dbam o zdrowie

Komentarze

Transkrypt

dbam o zdrowie
dbam o zdrowie
Nr 1 (1) lato 2008
www.doz.pl
Lato
czas
aktywnego
wypoczynku
czasopismo pacjeNtów aptek
encyklopedia chorego
zdrowie dziecka
sport to zdrowie
Medycyna naturalna
kuchnia na zdrowie
aktywny wypoczynek
uroda i zdrowie
zdrowe dojrzewanie
dbaM o zdrowie
infolinia:
0-800 apteki | 278-364 |
Nr 1 (1) lato 2008
Encyklopedia Chorego
Fizykoterapia������������������� 4
Niewiele jest osób, które jeszcze nigdy w swoim życiu nie
skorzystały z dobroczynnych działań zabiegów fizykoterapeutycznych, łagodzących bóle związane z rwą kulszową
czy ramienną...
lek. med. Ewa Pakuła
www.doz.pl
czasopismo pacjentów aptek
aktywny wypoczynek
Zakopane: raj dla piechurów���������� 78
Zakopane jest mekką dla turystów. Lato czy zima – przyciąga
do siebie tłumy...
Katarzyna Pucek
uroda i zdrowie
Gorzkie życie z cukrzycą������������� 12
Cukrzyca to choroba, na którą cierpi coraz więcej ludzi
– zapadają na nią nie tylko osoby starsze, ale także coraz
więcej dzieci...
Maria Bankiet
Witaminy zdrowia���������������� 20
Witaminy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
organizmu człowieka...
Katarzyna Sosińska
zdrowie dziecka
Pielęgnacja skóry���������������� 84
Dbałość o urodę warto rozpocząć od wczesnej młodości
i odpowiednio do swojego wieku... Katarzyna Sosińska
zdrowe dojrzewanie
Trudne jest życie nastolatki...��������� 92
Jeszcze nie kobieta, a już nie dziewczynka – właściwie nie
wiadomo, jak nazwać nastolatkę...
Maria Bankiet
Autyzm – moje dziecko jest inne...������� 30
dbam o zdrowie
Diagnoza autyzmu jest zazwyczaj zaskakująca i przepełnia
rodziców lękiem...
lek. med. Aniela Głowacz
Okiem specjalisty��������������� 102
O padaczce mówi się, że jest jedną z najczęstszych chorób
neurologicznych wieku dziecięcego...
Iwona Sierant
Okiem specjalisty��������������� 104
Biegunka jest wstydliwym problemem, z którym boryka się
coraz więcej osób, szczególnie dzieci...
Marta Graczyk
Z życia fundacji���������������� 106
sport to zdrowie
Krzyżówka�������������������� 108
Dozikowe lato������������������ 112
Padaczka – dużo obaw, mało wiedzy����� 36
Biegunka��������������������� 42
Lato – czas aktywnego odpoczynku������ 50
Lato to nie tylko czas wakacji i pięknej pogody, ale również
odpoczynku...
Izabella Wojdała
Na pytania Pacjentów odpowiada lekarz medycyny i doktor
nauk farmaceutycznych Jacek Owczarek
Jak bezpiecznie dobrać właściwy lek przeciwbólowy –
odpowiedzi udziela mgr n. farm. Łukasz Kirzyński
Pomagamy pacjentom aptek – rozmowa z Tomaszem
Kisielem, szefem Fundacji Dbam o Zdrowie
Razem z sympatycznym chłopcem Dozikiem najmłodsi
czytelnicy bawią się, rysują i rozwiązują rebusy.
Drodzy Czytelnicy
Oddajemy w Wasze ręce
nowy produkt – kwartalnik „Dbam o Zdrowie”.
Nieustająco pracujemy
w redakcji nad udoskonalaniem czasopisma dla
Pacjentów i ten właśnie
pierwszy numer jest efektem naszych starań, aby
Państwa wiedza o zdrowiu i aktywnym trybie
życie była coraz większa
i bardziej przydatna na co
dzień. Mamy nadzieję, że
spodoba się Państwu
znacznie wyższy poziom
edytorski czasopisma oraz
nowa formuła gazety, którą nadal bezpłatnie będą
otrzymywać aktywni
uczestnicy Programu
Dbam o Zdrowie.
Zależy nad także na kontakcie z Państwem. Bardzo byśmy sobie życzyli,
aby listownie podzielili się
Państwo z nami opiniami
o kwartalniku. Pomoże
nam to redagować go
zgodnie z oczekiwaniami
i szybko reagować na potrzeby Czytelników.
Życzymy miłej lektury.
Redakcja
Medycyna naturalna
Akupunktura – chińskie leczenie������� 62
Kto by pomyślał, że nakłuwanie specjalnych igieł na punkty
ciała człowieka jest metodą leczenia? Katarzyna Sosińska
Akupresura – bardzo zdrowy dotyk������ 66
Skuteczną naturalną metodą leczenia jest wywodząca się
z Chin akupresura...
Katarzyna Sosińska
infolinia:
0-800 apteki | 278-364 |
kuchnia na zdrowie
Zrzucić wagę każdy może...����������� 70
infolinia: 0-800 APTEKI | 278-354 |
Kto z nas nie marzy o pięknej, szczupłej sylwetce. Jednak
droga do niej jest najczęściej długa... Jolanta Ossowska
Księgarnia www.doz.pl������������ 114
Wiele ciekawych propozycji naszej księgarni wysyłkowej.
Listy od Pacjentów���������������� 116
www.doz.pl
Fizykoterapia
Niewiele jest osób, które jeszcze Nigdy w swoim życiu
Nie skorzystały z dobroczyNNych działań zabiegów
fizykoterapeutyczNych, łagodzących bóle związaNe
z rwą kulszową czy ramieNNą, bólami stawów
albo staNami pourazowymi.
lek. med. ewa Pakuła
www.doz.pl
okiem
specjalisty
infolinia: 0-800 apTEki | 278-354 |
Jest to leczenie ciepłem. Reakcje
na bodźce cieplne są miejscowe
i ogólne. Odczyn miejscowy polega na rozszerzeniu naczyń
krwionośnych i limfatycznych
pod wpływem działania ciepła,
w wyniku czego wzrasta przepływ
krwi. To zjawisko wykorzystuje
się w leczeniu stanów zapalnych.
Poza tym ciepło uśmierza ból
i zmniejsza napięcie mięśniowe.
Stosując leczenie ciepłem, należy uważać na jego nasilenie,
ponieważ przy nadmiarze może
dojść do oparzenia. Reakcja ogólnoustrojowa występuje, gdy na
ustrój działają silne bodźce cieplne i wówczas może dojść do podniesienia temperatury ciała, czyli
przegrzania. Przegrzanie pobudza gruczoły potowe do wydzielania potu. Wraz z potem tracimy wodę, chlorek sodu i inne
substancje mineralne. Pamiętajmy, że w celu uzupełniania ich
niedoborów w trakcie intensywnych zabiegów ciepłoleczniczych
należy pić płyny izotoniczne.
uroda
i zdrowie
Każdy z czynników fizycznych
stosowanych w fizykoterapii (ciepło, zimno, promieniowanie
Ciepłolecznictwo
aktywny
wypoczynek
4
Wszystko zaczyna się
od skóry
duże ilości potu, a zawarta w pocie woda, parując ze skóry, pobiera z niej nadmiar ciepła.
kuchnia
na zdrowie
Masaż podwodny osoba z obsługi
wykonuje za pomocą specjalnego
gumowego węża. Podczas zabiegu
pacjent zanurzany jest w wannie
z ciepłą wodą.
świetlne, ultrafioletowe, podczerwone, ultradźwięki czy też prądy
o niskiej częstotliwości) oddziałuje najpierw na skórę, w której
znajdują się zakończenia nerwowe przekazujące pobudzenia do
ośrodkowego układu nerwowego, a z niego wysyłane są kolejne
impulsy nerwowe do narządów
wykonawczych, tj. mięśni i gruczołów. W skórze jest też bardzo
bogata sieć naczyń krwionośnych żywo reagujących na czynniki fizyczne. Wykorzystując
więc właściwie działanie czynników fizycznych na skórę, można
wpływać na rozmieszczenie krwi
w ustroju, napięcie mięśniowe
i czynność gruczołów wydzielania wewnętrznego.
Warto wiedzieć, że fizykoterapia w leczniczej rehabilitacji
spełnia funkcję pomocniczą,
przygotowując organizm do innych zabiegów usprawniających
np. ćwiczeń czy masażu.
Nie zapominajmy, że skóra
spełnia również bardzo ważną
rolę w procesach termoregulacji,
czyli utrzymywania stałej temperatury ciała niezależnie od temperatury otoczenia. Jest to możliwe dzięki gruczołom potowym,
które mogą wydzielać bardzo
Medycyna
naturalna
F
izykoterapia ma na celu
ustąpienie lub zmniejszenie bólu, optymalne utrzymanie funkcji układu ruchu oraz powstrzymanie
postępu zmian stawowych. Leczenie rozważane jest indywidualnie dla każdego chorego, ze
zwróceniem uwagi na wiek,
czynniki ryzyka i współistniejące
schorzenia. Już od dawno wiadomo, że najlepsze efekty terapeutyczne chorób narządu ruchu
dają łącznie farmakoterapia oraz
rehabilitacja, która obejmuje różnorodne ćwiczenia, masaże oraz
fizykoterapię. Jednak nie zawsze
lekarz ma czas, aby dokładnie
wyjaśnić swojemu pacjentowi, na
czym polegają zabiegi fizykoterapeutyczne, a pacjent często
wstydzi się o to zapytać. Warto
więc zapoznać się bliżej z fizykoterapią, poznać jej możliwości
i ograniczenia. A wszystko po to,
by jak najlepiej usprawniać swój
organizm.
sport
to zdrowie
izykoTErapia
w lEczniczEj
rEhabiliTacji
spełnia funkcję
pomocniczą
przygotowując
organizm do
innych zabiEgów
usprawniających,
np. ćwiczeń czy
masażu.
zdrowie
dziecka
f
EncyklopEdia
chorEgo
EncyklopEdia chorEgo
infolinia: 0-800 apTEki | 278-354 |
Elektrostymulacja polega na
wykorzystaniu prądu impulsowego
do stymulacji nerwów i mięśni.
www.doz.pl
okiem
specjalisty
W elektroterapii stosuje się w celach leczniczych prądy stałe (galwanizacja, jonoforeza oraz kąpiele wodno-elektryczne) oraz
prądy impulsowe o małej i średniej częstotliwości. Przepływ
prądu stałego przez tkankę nerwową i mięśniową powoduje
uroda
i zdrowie
Elektroterapia
Wskazaniami do kąpieli
wodno-elektrycznych są: zespoły bólowe w przebiegu choroby
zwyrodnieniowej
kręgosłupa
oraz nerwobóle. Przeciwwskazania to: podciśnienie tętnicze,
znaczne nadciśnienie tętnicze,
stany gorączkowe, niewydolność
krążenia.
Prądy małej częstotliwości – są to
prądy złożone z impulsów elektrycznych o różnym przebiegu
i częstotliwości od 0,5 do 500 Hz.
„„elektrostymulacja polega na wykorzystaniu prądu impulsowego
do stymulacji nerwów i mięśni.
Jednym z jej rodzajów jest prąd
impulsowy Traberta, który wprowadza mięsień w drżenie, dzięki
czemu ulega on rozluźnieniu.
Jednocześnie prąd ten działa
przeciwbólowo. Prądy Traberta
działają korzystnie w chorobie
zwyrodnieniowej kręgosłupa, zespołach bólowych kręgosłupa
oraz w stanach zwiększonego
napięcia mięśniowego.
„„prądy diadynamiczne zwane inaczej prądami Bernarda – wykazują silne działanie przeciwbólowe i są szczególnie przydatne
w leczeniu zespołów bólowych
występujących na tle zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i dyskopatii oraz rwy kulszowej i ramiennej.
„„prądy interferencyjne – są to
prądy średniej częstotliwości,
które powstają w wyniku interferencji (tj. nakładania się) w tkankach dwóch prądów przemiennych. Prądy interferencyjne mają
działanie przeciwbólowe, poprawiają kurczliwość mięśni oraz
zwiększają ukrwienie naczyń.
Zalecane są po ustąpieniu ostrego nasilenia dolegliwości i działają korzystnie na zespoły bólowe
szyi, barku, bóle międzyżebrowe,
zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa oraz dyskopatie.
aktywny
wypoczynek
Ten rodzaj terapii polega na obniżaniu temperatury tkanek. Pod
wpływem zimna pobudzana jest
gra naczyniowa w obrębie skóry,
zmniejsza się przewodnictwo
nerwowe, spada wydzielanie substancji wywołujących ból i zapalenie. Prowadzi to do zmniejszenia
lub zniesienia bólu oraz obniżenia
napięcia mięśni. Zimne zabiegi
mają również działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.
Bardzo popularnym zabiegiem jest leczenie zimnym powietrzem, czyli krioterapia. Używa
się do tego aparatu zawierającego
zbiornik z ciekłym azotem.
niesteroidowe przeciwzapalne
w żelu oraz lignokaina. Zlecając jonoforezę, należy zawsze
mieć na uwadze, że lek przeznaczony do niej może dawać
niekorzystne objawy związane
z innymi współistniejącymi
schorzeniami.
Kąpiele elektryczno-wodne – w
tym rodzaju zabiegu całe ciało
lub jego część zanurzone w kąpieli wodnej zostaje poddane
działaniu prądu stałego. Kąpiele te mogą być komorowe lub
całkowite. W zabiegu komorowym wszystkie kończyny pacjenta zanurzone są w oddzielnych wanienkach kąpielowych.
Podczas kąpieli elektryczno-wodnej całkowitej pacjent zanurza się w wodzie w specjalnej izolowanej wannie i w niej
poddawany jest przepływowi
prądu.
kuchnia
na zdrowie
Leczenie zimnem
zmianę ich pobudliwości oraz
rozszerzenie naczyń krwionośnych. Pamiętajmy, że wszystkich
zabiegów z udziałem prądów nie
wolno stosować w okolicy serca,
klatki piersiowej i kończyn górnych u osób, które mają wszczepiony rozrusznik serca.
Galwanizacja anodowa zalecana
jest przy zapaleniach nerwów,
splotów i korzeni nerwowych,
dyskopatii oraz zmianach zwyrodnieniowych
kręgosłupa.
Przeciwwskazaniami
ciwwskazaniami są: poraciw
żenia oraz zmiany zapalne
i ubytki skóry.
Istotą jonoforezy jest wprowadzanie przez skórę do tkanek
pod wpływem prądu stałego
cząsteczek leków lub jonów.
Najczęściej używane leki do jonoforezy przy dolegliwościach
bólowych kręgosłupa, rwie kulszowej lub ramiennej to: leki
Medycyna
naturalna
jest natomiast w ostrych stanach
bólowych, przy padaczce, chorobie wieńcowej serca, nadciśnieniu tętniczym i niewydolności
krążenia.
Z wylotu dyszy aparatu wydostaje się mieszanina powietrza i rozprężonego azotu, która w miejscu wylotu ma temp. od –100 do
–180°C. Zabieg trwa od 1 do 3
minut. Po zakończeniu zabiegu
należy wykonać serię ćwiczeń
ruchowych. Przed zabiegiem
skóra powinna być idealnie sucha
i rozgrzana.
Krioterapia jest skuteczna m.in.
przy ostrych stanach bólowych
w przebiegu choroby zwyrodnieniowej oraz w ostrej rwie kulszowej i ramiennej. Przeciwwskazaniami do leczenia zimnem
są: nadwrażliwość na zimno, choroby naczyń obwodowych, choroby wywoływane przez zimno
(krioglobulinemia, hemoglobinuria napadowa nocna), zespół
Sudecka, zapalenia układu moczowego.
Kriokomora jest to komora,
w której przeprowadzane są zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej. Zabieg taki trwa od 1 do 3
minut, po którym również wykonuje się serię ćwiczeń ruchowych.
Wskazania do kriokomory są
bardzo liczne, m.in.: ostre i przewlekłe choroby stawów i chrząstek stawowych, zespoły bólowe
kręgosłupa, reumatyzm, następstwa wypadków i innych urazów,
choroby neurologiczne, stymulowanie odporności, wspomaganie
treningów sportowych. Przeciwwskazania są podobne jak przy
krioterapii.
sport
to zdrowie
6
W saunie na
organizm
człowieka
działa suche
i gorące
powietrze.
zdrowie
dziecka
W czasie przegrzania zwiększa się przemiana materii, praca
serca i oddech ulega przyspieszeniu, zmniejsza się napięcie mięśni, a czynność wydzielnicza nerek może się zwiększać lub
zmniejszać w zależności od intensywności ciepła.
Stosowanie ciepła w leczeniu
wymaga dużej ostrożności i znajomości stanu zdrowia osoby tak
leczonej. Zabiegi wykorzystujące
gorące powietrze to:
„„Łaźnia sucha szafkowa
Jest to szafka drewniana, w której
znajduje się pacjent, na zewnątrz
wystaje jedynie jego głowa. Powietrze w szafce ma temperaturę
60-80°C, a zabieg trwa 15-20 minut.
„„Sauna fińska
Jest to kąpiel przegrzewająca, która odbywa się w specjalnym pomieszczeniu. W trakcie tej kąpieli
na organizm człowieka działa suche i gorące powietrze z okresową
i krótko trwającą dużą wilgotnością. Przeciwwskazania do kąpieli
w saunie są następujące: niewydolność krążenia, nadciśnienie
tętnicze, choroby nowotworowe,
alkoholizm, krwawienia jawne
i utajone, ostre i przewlekłe choroby zakaźne, stwierdzone nosicielstwo chorób zakaźnych, choroby weneryczne do czasu
zakończenia leczenia, czynna postać gruźlicy płuc i innych narządów, padaczka, ciąża, jaskra.
„„Natrysk podwodny
Nazywany często przez pacjentów masażem podwodnym. Pacjent zanurzany jest w wannie
z ciepłą wodą, a osoba z obsługi
wykonuje pod wodą za pomocą
specjalnego gumowego węża masaż strumieniem wody o określonym ciśnieniu. Ten rodzaj masażu działa dobrze w leczeniu
nerwobólów, zwłaszcza nerwu
kulszowego. Przeciwwskazany
EncyklopEdia
chorEgo
EncyklopEdia chorEgo
encyklopedia chorego
Najczęstsze bóle
stawów
Bóle stawów są obecnie tak powszechnym schorzeniem, że niemal każdy je miał, ma lub będzie
mieć. Bardzo często sami przyczyniamy się do pojawienia tych
dolegliwości, gdyż nie mamy nawyku dbania o nasz układ kostno-stawowy i przeciążamy go,
przyjmując wadliwą postawę,
śpiąc w niewygodnym łóżku, wykonując nieprawidłowo codzienne czynności lub doprowadzając
siebie do nadwagi albo otyłości.
