” - z pracownikiem i wolontariuszką częstochowskiego hospicjum. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli film
„Hospicjum to też życie”, wysłuchali prelekcji pani
psycholog o pacjentach i pracownikach hospicjum, a
pracę osób pomagających pacjentom w tej placówce
przedstawiła zebranym jedna z wolontariuszek.
Mamy nadzieję, że do akcji organizowanych przez
częstochowskie hospicjum licznie włączą się ludzie
o wrażliwych sercach na sytuację i potrzeby, jakie
mają osoby ciężko chore i ich rodziny w okresie terminalnym choroby. Rola drugiego człowieka wobec
ciężko chorego umierającego ma ogromne znaczenie.
Opiekun Szkolnego Koła PCK Teresa Kufel
II i V miejsce zespołu Gimba na Ogólnopolski Turnieju
Tańca Nowoczesnego - Sosnowiec 2011
Dnia 26 marca 2011 roku zespół taneczny „Gimba” uczestniczył w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego „Word Dance” Sosnowiec 2011. Jest to wielka taneczna impreza, barwna i pełna emocji. W tym roku wzięło w niej udział około 130 duetów i zespołów
w różnych kategoriach tanecznych. Nasz gimnazjalny zespół wystąpił w Disco Dance w dwóch kategoriach wiekowych: juniorów i seniorów. Dziewczęta zaprezentowały
się bardzo dobrze, wykonując swoje układy bezbłędnie.
Gimnazjalistki ostatecznie zdobyły V miejsce, niczym nie
odbiegając od zespołów wyżej punktowanych – może zabrakło trochę szczęścia. Absolwentki wywalczyły II miejsce i po raz pierwszy w swojej tanecznej karierze udekorowane zostały srebrnymi medalami. Obie formacje pokazały się w nowych strojach, w których wyglądały bardzo
profesjonalnie. Jeszcze raz dziękujemy Pani Burmistrz
Anetcie Ujmie za ufundowanie gimnazjalistkom pięknych
sukienek. Gimnazjalistki wystąpiły w składzie: V. Hiller,
M. Zawierucha, K. Rykała, M. Kluczniak, P. Gajzner,
M. Sosińska, K. Glanc, K. Buca, K. Nowak, K. Ujma, P.
Pacyna, K. Musiałczyk. Absolwentki wystąpiły w składzie: K.Hamerska, P. Zeler, M. Maludzińska, A. Krogulec, M. Buc, P. Sieradzka, E. Kowalik, W. Kwec, I.
Osadnik, J. Jochymczak.
Maura Jochymczak
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 3 kwiecień 2011 5
Sukcesy gimnazjalistów
W ramach projektu edukacyjnego realizowanego w Gimnazjum
im. J. Korczaka w Blachowni klasa IIb wykonała poniższe opracowanie niektórych osiągnięć uczniów z ostatnich lat.
W ostatnich latach nasza szkoła może pochwalić się licznymi
osiągnięciami sportowymi.
W roku szkolnym 2009/2010 reprezentacje naszych siatkarzy i
siatkarek wywalczyły II miejsce w Gimnazjadzie Powiatu Częstochowskiego w siatkówce plażowej chłopców i dziewcząt w Mykanowie oraz II miejsce w VII turnieju piłki siatkowej chłopców o
puchar dyrektora TZN, a nasi piłkarze zdobyli II miejsce w Gimnazjadzie Powiatu Częstochowskiego w piłce nożnej chłopców we
Mstowie. Dziewczęta zajęły II miejsce w Gimnazjadzie Powiatu
Częstochowskiego w Lekkiej Atletyce Dziewcząt i Chłopców.
Liczne osiągnięcia w tańcu zawdzięczamy szkolnemu zespołowi
tanecznemu „Gimba”. W latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011
były to m.in.: I miejsce w XIII i XIV Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Disco i Show Dance w Lublińcu, I miejsce w XXXV
Jubileuszowym Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów
Artystycznych, V miejsce w Turnieju Tańca Nowoczesnego World
Dance w Sosnowcu, oraz I miejsce w Międzygimnazjalnym Turnieju Tańca Cheerleaders w Mirowie.
Jednym z najważniejszych osiągnięć w przedmiotach ścisłych
mogą pochwalić się: Bartosz Paruzel (IIIa), który w roku szkolnym 2002/2003 został laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego (olimpiady) z chemii, oraz Kamil Skęda – laureat
olimpiady z geografii (2006/2007). Innym ważnym osiągnięciem
z tej dziedziny jest otrzymanie wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie fizycznym „Pingwin” przez Piotra Macherzyńskiego.
Należy również wspomnieć o uczniach, którym udało się dostać do II etapu wojewódzkich konkursów przedmiotowych, a są
to: 2009/2010 - Kamila Biś kl.IIId (biologia); 2010/2011 - Kamil
Chorążyk kl.IIc (matematyka) oraz Jakub Kulasiewicz kl.IId
(geografia).
Wielu z naszych uczniów ma również uzdolnienia plastyczne.
W roku szkolnym 2009/2010 takimi zdolnościami w ogólnopolskim konkursie grafiki komputerowej „Grafkom” wykazali się
Daniel Janus (I miejsce), oraz Kamil Szwed (II miejsce). Natomiast w bieżącym roku przedstawicielem uczniów uzdolnionych
plastycznie jest Radosław Suliga, który zdobył wyróżnienie w
Ogólnopolskim Konkursie na Kartkę Świąteczną.
Duże zainteresowanie komputerami w obecnych czasach zaowocowało osiągnięciami również w tej dziedzinie. Swoje zdolności
informatyczne pokazał Arkadiusz Kożuch zostając w 2008 roku
WICEMISTRZEM POLSKI indywidualnie w Ogólnopolskich Zawodach Informatycznych w Dobczycach. Drużyna naszego gimnazjum zajęła wtedy I miejsce.
Arek Kożuch zajął także I miejsce indywidualnie, a razem ze
Zbigniewem Gajlewiczem II miejsce drużynowo w II Wojewódzkich Zawodach Młodzieży Szkolnej w Informatyce w Sosnowcu.
Mamy również wiele osiągnięć na polu nauk humanistycznych.
W roku 2008 dziewczyny – Sylwia Głuszko i Patrycja Borzęcka
otrzymały wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Pracę Literacką w Katowicach. Z kolei w bieżącym roku ważne zwycięstwo
odniósł Tymoteusz Pyda (IIIc) zostając laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii. Również w olimpiadzie z
języka polskiego wielu uczniom udało się osiągnąć II etap, są to:
Martyna Głąb, Katarzyna Kulej, Rita Turbiarz, Marlena Wilk,
Klaudia Pyda, Paulina Głuszko i Kamil Chorążyk.
W międzynarodowym konkursie na plakat dotyczącym promowania idei wolontariatu uczennica klasy IIb Aleksandra Rataj otrzymała wyróżnienie.
Mamy również osiągnięcia w nauce języków obcych. W roku
szkolnym 2002/2003 Kamila Chajdas otrzymała wyróżnienie w
regionalnym konkursie języka angielskiego „FOX”. Natomiast w
tym roku Olga Rataj zajęła III miejsce w Konkursie Języka Niemieckiego. Gimnazjaliści mają także sukcesy w regionalnych konkursach geologicznych organizowanych przez Państwowy Instytut
Geologiczny w Sosnowcu i tak w roku 2005 Karolina Marchewka
– finalistka, w roku 2006 Katarzyna Kwiatkowska – finalistka.
Natomiast w roku szkolnym 2008/2009 dwie uczennice klas III
Klaudyna Koza i Karolina Janik zostały również finalistkami
tego konkursu.
A w Międzynarodowym Konkursie Graficznym – PROCESY
KLIMATYCZNE w roku 2005 uczennica Katarzyna Ujma zdobyła III miejsce.
Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, zarówno tych dużych, jak
i mniejszych i mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów obecnym i przyszłym gimnazjalistom.
Uczniowie klasy IIb rok szkolny 2010/2011
STOP PIJANYM KIEROWCOM
13 kwietnia 2011 roku w godzinach od 7 do 13 na terenie
miasta Blachownia została przeprowadzona akcja „STOP PIJANYM KIEROWCOM”. Była ona zainicjowana przez członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Blachowni. W akcji czynny udział wzięła Pani Burmistrz Anetta
Ujma, która jest zaangażowana w projekty GKRPA. Po raz kolejny uzyskaliśmy wsparcie Wydziału Ruchu Drogowego Miejskiej
Komendy Policji w Częstochowie. Wspólnie sprawdziliśmy stan
trzeźwości 1007 osób kierujących pojazdami samochodowymi.
Przerażającym był fakt, że wśród osób badanych znalazły się 3
osoby nietrzeźwe, które kierowały samochodem.
Na szczęście nie wydarzyła się żadna tragedia z udziałem
zatrzymanych. Akcja została przyjęta z wielką aprobatą wśród
mieszkańców Blachowni, tym bardziej, że przebiegała w miłej i
przyjaznej atmosferze, a działania nasze miały charakter prewencyjny, których zadaniem było ukazanie problemu i zapobieganie
następstwom jazdy w stanie nietrzeźwym. Każda przebadana
a trzeźwa osoba, otrzymała upominek w postaci smyczy okolicznościowej, naklejki na szybę samochodu „Jeżdżę trzeźwo” i
ulotkę promującą trzeźwy styl życia.
6 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
W związku z pozytywnym przyjęciem naszej akcji wśród społeczności Blachowni i powagą problemu, planujemy przeprowadzanie
kolejnych kontroli trzeźwości kierowców.
Aneta Stawicka
- Nr 3 kwiecień 2011
Krzysztof Borowski Blachownia członkiem Polskiego Klubu
Infrastruktury Sportowej
Mistrzem Europy
16 marca podczas Halowych Mistrzostw Europy Weteranów, rozgrywanych w belgijskim
Gent, Krzysztof Borowski zwyciężył w biegu
na 3000 m. W kategorii M 55 zmierzył się z
28 biegaczami z Europy i jako jedyny osiągnął
czas poniżej 10 minut: 9:56.80. Tym bardziej
jest to cenny wynik, ponieważ biegaczowi z
Blachowni przydarzył się upadek.
Na drugim miejscu podium, 4 sekundy za zwycięzcą, uplasował się David Oxland z Wielkiej
Brytanii, trzecie miejsce zajął Cess Kraaijeveld z
Holandii. Warto również przypomnieć, że na tym
samym dystansie w XX Mistrzostwach Polski
Weteranów nasz biegacz był również bezkonkurencyjny zdobywając mistrzostwo.
3. Bieg Częstochowski
9 kwietnia w sobotę odbyła się III edycja organizowanego przez Stowarzyszenie „Zabiegani”
Biegu Częstochowskiego. Na trasę wyruszyło 800
biegaczy z niemal całej Polski. Byli też goście z
zagranicy. Dystans biegu liczył 10 km, a trasa wiodła wokół Klasztoru Jasnogórskiego.
W dniu 30 marca 2011 roku promotorzy sportowej Blachowni, Aneta Stawicka i Jacek
Chudy, wzięli udział w 4 Ogólnopolskim Kongresie Infrastruktury Sportowej w Spale.
Było to największe tego typu wydarzenie w kraju, które zgromadziło w jednym miejscu przedstawicieli administracji samorządowej, kadrę zarządzającą firmami z branży
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, działaczy sportowych, a także ekspertów z zakresu projektowania, finansowania, marketingu i zarządzania obiektami sportowymi.
Podczas Kongresu można było wymienić opinie i doświadczenia dotyczące promocji
miasta i zapoznać się z informacjami o źródłach finansowania inwestycji sportowych.
Bogaty program merytoryczny Kongresu
obejmował panele seminaryjne, wystawę
prezentującą ofertę
firm, miast i gmin, a
także konsultacje z
wybitnymi ekspertami działającymi na
rynku infrastruktury
sportowej. Ważnym
punktem programu
Kongresu była uroczysta gala wręczenia
wyróżnień i certyfikatów. Uzyskanie przez Nasze miasto certyfikatu członka PKIS jest równoznaczne z
przystąpieniem do Programu Promocji Gmin i Powiatów „Budujemy Sportową
Polskę”. Celem programu jest pokazanie opinii publicznej oraz promowanie w Polsce
i w Europie, tych miast, gmin, powiatów oraz ich prezydentów, burmistrzów, wójtów
i starostów, którzy wspierają rozwój sportu dzieci i młodzieży, którzy rozumieją znaczenie bezpieczeństwa uprawiania sportu, którzy budują obiekty sportowe myśląc o
niepełnosprawnych, którzy promują zdrowy, aktywny i bezpieczny styl życia, którzy
w ten sposób tworzą otwarte i nowoczesne społeczeństwo europejskie.(A.S.).
Półmaraton Dąbrowski za nami
Nasze miasto reprezentowało 9 biegaczy: Borowski Krzysztof, Bury Andrzej, Chudy Jacek, Kmita Piotr, Kukuła Rafał, Norman Maciej, Parkitny
Krzysztof, Pilarski Piotr, Selka Sławomir. Jak
zwykle nie zawiódł Krzysztof Borowski, który
zajął 1 miejsce w swojej kategorii wiekowej i 13
miejsce w kategorii OPEN.
za informację dziękujemy
Panu Jerzemu Walaszczykowi (R.Z.)
3 kwietnia 2011 roku przy
pięknej słonecznej pogodzie odbyła się IV edycja
Półmaratonu Dąbrowskiego. Kolejny raz byliśmy
świadkami rekordu frekwencji. W biegu głównym, na malowniczej trasie w Dąbrowie Górniczej
wystartowało 734 uczestników w tym 76 kobiet.
Żywiołowy doping mieszkańców na trasie Półmaratonu, fantastyczna
młodzież dąbrowska, koleżeńska atmosfera, to wszystko sprawia, że do tego magicznego miejsca z roku na
rok przybywa, coraz więcej uczestników. Wystartowali tam również nasi biegacze
godnie reprezentujący Blachownię. Jako pierwszy z reprezentantów naszego miasta,
wbiegł na metę Krzysztof Borowski (01.17.29/ 6 miejsce), drugi – Jacek Chudy
(01.36.25/142 miejsce), a następnie Robert Pędziwiatr (01.38.53/180 miejsce) i
Zdzisław Stawicki (01.48.19/359 miejsce). Możemy się również poszczycić udziałem naszej najmłodszej reprezentantki Wiktorii Stawickiej w Biegu Skrzata, która
pobiegła w grupie 420 dzieciaków. Ta liczba pokazuje ogromne zapotrzebowanie na
tę formę rekreacji i rywalizacji wśród dzieci i młodzieży. Wszystkim zawodnikom
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. (A.S.)
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 3 kwiecień 2011 7
Z życia OSP Blachownia, Cisie
Dla naszych strażaków nadejście wiosny wiąże się z nasileniem pożarów, a
w szczególności wypalania traw. Wszelkie apele do gospodarzy i mieszkańców nie przynoszą skutku. Wyjeżdżamy kilka razy dziennie. Strażacy z OSP
Blachownia brali udział w uroczystościach kościelnych. W naszej świątyni
odbyły się adoracje relikwii Krzyża Świętego.
Marzec to również czas zebrań. W tym roku w naszych organizacjach odbyły się zebrania sprawozdawczo - wyborcze.