Urazy również nierzadko doprowadzają do bólu i dysfunkcji
narządu ruchu. Przedstawię zatem najważniejsze metody zabiegów fizykoterapeutycznych
przywracających sprawność naszym stawom i znoszącym ból.
Pole magnetyczne
Pole magnetyczne jest na naszej
planecie wszechobecne i już
przed wiekami próbowano
wykorzystywać je do leczenia. Pomimo intensywnego rozwoju
nauki nadal nasza
wiedza o polu magnetycznym jest
niewielka. Wiadomo, że pole magnetyczne działa
p r z e c i w b ó l o w o,
pr z eciwz apalnie,
pobudza przemianę
materii, pobudza procesy oddychania komórkowego i regeneracji tkankowej, usprawnia
krążenie krwi, hamuje pro-
Bóle stawów są jednym
z najczęściej występujących
schorzeń. Miał je niemal każdy.
8
cesy destrukcyjne w stawach,
przyspiesza gojenie ran.
Pole magnetyczne zaleca się
przede wszystkim przy chorobie
zwyrodnieniowej kręgosłupa oraz
stawów, rwie kulszowej, trudno
gojących ranach, jak również
w stanach pourazowych. Pole magnetyczne nie jest obojętne dla naszego zdrowia, toteż istnieje dość
długa lista przeciwwskazań obejmująca: ciążę, nowotwory, gruźlicę, nadczynność tarczycy, krwawienia, ciężkie infekcje, niestabilną
chorobę wieńcową oraz stany
po wszczepieniu elektronicznych
urządzeń wspomagających pracę
narządów, np. rozrusznik serca. Po
pierwszych zabiegach można odczuwać nasilenie dolegliwości,
które jednak szybko przemija.
Pole
elektromagnetyczne
Istotą leczniczego działania pola
elektromagnetycznego jest wytwarzanie w tkankach ciepła,
a metody prowadzące do głębokiego przegrzania tkanek nazywane są diatermią. W zależności
od częstotliwości fal wyróżniamy
diatermię krótkofalową i mikrofalową.
„„Diatermia krótkofalowa
W przeciwieństwie do innych
metod ciepłoleczniczych, w diatermii krótkofalowej ciepło wytwarza się wewnątrz tkanek. Jest
to więc ciepło wewnętrzne. Diatermia zwiększa przepływ krwi,
przyspiesza przemianę materii,
działa przeciwbólowo, obniża
napięcie mięśni i zmniejsza pobudliwość nerwową. Jest bardzo
korzystna przy dolegliwościach
towarzyszących chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa i przy
przewlekłych nerwobólach, jak
również w wielu schorzeniach
narządów wewnętrznych.
infolinia: 0-800 APTEKI | 278-354 |
www.dbamozdrowie.pl
EncyklopEdia
chorEgo
EncyklopEdia chorEgo
Światłolecznictwo
Laseroterapia
Osobno warto wspomnieć o borowinie, która jest torfem leczniczym ze złóż wysokich zmieszanym z wodą i ogrzanym do
temperatury powyżej 40°C. Zawiera wiele substancji czynnych
oraz niewielką ilość substancji
nieorganicznych, głównie krzemionkę.
www.doz.pl
zaPytaJ leKarza
różne zabiegi fizykoterapeutyczne można ze sobą kojarzyć, np. magnetoterapię z ultradźwiękami,
diatermią krótkofalową, laserolasero
terapią, różnymi zabiegami elektroleczniczymi i masażem. zawsze
jednak decyzja o zleceniu rodzaju
zabiegów i częstotliwości ich stosowania należy do lekarza.
okiem
specjalisty
infolinia: 0-800 apTEki | 278-354 |
Borowina
te rozgrzewa się według instrukcji w ciepłej wodzie, a następnie
nakłada na wybrany obszar ciała.
Pastę borowinową zaleca się
przy chorobach narządu ruchu,
stanach pourazowych, zapaleniach
korzonków, pomocniczo w dermatologii. Przy obrzękach stosuje
się zimne okłady. Kuracja obejmuje zwykle 10-15 okładów wykonywanych codziennie. Zawsze jednak warto wcześniej zasięgnąć
porady lekarskiej, aby domowym
samoleczeniem nie zaszkodzić
sobie lub swoim bliskim.
uroda
i zdrowie
Jest jednym z nowych i dynamicznie rozwijających się działów fizykoterapii. Słowo „laser”
jest skrótem angielskiego terminu light amplification by stimulated emission of radiation, co oznacza „wzmocnienie światła przez
stymulowaną emisję promieniowania”.
Do lecznictwa używa się promieniowania laserowego małej
mocy (do 500 mW), a uzyskiwane efekty związane są z działaniem bodźcowym promieniowania, a nie jego efektem cieplnym.
Laser stymuluje przemianę
materii, działa przeciwbólowo,
przyspiesza gojenie ran i owrzodzeń, jest również pomocny przy
złamaniach kości.
Z uwagi na dużą pojemność
cieplną borowina ma zastosowanie w postaci kąpieli, okładów,
tamponów lub zawijań. Wykazuje
działanie silnie bodźcowe. Mechanizm jej działania polega na
oddziaływaniu cieplnym i mechanicznym – będącym wynikiem ucisku borowiny na skórę –
oraz na wpływie zawartych w niej
związków chemicznych i substancji o charakterze hormonów.
Najczęściej stosuje się okłady
borowinowe, które działają skutecznie przy nerwobólach, zespołach bólowych na tle choroby
zwyrodnieniowej kręgosłupa, zapaleniach okołostawowych. Z
uwagi na silne działanie borowiny nie wolno jej zalecać dzieciom
do lat 7, kobietom w ciąży, przy
podejrzeniach chorób nowotworowych, w niewydolności krążenia, skłonnościach do krwawień,
chorobach nerek, tętniakach.
W warunkach domowych
można również stosować okłady
borowinowe pod postacią pasty
borowinowej w plastrach. Plastry
aktywny
wypoczynek
W fizykoterapii choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa wykorzystuje się również promieniowanie podczerwone i widzialne
oraz nadfioletowe. Źródłem promieniowania są odpowiednie
lampy. Lampa Sollux służy do
naświetlań promieniami podczerwonymi i widzialnymi,
a lampy kwarcowe emitują promieniowanie nadfioletowe.
Działanie lecznicze promieniowania podczerwonego związane
jest z rozszerzaniem naczyń
krwionośnych, działaniem przeciwbólowym, zmniejszaniem napięcia mięśniowego, wzmożeniem przemian materii. Po
naświetlaniu promieniowaniem
podczerwonym na skórze pojawia się charakterystyczny krótkotrwały rumień cieplny. W zależności od wskazań do lampy
Sollux dobiera się odpowiedni
filtr. Filtr niebieski ma działanie
przeciwbólowe, a filtr czerwony
W lecznictwie laser jest stosunkowo nową metodą terapii.
Jednak udało już się wyodrębnić
grupę wskazań do biostymulacji
laserowej: zespoły bólowe w przebiegu dyskopatii szyjnej i lędźwiowej, choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa, rwa
kulszowa, zespoły bólowe z przeciążenia mięśni, nerwobóle, trudno gojące się rany i owrzodzenia,
trądzik. Nie wolno natomiast
stosować laseru w stanach nowotworowych i zagrożenia nowotworowego, z uwagi na jego pobudzające działanie na przemianę
materii.
kuchnia
na zdrowie
10
ultradźwięków na okolicę oczu,
mózgu, rdzenia kręgowego, serca
i płuc. Przeciwwskazania do ich
stosowania są podobne jak przy
diatermii.
Promieniowanie podczerwone działa
przeciwbólowo i zmniejsza napięcia
mięśniowe.
Medycyna
naturalna
Są to drgania mechaniczne przekraczające granice słyszalności
ucha ludzkiego. Jednym z najistotniejszych efektów towarzyszących oddziaływaniu fali drgań
na nasz organizm jest wywołane
przez nią ciśnienie. I to właśnie
te wahania ciśnienia wywołują
główny efekt leczniczy ultradźwięków, tzw. mikromasaż tkanek. Poza tym ultradźwięki rozgrzewają tkanki, przy czym
najlepiej rozgrzewa się tkanka
nerwowa, nieco słabiej mięśniowa, a najsłabiej tłuszczowa.
Ultradźwięki działają przeciwbólowo i przeciwzapalnie,
zmniejszają napięcie mięśniowe,
rozszerzają naczynia krwionośne, oddziałują na układ nerwowy. Nie stosuje się bezpośrednio
Pokutują jeszcze często opinie
o szkodliwości ultradźwięków.
Jednak wieloletnie obserwacje
w różnych ośrodkach leczniczych
nie wykazały szkodliwych skutków
działania ultradźwięków przy prawidłowej aparaturze i właściwym
przeprowadzaniu zabiegu. Ultradźwięki zaleca się przy: zespołach
bólowych towarzyszących chorobie
zwyrodnieniowej kręgosłupa, bólach pleców i krzyża oraz rwie kulszowej.
łagodzi stany zapalne skóry czy
trudno gojące rany. Przy wykonywaniu naświetleń na okolicę twarzy chroń zawsze oczy okularami
ochronnymi. Przeciwwskazaniami są: niewydolność krążenia,
gruźlica płuc, skłonność do krwawień, zaburzenia krążenia obwodowego, gorączka, ostre stany zapalne, wyniszczenie.
Promieniowanie
nadfioletowe
inaczej zwane ultrafioletowym
(lub UV) może wnikać w głąb
skóry maksymalnie na ok. 2 mm.
Działanie promieniowania UV
jest wszechstronne. Wywołuje
rumień skóry związany z rozszerzeniem naczyń krwionośnych
(taki sam, jaki powstaje podczas
opalania na słońcu), pobudza nagromadzanie się pigmentu
w warstwie podstawnej naskórka, dając opaleniznę, pobudza
w skórze syntezę witaminy D3.
Promieniami UV można naświetlać skórę wzdłuż przebiegu nerwu kulszowego w przypadku rwy
kulszowej.
sport
to zdrowie
Ultradźwięki
UltraDźwięKi
Nie SzKoDzą!
zdrowie
dziecka
Przeciwwskazania do diatermii krótkofalowej to: wiek dziecięcy, nowotwory, różne ostre
stany chorobowe, gruźlica, ciąża,
skłonność do krwawień, żylaki,
obecność w ciele wszelkich implantów metalowych, obecność
rozrusznika serca.
„„Diatermia mikrofalowa
Do tej metody leczniczej używa się pola o częstotliwości mikrofalowej. Mikrofale oddziałują
bardziej powierzchownie, ponieważ mają centymetrową długość.
Zabiegi wykonuje się bezpośrednio na powierzchnię skóry
odsłoniętej. W porównaniu do
diatermii krótkofalowej, poddając się diatermii mikrofalowej,
łagodniej odczuwamy ciepło.
Diatermia mikrofalowa przeznaczona jest do przewlekłych zapaleń stawów, zespołów bólowych
w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa i nerwobóli.
Przeciwwskazania są takie same
jak przy diatermii krótkofalowej.
Maria Bankiet
L
www.doz.pl
okiem
specjalisty
infolinia: 0-800 apTEki | 278-354 |
uroda
i zdrowie
12
aktywny
wypoczynek
Najczęściej spotykane postacie cukrzycy wynikają
z uszkodzenia komórek
trzustki (cukrzyca typu 1),
zmniejszonej wrażliwości
komórek ciała na insulinę
(cukrzyca typu 2) lub też
ze zmian hormonalnych
kuchnia
na zdrowie
Typy cukrzycy
zachodzących w czasie
ciąży. Ostatecznie jednak
wszystkie postacie cukrzycy wynikają z niezdolności komórek beta
trzustki do produkcji wystarczającej ilości insuliny,
która mogłaby zapobiec
hiperglikemii.
W cukrzycy typu 1 (nazywanej również młodzieńczą lub insulinozależną)
komórki trzustki, które
produkują insulinę, uległy
uszkodzeniu. Gdy trzustka nie dostarcza hormonu
lub dostarcza go zbyt
mało, organizm nie może
wchłaniać glukozy z krwi
i komórki zaczynają „głodować”, mimo że stężenie
cukru we krwi jest stale
zbyt wysokie. Nadal nie
wiadomo, co jest pierwotną
przyczyną prowadzącą do
uszkodzenia komórek beta
trzustki – wydaje się natomiast, że kluczową rolę
odgrywają tu czynniki
dziedziczne, środowiskowe, wirusy lub także substancje chemiczne.
typ 2 cukrzycy (zwany
także cukrzycą dorosłych
lub insulinoniezależą) jest
chorobą dotykającą od 2
do 10% całej populacji.
W pewnym stopniu jest
ona dziedziczna, a dodatkowymi czynnikami ryzyka są otyłość, siedzący tryb
Medycyna
naturalna
ekarze definiują cukrzycę jako schorzenie z grupy chorób
metabolicznych wywołane całkowitym lub
częściowym niedoborem
insuliny lub też jej niewłaściwym działaniem. Insulina, wytwarzana przez
komórki beta trzustki, odgrywa bardzo ważną rolę
w organizmie człowieka –
pomaga glukozie wniknąć
do komórek i stymuluje jej
magazynowanie w wątrobie. Hormon ten pobudza
wytwarzanie
związków
białka i tłuszczów z nadwyżki węglowodanów w
organizmie. U chorego na
cukrzycę dochodzi do hiperglikemii, czyli nadmiernego nagromadzenia
glukozy we krwi, której
ilość rośnie dodatkowo z
każdym posiłkiem. Nadmiar cukru we krwi bardzo powoli uszkadza serce
i naczynia krwionośne,
układ nerwowy czy nerki.
sport
to zdrowie
i
nsulina jako
hormon białkowy nie może być
podawana doustnie, a jedynie
podskórniE.
fiolki zawiErające insulinę są
dosTosowanE do
wstrzykiwaczy,
zwanych także
penami, umożliwiających łatwe
i bEzbolEsnE jEj
wsTrzykiwaniE.
zdrowie
dziecka
Gorzkie życie z cukrzycą
cukrzyca to choroba, Na którą cierpi coraz więcej ludzi – zapadają
Na Nią Nie tylko osoby starsze, ale także coraz więcej dzieci. bez
odpowiedNiego leczeNia może wywołać NiekorzystNe Następstwa
zdrowotNe i zNacząco utrudNić codzieNNe fuNkcjoNowaNie. życie
z cukrzycą wbrew pozorom wcale Nie jest słodkie…
EncyklopEdia
chorEgo
EncyklopEdia chorEgo
encyklopedia chorego
życia, nieodpowiednia dieta czy nadciśnienie tętnicze. Stężenie cukru we
krwi jest w tej postaci choroby zbyt wysokie, gdyż
trzustka nie wydziela insuliny zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu chorego. Dodatkowo same
komórki mięśni mają obniżoną wrażliwość na insulinę, co zmniejsza wykorzystanie hormonu przez
te komórki – nazywane jest
to „insulinoodpornością”.
Objawy cukrzycy typu 2 są
mniej wyraźnie i dlatego ta
postać choroby jest często
uważana za łagodniejszą
od cukrzycy typu 1. Nie
należy jednak jej lekceważyć, gdyż nierozpoznawana i niedostatecznie dobrze leczona przez długi
czas może spowodować
poważne zagrożenie dla
zdrowia.
Jak rozpoznać
cukrzycę?
Pacjent chory na cukrzycę
typu 1 może obserwować
u siebie objawy zwiększonego pragnienia, zmęczenia i senności, częstego
i obfitego oddawania moczu. Mogą pojawić się także powracające zakażenia
skóry i jamy ustnej czy pogorszenie się ostrości widzenia.
Ponieważ w cukrzycy
typu 2 nie dochodzi do całkowitego niedoboru insuliny, stężenie glukozy we
krwi rośnie powoli, a organizm się do tego przystosowuje, to objawy, które chory
może u siebie obserwować,
zwykle są takie same jak
w cukrzycy typu 1, lecz
mniej nasilone. Pierwszymi
symptomami są zaburzenia
widzenia, owrzodzenie stopy czy upośledzone gojenie
się ran.
Zazwyczaj
cukrzyca
typu 2 jest wykrywana
przypadkowo – najczęściej
przy okazji diagnostyki innych schorzeń. Ostateczną
diagnozę może postawić jedynie lekarz-endokrynolog,
który zleca wykonanie badań laboratoryjnych, by
określić poziom stężenia
glukozy we krwi, które
u zdrowej osoby na
czczo wynosi poniżej 110 mg%.
Nadciśnienie tętnicze
oraz choroby układu
krążenia często
towarzyszą
cukrzycy typu 1.
14
Glukometry są to niewielkie
aparaty, które umożliwiają
pomiar glikemii z kropli
krwi z opuszki palca.
Leczenie cukrzycy
typu 1
Zasadą współczesnej terapii
cukrzycy jest leczenie
wszystkich zaburzeń towarzyszących chorobie, a nie
tylko ścisła kontrola gospodarki węglowodanowej.
Zwię­kszenie aktywności fizycznej i dążenie do normalizacji masy ciała, właściwa
dieta i leczenie częstych
w cukrzycy zaburzeń lipidowych, nadciśnienia tętniczego, chorób układu krążenia
oraz utrzymywanie poziomu glikemii w przedziale
możliwie najbardziej zbliżonym do normy znacznie
zmniejsza ryzyko groźnych
powikłań tej choroby.
W typie 1 jedynym ratunkiem dla chorego jest in-
sulinoterapia, czyli wstrzykiwanie insuliny pod skórę,
skąd przedostaje się ona do
krwi. Obecnie dostępne są
insuliny w systemach do jej
podawania, które pozwalają
skutecznie leczyć cukrzycę.
Żeby leczenie insuliną powiodło się, należy zastępować naturalne działanie
trzustki, odpowiednio dawkując insulinę. Leczenie
musi być tak dobrane przez
lekarza, by stężenie glukozy
było podobne do obserwowanego u osób bez cukrzycy, gdyż to właśnie zbyt
wysokie stężenie glukozy
we krwi powoduje po latach powikłania cukrzycy.