W dniu 19.03.2011r. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Cisiu gdzie wyłoniono nowe władze OSP:
1. Prezes – Rafał Kocher
2. Naczelnik- Daniel Hadrian
3. Wiceprezes- Kamil Ujma
4. Sekretarz – Katarzyna Sneka
5. Skarbnik – Mariusz Sneka
6. Zastępca naczelnika – Andrzej Puchała
7. Gospodarz – Zenon Szuba
8. Członek odpowiedzialny za Młodzieżową Drużynę Pożarniczą –
Emil Sneka
9. Członek Zarządu – Malicki Eugeniusz
W dniu 26.03.2011r. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze w
OSP Blachownia. W skład nowego Zarządu weszli:
1. Prezes – Janusz Mszyca
2. Naczelnik- Włodzimierz Walaszczyk
3. Wiceprezes- Krzysztof Szwarlik
4. Sekretarz – Grzegorz Jelonek
5. Skarbnik – Rafał Matusz
6. Zastępca naczelnika – Witold Głąb
7. Gospodarz – Karina Cynkowska
8. Członek odpowiedzialny za Młodzieżową Drużynę Pożarniczą – Krzysztof Walaszczyk
9. Członek Zarządu – Józef Ball
10. Członek Zarządu – Adam Cholewka
11. Członek Zarządu – Jacek Piotrowski
Strażacy na swoich zebraniach dokonali podsumowania dotychczasowej
działalności i zakreślili plan działania na rok następny. Druhowie w obecności władz gminy Pani Burmistrz Anetty Ujma oraz Przewodniczącego Rady
Miejskiej Pana Henryka Kani przedstawili swoje problemy z prośbą o pomoc w ich rozwiązywaniu.
8 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 3 kwiecień 2011
W dniu 30.03.2011r. w siedzibie OSP Blachownia odbył
się Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież
zapobiega pożarom”. O godzinie 10 rozpoczęła go pani
burmistrz Anetta Ujma. Startowało 14 uczniów ze szkół
podstawowych, gimnazjum i szkoły średniej.
Komisja w składzie: przewodniczący dh Henryk Trzepizur, Grzegorz Jelonek, Eugeniusz Malicki, Janusz
Mszyca i pani Jadwiga Maciejewska wyłonili laureatów.
Szkoła podstawowa: 1. Mateusz Buca (SP Łojki); 2. Kamil Makowski (SP Łojki); 3. Bartłomiej Tuczapski (SP nr
3). Gimnazjum: 1. Kamil Szwed; 2. Kinga Ujma; 3. Piotr
Gloc. Ponadgimnazjalne: 1. Tomasz Góździk pomimo
braku konkurencji w swojej kategorii wiekowej uzyskał
największą ilość punktów. Laureaci zostali zakwalifikowani do Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym, który odbył się 11 kwietnia br o godzinie 10 w
Blachowni w Szkole Podstawowej nr 1.
Na zakończenie pani sekretarz gminy wręczyła nagrody
książkowe oraz dyplomy ufundowane przez Urząd Miejski
laureatom oraz pozostałym uczestnikom turnieju. Podziękowała również opiekunom: pani Danucie Filipowicz (SP
nr 1), Bożenie Wierzbickiej (SP nr 3), Krystynie Walenta
(SP w Łojkach), Annie Machura (SP w Cisiu) oraz Annie
Jedynak (Gimnazjum) za staranne przygotowanie uczniów.
Janusz Mszyca, Grzegorz Jelonek. Zdjęcia: Grzegorz Jelonek
Harmonogram zawodów wędkarskich
w 2011 roku:
03.04.2011 - Otwarcie sezonu Zbiornik „Wykopalisko”
17.04.2011 - Puchar Prezesa Koła PZW Zbiornik „Wykopalisko”
08.05.2011 - Spławikowe Mistrzostwa Koła Staw Główny
29.05.2011 - Dzień Dziecka Zbiornik „Wykopalisko”
03.07.2011 - Puchar Burmistrza Blachowni Staw Główny
07.08.2011 - Zawody Sponsorowane Zbiornik „Ostki”
25.09.2011 - Zakończenie sezonu Staw Główny
Sukcesy siatkarzy z Gimnazjum
Uczniowie Gimnazjum w Blachowni trzeci
rok z rzędu zdobyli wicemistrzostwo Powiatu Częstochowskiego w piłce siatkowej
chłopców. Podczas gier eliminacyjnych nasi
chłopcy pokonali zespół Kamienicy Polskiej
2:0 oraz Konopisk 2:0.
Nasza reprezentacja zakwalifikowała się do
turnieju Final Four wraz z
drużynami z Borowna, Mykanowa i Rędzin.
Zawody rozegrane zostały 25
lutego 2011r. w hali sportowej w Broniszewie Starym.
W meczu półfinałowym nasi
Gimnazjaliści pokonali zespół
Rędzin 2:0.
Mecz finałowy niestety nie
ułożył się po naszej myśli i
trzeci raz z rzędu musieliśmy
uznać wyższość gimnazjalistów z Mykanowa. Spotkanie zakończyło się
wynikiem 0:2.
Trzecie miejsce przypadło drużynie z Borowna a czwarte siatkarzom z Rędzin.
Drużyna Gimnazjum w Blachowni wystąpiła
w następującym składzie: Kacper Kostrzewski, Maciej Przybył, Dawid Bialk, Mateusz
Szczerba, Kamil Szczerbak, Krzysztof Cierpiał, Jan Nowak, Kacper Trzyna, Dawid
24 marca 2011 w Technicznych Zakładach
Naukowych w Częstochowie odbył się VIII
12 z Częstochowy. Z wszystkimi drużynami
chłopcy wygrali w stosunku 2:0, jedynie drużynie Gim. nr 3 oddali jednego seta. Awans do
półfinału z pierwszego miejsca w grupie, a w
nim ... „Dwójka” – mistrzowie Częstochowy.
Pierwszy set do tyłu, ale drugi już wygrany no
i tiebreak. Emocje ogromne - te sportowe i te
z okolic zielonego stolika (jakże radosna interpretacja przepisów gry w piłkę siatkową...).
Mecz kończy się naszym zwycięstwem 2:1.
Jest finał - niby jest OK, ale fatum drugiego
miejsca prześladuje nas od trzech lat. Do finału wchodzi „Trójka” - 4 drużyna Częstochowy
po zwycięstwie nad Gim. nr
17 (3 m w Częstochowie). Po
dwóch zaciętych setach jest
upragnione zwycięstwo - fatum pokonane - ale z TAKIMI
chłopakami można osiągnąć
naprawdę wiele.
Turniej Gimnazjalistów o Puchar Dyrektora TZN. To cykliczna i prestiżowa impre-
za, w której rokrocznie udział bierze od 10 do
nawet 25 reprezentacji Gimnazjów z powiatu
częstochowskiego i sąsiednich .
Gimnazjaliści z Blachowni startują w Turnieju
praktycznie od początku jego historii. W ciągu
ostatnich trzech lat za każdym razem dochodzili do finału. Dwa razy z rzędu zdobywali
drugie miejsca. W tym roku nie dali swoim
rywalom żadnych szans...
Ale po kolei...
W tegorocznej imprezie udział wzięło 10
Gimnazjów. Nasi reprezentanci znaleźli się w
grupie z kolegami z Gimnazjum nr 3, 4, 11 i
Będzie Orlik
w Blachowni!
W ramach rządowego projektu „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” w Blachowni powstanie nowoczesny kompleks sportowy. Orlik
powstanie przy Szkole Podstawowej nr 1
w Blachowni. Będzie służył mieszkańcom
gminy, którzy będą mogli aktywnie wypoczywać, klubom sportowym z naszej gminy,
które będą mogły przeprowadzać zajęcia treningowe, jak i uczniom szkoły, którzy będą
mogli korzystać z tego obiektu podczas zajęć wychowania fizycznego. Powstawanie
tego typu boisk przyczyni się do zwiększenia
różnorodności organizowanych imprez sportowych. Obiekt będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego będzie bezpłatne.
Głąb, Bartosz Sikora, Piotr Sirek, Robert
Zielonka, Andrzej Zyska i Paweł Zawis.