Skuteczność leczenia
cukrzycy typu 1 jest uzależniona od samego pa-
infolinia: 0-800 APTEKI | 278-354 |
www.dbamozdrowie.pl
EncyklopEdia chorEgo
zaPytaJ leKarza
Kluczem do skutecznej terapii cukrzycy typu 1 jest bardzo regularna samokontrola
polegająca na wykorzystywaniu umiejętności i wykowyko
nywaniu czynności pozwalających na kontrolę stanu
własnego zdrowia poprzez
modyfikację diety oraz adekwatne do potrzeb dawkowanie leków lub insuliny.
cjenta, który musi nauczyć
się funkcjonować z własną
chorobą i przede wszystkim samemu kontrolować
poziom glukozy we krwi.
Stosuje się do tego glukometry, czyli niewielkie aparaty, które umożliwiają pomiar glikemii z kropli krwi
z opuszki palca.Współczesne glukometry są poręcznymi urządzeniami, bardzo łatwymi w codziennej
obsłudze. Te najnowocześniejsze mają dodatkowo
możliwość przesłania danych do komputera oraz
zapamiętania nawet kilkuset wyników.
Leczenie cukrzycy typu 2.
rozpoczyna się zazwyczaj
od starannie dobranej diety
i odpowiednio dostosowanego
wysiłku fizycznego.
16
Rodzaje insulin
Insulina jako hormon białkowy nie może być podawana doustnie, a jedynie
podskórnie. Fiolki zawierające insulinę są dostosowane do wstrzykiwaczy
zwanych także penami,
umożliwiającymi
łatwe
i bezbolesne wstrzykiwanie
insuliny. Każdy chory z rozpoznaną cukrzycą musi
nauczyć się ich obsługi, by
móc samodzielnie podawać sobie lek oraz w razie
potrzeby korygować dawkę hormonu w zależności
od rodzaju posiłku i aktywności fizycznej.
Powszechnie stosowane
w terapii cukrzycy są obecnie insuliny ludzkie, które
różnią się długością czasu
działania:
Krótkodziałające – zaczynają
działać po ok. 30 min od
wstrzyknięcia, a szczyt
działania wykazują pomiędzy 1. a 3. godziną, działają
do 8 godzin.
o pośrednim czasie działania –
Jest to insulina o wolniejszym początku i dłuższym
okresie działania. Wykazuje szczyt działania pomiędzy 4. a 12. godziną po
wstrzyknięciu, działa do 24
godzin.
Mieszanki insulinowe – Składają się z insuliny krótkodziałającej i insuliny o pośrednim czasie działania.
Zawierają kilka różnych
kombinacji insuliny krótkodziałającej (10%–50%)
i insuliny o pośrednim czasie działania (90%–50%).
Coraz popularniejsze stają
się obecnie analogi insulin
ludzkich, otrzymywane metodą inżynierii genetycznej
w laboratoriach. Zachowują one biologiczne cechy
insuliny, ale ich cząsteczki
zostały zmodyfikowane, by
uzyskać odpowiednio krótszy lub też wydłużony czas
działania. Analogi znacznie
zmniejszają ryzyko niedocukrzenia i lepiej obniżają
glikemię poposiłkową.
Leczenie cukrzycy
typu 2
W odróżnieniu od cukrzycy
typu 1 insulinoterapia w typie 2 nie musi być konieczna
od początku. Leczenie rozpoczyna się zazwyczaj od
starannie dobranej diety
i odpowiednio dostosowanego wysiłku fizycznego,
czyli zmiany dotychczasowego stylu życia.
Dobrą kontrolę poziomu
glikemii mogą zapewnić
także doustne leki przeciwcukrzycowe o różnych mechanizmach działania. Odpowiednio ze sobą kojarzone
infolinia: 0-800 apTEki | 278-354 |
Podczas przyjmowania leków
doustnych nie należy pić
alkoholu.
wzmacniają efekt leczniczy
i w miarę postępu choroby
mogą być także łączone
z insuliną – jeśli sama terapia doustna nie przynosi
oczekiwanych rezultatów.
Należy także pamiętać, że
stosowanie terapii lekami
doustnymi może wywołać
rozmaite działania niepożądane, jak niedocukrzenie
czy gwałtowny przyrost
masy ciała. Niewskazane
jest także picie alkoholu,
który nie jest tolerowany
przez organizm w połączeniu z lekami, co może powodować zaczerwienienie
twarzy, uderzenia gorąca,
pulsowanie krwi w głowie,
kołatania serca i wzrost ciśnienia krwi.
Dieta i aktywność
fizyczna
Dieta cukrzycowa jest jednym z najważniejszych elementów leczenia cukrzycy
każdego typu. Powinna być
odpowiednio urozmaicona
i zawierać wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, będące elementami
zdrowego sposobu odżywania. Dzięki jej stosowawww.doz.pl
niu można nie tylko utrzymać prawidłową masę ciała
i poziom cukru we krwi
w granicach normy, ale także zapobiec późniejszym
powikłaniom cukrzycy.
Prawidłowe odżywianie
polega na dostarczaniu organizmowi niezbędnych
składników pokarmowych.
Do tych składników należą: węglowodany, białko
i tłuszcze oraz witaminy
i sole mineralne. Stosowanie urozmaiconej diety pomoże w dostarczaniu odpowiedniej ilości tych
składników oraz w utrzymaniu prawidłowej wagi
ciała.
Dieta nie musi być jednorodna – chory może
jeść różnorodne produkty,
w tym także swoje ulubione potrawy. Nie ma także
przeciwwskazań do odżywiania się w restauracjach,
choć jedzenie tam podawane nie jest tak zdrowe,
jak posiłki przygotowane
samodzielnie.
Nadwaga nie jest
wskazana dla zdrowych
osób, a tym bardziej dla
osób z cukrzycą. Nadmierna masa ciała nie tyl-
EncyklopEdia chorEgo
d
ieta cukrzycowa jEsT
jEdnym z najważniejszych
ElEmEnTów lEczenia cukrzycy
każdego typu.
powinna być
odpowiEdnio urozmaicona i zawierać
wszysTkiE niEzbędne składniki pokarmowe,
będące elemenTami zdrowEgo
sposobu odżywania.
18
ko może być przyczyną
typu 2 choroby, ale także
może spowodować dodatkowe powikłania, jak insulinoodporność czy choroby serca, i dlatego tak
ważna jest kontrola własnej wagi. Prawidłowa dieta w cukrzycy nie może być
dziełem przypadku i powinna być odpowiednio
dobrana przez lekarza dietetyka oraz połączona z wysiłkiem fizycznym.
Regularne
ćwiczenia
i aktywny tryb życia obniżają ciśnienie tętnicze krwi,
zmniejszają ryzyko zawału
serca i udaru mózgu oraz
znacznie zmniejszają zapotrzebowanie na insulinę.
Umiarkowany wysiłek
fizyczny jest bardzo wskazany, gdyż pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi,
wzmacnia siłę mięśni
i wpływa na poprawę ogólnej sprawności, wzrost poziomu energii życiowej
i zmniejszenie stresu. Zdrowa dieta i aktywność fizyczna to wiele korzyści
dla kondycji organizmu nie
tylko u osoby chorej na cukrzycę, ale także u tych,
którzy chcą zachować zdrowie na długie lata.
zaSaDy
oDżywiaNia:
„„Jedz produkty jak najmniej
przetworzone
„„Stosuj w diecie ziarna, wa-
rzywa i owoce
„„ogranicz spożycie tłuszczu,
soli i cukru – unikaj dań typu
fast food
„„odżywiaj się regularnie
infolinia: 0-800 apTEki | 278-354 |
www.dbamozdrowiE.pl
EncyklopEdia
chorEgo
EncyklopEdia chorEgo
zdrowie
dziecka
Witaminowe ABC
infolinia: 0-800 apTEki | 278-354 |
witamin polega na pełnieniu roli
koenzymów, czyli substancji, które wspomagają enzymy. Pełnią
funkcję przenoszenia atomów,
elektronów i innych grup chemicznych. Dodatkowo witaminy
są konieczne przy tworzeniu się
hormonów, przeciwciał, krwinek
oraz są potrzebne do budowy materiału genetycznego. Pomagają
w trawieniu pokarmów i spalaniu
materiałów energetycznych występujących wewnątrz komórek.
www.doz.pl
Są szczególnie polecane w czasie
jesieni i zimy, aby wzmocnić
i uodpornić organizm.
witaminy tradycyjnie dzieli się na:
„„rozpuszczalne w wodzie – C,
kompleks witamin B, PP,
„„rozpuszczalne w tłuszczach –
A, D, E, K.
Podział ten jest ważny ze względu
na fakt, że witaminy z grupy rozpuszczalnych w tłuszczach jest
bardzo łatwo przedawkować, ponieważ kumulują się w tkankach,
które są nasycone lipidami. Witaminami rozpuszczalnymi w wodzie jest bardzo trudno się zatruć,
gdyż nie są magazynowane i ich
nadmiar jest usuwany wraz z moczem. Stąd muszą być one stale
dostarczane do organizmu.
Za co odpowiadają
witaminy?
Witaminy są niezbędne w procesie przemiany materii. Mają
okiem
specjalisty
Witaminy pełnią bardzo ważną
rolę we wszystkich reakcjach
chemicznych, które zachodzą
w organizmie człowieka. W komórkach zachodzą złożone procesy chemiczne oraz produkcja
energii i materiału budulcowego.
Dzięki enzymom możliwe są
do przeprowadzenia wszelkie konieczne reakcje. Z kolei aby enzymy działały właściwie, potrzebują
witamin. Najważniejsze zadanie
uroda
i zdrowie
20
Witaminy są składnikiem enzymów, które pełnią funkcję katalizatorów reakcji biochemicznych.
Nie biorą bezpośredniego udziału
w reakcjach chemicznych, ale powodują ich przyspieszenie. Enzymy odpowiadają między innymi
za przekształcanie substratów na
energię, za wzrost oraz regenerację. To dzięki nim organizm normalnie funkcjonuje, rozwija się
oraz broni przed szkodliwymi
zjawiskami zewnętrznymi.
aktywny
wypoczynek
wiązki organiczne, jakimi
są witaminy, zaliczają się
do tych, których organizm
ludzki sam nie potrafi wytworzyć. Są więc dostarczane z zewnątrz wraz z pożywieniem lub w gotowej formie
tabletek i innych postaci. Nie
stanowią źródła energii, ale są
niezbędne do jej wytwarzania.
Mechanizm ich działania jest
bardzo różny, ale wszystkie wpływają na procesy metaboliczne.
katarzyna SoSińSka
kuchnia
na zdrowie
witaminy
itaminy zdrowia
Z
witamiNy są NiezbędNe do prawidłowego fuNkcjoNowaNia
orgaNizmu człowieka. stosując odpowiedNie preparaty, możNa
poprawić swoje zdrowie i podNieść jakość życia.
Medycyna
naturalna
itaminy pełnią bardzo
ważną rolę we
wszysTkich rEakcjach chEmicznych organizmu
człowieka. w komórkach zachodzą
złożone procesy chEmicznE oraz
produkcja energii
i materiału budulcowEgo.
sport
to zdrowie
w
encyklopedia chorego
niewielką wagę, co znacznie ułatwia im działanie. Wpływają na
prawidłowe funkcjonowanie różnych reakcji zachodzących w organizmie człowieka.
„„Witamina A – znacznie wpływa
na właściwy wzrost oraz budowę
kości i zębów, jest konieczna do
odpowiedniego widzenia. Zdrowo wpływa na skórę i jest nazywana
witaminą
młodości.
Zmniejsza zmiany, które są związane z procesem starzenia. Zbawiennie wpływa również na paznokcie i włosy, pozwala zachować
gładkość, jędrność i młodość.
„„Kompleks witaminy B – zapewnia właściwe funkcjonowanie
skóry i błon śluzowych, uczestniczy w metabolizmie tłuszczów,
białek i węglowodanów oraz produkcji krwinek czerwonych.
Tworzy również materiał genetyczny i zapewnia prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego.
– niacyna – reguluje poziom cukru we krwi oraz
przepływ krwi w naczyniach
krwionośnych i poziom cholesterolu. Wspomaga proces utleniania i redukcji, jest potrzebna
do właściwego funkcjonowania
układów nerwowego i trawiennego. Ma wpływ na wytwarzanie
hormonów płciowych.
„„Witamina C – powszechnie stosowana jest jako wzmocnienie
odporności organizmu, wykazuje
również działanie antyalergiczne
i przeciwnowotworowe. Zapobiega infekcjom, wpływa na
wzrost zdrowych zębów, kości,
dziąseł i naczyń krwionośnych.
Jest konieczna do odpowiedniego wykorzystania kwasu foliowego i przyswajania żelaza.
„„Witamina D – przeciwdziała
wypadaniu zębów i krzywicy, zapewnia prawidłowy rozwój kości. Pośrednio wpływa na prawidłową pracę serca i odpowiada za
„„Witamina PP
utrzymanie na odpowiednim poziomie wapnia i fosforu.
„„Witamina E – chroni przed
miażdżycą oraz pozwala dłużej
cieszyć się młodością. Jest konieczna do prawidłowej budowy
komórek, chroni płuca i inne
tkanki oraz bierze udział w wytwarzaniu energii w mięśniach
i sercu.
„„Witamina K – jest potrzebna
w procesie modelowania tkanki
kostnej, wykazuje właściwości
antybakteryjne i przeciwgrzybiczne. Zapobiega również
krwotokom i poprawia krzepliwość krwi.
„„Kwas foliowy – jest niezbędny
w procesie rozmnażania, dlatego
jest szczególnie zalecany podczas ciąży. Zapobiega występowaniu wad wrodzonych u dziecka. Jest konieczny do powstania
czerwonych krwinek oraz prawidłowego funkcjonowania układu
nerwowego.
Przyjmowanie kwasu foliowego jest
szczególnie ważne podczas ciąży.
22
infolinia: 0-800 APTEKI | 278-354 |
www.dbamozdrowie.pl
EncyklopEdia chorEgo
Niedobór witamin
Niedobór witamin powoduje
chorobę zwaną awitaminozą. To
schorzenie, które przyczynia się
do zakłóceń w prawidłowym
funkcjonowaniu organizmu oraz
przemiany materii z objawami
charakterystycznymi dla poszczególnych witamin:
„„witamina a – niedobór wpływa
bezpośrednio na wygląd paznokci,
które stają się kruche, wolno rosnące. Skutkuje również suchymi
i łamliwymi włosami, wysuszeniem i niekorzystnym wyglądem
skóry. Powoduje kurzą ślepotę
i ogólne osłabienie wzroku, przyczynia się do częstszych infekcji.
„„Kompleks witaminy B – za mała
ilość objawia się zaburzeniami
pamięci i koncentracji, zakłóca
równowagę emocjonalną. Źle
również oddziałuje na oczy, gdyż
uszkadza gałki oczne i rogówkę,
co skutkuje zaczerwienionymi
oczami,
uczuciem
piasku
w oczach i nadwrażliwością na
światło. Negatywnie również
wpływa na wygląd, powodując
pęknięcia w kącikach ust, wypadanie włosów oraz łuszczycę
w okolicach nosa, czoła i ust.
„„witamina PP – niedobór zaburza metabolizm cukrów oraz oddychanie komórek. Destabilizuje
działanie układu trawiennego, co
powoduje ogólne osłabienie, bie
biegunki i spadek masy ciała. Źle
wpływa na samopoczucie, gdyż
wywołuje bóle głowy, zapalenie
nerwów, bezsenność, zawroty
głowy oraz zaburzenia pamięci.
„„witamina C – niedomiar osłabia
gojenie się ran oraz zaburza tworzenie kolagenu, który jest potrzebny dla mocnych kości. Osłabia odporność na infekcje,
powoduje ogólne zmęczenie
i brak apetytu.
„„witamina D – niedobór u noworodków i dzieci powoduje krzywi24
cę, u starszych zaś zaburzenia struk
struktury kości. Osłabia siłę mięśni
i niekorzystnie wpływa na zęby.
„„witamina e – kiedy w organizmie zaczyna brakować tej witaminy, pojawiają się problemy
neurologiczne,
obserwujemy
wolniejsze gojenie się ran, wczesne starzenie się skóry oraz osłabienie koncentracji. Wpływa
również na pogorszenie wzroku,
osłabienie mięśni szkieletowych
oraz zwiększa ryzyko chorób
sercowo-naczyniowych.
„„witamina
itamina K – niedostatek źle
wpływa na krzepnięcie kwi, co
powoduje częste krwotoki z nosa,
z dziąseł i układu pokarmowego.
Najczęściej niedobór tej witaminy występuje u chorych chro-
nicznie przyjmujących antybiotyki oraz u noworodków.
„„Kwas foliowy – może spowodować zaburzenia w rozwoju płodu, spowolnienie syntezy DNA
i podziału komórek.
Za dużo też
niezdrowo…
Mimo że witaminy są zdrowe
i potrzebne do prawidłowego
rozwoju człowieka, to ich nadmiar może powodować skutki
uboczne. Przyjmując witaminy,
nie można przesadzać i spożywać większych dawek niż te, które są zalecane.
Przedawkowanie
witamin
prowadzi do schorzenia zwanego hiperwitaminozą. Jest to nic
innego jak zatrucie daną witaminą. Te, które są rozpuszczalne
w wodzie, są eliminowane z organizmu drogą układu moczowego,
dlatego nie zaobserwowano ich
przedawkowania. Zupełnie inaczej się dzieje z witaminami rozpuszczalnymi w tłuszczach, czyli
A, D, E, K, które nie są usuwane
przez nerki i mogą mnożyć się
w organizmie.
„„witamina a – zatrucie może
spowodować biegunkę, utratę
apetytu i nieregularne miesiączkowanie. Niekorzystnie wpływa
na samopoczucie, gdyż przyczynia się do ogólnego osłabienia
i zmęczenia organizmu oraz bólu
głowy, wymiotów i nudności. Źle
oddziałuje na wygląd, ponieważ
wysusza skórę, nadaje jej żółtawy
kolor i powoduje wypadanie
włosów. W czasie ciąży zbyt duże
dawki tej witaminy mogą być
przyczyną wad wrodzonych.
ciEkawosTki www
KoMPUter PoMoże
oDDyChać
Gra komputerowa pomaga chorym
z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
(POChP) oddychać znacznie lepiej – informuje „American Journal of Respiratory
and Critical Care Medicine". Terminem
POChP określa się zespół dwóch lepiej znanych schorzeń – przewlekłego zapalenia
oskrzeli i rozedmy płuc. Jeśli choroba nie
jest leczona, może ograniczać sprawność
pacjentów tak bardzo, że mają trudności
z codziennymi zajęciami – nawet z przejściem kilku schodków. Jednak to właśnie
wymagające wysiłku ćwiczenia mogą polepszyć samopoczucie pacjentów.
Zespół doktora Collinsa z Edward Hines Jr VA Hospital w Illinois wypróbo-
Witaminy można przyjmować
profilaktycznie w jednej z wielu
dostępnych postaci.
infolinia: 0-800 apTEki | 278-354 |
www.dbamozdrowiE.pl
wał program wspomagający ćwiczenia
oddechowe. Oddech pacjenta był monitorowany przez komputer, a właściwe
wykonywanie ćwiczeń pozwalało wykonywać poszczególne zadania w grze.
Dzięki temu wyniki pacjentów ćwiczących oraz wykonujących zadania prezentowane przez komputer były lepsze
niż przy samych ćwiczeniach.
PaP
wiNowaJCa BrzyDKieGo
oDDeChU
Bakterię, która jest głównym winowajcą utrzymującego się brzydkiego zapachu
z ust, tzw. halitozy, zidentyfikowali biolodzy z USA. Halitoza to wyraźny, uporczywy przykry zapach z ust, którego trudno
się pozbyć i który często utrzymuje się nawet wiele lat. W większości przypadków
powodują go bakterie bytujące w jamie
ustnej (głównie na języku), które w trakcie
rozkładu białek wytwarzają lotne związzwiąz
ki. Jednak do niedawna nie było wiadomo, który dokładnie gatunek bakterii odpowiada za halitozę. Dzięki naukowcom
z Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Buffalo okazało się, że bakterie z gatunku Solobacterium moorei były obecne u każdego pacjenta z halitozą. Ten sam zespół
naukowców poinformował też kilka dni
temu, że mycie zębów pastą antybakteryjną dwa razy dziennie oraz stosowanie
szczoteczki do zębów z wbudowaną w nią
skrobaczką do języka może pomóc w walce z przykrym zapachem z ust.
PaP/reUterS
encyklopedia chorego
„„Witamina D – nadmiar jest moż-
liwy przy przekroczeniu dawki
0,5 mg. Często występuje u małych dzieci w związku z nieumiejętnym podawaniem witamin
przez opiekuna. Powoduje częste
oddawanie moczu, moczenie nocne, biegunki, zaparcia i kamicę
nerkową. Negatywnie wpływa na
układ nerwowy, co objawia się depresją i sennością. Może także
prowadzić do odkładania się wapnia w ścianach naczyń krwionośnych, nerkach, tkankach, płucach, sercu i wątrobie. U kobiet
w ciąży i karmiących przedawkowanie jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ może spowodować deformację płodu i choro­by
kości u dziecka.
„„Witamina E – przyjmowanie jej
w zbyt dużych ilościach wpływa
na zawroty i bóle głowy, ogólne
osłabienie i znużenie oraz zaburzenia wzroku. Może także powodować wzdęcia.
„„Witamina K – przedawkowanie
jest znamienne szczególnie
u dzieci i objawia się przez niedokrwistość, powiększenie wątroby oraz może spowodować
żółtaczkę. W dużych dawkach
szkodzi tkankom mózgowym
u noworodków.
A
by utrzymać odpowiednią ilość
witamin w organizmie, należy każdego
dnia Jeść różne produkty spożywcze,
które są naturalnym ich
źródłem.
Gdzie znajdziemy
witaminy?
Bogatym źródłem witamin są
owoce. Jednymi z najzasobniejszych
w te cenne związki organiczne są
czarne pożeczki
25
W pożywieniu
Aby utrzymać odpowiednią ilość
witamin w organizmie, należy
każdego dnia spożywać różne
produkty spożywcze, które są
naturalnym ich źródłem.
„„Witamina A – znajduje się w słonecznikach, kiełkach, płatkach
owsianych, orzechach, fasoli, jajach, rybach, pieczywie pełnoziarnistym i ziemniakach.
„„Kompleks witaminy B – występuje w drożdżach, jogurtach,
infolinia: 0-800 APTEKI | 278-354 |
www.dbamozdrowie.pl
EncyklopEdia chorEgo
mięsie, serze żółtym, chlebie białym i pełnoziarnistym, marchwi,
kapuście, szpinaku i kaszy gryczanej.
„„witamina PP – jest w mięsie
wieprzowym i cielęcym, jabłkach, pomarańczach, groszku,
wątrobie, kapuście, ziemniakach
i ziarnach pszenicy.
„„witamina C – jej źródłem są
przede wszystkim owoce i warzywa – agrest, porzeczka, truskawki,
maliny, pomarańcze, grejpfrut,
truskawki, cytryna, rzodkiewka,
pomidor, natka pietruszki, brokuły i brukselka.
„„witamina D – głównie jest w rybach morskich, takich jak sardynka, tuńczyk, łosoś, węgorz,
śledź, a także produktach jak
masło roślinne, ser żółty i pełnotłuste mleczne produkty.
„„witamina e – pojawia się
w orzechach, szparagach, oleju
roślinnym, mięcie, jajach, kiełkach zbóż i soi.
28
– naturalnym źródłem jest kapusta, kalafiory, brokuły, szpinaki, groszek, marchew,
jogurt i żółtka jaj.
w aptece
Zdarza się, że przyjmowanie witamin z naturalnych źródeł jest
niewystarczające (np. w przypadku choroby). Wtedy zalecane
jest dodatkowe ich spożywanie
w formie syntetycznej. Należy
pamiętać, że jest to uzupełnienie
produktów spożywczych i nie
może być stosowane jako jedyne
źródło witamin.
Farmaceutyki są zalecane przez lekarza w przypadku:
„„niedoborów konkretnych witamin,
„„podczas stosowania diety wegetariańskiej,
„„u dzieci w czasie wzrostu i rozwoju,
„„przy niewydolności nerek,
„„w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią,
„„witamina
itamina K
CieKawoStKi
w aptece z pomocą farmaceuty bez
problemu można otrzymać preparaty wielowitaminowe i wzmacniające, w celu zażywania profiprofi
laktycznego. występują w postaci
tabletek, kapsułek, proszku w saszetkach czy tabletek musujących.
Każdy z pewnością znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.
„„w przypadku złego przyswaja-
nia pokarmów,
okresie bardzo intensywnego wysiłku fizycznego lub umysłowego,
„„przy przeziębieniu, grypie
oraz w zmniejszonej odporności
organizmu.
„„w
W każdej aptece bez problemu
można kupić wiele preparatów
witaminowych, ale zdecydowanie
lepiej czerpać je
np. z owoców i warzyw.
infolinia: 0-800 apTEki | 278-354 |
www.dbamozdrowiE.pl
K
www.doz.pl
zdrowe
dojrzewanie
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
Przez pierwszych kilka tygodni, mniej więcej do 8. tygodnia życia dziecko zdaje się nie reagować na
bodźce z zewnątrz. Przez
większą część doby śpi,
a okresy, gdy czuwa, są
rzadkie i krótkie. W tym
okresie bardzo ważny jest
kuchnia
na zdrowie
30
Jak rozwija się
dziecko?
częściej ciekawością i zdumieniem niż strachem.
„„Między 10. a 16. miesiącem
dziecko intensywnie ćwiczy nowo nabyte umiejętności. Pozycja pionowa
rozszerza horyzonty i pozwala na odkrywanie nowych obszarów. Chętnie
spędza czas na zabawie,
jednak co pewien czas potrzebuje kontaktu z matką, a zabawy dotyczą
głównie zbliżania się do
matki i oddalania od niej.
Jest to okres, gdy dziecko
wierzy w swoje nieograniczone możliwości. Ponieważ nie potrafi przewidywać konsekwencji swoich
działań, należy szczególnie na nie uważać.
„„W połowie 2. roku życia
dziecko dostrzega, że nie
jest wszechmocne, że jest
małą istotą w wielkim
świecie. Takie odkrycie
prowadzi do smutku i rozczarowań, zwiększa się
wrażliwość dziecka na porażki. Zaczyna ono tęsk-
aktywny
wypoczynek
szysTKiE
dziEci
auTysTycznE
charaKTEryzujE wycofaniE
się z kontaktów społecznych, braK aKcEpTacji zmian
w oToczEniu,
skłonność
do powTarzania pEwnych
czynności
i zachowań.
kontakt fizyczny matki z
dzieckiem. Bliskość i ciepło jej ciała pomaga znosić dyskomfort. Na bazie
pierwotnej więzi dziecko
będzie później budować
relacje z innymi ludźmi.
Między 2. a 6. miesiącem
życia niemowlę okazuje
wzrastającą wrażliwość na
bodźce zewnętrzne. Zaczyna pojawiać się świadomość matki jako obiektu
zewnętrznego. Dziecko
reaguje uśmiechem na widok ludzkiej twarzy. Wówczas dojrzewają takie funkcje układu nerwowego, jak:
pamięć, zdolności poznawcze, motoryczne i koordynacja wzrokowo-ruchowa.
Pod koniec 6. miesiąca
dziecko zaczyna odróżniać
matkę od siebie.
Między 6. a 10. miesiącem
dziecko coraz lepiej odróżnia siebie od matki,
kieruje coraz więcej uwagi
na świat zewnętrzny. Pojawia się tzw. lęk 8. miesiąca, przejawia się on
uroda
i zdrowie
w
iedy w rodzinie pojawia się mały człowiek,
wszystkich
przepełnia radość,
ale i niepokój, czy rozwija
się on prawidłowo. Początkowo rodzice skoncentrowani są na tym, czy
dziecko zjadło, spokojnie
spało i czy nic go nie boli.
Później zaczynają się zastanawiać, czy coś rozumie, co
myśli. Czasem okazuje się,
że dziecko rozwija się inaczej niż rówieśnicy, nie szuka kontaktu z bliskimi,
„dziwnie” się zachowuje,
jest nieznośne i kłopotliwe.
Medycyna
naturalna
Lek. med. AnieLA GłowA
Głow cz
sport
to zdrowie
Diagnoza autyzmu jest zazwyczaj zaskakująca
i przepełnia roDziców lękiem oraz obawami
o przyszłość Dziecka.
zdrowiE
dziEcKa
Autyzm - moje
dziecko jest inne...
EncyklopEdia
chorEgo
zdrowiE dziEcKa
zdrowie dziecka
nić do miłości matki –
można powiedzieć, że chce
ponownie bliskości. Ten
etap rozwoju trwa od 16.
do 24. miesiąca życia.
Dziecko może wtedy
nie odstępować matki na
krok, gdyż potrzebuje jej
obecności. Przeżywa konflikt między potrzebą bliskości a dystansu. Chce
być zależne od matki i jednocześnie niezależne jako
istota ludzka. To trudny
okres dla dziecka. Przeżywa wtedy swoistą huśtawkę uczuć od miłości do
złości. Wszystkie emocje
dotyczą matki. Z czasem
coraz lepiej sobie radzi
z tymi zmianami, znajduje
optymalny dystans, który
zapewnia mu bezpieczeństwo i wolność. Potrafi
rozpocząć zabawę i kontynuować ją bez konieczności bliskiego kontaktu
z matką.
Co to jest autyzm?
Autyzm jest rozległym zaburzeniem rozwojowym,
które staje się widoczne
w ciągu pierwszych 30
miesięcy życia. Schorzenie
to jest trudne do diagnozowania, ponieważ ma bardzo zróżnicowany charakter, a objawy są w różnym
stopniu nasilone. Wszystkie dzieci charakteryzuje
jednak wycofanie się z kontaktów społecznych, brak
akceptacji zmian w otoczeniu, skłonność do powtarzania pewnych czynności
i zachowań.
Autyzm występuje w 4
przypadkach na 10 tys. urodzeń. Częściej u chłopców
niż dziewczynek: na 3–4
chłopców przypada tylko
jedna dziewczynka.
Jakie są przyczyny
autyzmu?
Obecnie za przyczynę autyzmu wielu badaczy uznaje
mikrouszkodzenia mózgu.
Naukowcy szukali specyficznych zmian w anatomii
Jeśli dziecko nie gaworzy, nie
wykonuje mających znaczenie
gestów, może to być
objaw autyzmu.
32
mózgu (w obrębie kory mózgowej, móżdżku, pnia mózgu oraz aparatu przedsionkowego), które
mogą
odpowiadać za autyzm. Sugeruje się, że rozwój cho­
roby jest spowodowany
niedorozwojem móżdżku,
a konkretnie szlaków nerwowych odpowiadających
za funkcje ruchowe, poznawcze i percepcyjne.
Nieprawidłowości
tej
części mózgowia ujawnia
np. rezonans magnetyczny.
Powstanie nieprawidłowości w obrębie układu nerwowego wiąże się z chorobami przebytymi w łonie
matki (różyczka wrodzona),
uszkodzeniami w okresie
okołoporodowym (m.in.
niedotlenieniem) oraz chorobami wczesnoniemowlęcymi (opon mózgowych).
Jakie są objawy?
Autyzm ma charakter wielopostaciowy, starano się
więc stworzyć pewną klasyfikację jego sym­ptomów,
by ułatwić rozpoznanie.
Zaburzenia podzielono na
3 główne grupy. Są to:
Jakościowe zaburzenia
stosunków społecznych,
czyli:
„„zaburzenie
zachowań
pozawerbalnych,
„„brak kontaktów rówieśniczych,
„„brak potrzeby dzielenia się przeżyciami
z innymi ludźmi,
„„brak społecznej
lub emocjonalnej
wymiany
uczuć
z innymi.
Zaburzenia interakcji społecznych
1
można zaobserwować już
u noworodka: nie pragnie
on kontaktu fizycznego
z matką, często broni się
przed pieszczotami. Dziecko nie reaguje na głos matki, na nią samą, nie podtrzymuje kontaktu wzrokowego.
Wycofanie z kontaktu
z otoczeniem powoduje, że
w późniejszym okresie życia dziecko nie może nawiązać pozytywnych relacji
z rówieśnikami, bo nie wie,
jak się to robi, nie rozumie
reguł postępowania, nie
umie odczytać sygnałów
pozawerbalnych.
Jakościowe zaburzenia
komunikacji w kontaktach z innymi, czyli:
„„upośledzona lub niewykształcona mowa,
„„stereotypowe i powtarzane wyrazy (echolalie),
„„brak umiejętności językowych, charakterystycznych dla danego poziomu
rozwoju.
U dzieci autystycznych,
u których objawy wystąpiły
przed 12. miesiącem życia,
rozwój mowy zaburzony
jest od początku – zazwyczaj nie ma etapu paplaniny, gaworzenia. Pojawiające się słowa nie są używane
do komunikacji. Dzieci te
dość dobrze rozumieją polecenia. U dzieci, których
mowa rozwijała się prawidłowo do 12. miesiąca, następuje jej regres – najpierw skracanie wypo­wiedzi, potem u większości
jej zanik. Jeżeli dziecko
mówi, to przede wszystkim komunikuje swoje potrzeby, ale nie używa zaimka „ja”. Rozumie również
polecenia.
2
infolinia: 0-800 APTEKI | 278-354 |
www.dbamozdrowie.pl
Nowości w AptekAch DbAm o ZDrowie
zdrowiE dziEcKa
3
Ograniczone i stereotypowe wzorce zachowań,
które
manifestują
się
przez:
„„powtarzanie jednego lub
kilku wzorców zainteresowań, odbiegających od normy przyjętej dla danego
wieku rozwojowego,
„„przywiązanie do rytuałów, zwyczajów,
„„powtarzanie
pewnych
sekwencji ruchowych,
„„uporczywe zajmowanie
się tylko przedmiotami
z pominięciem ludzi.
Jedną z zasadniczych cechą autyzmu jest niechęć do
zmian, czyli skłonność do ry
rytualizmu w sferze zachowań,
pedanteria dotycząca przedmiotów. Każda nowość, najdrobniejsza zmiana wywołują silny lęk, poczucie
zagrożenia. Dziecko, by tego
uniknąć, skrupulatnie przestrzega rozkładu dnia, swojego i domowników. Nie toleruje zmian, np. w ułożeniu
przedmiotów w takim samym miejscu, zmian w nastrojach rodziny. W niektórych przypadkach może
wyprowadzić je z równowagi
nawet zmiana fryzury osoby
bliskiej czy nowe ubranie.
Niemożliwe jest ich niezauważalne wprowadzenie – do
każdej trzeba je stopniowo
przygotować. We wszystkim
szukają reguł, zasad, są sztywne w myśleniu, niekorzystnie
odbija się to na ich kreatywności. Ta niechęć wobec
zmian często bywa przyczy
przyczyną silnego lęku w obecności
osób nieznajomych lub niezbyt dobrze znanych.
Kolejna cecha charakterystyczna to tendencja do
powtarzania pewnych za34
chowań i działań. Można
wyróżnić stereotypie – czyli ciągłe powtarzanie bezsensownych słów, sylab czy
czynności i fiksacje – nadmierną koncentrację, przywiązanie do pewnych osób,
przedmiotów, sytuacji czy
też wyobrażeń. Przykładem stereotypii może być
uporczywe skakanie na jednej nodze, kręcenie sznurkiem, ostukiwanie kartki
trzymanej w jednej ręce
palcami drugiej ręki.
Rzadko występują zachowania prowadzące do
samouszkodzeń. Mimo że
są postrzegane jako dziwaczne, pełnią pozytywną
rolę – relaksują, pozwalają
dziecku odetchnąć.
Większość dzieci autystycznych charakteryzuje
się obniżonym poziomem
intelektualnym, około 15%
to dzieci o poziomie normalnym, niewielki procent
wykazuje się wybitnymi
uzdolnieniami.
Jakie problemy
stwarza autyzm
w rodzinie?
Ponieważ dziecko mówi i
nie widać oznak upośledzenia umysłowego, często
przez otoczenie nie jest
traktowane jako chore, ale
jako nieznośne. Jego specyficzne zachowania, niezrozumiałe, gwałtowne reakcje
przypisywane są złemu wychowaniu, za które obwiniani są rodzice. Brak cierpliwości zdarza się też
najbliższym osobom. Codziennie muszą obcować z
dzieckiem, które kilkana-
JAk rozPoznAJe się
AutyzM?
Autyzm często rozpoznawany
jest dość późno. objawy, choć
zauważane przez rodziców,
przez lekarzy bywają lekceważone lub przypisywane inin
nym zaburzeniom, co oczywiście odbija się niekorzystnie
na terapii. Jeżeli nawet diagnoza zostanie postawiona
właściwie, nie każdy potrafi
zrozumieć, że dziwaczne zachowania dziecka spowodowane są chorobą.
ście razy dziennie chodzi w
kółko, dziesiątki razy zadaje
to samo pytanie, tygodniami je te same potrawy, nie
chce zmieniać nawet ubrań.