Andrzej Kuzior, zdjęcie: Tymoteusz Pyda
Zespół Gimnazjum wystąpił w składzie: Kacper
Kostrzewski, Maciej Przybył, Dawid Bialk, Mateusz
Szczerba, Kamil Szczerbak, Kacper Trzyna, Jan
Nowak, Krzysztof Cierpiał,
Dawid Głąb, Andrzej Zyska, Bartosz Sikora, Piotr Sirek.
Opiekun drużyny Andrzej Kuzior
Koszty utrzymania czystości i porządku w gminie
W 2010 roku Urząd Miejski w Blachowni na utrzymanie czystości i porządku w gminie
poniósł następujące koszty:
1. Usunięcie nieczystości z koszy ulicznych - 49 596,68 zł;
2. Wywóz odpadów segregowanych - 39 507,00 zł;
3. Wywóz odpadów wielkogabarytowych - 15 049,96 zł;
4. Uprzątnięcie dzikich wysypisk śmieci - 14 704,93 zł.
Łącznie poniesione koszty: 118 858,57 zł.
Kompleks będzie się składał z boiska do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 62 m, boiska
wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykówki, budynku z szatniami, magazynem
sprzętu sportowego i pomieszczeniem gospodarza obiektu. Zajęcia treningowe będzie
można przeprowadzać nawet w godzinach
wieczornych, gdyż boiska będą oświetlone.
Planowany koszt budowy Orlika w Blachowni to 1.302.000 zł, z czego dotacja z
budżetu państwa wyniesie 500.000 zł, dotacja z urzędu marszałkowskiego 333.000 zł,
środki gminne przekazane na ten cel wyniosą
469.000 zł.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie budowy kompleksu sportowego pierwsze prace
powinny rozpocząć się w lipcu, a otwarcie
Orlika planowane jest na wrzesień 2011
roku. Nasza gmina jako jedna z pierwszych
w tym roku złożyła wniosek o dofinansowanie budowy, wnioski można było składać do
26 marca bieżącego roku.
Warto też wspomnieć, że w roku 1976 został
oddany do użytku Stadion Sportowy KS „Pogoń” Blachownia, który w 1979 roku został
włączony do utworzonego Ośrodka Sportu i
Rekreacji, w roku 2006 został zmodernizowany i została nadana mu nazwa „Stadion
Miejski im. Orłów Górskiego w Blachowni”.
Do tej pory stadion w Blachowni należy do
najładniejszych w regionie. Dokładnie po 35
latach od powstania stadionu nasze miasto
wzbogaci się o 2 niezwykle potrzebne obiekty sportowe, którymi będą: hala sportowa
oraz kompleks boisk Orlik.
Rafał Ziółek
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 3 kwiecień 2011 9
Z życia Mieszkańców
Starej Gorzelni
W dniu 2 kwietnia b. r. z inicjatywy Rady Sołeckiej w Starej Gorzelni odbyła się akcja sprzątania naszej miejscowości. Przy pięknej wiosennej pogodzie 22 mieszkańców naszej wioski przybyło na miejsce
zbiórki. W akcji udział wzięły całe rodziny, pośród sprzątających byli
zarówno inżynierowie, robotnicy, rolnicy, studenci, uczniowie i osoby niepełnosprawne. Najstarszym uczestnikiem był 81 – letni pan
Stanisław, a najmłodszą uczestniczką 7 – letnia Ola, która sprzątała
pobocza ulicy Przysiecznej i Wielkoborskiej wraz ze swoimi rodzicami, i dziadkami. Pomimo, że sprzątanie nieczystości nie należy
do zadań łatwych i przyjemnych, uczestnicy zgodnie stwierdzili, że
nie przyniosło im to ujmy na honorze, lecz byli dumni z wykonanej
pracy, oraz z tego, że na niedzielnym spacerze z rodziną nie będą
musieli oglądać zaśmieconych poboczy i rowów naszych ulic. Plonem naszej akcji było zebranie 75 worków śmieci, każdy o pojemności 125 litrów. Po skończonym sprzątaniu uczestnicy spotkali się
na posesji pani Leokadi na gorącej kawie i herbacie, oraz pysznym
cieście przygotowanym przez członków Rady Sołeckiej.
Mistrzostwa
Polski
w Taekwondo
W dniach 11-13.03.2011 roku w Ostródzie odbyły się 18 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Taekwondo. W zawodach udział
wzięło 421 zawodników i zawodniczek z 31 klubów.
Tradycyjnie już bardzo dobrze zaprezentowali się nasi młodzi sportowcy. W tegorocznych zawodach sekcja KS Orient Blachownia
reprezentowana była przez Mateusza Kuziora (kat. dzieci rocznik
2002) i Macieja Kasprzyka (kat. młodzików do 140 cm).
Start kategorii wiekowych naszych zawodników zaplanowano na
sobotę od godziny 9.00. Wyjechaliśmy więc w piątek rano, tak, aby
po 7 godzinach zameldować się w pensjonacie w Ostródzie. Krótki spacer po mieście, pyszne lody z bakaliami, kolacja i zasłużony
odpoczynek.
Od sobotniego rana zawody.
Maciek rozpoczyna od mocnego
uderzenia. W technikach szybkościowych nie daje szans rywalom
- mamy złoto! W tym czasie, w
tej samej konkurencji Mateusz
wchodzi do finału i tam zajmuje
doskonałe 4 miejsce - jest dobrze!
Ok. godziny 13.00 rozpoczynamy
starty w konkurencji walk. Mateusz w formule walki soft- stick
idzie jak burza. Wygrywa kolejno
cztery walki i awansuje do finału.
Po zaciętym pojedynku niestety
przegrywa - ale jet bardzo dobrze
- jest srebrny medal! Tymczasem
Maciek po raz pierwszy na tak
ważnych zawodach walczy w formule semi-kontact. No i radzi sobie doskonale. Zawody kończy na
bardzo dobrym 4 miejscu. Jesteśmy bardzo zadowoleni.
Do Blachowni wieziemy dwa medale: złoty i srebrny oraz dwa
czwarte miejsca.
Andrzej Kuzior, zdjęcia: Krzysztof Kasprzyk i Andrzej Kuzior
10 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Rada Sołecka jeszcze raz dziękuje wszystkim uczestnikom za włożony wysiłek i trud. Dziękujemy również pani burmistrz Anetcie
Ujmie, oraz kierownikom referatów: panu Markowi Dądeli i panu
Wiesławowi Włodawcowi za dostarczenie worków i rękawic, oraz
szybki wywóz zebranych nieczystości.
K.Ś.
Program PEAD – 2011
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni informuje:
Od dnia 15 marca 2011 r. rozpoczęto kwalifikację do pomocy w ramach
Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej – PEAD 2011.
Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w ramach Programu wynosi:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 715,50 zł
- dla osoby w rodzinie – 526,50 zł
Przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z następujących powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.:
- ubóstwa
- sieroctwa
- bezdomności
- bezrobocia
- niepełnosprawności
- długotrwałej lub ciężkiej choroby
- przemocy w rodzinie
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
- alkoholizmu lub narkomanii
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Kwalifikacji do pomocy w ramach programu dokonują pracownicy
socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Blachowni (pokój 8 i 9), zgodnie z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się.
Wydawanie żywności otrzymywanej z Banku Żywności w Częstochowie w ramach Programu będzie miało miejsce w punkcie przy:
- Nr 3 kwiecień 2011
ul. Miodowa 4a w Blachowni
Terminy wydawania żywności będą podane
po uzgodnieniu daty dostawy.
Koło Emerytów
w Blachowni
Serdecznie zapraszamy Panie na:
8 marca 2011r. w siedzibie OSP zebrała się dość duża grupa
emerytów i emerytek na spotkaniu z okazji święta „Dnia Kobiet”.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich
Burmistrz Blachowni Anetta Ujma, Przewodniczacy Rady
Miejskiej Henryk Kania, przedstawiciel Zarządu Okręgu PZEiR w Częstochowie, prezes GS Blachownia, delegat koła emerytów z Gnaszyna.