Dziecko jest nadpobudliwe, wciąż reaguje lękiem, potrafi przesiedzieć
cały dzień pod kocem. Rodzice wciągani są do
codziennych, rytualnych
czynności – wielokrotnego
czytania tych samych wiadomości, pomagania w realizacji nowych zainteresowań. W dodatku dziecko
często ucieka w swój świat
– reaguje tak na każdą stresującą sytuację, nie chce się
przytulić i wykazuje minimalne zaangażowanie w
interakcje. Czasami zdarza
się, że pozostałe rodzeństwo nie może zaakceptować dziecka z autyzmem,
wstydzi się lub jest zazdrosne o uwagę mu poświęcaną i obwinia rodziców o
jego zachowanie.
Rodzinie dziecka z autyzmem raczej trudno jest
liczyć na wsparcie otoczenia. Ten brak zrozumienia,
niestety, często charaktery-
zuje też wszelkiego rodzaju
instytucje, które z założenia powinny pomagać.
Czy autyzm
można leczyć?
Najnowsze trendy w leczeniu
autyzmu każą go postrzegać
jako złożony problem natury
zdrowotnej, który można rozwiązać za pomocą interwencji
medycznej.
Nie ma leku na wyleczenie zmian w mózgu, które są
przyczyną autyzmu, ale przy
właściwej opiece wiele zachowań autystycznych może
być zmienionych na lepsze
lub mogą one ustąpić. Możliwe są różne rodzaje terapii
w zakresie mowy, zachowania, wzroku, słuchu, terapie
muzyczne, a także farmakoterapia i zalecenia dietetyczne. Terapie powinny być dostosowane do indy
indywidualnych potrzeb chorego.
W Polsce nie ma niestety
żadnej instytucji medycznej
zajmującej się kompleksowym leczeniem medycznym
dzieci z autyzmem. Oprócz
psychiatrów, którzy zajmują
się głównie kwestią zaburzeń
zachowania, dzieci najczęściej leczone są przez lekarzy
pediatrów. Większość lekarzy nie ma wystarczającej
wiedzy na temat zaburzeń
autystycznych, zdarza się, że
lekarze pierwszego kontaktu
nie potrafią rozpoznać auty
autyzmu u dzieci, które zdradzają
nawet wszystkie objawy tego
zaburzenia. Rodzice szukają
więc pomocy na własną rękę,
powstają stowarzyszenia,
w których dzielą się oni doświadczeniami na temat
różnych metod terapii.
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
BiokosMetyk dlA nieMoWląt i dzieci
oliWkA do MAsAŻu WyszczuPlAJącego
oPAk.: Flakon 250ml/400ml
Przeznaczona do walki z cellulitem, zwłaszcza typu wodnego. Oliwka zawiera 100%
składników naturalnych. Optymalne połączenie olejków eterycznych z olejami roślinnymi pozwala usuwać zbędne centymetry
dzięki aktywacji drenażu wody i toksyn z dotkniętej cellulitem skóry i swoim czarującym
zapachem uprzyjemnia masaż wyszczuplający. Aż do -3,6 cm mniej w talii i -2,3 cm mniej
w biodrach po 56 dniach stosowania. Doskonale nawilża i odżywia skórę, równocześnie
zmniejszając widoczność grudek cellulitu.
BioliniMent
Biokosmetyk dla niemowląt
i dzieci, zawierający 99,5%
składników naturalnych,
w tym 26,1% z upraw biologicznych
(certyfikat ECOCERT).
Kompozycja oliwy z oliwek, miodu i wody
wapiennej, działająca natłuszczająco
i ochronnie. Zapobiega zaczerwienieniom,
przywraca właściwe pH skórze na pupie Maluszka.
Pozwala zmywać brud bez naruszenia warstwy
lipidowej delikatnego naskórka dziecka.
Po użyciu nie ma potrzeby nakładania kremu,
maści czy pudru – dostarcza kompleksowej
toalety i ochrony.
na eSSanCe/oSMoza
naT
oBniŻA kAlorycznoŚĆ PokArMÓW
toniFic Minceur
przy zakupie NOwegO prOduktu
NuXe tONific miNceur**
Otrzymasz w prezeNcie
tOrbę gimNastyczNą NuXe
z ręczNikiem i skakaNką
HerBAton
oPAk.: 30 kapsułek
suplement diety
OBNIŻA KALORYCZNOŚĆ POKARMÓW
Zawiera NeOpuNtia®: opatentowany błonnik z opuncji figowej. Powoduje, że prawie
1/3 tłuszczu zawartego w pokarmie zostaje wydalona.
1 kapsułka zawiera 500 mg NeOpuntia® – chronionego
patentem, standaryzowanego błonnika wyizolowanego
z kaktusa opuncji figowej (Opuntia ficus India).
nUXe/oSMoza
Herbapol poznań
** Oferta limitowana; obejmuje pojedyncze produkty gamy Tonific minceur:
Koncentrat antycellulitowy i Oliwka do masażu wyszczuplającego.
PielęgnAcJA „zMęczonycH” nÓg
koi nerWy
oPAk.: 350 g
oPAk.: 30 kapsułek twardych
Żel kasztaNOwy
wy z dodatkiem rutyny wskazany jest do pielęgnacji „zmęczonych” nóg z tendencją do pękających mikronaczynek.
Zawarte w preparacie escyna i rutyna uszczelniają śródbłonek naczyniowy, zmniejszając ich przepuszczalność i przeciwdziałając obrzękom. Dodatkowo, zapobiegają stanom zapalnym naczynek,
usprawniają przepływ krwi w mikrokrążeniu.
Ponadto rutyna neutralizuje wolne rodniki mające niekorzystny wpływ na śródbłonek naczyniowy. Escyna zmniejsza aktywność syntezy prostaglandynowej – enzymu odpowiedzialnego za syntezę zapalnych hormonów
tkankowych wywołujących stany zapalne w naczyniach.
Naturalny lek uspokajający oparty na specjalnej kompozycji wyciągów z kozłka lekarskiego oraz szyszek chmielu. Pomaga w stanach
niepokoju, okresowych trudnościach w zasypianiu.
kAsztAnoWy Żel z rutyną
systematyczne stosowanie żelu wpływa korzystnie
na sprawność i kondycję kończyn dolnych.
Przeciwdziała uczuciu zmęczenia i ciężkości nóg,
obrzękom, pękaniu naczyń kapilarnych
Virde
i powstawaniu „pajączków”.
VAluHerB *
subst. czynne: 1 kapsułka 300 mg zawiera: wyciąg suchy
z korzenia kozłka lekarskiego (Valerianae radicis extractum
siccum) (4,8 : 1) 100 mg o zawartości 0,5 % kwasów walerenowych oraz wyciąg suchy z szyszek chmielu (Lupuli strobuli extractum siccum) (6 : 1) 50 mg.
Herbapol poznań
* przeD użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania,
przeciwwskazania, Dane Dotyczące Działań niepożąDanych
i Dawkowanie oraz informacje Dotyczące stosowania proDuktu
leczniczego, bąDź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
www.doz.pl
zdrowe
dojrzewanie
36
kuchnia
na zdrowie
ystąpienie
poj Edyncz Ego na padu n i E
prz e sąd za o diagnoz i E E pil Eps ji.
o po d ję c iu leczenia d e cy dują n a wracające, spon Tanicz n E n apady.
w z wiąz ku z tym,
ż e m ó z g odpowia d a z a różn orodn e
f un KcjE , n apady
pad acz kowe mogą
prz y jm ować róż nE form y.
górnej lub dolnej. Jeśli wyładowania znajdą się w obrębie obszarów czuciowych, pojawiają się
omamy węchowe, słuchowe, déjà
vu, napady lęku lub euforii.
„„napady częściowe złożone
–
z utratą świadomości. Chory traci kontakt z otoczeniem, nie odpowiada na polecenia. Pozostaje
w bezruchu lub wykonuje bezcelowe ruchy tzw. automatyzmy.
Może to być gestykulowanie,
grymasy, mlaskanie, powtarzanie
słów, chodzenie itp.
napady uogólnione charakteryzują się występowaniem wyładowań padaczkowych w obu półkulach jednocześnie. Powodują
zaburzenia świadomości. Wśród
nich można wyróżnić:
„„napady toniczno-kloniczne –
faza toniczna trwa ok. 20–30 sekund i powoduje zwiększenie
napięcia mięśni oraz bezdech. Po
niej następuje faza kloniczna,
czyli rytmiczne drgawki całego
ciała, które trwają około 1–2 minut. Może temu towarzyszyć
aktywny
wypoczynek
w
padaczkowe są efektem nadmiernych wyładowań bioelektrycznych w komórkach nerwowych mózgu, co powoduje
chwilowe zaburzenia czynności
mózgu. Wystąpienie pojedynczego napadu nie przesądza
o diagnozie epilepsji. O podjęciu
leczenia decydują nawracające,
spontaniczne napady. W związku
z tym, że mózg odpowiada za
różnorodne funkcje, napady padaczkowe mogą przyjmować różne formy. Zależy to od obszaru,
w którym dochodzi do nieprawidłowości. Istnieje wiele rodzajów
napadów padaczkowych. Ogólnie
można je sklasyfikować jako napady częściowe i uogólnione.
napady częściowe powstają
w określonym miejscu kory mózgowej, tzw. ognisku. Mogą występować jako:
„„napady częściowe proste – bez
zaburzeń świadomości. Obraz
tego typu napadów jest bardzo
zróżnicowany. Są to często rytmiczne ruchy twarzy, kończyny
uroda
i zdrowie
W
społeczeństwie ciągle
panuje nieuzasadniony
lęk przed osobami chorymi na padaczkę. Ze
względu na nieprzyjemny widok
chorego w czasie napadu i brak
elementarnej wiedzy na temat
przebiegu choroby chorzy są
często skazani na izolację społeczną. Jest to przykre, zwłaszcza
w przypadku dzieci, którym ze
względu na „ich dobro” odmawia
się przyjęcia do publicznych
przedszkoli i szkół. Tymczasem
warto podkreślić, że padaczka
nie jest chorobą psychiczną.
Mogą jednak towarzyszyć jej
inne choroby, w tym upośledzenie umysłowe. Popularyzacja
wiedzy na temat padaczki może
ułatwić funkcjonowanie chorego
dziecka w jego naturalnym środowisku społecznym: w rodzinie, przedszkolu, szkole, grupie
rówieśniczej.
Padaczki stanowią grupę chorób, które charakteryzują się nawracającymi napadami. Napady
Medycyna
naturalna
iwonA SierAnt
sport
to zdrowie
o paDaczce mówi się, że jest jeDną z najczęstszych chorób
neurologicznych wieku Dziecięcego. cierpi na nią około 1%
populacji. w polsce na paDaczkę choruje około 400 tysięcy
osób, z czego połowa to Dzieci. w 75% początek choroby
przypaDa na wiek Do 19. roku życia.
zdrowiE
dziEcKa
Padaczka - dużo
obaw, mało wiedzy
EncyklopEdia
chorEgo
zdrowiE dziEcKa
zdrowie dziecka
przygryzienie języka, mimowolne oddanie moczu lub stolca. Po
takim napadzie chory często zasypia.
„„napady nieświadomości –
zwykle występują u dzieci. Trwają około 5-10 sekund. Polegają
na nagłym zapatrzeniu. Mogą
być połączone z mruganiem
oczami lub mlaskaniem. Są trudne do zaobserwowania. Często
nauczyciele sygnalizują, że dziecko „zagapia się” i po chwili nie
pamięta, co się wydarzyło.
„„napady miokloniczne – krótkotrwałe skurcze różnych grup
mięśni, tzw. szarpnięcia, na
przykład: drgania pojedynczej
kończyny, fragmentu twarzy.
„„napady atoniczne – na skutek
gwałtownego spadku napięcia
mięśni następuje upadek.
Zarówno napady drgawkowe,
jak i niedrgawkowe zazwyczaj po
kilku minutach ustępują samo-
istnie. Napady padaczkowe mogą
być niekiedy sprowokowane różnymi czynnikami. Do najczęściej
spotykanych bodźców wywołujących napady należą: niedostatek snu, infekcje, niesystematyczne leczenie, bodźce świetlne,
intensywne oddychanie, zdenerwowanie, alkohol i substancje
chemiczne, miesiączka.
Diagnostyka padaczki
U wszystkich chorych, u których
wystąpił napad padaczkowy, niezbędna jest szczegółowa diagnostyka. Jej celem jest ustalenie rodzaju padaczki, ewentualnych
wad rozwojowych, a przede
wszystkim, znalezienie przyczyny napadów.
Niestety u około 60% chorych
nie udaje się ustalić etiologii choroby. Prawidłowe rozpoznanie
w dużej mierze decyduje o powo-
dzeniu leczenia. Diagnostyka
obejmuje między innymi szczegółowy wywiad z rodzicami lub opiekunami, który powinien objąć
wszystkie fazy rozwoju dziecka,
począwszy od okresu płodowego.
W przypadku starszych dzieci ważna jest rozmowa z pacjentem. Istotne jest uzyskanie dokładnego opisu samego napadu.
Szacuje się, że 20–30% chorych
leczonych z powodu padaczki
w rzeczywistości ma zaburzenia
napadowe niepadaczkowe. W ramach rozpoznania niezbędne
są też między innymi badania
neurologiczne oraz psychologiczne, EEG, a także badania
genetyczne.
Warto wiedzieć, że nieprawidłowy zapis EEG głowy nie
przesądza o istnieniu choroby
i odwrotnie. Wiele osób cierpiących na padaczkę ma zapis prawidłowy.
Jednym z najczęściej
spotykanych bodźców
wywołujących napady
jest niedostatek snu.
38
infolinia: 0-800 APTEKI | 278-354 |
www.dbamozdrowie.pl
Leczenie
JAk się zAcHoWAĆ, kiedy JesteŚMy
ŚWiAdkAMi AtAku PAdAczki?
nAleŻy:
„„umieścić chorego w bezpiecznym
Dzieci z tzw. normą intelektualną powinny uczestniczyć w życiu
społecznym na równi z rówieśnikami. Padaczka nie jest przeciwwskazaniem do chodzenia na
basen czy na lekcje wychowania
fizycznego. Odpowiednio zabezpieczone dziecko (kask i ochraniacze) może jeździć na rowerze.
Jeśli my, dorośli sobie to uświadomimy, wówczas wychowamy
pełnosprawne dzieci, które potrafią o siebie zadbać w dorosłym życiu.
Więcej informacji można otrzymać w
stowarzyszeniu na rzecz dzieci chorych na Padaczkę, www.padaczka.pl.
onet/neWsWeek PolskA
PrzeszczeP BArku
JuŻ MoŻliWy
pierwszej na świecie transplantacji kompletnego stawu barkowego
dokonali chirurdzy w bolonii. bark
zmarłego przed 10 dniami mężczyzny
z powodzeniem przeszczepiono jako
„protezę biologiczną” byłemu ciężarowcowi, dotkniętemu ostrym schorzeniem zwyrodnieniowym tego stawu. 47-letni pacjent jest szczęśliwy
z nowego lewego barku, zapewnia,
że czuje się znakomicie i zamierza
wkrótce zagrać w tenisa.
onet/PAP
zdrowe
dojrzewanie
www.doz.pl
Życie codzienne
kuchnia
na zdrowie
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
wać jak każdą chorobę przewlekłą,
tzn. nauczyć się z nią żyć. Nie jest
to łatwe w społeczeństwie, które
wykazuje lęk przed kontaktem
z osobą cierpiącą na padaczkę,
a sami chorzy uważają ją za chorobę wstydliwą. Należy pamiętać, że
nie jest to choroba zakaźna, a chorzy nie są niebezpieczni. Nadmierne ochranianie chorego dziecka
prowadzi do bierności, niskiej samooceny i niechęci do pokonywania trudności.
aktywny
wypoczynek
Głównym celem leczenia
farmakologicznego jest osiągnięcie jak najlepszej kontroli
napadów przy jak najmniejszych
działaniach
niepożądanych.
W około 70% przypadków jest
ono skuteczne. Pozostałe przypadki to tzw. padaczki lekooporne.
Zastosowanie leków powinno
być poprzedzone dokładnym
ustaleniem rozpoznania padaczki i jej rodzaju. Leczenie rozpoczyna się podaniem leku, który
działa możliwie najbardziej skutecznie na dany typ napadów.
Idealne leczenie zakłada stosowanie tylko jednego leku (monoterapia). Nie zawsze jednak
jest to możliwe.
lek przeciwpadaczkowy wprowadza się stopniowo, według
schematu podanego przez lekarza i pod jego ścisłą kontrolą.
Czasem dopiero po wielu miesiącach udaje się dobrać odpowiednie leki, które przyniosą
efekty terapeutyczne. Wymaga
to od rodziców wiele cierpliwości i zaufania do lekarza. O po-
Atak może
spowodować
chwilową utratę
świadomości.
botoks może być niebezpieczny dla
naszego układu nerwowego – donosi „Journal of neuroscience” . pod
odczas badań na myszach i szczurach
włoscy naukowcy zauważyli, że jad
kiełbasiany (w bardzo rozcieńczonej postaci występuje właśnie pod
nazwą botoks) potrafi przemieszczać się wzdłuż komórek nerwowych
z miejsca wstrzyknięcia preparatu
do pnia mózgu, zakłócając pracę komórek nerwowych. do tej pory sądzono, że trucizna rozkładana jest
w miejscu wstrzyknięcia na nieszkodliwe związki i nie wędruje drogami
innymi niż układ krwionośny i limfatyczny. Od 2003 do 2005 odnotowano 1 437 przypadków ciężkich zachorowań i zgonów po wstrzyknięciach
botoksu. Większość przypadków dotyczyła osób, u których zastosowano
botoks ze względów kosmetycznych,
w 28 przypadkach były to zgony osób
dotkniętych chorobami neurologicznymi, którym podano botoks w celach leczniczych (m.in. jako środek
rozluźniający mięśnie).
uroda
i zdrowie
40
między zęby,
„„powstrzymywać napad
– krępować ruchów ciała chorego,
„„wzywać pogotowia ratunkowego lub przewozić chorego do szpitala, chyba że chory ma kilka
następujących po sobie napadów
bez odzyskania świadomości lub
napad trwa dłużej niż 7 minut,
„„ingerować w zachowanie
chorego w czasie, gdy jest jeszcze
w stanie dezorientacji, ponieważ
może to niekiedy prowadzić do
jego agresji.
uWAgA nA Botoks
Medycyna
naturalna
padaczka nie jest
przeciwwskazaniem
do chodzenia na
basen czy na lekcje
wychowania fizycznego.
Odpowiednio
zabezpieczone dziecko
może jeździć na rowerze.