Po przywitaniu gości przez Przewodniczącą Koła p.Henrykę Ball, głos zabrali goście, którzy w krótkich i serdecznych
słowach życzyli naszym paniom dużo zdrowia i wszystkiego
najlepszego.
Następnie przystąpiono do tańców przy muzyce z płyt, a
w przerwach do pałaszowania smakołyków przygotowanych
przez nasze członkinie, za co im serdecznie dziękujemy.
Tak więc bawiono się do późnych godzin wieczornych wesoło i skocznie. Z.K.
Dzień Kobiet KGW
w Blachowni
10 marca panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Blachowni
świętowały Dzień Kobiet. W sali obok OSP zebrały się niemal
wszystkie członkinie Koła, a także zaproszone panie: Krzysztofa Palacz, Jadwiga Łysakowska i Lidia Figiel. Przy smacznych
potrawach, pysznych ciastach, kawie i winie panie rozmawiały
o swoim święcie oraz o najbliższych planach Koła.
Czas umilała kapela Walentego Mazura oraz Zespół „Blachowianki”. Była chwila na wspólne śpiewanie.
Spotkanie zorganizowała i prowadziła przewodnicząca
KGW Krystyna Kowalczyk. (f)
AKCJĘ BEZPŁATNYCH
BADAŃ CYTOLOGICZNYCH,
która odbędzie się w
NZOZ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ
BLAMED
UL.SIENKIEWICZA 4
W SOBOTĘ 07.05.2011
Zaproszenie kierujemy do kobiet
w wieku 25-59 lat,które w ciągu
ostatnich 3 lat nie miały wykonanego badania cytologicznego
Wykonując to proste, bezbolesne,
bezpłatne badanie możesz uchronić się przed chorobą nowotworową.
Zgłoszenia
przyjmujemy
pod numerem
telefonu
34-3270-378
Koło Emerytów
w Łojkach
5 marca członkowie koła emerytów w Łojkach spotkali się na uroczystości z okazji
Dnia Kobiet. Wszystkich przybyłych gości
oraz członków koła przywitała przewodnicząca Krzysztofa Palacz. Złożyła też życzenia
wszystkim paniom z okazji ich święta. Następnie głos zabrali i złożyli życzenia: burmistrz p. Anetta Ujma, radny p. Andrzej Cierpiał, prezes GS. p. Halina Mercik oraz nasza
koleżanka z Zarządu Okręgu z Częstochowy
p. Zenobia Mielniczuk. Pani Ewa Kierach z
Zarządu PZER i I przekazała nam Karty Seniora, które uprawniają do 12% zniżki na leki
w aptekach Nowa Farmacja.
Koleżanki z koła emerytów w Konopiskach
założyły zespół ,,Walentynki” i to właśnie one
umilały nam to spotkanie. Piosenki i układy
taneczne w ich wykonaniu do znanych melodii zostały nagrodzone dużymi brawami.
Koleżanka Bogusia Piwowarczuk, która założyła ten zespół przygrywała nam do tańca
na akordeonie. Bawiono się wyśmienicie do
późnych godzin wieczornych.
Wśród zaproszonych gości była też p. Krystyna Kowalczyk z K G w Blachowni i p. Halina Terlicka z koła emerytów w Gnaszynie.
Zarząd Koła w Łojkach dziękuje koleżankom z Konopisk za ich wspaniały występ i
zaproszonym gościom za przybycie na naszą
uroczystość.
B.L.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 3 kwiecień 11
BMW Winter Cup 2011
W niedzielę 6 marca tor wyścigowy w Wyrazowie gościł miłośników samochodów marki BMW. Chłodne, niedzielne przedpołudnie nie odstraszyło uczestników spotkania i kibiców sportów motorowych, którzy licznie zjawili się na torze.
Po przejazdach próbnych zawodnicy zmierzyli się w próbie
sprawnościowej na czas. Ośmiu najlepszych startujących zmierzyło się w wyścigu równoległym. Na torze mogliśmy również
oglądać pokazy motocyklistów oraz konkursowe, najbardziej
efektowne „palenie gumy”. Nie zabrakło pokazu driftu, gdzie
kierowcy mogli zademonstrować pełnię swoich umiejętności i
możliwości swoich samochodów.
O bezpieczeństwo uczestników dbali strażacy z OSP Blachownia
oraz pogotowie ratunkowe. Nagrody dla zwycięzców niedzielnych zawodów wręczała Burmistrz Blachowni Anetta Ujma.
Tenis stołowy popularny
w SP Łojki
Dużym sukcesem dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łojkach zakończyły się Mistrzostwa Powiatu Częstochowskiego w tenisie stołowym w dn. 2.03.2011 r. w hali sportowej w Kłomnicach.
Zespołowo - Mateusz Buca, Jakub Schwałkowski i Kamil Soliński
wywalczyli I miejsce w powiecie (na 12 startujących szkół). Indywidualnie Mateusz Buca zajął II miejsce, przegrywając minimalnie
finał.
Następny etap - zawody rejonowe odbędą się w Kłobucku, gdzie drużyna ma szansę na podium.
Sławomir Pyda
Turniej Szachowy o „Złotą Wieżę”
Były to pierwsze tegoroczne zawody, otwierające sezon sportów motorowych na torze w Wyrazowie. O kolejnych zawodach
będziemy informowali na naszej stronie, zapraszając na nie
wszystkich kibiców sportów motorowych.
Rafał Ziółek
Mistrzostwa Polski Kadetów
W dniach 12 - 13 marca 2011 roku w Jaworznie odbyły się Eliminacje Strefowe do Finału XVII Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Boksie (Mistrzostwa Polski Kadetów). W zawodach strefowych uczestniczyło (po wcześniejszych kwalifikacjach) 2 zawodników z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Blachownia” - Karol WALASZCZYK w wadze 75 kg oraz Jacek
RUP w wadze + 80 kg.
W dniu 12 marca br. odbyły się walki półfinałowe, w których
zawodnicy UKS Blachownia spotkali się z:
- w kategorii wagowej 75 kg Karol WALASZCZYK wygrał na
punkty z Wodeckim Miłoszem z Myszkowa, zdobywając awans
do walk finałowych,
- w wadze + 80 kg Jacek RUP po wyrównanej walce, przegrał na
punkty z Szymonem Kantorowiczem z Mysłowic, zajmując III
miejsce w Turnieju.
Natomiast 13 marca podczas walk finałowych Karol WALASZCZYK zdecydowanie wygrał przez RSC w III rundzie z Mateuszem POKORSKIM z RKS Łódż. Karol WALASZCZYK
wygrywając eliminacje strefowe uzyskał awans do walk finałowych XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży jakie odbędą
się w dniach od 27.04. - 03.05.2011 w Sobótce oraz znalazł się
w ósemce zawodników kategorii wagowej 75 kg, którzy będą
walczyć o tytuł Mistrza Polski Kadetów na rok 2011.
Andrzej Zalas
12 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
W dniu 13.03.2011 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbył się Ogólnopolski Turniej Szachowy o „Złotą Wieżę”
- Turniej Powiatowy. Drużyna z Blachowni
zajęła III miejsce. Pierwsze miejsce zajęła
drużyna z Konopisk.
Drużnyna z Blachowni grała w następującym składzie: Matuszczyk Andrzej, Krzysztof Kawelczyk, Krauze Magdalena, Kawelczyk Zenon, Soliński Kamil, Woźniak Dawid, Spałek Jakub. Trzej
ostatni zawodnicy są to juniorzy, którzy reprezentowali Szkółkę Szachową ze Szkoły Podstawowej z Łojek. Młodzi szachiści mieli duży
wkład w zajęcie tak dobrego miejsca.
Krzysztof Kawelczyk
- Nr 3 kwiecień 2011
Starty w turniejach
ogólnopolskich
Bardzo dobrze zaprezentowali się Kamil
Korbel i Karolina Gajos na Preferowanym
Turnieju Juniorów 19 lutego w Suchedniowie. Kamil Korbel dotarł do ćwierćfinału
turnieju, w którym przegrał z M. Szwejkowskim (Suwałki) po trzysetowym pojedynku.
Wcześniej Kamil pokonał M. Ustimowicza
(Kędzierzyn-Koźle), P. Płazę (Bogatynia) i
K. Jakowczuka (Białystok). Karolina Gajos
dotarła do półfinału turnieju pokonując M.
Kozdrę (Jelenia Góra), K. Morawską (Niepołomice) i A. Skrzyńską (Zamość). W półfinale Karolina stoczyła zacięty pojedynek z P. Owczarczuk
(Księżyno) 21:17, 12:21, 20:22. Zawodnicy z Blachowni byli o krok od
awansu do finału gry mieszanej. W walce o finał przegrali nieznacznie z
parą gospodarzy P. Przyjemski/A. Belicka (23:21,20:22,19:21). Nagrodą
za trzecie miejsca były puchary i duża liczba punktów do listy rankingowej Polskiego Związku Badmintona. Po raz drugi w tym sezonie juniorzy „Dwójki” Blachownia wystartowali w ogólnopolskim turnieju
seniorskim o „Puchar Śląska”, rozgrywanym 5 i 6 marca w Bieruniu.
Kamil Korbel i Karolina Gajos w grze mikstowej wywalczyli czwarte
miejsce. Mikst Filip Albrycht/Katarzyna Mysłek został sklasyfikowany
na siódmej pozycji. W grze pojedynczej mężczyzn Kamil Korbel pokonał kolejno Tomasza Martina (Kędzierzyn-Koźle), Wojciecha Szczypka
(Plesbad Pszczyna), Adama Sowę (Kolejarz Częstochowa). W meczu
o wejście do finału przegrał z Wojciechem Poszelężnym (Choroszcz).
Duże słowa uznania należą się Danucie Korbel, która grając w parze z
Elżbietą Olszewską (Unia Bieruń), zajęła trzecie miejsce w grze deblowej kobiet. Najlepszy wynik na turnieju spośród zawodników „Dwójki”
osiągnęła Karolina Gajos. Po wygranych meczach z M. Jewtuch (Kędzierzyn-Koźle), K. Mysłek (Jedynka Częstochowa) i E. Goldwasser
(Sobótka) awansowała do finału.
dokończenie ze str. 1
Dobra szkoła
lepsze jutro
Projekt będzie realizowany w okresie od 1 IX 2011r. do 30 VI 2013r.
i jest skierowany do uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych
nr 1, nr 3 i w Łojkach.
W ramach projektu realizowane będą zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęcia
logopedyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne, matematyczno-przyrodnicze.
W ramach projektu zostanie doposażona baza dydaktyczna szkół w
sprzęt specjalistyczny – oprogramowania, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, programy multimedialne, plansze, tablice edukacyjne do realizacji treści z
zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej i inne.
Na realizację programu zaplanowano kwotę 146.178 zł. Projekt w
całości finansowany ze środków strukturalnych. (f)
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
na terytorium Polski przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań.
Celem spisu jest zebranie informacji o stanie liczebnym ludności
Polski oraz sytuacji demograficznej
- poszczególnych jednostek podziału
terytorialnego kraju, poznanie zmian
zachodzących w procesach demograficznych i społecznych, zebranie
informacji o liczbie i strukturze gospodarstw domowych i rodzin oraz
ich warunkach mieszkaniowych, uzyskanie informacji społecznoekonomicznych, w tym o poziomie wykształcenia, aktywności ekonomicznej, dojazdach do pracy oraz źródłach utrzymania ludności,
zbadanie zjawiska migracji ludności.
Spisowi podlegają osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające
w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby niemające miejsca zamieszkania, mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Zgodnie z ustawą o NSP 2011 w spisie należy udzielać ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
Rachmistrz spisowy będzie nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu.
W meczu finałowym Karolina pokonała Kingę Stefańską (Sokół Ropczyce) 21:19 i 21:13 i po raz pierwszy w swojej karierze wygrała turniej
seniorski.
Brązowy medal
Mistrzostw Polski Juniorów
dokończenie ze str. 1
Początek meczu o ćwierćfinał z parą M. Szydłowski (Technik Głubczyce)/ M. Falkowska (Piast Słupsk) był bardzo nerwowy i pierwszego seta
zawodnicy z Blachowni przegrali 13:21. W dwóch następnych setach
Kamil i Karolina uspokoili grę i wygrali je zdecydowanie (21:11,21:14).
W meczu o awans do półfinału pokonali faworyzowaną parę gospodarzy
Dominik Sado/Anna Moskal 21:16.21:16, mimo wyrównanej walki do
połowy setów. W meczu półfinałowym zawodnicy „Dwójki” nie wystraszyli się kolejnych faworytów i stawili zacięty opór reprezentacyjnej parze juniorów Mateusz Dubowski(Hubal Białystok)/Martyna Poprzeczko
(Naprzód Zielonki), przegrywając minimalną różnicą punktów po zacię-
Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w
formie elektronicznej, bez użycia formularzy papierowych. Będzie
można również dokonać samowpisu za pomocą Internetu. Wszystkie
niezbędne informacje o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań można znaleźć na stronie www.spis.gov.pl
(R.Z. - źródło: www.spis.gov.pl)
tym, trzysetowym pojedynku (21:18, 11:21, 16:21). Nieudanie zakończył się start juniorów w grze pojedynczej. Kamil przegrał w pierwszej
rundzie z Bartłomiejem Kluthem (Orneta) 20:22,21:18,15:21, a Filip
Albrycht w drugiej rundzie z rozstawionym z numerem drugim Przemysławem Urbanem (Technik Głubczyce) 8:21,7:21. W grze pojedynczej spośród reprezentantów Blachowni największy sukces osiągnęła
Karolina Gajos, awansując do ćwierćfinału Mistrzostw. Po wygranych
meczach z Danielą Kobeluch(Kędzierzyn-Koźle) 21:12,21:15 i Dominiką Gujską(Zamość) 21:12,21:17, w meczu o awans do strefy medalowej Karolina przegrała z Magdaleną Witek (Piast Słupsk) 15:21,15:21.
Leszek Gabryjelski
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 3 kwiecień 2011 13
Świetny występ młodzików w
Turnieju o „Puchar Orła 2011”.
Adam Janik
najlepszym zawodnikiem
Po pasjonującej walce w meczu finałowym z APN-Raków Częstochowa drużyna Orlika Blachownia
uległa minimalnie 2:3 i zajęła ostatecznie drugie miejsce w turnieju.
W meczach grupowych nasz zespół wygrał trzy mecze i dwa
zremisował. W pierwszym meczu po bramce Eryka Dziwińskiego Orlik wygrał z APN-Raków 1:0. W drugim zremisował 1:1 z
UKS Myszków. Bramkę zdobył Adam Janik. Ponownie zremisował w trzecim spotkaniu ale tym razem z zespołem Poloni Bytom
0:0. W czwartym spotkaniu wygrał wysoko 4:0 z ESBANK Rap
Radomsko, a łupem bramkowym podzielili się: Eryk Dziwiński,
Adam Janik -2 i Paweł Lankamer. W ostatnim meczu grupowym
Orlik wygrał z Herkulesem Kochanowice 1:0 po bramce Adama Janika. W półfinale po rzucie rożnym wykonywanym przez
Adasia Janika i strzale Sebastiana Horosdyskiego Orlik wygrał z
UKS Raków Częstochowa 1:0 i awansował do finału. W meczu
finałowym po bardzo dobrym i zaciętym spotkaniu uległ minimalnie 2:3 APN-Raków Częstochowa. Bramki dla Orlika zdobyli: Adam Janik i Sebastian Horodyski. Osiągnięte drugie miejsce
jest bardzo dużym sukcesem naszych młodzików i z tego należy
się bardzo cieszyć.