„„wkładać choremu czegokolwiek
ciEKawosTKi www
sport
to zdrowie
miejscu, np. z dala od ulicy,
„„ułożyć chorego na boku
i zapewnić drożność dróg
oddechowych,
„„zabezpieczyć głowę przed
urazem, np. podkładając pod
nią dłonie,
„„pozostać przy chorym
do odzyskania świadomości.
nie nAleŻy:
wodzeniu leczenia decyduje też
ścisłe przestrzeganie dawek leków i godzin podawania. Nagłe
przerwanie leczenia może doprowadzić do napadów zagrażających życiu.
W czasie leczenia wielokrotnie kontroluje się morfologię
krwi, próby wątrobowe i stężenie
poziomu leków w surowicy oraz
wykonuje się inne badania, zależnie od stosowanego leku (np.
pole widzenia przy stosowaniu
Wigabatryny). Jeśli od ostatniego napadu upłynie około 2–3 lat
można próbować odstawić leki.
Decyzję o zakończeniu leczenia
dziecka podejmują rodzice
wspólnie z lekarzem. U dzieci
istotnymi czynnikami przemawiającymi za podjęciem próby
odstawienia leczenia są:
„„prawidłowy rozwój intelektualny,
„„brak organicznego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,
„„krótki wywiad padaczkowy,
„„prawidłowy zapis EEG.
Leki należy odstawiać stopniowo, najlepiej w ciągu kilku miesięcy, okresowo kontrolując zapis
EEG.
Zdarza się, w przypadku padaczek lekoopornych, że leczenie
farmakologiczne nie przynosi
żadnych efektów, wówczas można rozważać metody chirurgiczne. Czasem zdesperowani rodzice
poszukują metod niekonwencjonalnych. Jedną z nich jest dieta
ketogenna, którą prowadzą niektóre ośrodki medyczne. Niezależnie od wybranej metody leczenia nie należy samowolnie przerywać
podawania leków.
Nie istnieje profilaktyka przeciwpadaczkowa. Choroba może
pojawić się w każdym wieku. Leczenie dotyczy tylko objawów.
Zatem padaczkę należy trakto-
zdrowiE
dziEcKa
Padaczkę trzeba leczyć. Przekonanie, że dziecko z niej wyrośnie,
jest błędem. Im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym większa
szansa powodzenia. Najważniejszym sposobem
leczenia jest podawanie leków.
EncyklopEdia
chorEgo
zdrowiE dziEcKa
EncyklopEdia
chorEgo
zdrowiE dziEcKa
mArtA
rt GrAczyk
rtA
www.doz.pl
zdrowe
dojrzewanie
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
kuchnia
na zdrowie
42
Istnieje bardzo dużo przyczyn powodujących biegunkę. Wśród dzieci biegunka
najczęściej jest spowodowana:
„„infekcjami przewodu pokarmowego na tle zakażeń:
„„wirusowych,
„„bakteryjnych,
„„pasożytniczych,
„„uczuleniem lub nietolerancją pokarmową,
„„błędem dietetycznym,
„„powikłaniami po leczeniu doustnym antybiotykiem.
aktywny
wypoczynek
d y p o j aw i
s i ę b i eg u nka , na l eży po d awa ć d zi ec ku
d u że i l o ś c i
płynów
i E lEKTro l i Tó w. p o Tr aw y
lEKKo s Tr aw nE
– s u c ha r y, r yż
c zy b i s zKo pT y.
Główne przyczyny
biegunki
Najważniejsze przyczyny
biegunki wśród dorosłych to:
„„nerwica – przyczyna na
tle psychicznym,
„„nadczynność tarczycy,
„„uczulenie na produkty
– czynnik alergiczny,
„„zatrucie grzybami,
„„zatrucie lekami,
„„choroby układu pokarmowego,
„„wrzodziejące zapalenie
jelit,
„„nowotwory.
Rodzaje biegunek zależą
od objawów i formy zaburzeń czynności jelit. Do
najważniejszych należą:
Biegunka ostra i przewlekła
– biegunka ostra trwa nie
dłużej niż 10 dni. Natomiast przewlekła utrzymuje się 10–14 dni.
Biegunka osmotyczna – powodowana jest działaniem
niektórych leków lub niedoborem laktozy. Z reguły ustępuje po zastosowaniu głodówki.
Biegunka wydzielnicza – wywołują ją przede wszystkim gronkowce. Występuje, gdy z komórek
uroda
i zdrowie
g
śluz czy krew. Biegunce
mogą towarzyszyć takie
objawy, jak ból brzucha,
nudności, wymioty, osłabienie organizmu, gorączka czy odwodnienie. Zazwyczaj biegunka pojawia
się nagle i ustępuje po 2–3
dniach. Zdarza się jednak,
że może mieć charakter
przewlekły i utrzymywać
się bardzo długo – nawet
do paru miesięcy.
Medycyna
naturalna
B
adania wykazują,
że co piąty Polak
ma problemy z
biegunką przynajmniej raz w roku.
Często jednak nie wspominamy o nich, gdyż jest
to temat intymny i krępujący. Biegunka bardzo
często występuje u dzieci
i w większości przebiega
łagodnie. Wiele osób stosuje jeszcze stare metody
walki z biegunką, zażywając środki zapierające. Jest
to groźna forma leczenia,
która nie jest skuteczna.
Współcześnie stosuje się
zasadę nawadniania organizmu odpowiednimi płynami oraz stosowania sprawdzonych probiotyków.
Biegunka nie jest chorobą. Jest to oznaka podrażnienia lub stan zapalny jelit. To objaw
chorobowy, który polega
na znacznym zwiększeniu
liczby wypróżnień. Biegunkę można również rozpoznać wtedy, gdy człowiek chory odda raz stolec
zawierający treść ropną,
sport
to zdrowie
biegunka jest wstyDliwym problemem, z którym
boryka się coraz więcej osób, szczególnie Dzieci.
najnowsze zalecenia w tym zakresie poDpowiaDają,
jak w prosty i bezpieczny sposób możemy pomóc
swojemu organizmowi.
zdrowiE
dziEcKa
Biegunka
zdrowiE dziEcKa
tworzących ścianę jelita do
jego światła dostaje się
zwiększona ilość płynów.
Ten rodzaj biegunki nie
ustępuje po zastosowaniu
głodówki.
Biegunka wysiękowa – mamy
z nią do czynienia wtedy,
gdy do światła jelit oprócz
wody dostaje się krew, śluz
i białko. Mogą je powodować takie zakażenia jak
Shigella czy Salmonella.
Biegunka po antybiotykoterapii – wywołana jest przez
zażywanie niektórych antybiotyków, jak również
przez zachwianie równowagi naturalnej flory bakteryjnej jelit.
Największe zagrożenie
przy biegunce to utrata
wody i soli mineralnych,
czyli tzw. elektrolitów.
Długotrwała
biegunka
może spowodować odwodnienie organizmu. Stanowi to
niebezpieczeństwo dla
osób stars z y c h
i małych
dzieci,
które
BiegunkA dzieckA
PodczAs PodrÓŻy
Biegunka podróżnych jest
rodzajem biegunki infekcyjnej. Występuje u około 50%
osób, które z krajów dobrze
rozwiniętych wyjeżdżały do
krajów o znacznie niższym
standardzie higieny i o gorącym klimacie. Można do
nich zaliczyć Amerykę Południową i Środkową, Środkowy Wschód, Afrykę i Azję.
kraje te mają zanieczyszczone środowisko, złą wodę do
picia oraz nieodpowiednie
warunki sanitarne i higieniczne. dlatego też planując
wyjazd za granicę z dzieckiem, warto odpowiednio
wcześniej zacząć podawać
mu probiotyki.
może zakończyć się nawet
zgonem. Gdy pojawia się
biegunka, nie można jej
lekceważyć. Zaniedbanie
może nawet doprowadzić
do zaburzenia pracy nerek.
W najgorszym wypadku
może dojść do zapalenia
stawów czy ropnych zmian
w innych narządach.
Niebezpieczny
wirus
Współcześnie największym probleproble
mem
krajów
rozwijających
się jest rotawirus. Na
Aby zapobiec
wystąpieniu biegunki ,
zawsze trzeba pamiętać
o bardzo starannym
myciu owoców.
44
świecie jest przyczyną 25%
zgonów z powodu chorób
biegunkowych. Szczególnie
narażone są małe dzieci
w wieku od 6. miesięcy
do 2. roku życia.
Wirus przenosi się z kałem oraz drogą kropelkową.
Dlatego też najłatwiej jest
się nim zarazić w żłobku
lub przedszkolu. Rotawirus
utrzymuje się przez dłuższy
czas na powierzchniach,
zwłaszcza metalowych i wykonanych z tworzyw sztucznych. Dlatego też najczęściej można go „spotkać”
w łazience, w spłuczkach
toaletowych lub kranach
przy umywalkach.
główne objawy zarażenia
dziecka rotawirusem to
podwyższona temperatura,
gwałtowne wymioty i biegunka. Stolce są wodniste,
tryskające i zielonożółte.
Wymioty utrzymują się
nawet do 3 dni. Wszystko
to prowadzi do odwodnienia organizmu, które jest
szczególnie niebezpieczne
dla zdrowia. Podstawowe
objawy to spierzchnięte
usta, zapadnięte gałki
ocznej, matowe oczy. Z rotawirusem może wiązać się
zapalenie ucha środkowego, zapalenie mózgu lub
zapalenie płuc.
leczenie obejmuje nawodnienie, odżywienie i kurację.
rac
rację.
Do płynów, które należy
podać dziecku, zalicza się
mleko matki, zupy, rozcieńczone soki owocowe
i roztwory sporządzane
zgodnie z zaleceniami lekarza. Dzieci, które są
znacznie odwodnione, kierowane są na nawadnianie
dożylne z pobytem w szpi-
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
JAk zAPoBiec Biegunce?
Biegunka jest wirusem, którego
z powodzeniem możemy się wystrzegać, stosując kilka podstawowych zasad:
„„najważniejsza jest higiena
rąk – mycie wodą i mydłem
przed każdym posiłkiem,
„„wszystkie spożywane warzywa i owoce muszą być dokładnie
umyte,
„„jedzmy tylko świeżą żywność, potrawy powinny być
dobrze ugotowane,
„„nie należy jeść w pośpiechu,
„„dokładnie przeżuwajmy po-
karm,
„„wybierając jedzenie w barach czy bufetach, należy zachozacho
wać ostrożność – w tym przypadku mamy mały wpływ na
sposób przygotowania jedzenia
i jego świeżość. Warto jadać
w miejscach sprawdzonych lub
o dobrej renomie,
„„przeciwko biegunce można
się zaszczepić – zmniejsza się
tym samym ryzyko kolejnego
zakażenia.
niemal wszystkie dzieci w wieku 2–3 lat są narażone na ten
problem – dlatego też należy
uświadamiać głównie rodziców
i wychowawców o konieczności
mycia rąk wodą i mydłem. Jest
to podstawowa zasada w profilaktyce biegunki i innych chorób
zakaźnych, dlatego trzeba wyrabiać ten nawyk u maluchów
już od najmłodszych lat.
talu włącznie. Ważnym
etapem jest żywienie, ponieważ płyny są niskokaloryczne. Dieta powinna składać się z węglowodanów
złożonych, mięsa, jogurtów
i owoców. Zdecydowanie
należy zrezygnować z środków zapierających, ponieważ mogą wywołać objawy
niepożądanie, takie jak letarg, niedrożność jelita,
śpiączkę, a nawet zgon.
Gdy pojawi się biegunka, należy podawać dziecku
duże ilości płynów i elektrolitów. Mogą to być herbatki, soki owocowe czy
buliony. Jeżeli chodzi o spo-
żywane potrawy, powinny
być one lekkostrawne (suchary, ryż czy biszkopty).
Współcześnie zaleca się
przede wszystkim podawane probiotyków.
Probiotyki są to żywe
drobnoustroje. Przyjmowane w odpowiedniej ilości mają korzystne efekty
zdrowotne. Zalicza się do
nich bakterie produkujące
kwas mlekowy. Źródłem są
zarówno preparaty farmaceutyczne, suplementy diety, jak i jogurty oraz kefiry.
Probiotyki wykazują odporność na działanie żółci
i kwasu solnego, kolonizują
przewód pokarmowy i przy
przylegają do nabłonka jelitowego oraz produkują substancje drobnoustrojowe.
Oddziałują korzystnie na
zdrowie oraz zapewniają
bezpieczeństwo stosowania. Wykazano, że zażywanie probiotyków skraca czas
trwania biegunki, jednak
ważne jest, aby zacząć je
stosować jak najszybciej od
pojawienia się pierwszych
objawów zarażenia.
W walce z biegunką zaleca się także zażywanie
cynku. Jest on istotny dla
regeneracji komórek, a nawet skraca czas trwania
r
o Taw i ru s
na j c zęś c i ej m o żna
„spotkać”
w ł a zi enc e,
w s pł u c zka c h
To a l ETo w yc h
l u b Kr a na c h
pr zy u m ywa l Ka c h. d l aTEg o
po d s Taw o wa za s a d a
To Ko ni E c zno ś ć m yc i a
rąk wodą
i m yd ł em .
46
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
www.doz.pl
zdrowiE
dziEcKa
zdrowiE dziEcKa
zdrowiE dziEcKa
biegunki. Niemowlętom do
6. miesiąca podaje się
10 mg cynku na dobę, starszym niemowlętom i dzieciom 20 mg w ciągu doby.
Kiedy należy
zgłosić się
do lekarza?
Często sami możemy poradzić sobie z tym wirusem.
Jednak są sytuacje, kiedy
domowe środki i sposoby
nie przynoszą spodziewanej pomocy. Wówczas koniecznie należy zgłosić się
do lekarza, który ustali źródło. Może także zlecić badanie krwi i kału. W niektórych
przypadkach
podanie leków jest wystarczające, jednak ciężkie
schorzenie może doprowadzić nawet do skierowania
do szpitala.
Do lekarza pierwszego
kontaktu trzeba zgłosić się
także wtedy, gdy:
„„biegunka i wymioty występują u niemowląt i małych dzieci,
„„występuje ciężka biegunka powodująca osłabienie i wymioty,
„„występuje wysoka gorączka, wymioty i bóle głowy,
„„biegunka nawraca,
„„w kale pojawi się krew
i śluz,
„„występują zasłabnięcia
i zatrzymanie moczu.
do probiotyków zalicza się
bakterie produkujące kwas
mlekowy. ich źródłem są
jogurty i kefiry.
ciEKawosTKi www
PoMidory cHronią Przed
słońceM
dania z dodatkiem pomidorów mogą zwiększać odporność naszej skóry na działanie propromieni słonecznych – twierdzą naukowcy
z uniwersytetów w manchester i newcastle.
Jak informuje british society for investigative dermatology, dodatek pięciu łyżek (55 gramów) przecieru pomidorowego do codziennej diety poprawiał odporność ochotników
na szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe
(uV). ultrafiolet może sprzyjać przedwczesnemu starzeniu skóry, a nawet jej nowotworom.
zdaniem autorów badań korzystne działanie
pomidorów może mieć związek z obecnością
w pomidorach przeciwutleniacza – likopenu, który nadaje im też czerwoną barwę. najwięcej likopenu zawierają gotowane pomidory. Wcześniej wykazano związek tej substancji
z niższym ryzykiem raka prostaty. Autorzy ba-
48
dań ostrzegają jednak, że sam likopen nie zastąpi kremu ochronnego.
PAP/BBc
gruBszy BArdzieJ głodny
nadmiar tkanki tłuszczowej na brzuchu może
sprawiać, że jesteśmy bardziej głodni i sprzyjać
tyciu – informuje pismo „Federation of American societies of experimental biology Journal”.
naukowcy z university of Western Ontario odkryli, że położona na brzuchu tkanka
tłuszczowa wytwarza hormon o nazwie npy
(neuropeptyd y), który pobudza tworzenie
nowych komórek tłuszczowych. Wiadomo, że
wysoki poziom tego hormonu w mózgu powoduje uczucie stałego głodu. pod wpływem
npy otyli jedzą coraz więcej, co zwiększa wydzielanie hormonu – i tak w kółko.
PAP
PAlAcze cHoruJą częŚcieJ
palenie zaburza zdolność naszego organizmu do rozpoznawania i niszczenia bakterii – ostrzegają naukowcy z uuniversity
niversity of lo uisville school of dentistry w Kentucky na
łamach pisma „bmc cell biology”. nikotyna
uszkadza neutrofile. powstają one w szpiku
kostnym, który opuszczają już jako ostatecznie zróżnicowane komórki. Wiadomo, że nikotyna wpływa na działanie dojrzałych neutrofili, natomiast dotychczas nie określono
jej wpływu na proces różnicowania tych komórek. naukowcy zaobserwowali, że pod
wpływem nikotyny powstaje procentowo
więcej komórek na ostatnich etapach różnicowania. niemniej jednak neutrofile te są
mniej zdolne do „wyszukiwania” i niszczenia
bakterii niż komórki, które powstały w środowisku wolnym od nikotyny.
PAP
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
www.dbamozdrowiE.pl
sporT
To zdrowiE
Medycyna
naturalna
czas aktywnego
odpoczynku
Izabella Wojdała
Spacery
Być może jest to zadziwiające,
ale spacer jest jedną z form aktywności fizycznej. Jego największą zaletą jest to, że nie wymaga
żadnego specjalistycznego sprzętu. Jest to naturalny rodzaj ruchu
dla organizmu, dlatego też nie
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
Pamiętaj!
……Wybierając się na spacer, zadbaj
o wygodne buty. Nic tak nie psuje atmosfery relaksacyjnego spaceru jak obcierające i niewygodne obuwie.
www.doz.pl
Nordic walking
Odmianą popularnego spaceru
jest coraz bardziej powszechny
nordic walking. Jest to nic innego jak maszerowanie z kijkami.
To elastyczna forma ruchu, ponieważ może być uprawiana
przez wszystkich, niezależnie do
wieku, płci czy kondycji fizycznej. Wspólnym dążeniem jest tutaj dobra wola oraz dbałość
o swoje zdrowie i samopoczucie.
Może być praktykowany przez
osoby mające problem zdrowotny ze stawami, kolanami i reumatyzmem, gdyż kije odciążają
Maszerowanie z kijkami
może uprawiać każdy.
zdrowe
dojrzewanie
50
stres, poprawia jakość
snu.
Aktywność fizyczna to każda
forma ruchu. Poniżej znajdują się
propozycje sportów dla tych,
którzy chcą aktywnie i z korzyścią dla swojego organizmu spędzić wakacje.
kolana, nogi i stawy biodrowe.