Mecze grupowe:
Orlik Blachownia - APN-Raków Częstochowa 1:0
Orlik Blachownia - UKS Myszków 1:1
Orlik Blachownia - Polonia Bytom 0:0
Orlik Blachownia - ESBANK RAP Radomsko 4:0
Orlik Blachownia - Herkules Kochanowice 1:0
Mecz półfinałowy:
Orlik Blachownia - UKS Raków Częstochowa 1:0
Baba Wielkanocna 2011
dokończenie ze str. 1
Nasz stół udekorowany pięknie przez p. Czesławę Taranek i p. Halinę Kuc prezentował się wspaniale i okazale. Dużą atrakcją dla
zwiedzających była możliwość degustacji potraw wielkanocnych
oraz występy zespołów towarzyszących wystawie. Szeroki asortyment smakowitych potraw świątecznych m.in. sałatki, jajeczka,
wędliny, pieczywa, ciasta, babeczki, sprawiły, że stół nasz cieszył
się szczególnym powodzeniem zwiedzających.
Za wkład pracy w przygotowanie stołów wszystkim koleżankom
serdecznie dziękujemy
Krystyna Kowalczyk – przewodnicząca Koła w Blachowni,
Zenona Kozak – przewodnicząca Koła w Cisiu
Nabór do UKS Orlik Blachownia
UKS Orlik Blachownia prowadzi nabór zawodników i
zawodniczek do swoich grup piłkarskich w następujących kategoriach wiekowych:
Juniorzy Starsi rocz. 1993 - 1995 - trener Piotr Lankamer
Trampkarze Starsi rocz. 1996 - 1999 - trener Piotr Lankamer
Młodziki rocz. 2000 - 2001 - trener Tomasz Sobczak
Młode Orliki rocz. 2002 - 2003 - trener Wojciech Krauze
Młode Orliki rocz. 2004 - 2005 - trener Jerzy Lankamer,
Piotr Lankamer
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny
pod numer tel: 664-743-621
Strona internetowa: www.orlik-blachownia.pl
Mecz finałowy:
Orlik Blachownia - APN-Raków Częstochowa 2:3
Cieszy także otrzymanie nagrody indywidualnej dla Adama Janika, który został wybrany najlepszym zawodnikiem Turnieju.
Gratulujemy drużynie i Adasiowi.
W turnieju uczestniczyła także, ale poza konkursem druga drużyna Orlika Blachownia jednak wyniki nie były uwzględniane do
turnieju. Wystepowali w niej zawodnicy z rocznika 2000 i 2001.
Wyniki jakie osiągnęli:
Orlik Blachownia - Akademia Sportowa Lubliniec 0:0
Orlik Blachownia - Delfinek Bytom 0:3
Orlik Blachownia - OKS Olesno 1:0
Orlik Blachownia - UKS Raków Częstochowa 1:0
Orlik Blachownia - MUKS Szóstka Radomsko 0:0
Relacja z turnieju, wyniki oraz zdjęcia w zakładce TURNIEJE na
stronie www.orlik-blachownia.pl
4 drużyny UKS Orlika
w rozgrywkach ligowych
W tegorocznych zmaganiach piłkarskich UKS Orlik Blachownia, będzie reprezentował Blachownię w trzech kategoriach: juniorzy starsi,
trampkarze starsi i młodziki. Zespół juniorów starszych r.1993-1995 w
grupie A (silniejszej) po rundzie jesiennej zajmuje wysokie 3 miejsce
i będzie bronił miejsca na podium. W drużynie doszło do zmian m.in.
Mateusz Lisek przeszedł do Skry Częstochowa, a w jego miejsce doszło paru chłopców z młodszych roczników.
Trampkarze starsi r.1996-1999 po zajęciu w grupie C drugiego miejsca
14 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
w rundzie jesiennej, wywalczyli awans do 1 ligi w tej kategorii wiekowej i będą walczyć w gronie 8 najsilniejszych zespołów. Poprzeczka
została wysoko zawieszona i miejmy nadzieję na zajęcie przez naszą
drużynę dobrego miejsca.
W kategorii młodzików r. 2000-2001 będą występowały dwa zespoły.
Jeden zespół będzie grał mecze w II lidze, a drugi w III lidze w tej
kategorii wiekowej. Drużyna czyni bardzo duże postępy i liczymy na
dobre występy i miejsca w ligach. Pozostałe dwa zespoły Młode Orliki
r.2002-2003 i r.2004-2005 będą ze swoimi trenerami skupiały się na
treningach oraz uczestnictwie w turniejach i grach kontrolnych.
Na stronie klubowej znajdują się terminarze ligowe poszczególnych
drużyn. www.orlik-blachownia.pl
- Nr 3 kwiecień 2011
Odwiedziny w bibliotece
31 marca bibliotekę odwiedziła grupa dzieci z klas 0 z Przedszkola Nr 2 w Blachowni. W spotkaniu, którego hasło brzmiało „Pierwsze odwiedziny w bibliotece” udział wzięło czterdziestu przedszkolaków.
Biblioteka zaprasza i proponuje
Relaks z książką
Maria Nurowska
Nakarmić wilki
Warszawa 2010
Kasia, absolwentka SGGW, przyjeżdża w Bieszczady, by zebrać materiał
do pracy doktorskiej o wilkach. W
stacji badawczej, którą okazuje się
drewniana chałupa w środku lasu,
przebywają już dwaj młodzi naukowcy, Olgierd i Marcin. Tych troje, początkowo wobec siebie nieufnych,
pod wpływem trudów życia w prymitywnych warunkach połączy prawdziwa przyjaźń, a z
czasem pomiędzy dwojgiem z nich pojawi się nawet coś
więcej. Pierwsze nocne obserwacje wilków staną się początkiem wielkiej fascynacji Katarzyny, a kolejne, coraz
bliższe spotkania a watahą sprawią, że między dziewczyną
i wilkami wytworzy się niemal mistyczna więź.
Dzieci zwiedziły bibliotekę i zapoznały się z układem książek na półkach. Dowiedziały się, co trzeba zrobić, aby zostać czytelnikiem i czego dotyczy regulamin
wypożyczalni dla dzieci. Przedszkolaki wysłuchały wykładu, jak należy dbać o
książkę, aby jak najdłużej służyła czytelnikom. Dzieci oglądały bogato ilustrowane książeczki. Na koniec spotkania bibliotekarki przeczytały dzieciom dwie bajki: „Kubuś Puchatek poznaje smaki” i „Tupcio Chrupcio nie chce jeść”. (R. G.)
Turniej darta
19 marca w Blachowni już po raz drugi spotkali się zawodnicy grający w steel
darta. W Pubie Oaza, w tych wymagającej dużej precyzji i celnego oka rozgrywkach, zmierzyło się 27 zawodników. Frekwencja była niższa niż w pierwszych
zawodach, gdyż w tym samym czasie były rozgrywane równolegle zawody w
innych miejscach Polski. Poza zawodnikami z czołówki rankingów krajowych,
wystartowało sześciu mieszkańców naszego miasta. W Turnieju Okręgowym
Specjalnym triumfował Krzysztof Ratajski, który w finale pokonał Rafała Szymonika. Trzecie miejsce zajął Krzysztof Kciuk, a tuż za podium znalazł się Sebastian Madejski. Nagrodę dla najmłodszego zawodnika otrzymał Radosław Marszałek. Organizatorzy ponownie stanęli na wysokości zadania przygotowując
własnym sumptem bardzo udaną imprezę. Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe
puchary. Wystrój pubu został wzbogacony o fotografie z poprzednich zawodów.