W przypadku dzieci i młodzieży pozwala na kształtowanie właściwej postawy
ciała już od najmłodszych lat. Osoby
z nadwagą mogą
w łatwy sposób spalać nadmiar kalorii,
osoby zgarbione zaś
znajdą tu łatwy
sposób na wykształtowanie wyprostowanej sylwetki. Sport
ten jest również polecany kobietom w ciąży, ponieważ nie stanowi blokady w utrzymaniu dobrej kondycji
fizycznej. Jest więc
niezwykle bezpiecznym sportem zarówno
dla matki, jak i dziecka.
uroda
i zdrowie
Aktywność fizyczna bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie:
wielu płaszczyznach,
„…wzmacnia mięśnie, kości i więzadła,
„…pozytywnie wpływa na układ
krążenia,
„…zapobiega osteoporozie i zwiększa ilość masy kostnej,
„…obniża ryzyko zachorowania
na cukrzycę,
„…korzystnie wpływa na układ
odpornościowy,
„…wytwarza endorfiny, zwane
hormonami szczęścia, które stymulują pozytywną energię,
„…łagodzi
……Strój należy dobrać do warunków atmosferycznych.
……Spacerując latem, chroń swoją skórę kremami z UV i korzystaj z ochronnych
okularów przeciwsłonecznych. Dzięki
temu nie tylko odpoczniesz i spalisz
kalorie, ale także ładnie się opalisz.
aktywny
wypoczynek
O
„…przyspiesza odchudzanie,
„…nasila przemianę materii,
„…zmniejsza apetyt,
„…poprawia kondycję fizyczną na
jest nadmiernie obciążający. Na
spacer możemy się wybrać o każdej porze i przy każdej pogodzie,
odpowiednio szykując się na panujące warunki atmosferyczne.
Warto wybierać miejsca zazielenione i spokojne, aby dotlenić
organizm, wyciszyć się i nabrać
sił. Świeże powietrze wpływa
także na nasze wewnętrzne wyciszenie, ponieważ spacer obniża
hormony stresu. Jest to dobry,
tani i prosty sposób na spalenie
kalorii. W ciągu godziny wolnego spaceru można spalić ok. 200
kalorii, szybkie maszerowanie
pozwoli nam pozbyć się ok. 300
kalorii. Spacer stanowi również
ochronę przed chorobami serca.
kuchnia
na zdrowie
Lato to nie tyLko czas wakacji i pięknej pogody, aLe również
odpoczynku. sprawmy, aby odpoczynek ten można było
nazwać aktywnym.
dpoczywać można na
różne sposoby. Niektórzy siadają z paczką
chipsów przed telewizorem i tym samym relaksują się po ciężkim dniu pracy.
Inni czytają ulubioną książkę lub
czasopismo. Jeszcze inni po prostu robią sobie drzemkę.
Mało kto jednak wie, że odpoczynek nie zawsze musi oznaczać bezproduktywne leniuchowanie. Wypoczynek aktywny jest
bardziej efektywny i odczuwalny
dla naszego organizmu.
zdrowie
dziecka
zas waKaCyjny
sprzyja aKTywnEmu wypoCzynKowi.
dECyzja wyboru odpowiEdniEgo sporTu
leży w naszych rękach. kierujmy się
niE TylKo jEgo popularnością ale przede
wszystkim dobrą zabawą i miłym spędzeniEm wolnEgo Czasu.
EncyklopEdia
chorEgo
Lato
C
sporT To zdrowiE
„…wzmacnianie
systemu immunologicznego, dzięki czemu stajemy się bardziej odporni na różne choroby i kontuzje.
Pamiętaj!
……Mimo że nordic walking nie wyma-
Korzyści z regularnego uprawiania
aerobiku to przede wszystkim:
„…redukcja tkanki tłuszczowej,
„…pozytywny wpływ na wydolność
układu sercowo-naczyniowego,
„…wzmocnienie układu mięśniowego,
„…dotlenienie organizmu i lepsze wchłanianie tlenu,
„…zwiększenie odporności organizmu,
„…opóźnienie procesu starzenia się,
„…piękna, zgrabna sylwetka,
„…przyjemność,odpoczynek i świetna zabawa.
Każde zajęcia z aerobiku powinny składać się z 4 części: rozgrzewki
trwającej ok 5–15 minut, części
właściwej (ok. 20–60 minut), wyciszenia (ok. 5–8 minut) oraz rozciągania (ok. 5–10 minut). Na zajęcia
z aerobiku należy zabrać ze sobą
odpowiednie buty, sportowy i wy
wywww.doz.pl
godny ubiór, a także dużą ilość pły
płynów w celu uniknięcia odwodnienia podczas wykonywania ćwiczeń.
Pamiętaj!
……Ćwiczenia aerobowe powinny iść w pa-
rze z właściwym odżywianiem się. Ruch
plus zdrowa dieta to przepis na sukces.
……Zajęcia należy rozpoczynać stopniowo. Najbardziej narażone na urazy są sto-
Jazda na rowerze
to zdecydowanie
jeden z ciekawszych
letnich sportów
– dotlenisz serce,
wzmocnisz mięśnie,
a przy okazji zwiedzisz okolicę.
zdrowe
dojrzewanie
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
Jest to zestaw ćwiczeń wykonywany przy rytmicznej muzyce,
podczas których zwiększa się
wymiana tlenowa w organizmie.
Powtarza się poszczególne zestawy ćwiczeń, które są unikalnym
połączeniem tańca i gimnastyki.
Zajęcia aerobowe
powinny składać
się conajmniej
z czterech części.
Jest to jeden z najprzyjemniejszych letnich sportów. Daje nie
tylko zdrowie, ale także kontakt
z przyrodą i niezapomniane
chwile na łonie natury. Jazda na
rowerze usprawnia cały układ
mięśniowy, oddechowy i krążenia. Pod wpływem pedałowania
uda i łydki stają się smuklejsze,
zgrabniejsze, wzmacniają się mięśnie brzucha, bioder oraz rąk.
Wysiłek powoduje także dotlenienie organizmu, zwiększenie
wydolności oraz przeciwdziała
pojawianiu się żylaków na nogach. Jest dobrym elementem zapobiegania otyłości, cukrzycy,
chorób serca czy osteoporozy.
uroda
i zdrowie
52
Aerobik
Jazda na rowerze
aktywny
wypoczynek
Podczas joggingu
oddychaj swobodnie
i pamiętaj, że biegasz
dla przyjemności.
Jogging jest jednym z najprostszych i najbardziej naturalnych
sportów. Biegać możemy samemu lub w towarzystwie, najlepiej
rano, zaraz po przebudzeniu się
i przed śniadaniem. Rano organizm chętniej spala tkankę tłuszczową, ale niestety też jest bardziej podatny na kontuzje.
Dlatego zawsze należy pamiętać
o odpowiedniej rozgrzewce, która przygotuje ciało do aktywnego
ruchu.
Co zyskujemy, biegając:
„…wspomaganie w walce nadwagą,
„…pozytywne wpłynięcie na
układ krążenia,
„…usprawnienie płuc,
„…dotlenienie całego organizmu,
dzięki czemu nauka i praca stają
się łatwiejsze,
„…przeciwdziałanie depresji,
„…uspokojenie wewnętrzne,
„…energię i satysfakcję.
biegania skonsultuj z lekarzem swój stan
zdrowia w celu wykluczenia wszelkich
przeciwwskazań.
……Nie od razu staniemy się zawodowymi biegaczami. Dlatego też zaczynajmy
od krótkich dystansów, poprzedzając każdy bieg ćwiczeniami rozgrzewającymi i
rozciągającymi. Podczas biegania należy
swobodnie oddychać i pamiętać, że biegamy przede wszystkim dla przyjemności.
……Podstawą są oczywiście dobre, wygodne i profesjonalne buty. Jest to wydatek rzędu 200–400 zł, który jest opłacalny, gdyż nie trzeba go będzie przez długi
czas powtarzać.
kuchnia
na zdrowie
Jogging
py i nogi ze względu na dużą ilość podskoków, skrętów i skoków.
……Najczęstsze urazy to m.in. zapalenie
mięśni, ścięgna Achillesa i ból łydek, złamanie kości śródstopia oraz ostrogi i pięty.
……Główne przeciwwskazania to urazy
układów mięśni, stawów, kości lub ścięgien, astma, dolegliwości układu oddechowego i choroba wieńcowa.
Medycyna
naturalna
ga dużego wkładu finansowego, należy
się do niego odpowiednio przygotować.
Podstawa to wygodne obuwie, sportowe
ubranie oraz specjalne kijki. Buty powinny być na płaskiej podeszwie i powyżej
kostki. Ceny obuwia wahają się pomiędzy 150 a nawet 500 zł. Ubranie powinno być sportowe, wygodne i niekrępujące ruchów.
……Najważniejsze są kijki – profesjonalne kije nie są ciężkie, posiadają konstrukcję tłumiącą hałas, są stabilne, sztywne i przede wszystkim bardzo
trwałe. Ich długość to 80–140 cm, dobierane są do wzrostu, sylwetki i długości rąk. Profesjonalne kije to wydatek
od 130 do 400 zł.
Pamiętaj!
……Przed rozpoczęciem systematycznego
sporT
To zdrowiE
podczas marszu tętno wzrasta
mniej więcej o 10–15 uderzeń na
minutę,
„…spalenie nawet 400 kalorii
podczas godzinnego marszu,
„…poczucie bezpieczeństwa i równowagi – kijki redukują obciążenie
kolan, stawów i kręgosłupa,
„…widoczna poprawa w sylwetce
ćwiczącego – staje się ona bardziej wyprostowana, wysportowana, elastyczna
i zgrabna,
zdrowie
dziecka
Najważniejsze korzyści płynące z uprawiania nordic walking to:
„…zaangażowanie 90% całego
układu mięśniowego pozwala na
ich odpowiednie wykształcenie,
„…wzmocnione zostają mięśnie
przedramion i tylnych ramion,
„…poprawa krążenia krwi w strefie karku i barków,
„…dotlenienie całego organizmu
i zwiększenie objętości płuc,
„…utrzymywanie w dobrej
kondycji układu krążenia –
EncyklopEdia
chorEgo
sporT To zdrowiE
WWW.DREAMFIT.PL
Dreamfit
®
SUPLEMENT DIETY
NATURALNIE
WSPOMAGA
KURACJE
ODCHUDZAJĄCE
Cechy produktu
Dreamfit® jest naturalnym suplementem diety
opartym na chlorku chromu i Phase 2®, specjalnym
ekstrakcie proteinowym z fasoli zwyczajnej
rozpuszczalnym w wodzie. Dreamfit® może pomagać
w osiągnięciu zdrowego poziomu glukozy we krwi
po posiłkach, redukcji absorpcji kalorii oraz pomagać
w kontrolowaniu wagi ciała jako część programu
diety kontroli kalorii.
Dreamfit® jest naturalnym suplementem diety
opartym na chlorku chromu i Phase 2®, specjalnym
ekstrakcie proteinowym z fasoli zwyczajnej
rozpuszczalnym w wodzie neutralizatorem enzymu
skrobiowego używanym w programie odchudzania.
i Phase 2® neutralizuje enzym trawienny alfa amylazę
przed przetworzeniem kalorii węglowodanów
z posiłków skrobiowych w glukozę i tłuszcz.
Trójchlorek chromu, naturalny składnik pokarmowy,
odgrywa rolę w normalnym metabolizmie
węglowodanów jako regulator glukozy.
Dreamfit® może wspomóc odchudzanie będąc
częścią diety kontroli kalorii.
Sprzedaż i dystrybucja:
ANTAR Sp. J.
ul. Zawiślańska 43, 03-068 Warszawa
tel. 022 614 21 47; 022 811 22 48
e-mail: [email protected], www.antar.net
WWW.DREAMFIT.PL
EncyklopEdia
chorEgo
sporT To zdrowiE
Pamiętaj!
……Do jazdy na rowerze należy się w od-
To świetna propozycja na wakacyjne, rodzinne popołudnia. Jest to
gra 2- lub 4-osobowa, która polega
na przebijaniu nad siatką lotki za
pomocą rakietki. Sport ten jest
znany na całym świecie, uprawiany
zarówno w formie rekreacyjnej, jak
i profesjonalnej (jest dyscypliną
olimpijską). Na poziomie turniejowym badminton wymaga zręczności, siły, refleksu i szybkości.
Rekreacyjnie jest sposobem
na przyjemne i aktywne spędzenie wolnego czasu. Podstawowe
W badmintona można grać prawie
wszędzie, a już na pewno zawsze
możesz mieć ze sobą rakietki i lotki.
Pamiętaj!
……Cena rakietek do badmintona waha
Zdobywa coraz większą popularność jako forma aktywnego odinfolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
www.doz.pl
Pamiętaj!
……Wspinaczka skałkowa zwykle kojarzy
się z niebezpieczeństwem i dużym wysiłkiem. Sport ten w profesjonalnej formie
wymaga odwagi i dobrej kondycji fizycznej, ale uprawiany rekreacyjnie przynosi
wiele zabawy i radości.
……Bezpieczeństwo z pewnością zapewni nam odpowiednia asekuracja. Ryzyko wypadku na sztucznej ściance jest stosunkowo niewielkie, mimo to należy
pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
zdrowe
dojrzewanie
Wspinaczka skałkowa
wydatek rzędu 12–15 zł od osoby. Przeważnie w cenę wliczony
jest specjalistyczny sprzęt i opieka instruktora. Podstawowe korzyści z uprawiania tego sportu
to głównie kształtowanie mięśni
i sylwetki oraz wyraźne zwiększenie siły rąk. To dobre ćwiczenie rozciągające, kształtujące
równowagę oraz precyzję.
uroda
i zdrowie
się w przedziale od 25 zł do nawet 400 zł
za sprzęt używany przez zawodowych
graczy. Lotki to wydatek ok. 25 zł za kilka sztuk.
……Lotkę najlepiej przebijać przez siatkę
(lub inną przeszkodę), w niedalekiej odległości między graczami.
……Sprzęt do gry jest lekki i prosty
w użyciu, dlatego też gra może być dobrą
formą odpoczynku dla całej rodziny.
poczynku. Polega na przemieszczaniu się po stromym terenie
przy użyciu przynajmniej rąk do
utrzymania równowagi. Jest uprawiana zarówno w zamkniętych
pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu. Może przybierać
formę klasyczną, która polega na
używaniu wyłącznie rąk, sprzęt
wykorzystywany jest zaś tylko do
asekuracji. Sprzęt asekuracyjny
możemy także wykorzystać czynnie. Wtedy możliwe jest zawisanie na linie i założonych punktach
asekuracyjnych, dzięki
którym wspinacz wchodzi wyżej.
W wakacyjnych kurortach coraz więcej jest miejsc, gdzie rekreacyjnie można spróbować
swoich sił we wspinaczce. Ważne
jest tutaj przede wszystkim poczucie równowagi, gibkość oraz
silne palce i mięśnie obręczy barkowej. Jednorazowe wejście to
aktywny
wypoczynek
zalety badmintona to zwiększanie sprawności fizycznej, poprawienie wydajności organizmu,
odciążenie układu kostnego
i przeciwdziałanie skrzywieniom
kręgosłupa.
kuchnia
na zdrowie
56
Badminton
Medycyna
naturalna
Golf to sport postrzegany w Polsce jako elitarny, dla ludzi o zasobnych portfelach. Rozgrywany
jest na specjalnym terenie podzielonym na dołki. Zawodnik ma za
Minigolf zadanie zaliczyć wszystkie dołki
jest spor- w polu. Profesjonalna rozgrywka
tem tanim zajmuje ok. 5 godzin. Główne
i przyjem- wyposażenie golfisty to komplet
kijków golfowych oraz specjalne
nym
buty. Cena sprzętu jest
dość wysoka.
Prostszą i bardziej popularną
odmianą
tego
sportu jest gra na
minipolach golfowych. Są to
specjalne tory do
gry, na których
wbija się małą piłeczkę do dołków za
pomocą uderzeń kijem golfowym. Gracz ma za zadanie
staje się coraz popularniejszy. Przede
wszystkim nie jest drogi – na przykład za
Zanim zaczniecie wspinać się na
takie skały, lepiej potrenujcie na
ściankach rekreacyjnych. Pamiętajcie – trening czyni mistrza.
sporT
To zdrowiE
Minigolf
Pamiętaj!
……W kurortach wakacyjnych minigolf
godzinę gry zapłacimy ok. 10 zł, za jedną
rundę zaś ok. 5–6 zł. Wiele klubów
i miejsc rekreacyjnych, chcąc zachęcić do
gry w minigolfa, oferuje zniżki za kolejne
godziny lub rundy gry.
……Wszelkie akcesoria do gry są do wypożyczenia, sztywna etykieta golfowa
zaś nie obowiązuje.
zdrowie
dziecka
powiedni sposób przygotować. W celu
uniknięcia zakwasów lub kontuzji należy
poćwiczyć jazdę „na sucho”. Do tego
należy dodać ćwiczenia rozciągające,
wszelkiego rodzaju skłony i przysiady.
Po zejściu z roweru ćwiczenia te należy
powtórzyć.
……Możemy jeździć codziennie, ale zacznijmy od niewielkich odległości.
……Pamiętajmy o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa na
drodze. Największym problemem rowerzystów są nieuważni kierowcy samochodów. Najlepiej jest więc wybierać
specjalne ścieżki rowerowe. Jeżeli korzystamy z jezdni to bezapelacyjnie musimy
przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Dobrym rozwiązaniem jest oznakowanie roweru tak, by był dobrze widoczny dla kierowców. Specjalne odblaskowe
naklejki znajdziemy w sklepach ze sprzętem sportowym.
wbić piłeczki w jak najmniejszej
liczbie uderzeń. Gra odbywa się
na betonowych ścieżkach, do
przejścia jest 18 stanowisk, które
muszą być pokonane w określonej kolejności. Na każdym stanowisku można wykonać 6 uderzeń, aby wbić piłkę do dołka.
Niewbicie piłki za 6. razem oznacza punkt karny i przejście do
następnego stanowiska. Minigolf
jest sportem tanim i przyjemnym. Jest to bardzo dobra forma
wypoczynku. Nie tylko dostarcza
wspaniałej rozrywki dla całej rodziny, ale także kształtuje sylwetkę, wzmacnia organizm i masę
mięśniową oraz dotlenia organizm poprzez ruch na świeżym
powietrzu.
sport to zdrowie
W siatkówkę na plaży grać może każdy.
Ważne jest, aby zachować podstawowe
zasady. Najważniejsza jest zabawa.
Siatkówka plażowa
Jest to popularna gra zespołowa,
rozgrywana na piasku. Podłoże
stanowi swoiste utrudnienie, ponieważ w przypadku lotu piłki
trudniej ocenić jej położenie.