Cały turniej zakończył się tradycyjnym już poczęstunkiem oraz daniami z grilla.
Po wakacjach planowany jest turniej krajowy o wyższej randze niż dotychczasowe, co na pewno przyczyni się do promowania tej dyscypliny sportu w Blachowni i naszego miasta w kraju. Rafał Ziółek
Juan Gómez-Jurado
Kontrakt z Bogiem
Katowice 2010
Na jordańską pustynię przybywa
wyprawa archeologiczna finansowana przez tajemniczego amerykańskiego multimilionera. Jej celem
jest odnalezienie Arki Przymierza
ukrytej tam przed wiekami. Wydaje
się, że daremne dotąd poszukiwania
wreszcie zakończą się sukcesem,
ponieważ członkowie ekspedycji
mają wskazówki, którymi wcześniej nikt nie dysponował.
Ekipie archeologów towarzyszy hiszpańska dziennikarka,
Andrea Otero, która spodziewa się napisać sensacyjny reportaż, ojciec Anthony Fowler, były agent CIA, obecnie
wysłannik tajnych służb Watykanu, wysłanniczka Mosadu
i ktoś, kogo działania od początku zmuszają wszystkich do
zachowania czujności…
Agnieszka Grzelak
Herbata szczęścia
Warszawa 2008
Szklarka, utalentowana artystka,
otrzymuje nietypowe zlecenie: ma
namalować roślinę zwaną herbatą szczęścia. Rzecz w tym, że nikt
nie wie, jak ona wygląda. Szklarka
wybiera się więc na Wyspę Sierot,
gdzie wychowywała się pod nadzorem groźnych instruktorek. Od
jakiegoś czasu ma też problem z zakazanym uczuciem do
hrabiego Seduna, który także nie może zapomnieć o tajemniczej dziewczynie. By spokojnie zastanowić się nad
swoją przyszłością, hrabia dołącza do wyprawy na egzotyczną i pełną magii Wyspę Nut. Tymczasem przed Szklarką nieoczekiwanie odsłaniają się tajemnica dotycząca jej
pochodzenia… Czy bohaterka znajdzie herbatę szczęścia?
Co spotyka hrabiego Seduna na Wyspie Nut? Czy pozbawione uczuć instruktorki nadal będą miały władzę nad
swoimi wychowankami? Czy drogi Szklarki i hrabiego
Seduna kiedyś się połączą?
R. G.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 3 kwiecień 2011 15
Janie Pawle II
pamiętamy o Tobie!
Pamiętamy o człowieku, który nieustannie przemierzał cały glob, aby dotrzeć nawet tam, gdzie
wcześniej nie znano Jego imienia.
Pamiętamy o Janie Pawle II, który kochał ludzi,
ale który nade wszystko ukochał Boga, który przez
26 lat prowadził ludzi wskazując im drogę do Boga.
Z okazji 6. rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana
Pawła II w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się apel
poświęcony temu Wielkiemu Polakowi. Uczciliśmy
papieża Polaka wierszami, piosenkami oraz wysłuchaliśmy przemówienia, które skierował do Polaków podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny.
Nasza pamięć o Janie Pawle II była pełna radości.
Oczekujemy przecież beatyfikacji Jana Pawła II.
Dziękujemy Ci za to, że pokazałeś nam jak być dobrym człowiekiem, jak być świętym.
Dziś, kiedy już patrzysz na nas z okna Domu Ojca,
cóż Ci powiedzieć Kochany Ojcze Święty.
„To nie jest czas umierania: w wiośnie, gdyś cały w zieleni.
To nie jest czas umierania, gdy jesteś w pełni sił twórczych –
w lecie twojego życia.
To nie jest czas umierania, gdy wreszcie możesz się cieszyć
owocami swojej pracy. Czy jest czas umierania?...”
(Ks. M. Maliński)
Dyrektor Marek Wąs nie żyje
10 marca 2011r. pożegnaliśmy dyrektora Gimnazjum im. J. Korczaka w Blachowni – mgr Marka Wąsa – człowieka, który stworzył
i prowadził przez kolejne lata szkołę gimnazjalną w naszym mieście.
Pozostanie w naszych wspomnieniach, jako osoba kompetentna, odpowiedzialna, niezwykle życzliwa i serdeczna nie
tylko w stosunku do uczniów i
rodziców, ale także nauczycieli
i pracowników szkoły.
W czasie wielu lat swojej
pracy angażował się w życie
szkoły, dbał o wysoki poziom
nauczania, motywował pedagogów i zabiegał o prestiż
naszej placówki. Brał udział
w wielu przedsięwzięciach
uczniów i nauczycieli.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA:
wydaje Urząd Miejski w Bla­chow­ni tel. (034) 327 04 61,
adres redakcji: Zespół Obsługi Jednostek Oświa­to­wych
w Bla­chow­ni ul. Sienkiewicza 22, tel. (034) 3 20 49 72,
e-mail: [email protected]
Skład kom­pu­te­ro­wy: Lidia Figiel
nakład: 1 000 egz.
ISSN 1730 - 9190
16 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Szukałeś nas, znalazłeś i zostałeś wśród nas na zawsze.
Dziękujemy Ci Ojcze Święty.
(s. Helena Kowalczyk)
Szczególnie popierał współpracę z innymi szkołami w różnych krajach europejskich, gdyż jego zdaniem dawało to szanse naszym uczniom na poznanie innych kultur, doskonalenie
języka, zdobywanie nowych przyjaciół i doświadczeń. Jego
obecność w czasie tego rodzaju wizyt utwierdzała nas wszystkich w przekonaniu o słuszności podejmowanych działań w
ramach idei integracji europejskiej. Dyrektor Marek Wąs
popierał współpracę naszego gimnazjum z polskimi szkołami na Litwie, uczestniczył w programie Socrates-Comenius,
gościł m.in. w szkołach w Turcji, Słowacji, Austrii. Podejmował zagranicznych gości ze Szwecji, Turcji, Słowenii, Grecji,
Portugalii. Od początku istnienia gimnazjum z życzliwością
motywował nauczycieli i uczniów do wyjazdów w ramach wymiany uczniowskiej pomiędzy Gimnazjum im. J. Korczaka a
Bodensee Schule St, Martin we Friedrichshafen w Niemczech.
Zadbał on także o poprawę wyglądu i funkcjonalności budynku gimnazjum, o integrację pracowników przez organizowanie wycieczek i imprez okolicznościowych.
Był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę. Otrzymywał
nagrody burmistrza, a w 2009r. – Nagrodę Kuratora Oświaty.
Zawsze będziemy go wspominać, jako człowieka dysponującego niezwykłą mądrością życiową, którą dzielił się z nami i
ze swoimi wychowankami. Stanowił dla wielu osób autorytet.
Nigdy nie zapomnimy słów, które stanowiły jego motto życiowe:„Wydaje mi się, że ludzi powinno traktować się według
następujących zasad: - tych, którzy wiedzą, że wiedzą – tych
podziwiać, - tych, którzy wiedzą, że nie wiedzą – do tych odnosić się z szacunkiem, - tych, którzy nie wiedzą, że nie wiedzą
– tych nie słuchać – są głupcami.” (H.K.)
Materiały do gazety i ogłoszenia przyjmowane są
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Blachowni ul. Sienkiewicza 22.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania artykułów.
Nie przyjmowane są artykuły niepodpisane.
Ogłoszenia są bezpłatne. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
- Nr 3 kwiecień 2011
Zapraszamy do współpracy

Podobne dokumenty

Wrzesień

Wrzesień Odpowiedzią na potrzeby mieszkańców naszej gminy będzie rozwój bazy sportowej. W przyszłym roku przy Szkole Podstawowej nr 1 powstanie pierwszy w naszej gminie „Orlik”. Kompleks boisk będzie wykorz...

Bardziej szczegółowo