W hali sportowej jest więcej
punktów odniesienia. Piłka może
również zmienić prędkość lotu
i tor pod wpływem wiatru.
W profesjonalnej grze drużyna składa się z 2 zawodników,
którzy grają na boisku o powierzchni 8 × 8 m. Siatka dla kobiet zawieszona jest na wysokości
2,24 m, dla mężczyzn zaś 2,43 m.
Gra odbywa się w 2 setach po 21
punktów, drużyna wygrana musi
uzyskać 2 punkty przewagi. Piłka
jest odbijana rękami, dłońmi lub
całym ciałem. Celem gry jest
przebicie piłki nad siatką na pole
przeciwnika. Zawodnik nie może
wykonać 2 następujących po sobie odbić. Każde dotknięcie siatki
jest błędem na korzyść drużyny
przeciwnej.
58
Rekreacyjnie gra nie musi
wyglądać bardzo profesjonalnie.
Ważne, aby zachowywać podstawowe zasady gry, pamiętając,
że jest to tylko zabawa z nutką
rywalizacji. Gra przede wszystkim modeluje sylwetkę, wzmacnia wszystkie partie mięśni,
kształtuje uda i pośladki, poprawia kondycję i skoczność. Dodatkowo bieganie po plaży bez
obuwia stanowi swoisty masaż
dla stóp, pobudza ukrwienie
i stymuluje znajdujące się na
stopach receptory.
Pamiętaj!
……Siatkówka jest sportem kontuzyj-
nym. Wybicie nadgarstka, skręcenie
kostki czy po prostu siniaki na rękach to
główne problemy, z jakimi możemy się
zmagać.
……Należy grać na miarę swoich możliwości. Odbijanie piłki przez przeszkodę nie zawsze musi przypominać profesjonalne rozgrywki, a liczy się przecież
angażuje najważniejsze mięśnie,
które są odpowiedzialne za prawidłową postawę.
Dodatkowo zmniejsza bóle
kręgosłupa, dlatego polecana jest
osobom prowadzącym siedzący
i bierny tryb życia. Pływanie korzystnie wpływa także na układ
oddechowy, ponieważ zwiększa
pojemność życiową płuc i wzmacnia mięśnie oddechowe.
Pływanie kraulem lub żabką
powoduje wyrobienie mięśni
brzucha i grzbietu. Dodatkowo,
relaksując się w wodzie, zachowujemy zdrowie i urodę. Jest to
dobry sposób na rozluźnienie,
odprężenie i relaks.
Pamiętaj!
……Pływanie jest bardzo zdrowe, ale musi
być również bezpieczne. Dlatego wybierając się na odpoczynek nad wodą, kierujmy
przede wszystkim zabawa i relaks na
świeżym powietrzu.
Pływanie
Nie ma nic przyjemniejszego niż
spędzenie upalnego dnia nad
wodą. Będąc na otwartym basenie lub na strzeżonej plaży, możemy oddać się przyjemności
pływania, które zbawiennie
wpływa na nasz organizm:
„„modeluje sylwetkę,
„„pozwala stracić nadmiar tkanki tłuszczowej i tym samym
wspomaga odchudzanie,
„„poprawia odporność organizmu i zwiększa jego wydolność,
„„opóźnia oznaki starzenia się,
„„dodaje ciału lekkości.
Pływanie znacznie poprawia
układ krążenia, ponieważ cały
organizm zostaje równomiernie
dotleniony, a serce pracuje miarowo. Ogromną zaletą korzystania z basenu jest jego zbawienny
wpływ na układ kostny. Pływanie
infolinia: 0-800 APTEKI | 278-354 |
www.doz.pl
się zdrowym rozsądkiem. Kąpielisko powinno być strzeżone przez ratowników.
……Zanim wejdziemy do wody, realnie
oceńmy swoje możliwości. Nie rzucajmy się też do niej bez oswojenia się, ponieważ nagły kontakt z zimną wodą natychmiastowo wywołuje skurcze naczyń
i spływanie masy krwi żyłami do serca.
Może ono nie wytrzymać tak intensywnej pracy i wówczas mamy do czynienia
ze wstrząsem termicznym.
……Nigdy nie pływajmy po alkoholu –
powoduje on obniżenie odporności organizmu, samooceny i poczytalności.
……Nie wolno skakać do wody o niesprawdzonym dnie, ponieważ dno wody
dynamicznie potrafi się zmienić.
……Największe zagrożenia w wodzie to
m.in. zmęczenie, zachłyśnięcie się wodą,
nadmierne wyziębienie organizmu,
skurcz mięśni, wartki nurt wody i wodorosty – zawsze rozsądnie i odpowiedzialnie korzystajmy z wakacyjnych kąpieli.
Pamiętaj, że z wodą
nie ma żartów.
A dzieci powinny
zachować szczególną ostrożność.
sport to zdrowie
Kajakarstwo to wspaniały i coraz bardziej popularny sport letni.
Wiosłowanie cudownie wpływa
na kształt naszej sylwetki.
Kajakarstwo
To sport zdobywający coraz więcej zwolenników. Szczególnie
porą letnią jest popularny ze
względu na dostępność i niską
cenę. Niemal nad każdym jeziorem czy rzeczką można wynająć
kajaki i popłynąć wybraną trasą.
Coraz częściej również biura podróży organizują spływy kajakowe. Kajakarstwo nie wymaga dużej siły fizycznej, pod warunkiem
że w umiejętny sposób się wiosłuje. Rozpoczynając swoją przygodę z kajakami, wybierajmy
proste, krótkie i bezpieczne trasy.
Dopiero wtedy, kiedy nabierzemy wprawy i doświadczenia wypłyńmy gdzieś dalej.
Podstawowe korzyści z tego
sportu to przede wszystkim
kształtowanie ładnej i zgrabnej
sylwetki. Podczas wiosłowania
pracują barki, brzuch i nogi. Poprawia się także przemiana materii oraz proces oddychania. Pływanie kajakiem pozwala przede
wszystkim na aktywny wypoczynek na łonie natury z dala od codziennych problemów.
60
Pamiętaj!
……Zanim zdecydujemy się na kajaki, za-
dbajmy o swoją kondycję. Kajaki w głównej mierze angażują ręce, dlatego też
wcześniej warto podnosić lekkie ciężarki i wykonać ogólne ćwiczenia ciała. Dzięki temu unikniemy zakwasów i wielkiego
zmęczenia. Możemy także na sucho
w domu nauczyć się wiosłować.
……Przed wypłynięciem zawsze należy sprawdzić stan techniczny kajaka oraz
zrobić krótką rozgrzewkę.
……Możemy przygotować sobie siedzisko.
Na dnie warto położyć miękkie rzeczy, takie
jak poduszki czy materac i przykryć kocem.
……Wszystkie rzeczy, które zabieramy ze
sobą, należy zapakować w worek foliowy
– w razie wywrotki zamoczy się dosłownie wszystko.
……Nie należy zabierać ze sobą obfitych
posiłków – wystarczy woda, batony czekoladowe lub banany. Obfity posiłek należy zjeść na lądzie.
……W słoneczne dni pamiętajmy o ochronie skóry przed szkodliwym promieniowaniem. Stosujmy odpowiednie kremy
z filtrami oraz okulary przeciwsłoneczne.
Dodatkowo słońce odbijające się od wody
jeszcze bardziej zwiększa szkodliwość
promieniowania nadfioletowego.
……Należy obserwować niebo – jeśli zauważymy, że zbliża się burza, natychmiast kierujmy się do brzegu. Wiosła
z włókna węglowego ściągają pioruny.
……Jak tylko potrafimy, to omijamy przeszkody na wodzie – wodorosty, powalone drzewa. Warto, żeby załoga kajaka
była mieszana, ponieważ mężczyźni są
zazwyczaj silniejsi i bardziej wytrzymali.
……Jeśli płyniemy z kimś w duecie, ważne
jest skoordynowanie wiosłowania. Należy to
robić w równym tempie, gdyż w innym przypadku można się nawet zderzać wiosłami.
……Nie należy pływać blisko kąpielisk,
gdyż niechcący możemy uderzyć kogoś
wiosłem w głowę lub po nim przepłynąć.
……Kajak jest bardzo chwiejny, nie można wstawać, kołysać nim czy podskakiwać.
Grozi to wywrotką, zgubieniem bagażu,
a nawet utopieniem.
……Jeśli już przydarzy się wywrotka, nie
należy panikować. Koniecznie trzeba trzymać się kajaka i pozbierać wszystkie swoje rzeczy. Nie wolno puszczać wiosła, gdyż
bez niego nie będzie jak wrócić do brzegu.
……Koniecznie trzeba się zaopatrzyć w kamizelkę ratunkową. Dla umiejących pływać może służyć jako asekuracja, z kolei
dla nieumiejących pływać jest swoistym
ratunkiem.
infolinia: 0-800 APTEKI | 278-354 |
Korzyści z zabiegu
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
www.doz.pl
Choroby nowotworowe
Choroby nowotworowe
wywołują przerzuty
Zanim pojawimy się
u specjalisty, powinniśmy
spełnić następujące wymagania:
„„należy spożyć przed
wizytą lekki posiłek,
gdyż nie można być na
czczo,
„„nie można w dniu zabiegu spożywać alkoholu,
„„trzeba być wyspanym.
Po spełnieniu tych wymogów lekarz przeprowadza
zdrowe
dojrzewanie
62
Menstruacja
Pierwszy i ostatni dzień
trwania miesiączki może
powodować ból głowy,
bezsenność i ogólnie złe
samopoczucie. Stosowana
wtedy akupunktura ma na
celu zniesienie dolegliwości bólowych tego czasu.
Jak wygląda
zabieg?
uroda
i zdrowie
ajwiększą zaletą akupunktury jest przede
wszystkim to, że
pomaga leczyć
wiele różnych dolegliwości.
Ciąża
Pierwsze tygodnie ciąży
stanowią przeciwwskazanie do wykonywania zabiegu akupunktury ze
względu na możliwość poronienia. W późniejszym
okresie i stosowana rozsądnie może przynieść korzyści. Podstawowe zastosowanie to wzmocnienie
akcji porodowej.
aktywny
wypoczynek
n
Nie powinniśmy decydować
się na zabieg w przypadku:
„„zmian ropnych skóry,
„„nadużywania środków
odurzających,
„„hemofilii,
„„chorób psychicznych,
Akupunktura
w praktyce
Upojenie alkoholowe
Upojenie alkoholowe powoduje zaburzenia energetyczne, a zabieg umiejętnie
przeprowadzony
może przyśpieszyć odtrucie. Jednak gdy zostanie
źle wykonany, może doprowadzić do wstrząsu
i zapaści.
kuchnia
na zdrowie
Zaletą akupunktury jest
przede wszystkim to, że
pomaga leczyć wiele dolegliwości takich jak: ból
głowy, bóle reumatyczne,
astma, nadciśnienie, bezsenność,
bezpłodność.
Może być stosowana przy
porodach czy operacjach
na otwartym sercu.
Metoda ta powoduje
dobre samopoczucie i odprężenie psychiczne. Ma
działanie przeciwbólowe
i lecznicze, poprawia krążenie w naczyniach włosowatych, a także pobudza
organizm do usuwania
wolnych rodników. Może
być stosowana także przy
leczeniu nerwic i depresji
oraz przy rzucaniu palenia.
go i psychicznego,
krzepnięcia
krwi,
„„niewyrównanego ciśnienia tętniczego,
„„chorób skóry,
„„dzieci w wieku niemowlęcym.
„„zaburzenia
i dlatego stanowią przeciwwskazanie do zabiegu
akupunktury. Jednak podejmowane są próby oddziaływania przeciwbólowego. Wówczas zabieg
może spowodować obniżenie temperatury i zmianę przebiegu choroby.
mEdycyna
naTuralna
Katarzyna SoSińSKa
palenie błony śluzowej
żołądka,
„„zaparcia,
„„biegunka bakteryjna,
„„bóle głowy, migrena,
„„kamica nerkowa,
„„zapalenie stawów,
„„porażenia i niedowłady,
„„padaczka,
„„choroba wrzodowa,
„„zaparcia,
„„czkawka,
„„impotencja,
„„choroby przyzębia,
„„nadczynność tarczycy,
„„choroby zapalne naczyń,
„„choroby alergiczne skóry,
„„ostra głuchota,
„„zez,
„„przewlekłe zapalenie
spojówek,
„„otyłość,
„„wspomagająco w porodzie przedwczesnym.
„„chorób zakaźnych,
„„czynnej gruźlicy,
„„wyczerpania fizyczne-
sport
to zdrowie
Kto by pomyślał, że naKłuwanie specjalnych igieł oKreślonych
punKtów ciała człowieKa jest metodą leczenia? a jednaK
– aKupunKtura, chińsKa metoda terapii zdrowotnej,
jest stosowana do leczenia wielu chorób.
A
Główne wskazania do zabiegu:
„„zapalenie nosa,
„„zapalenie oskrzeli,
„„przeziębienie,
„„zapalenie spojówek,
„„zapalenie dziąseł,
„„paradontoza,
„„choroba wieńcowa,
„„ostre i przewlekłe za-
zdrowie
dziecka
Akupunktura
- chińskie leczenie
kupunktura wywodzi się ze Wschodu.
Jest to forma medycyny alternatywnej.
Najważniejszym
celem
akupunktury jest profilaktyka, czyli zapobieganie
chorobom. Efekt terapeutyczny osiąga się przez oddziaływanie za pomocą
cienkich metalowych igieł
na określone punkty na
powierzchni ciała. Te
punkty są położone na
przebiegu kanałów energetycznych, czyli tzw. meridianów.
EncyklopEdia
chorEgo
mEdycyna naTuralna
EncyklopEdia
chorEgo
mEdycyna naTuralna
64
Jak szybko można
odczuć poprawę?
Poprawę po przeprowadzonym zabiegu akupunk-
Uwaga na
uszkodzenia ciała
Akupunktura jest zabiegiem ryzykownym, gdyż
wykonuje się go przy użyciu igieł. Dlatego też powinien być przeprowadzony
tylko przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę
anatomiczną i medyczną.
W Polsce zabieg akupunktury mogą wykonywać tylko lekarze, którzy
posiadają odpowiedni certyfikat.
zdrowie
dziecka
sport
to zdrowie
Czy można się
zakazić chorobą?
Igły do zabiegu akupunktury mogą być zarówno do
użytku jednorazowego, jak
i wielokrotnego. Igły do
użytku wielokrotnego po
każdym zabiegu zostają
poddane sterylizacji, jednorazowe są wyrzucane.
W związku z tym ryzyko
zakażenia się jakąkolwiek
chorobą jest minimalne.
mEdycyna
naTuralna
Akupunktura nie jest
w stanie wyleczyć wszystkich schorzeń. Poprawa
w niektórych schorzeniach
występuje po 1–2 zabiegach, a w innych dopiero
po zakończeniu całej serii
zabiegów, czyli 10–12.
W wielu chorobach akupunktura przynosi poprawę
związaną z polepszeniem
komfortu życia codziennego, a także może wyleczyć
niektóre zaburzenia. Przychodząc do lekarza, informuje on pacjenta o efektach
związanych z leczeniem.
uroda
i zdrowie
to, aby ułatwić nakłucie
i zmniejszyć ból. Igły można wkłuwać pod różnymi
kątami. Przez pierwszą
chwilę po wkłuciu pacjent
może odczuwać ból, ale
zdarza się również, że niczego nie czuje.
Ważne jest, aby w czasie
zabiegu pacjent leżał spokojnie i był rozluźniony. Ma to
na celu ułatwić wkłucie igły,
zminimalizować ból i zapobiec skrzywieniu bądź złamaniu igły. Liczba wkłutych
igieł może wynieść od jednego do nawet dwudziestu
i więcej.
Specjalista sam decyduje,
na jak długo wkłute igły pozostaną w ciele człowieka.
Najczęściej jest to czas około 15 minut. Po upływie
tego czasu igły zostają usunięte. Sukces całego zabiegu
zależy od tego, czy pacjent
stosuje dietę i czy prowadzi
zdrowy styl życia.
aktywny
wypoczynek
wywiad z pacjentem dotyczący jego dolegliwości. Wywiad ten dotyczy pulsu,
temperatury ciała, a także
badania tęczówki i podeszwy stóp. Następnie bada
się tętno i ogląda język. Informacje te pozwalają postawić diagnozę określonej
choroby. Następnie pacjent
kładzie się na plecach, brzuchu lub też może siedzieć.
Różne punkty na ciele
człowieka zostają poddane
stymulacji za pomocą igły.
Do zabiegu akupunktury
wykorzystuje się specjalne
igły, które nie mają wewnątrz kanału. Zazwyczaj
używa się igieł o długości
jednego do kilku centymetrów i grubości 0,15–0,45
mm. Igły mają zakończenia
ostre po to, aby dobrze
przebijały tkanki. Tymi
igłami specjalista przekłuwa skórę. Od kondycji pacjenta zależy wybór punktów do stymulacji.
Wysterylizowane lub
jednorazowe igły wkłuwa
się w odkażoną powierzchnię skóry człowieka. Skórę
napina się i lekko uciska po
Czy zabieg może
całkowicie
wyleczyć?
Po zabiegu w miejscu wbicia igły może pojawić się
niewielki siniak. Spowodowany on jest tym, że igła
została nakłuta w miejsce
małej żyły. Nie jest to jednak groźne. Skutkiem
ubocznym może być także
senność, dlatego też po zabiegu nie zaleca się prowadzenia samochodu.
CiEkAwostki
Akupunktura ma bardzo
szeroki zakres oddziaływania. Efekt leczniczy jest uzależniony od umiejętnego
doboru właściwych punktów, od odpowiednio przeprowadzonego zabiegu i od
stadium zaawansowania
choroby. Duże znaczenie ma
także przygotowanie pacjenta do zabiegu, stosowana przez niego dieta i styl
życia, jaki prowadzi.
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
kuchnia
na zdrowie
Wbite igły pozostają
w ciele ok. 15 minut.
Czy mogą
wystąpić objawy
uboczne?
okiem
specjalisty
tury niektórzy pacjenci odczuwają po kilku dniach.
Zdarza się, że przez chwilę
samopoczucie może być
gorsze, ale zazwyczaj jest to
dobry znak świadczący
o tym, że zabieg się udał.
Niektórzy czują się lepiej
częściowo lub całkowicie
zaraz po wkłuciu igieł, ale
zdarza się to bardzo rzadko.
www.dbamozdrowiE.pl
EncyklopEdia
chorEgo
mEdycyna
naTuralna
sport
to zdrowie
zdrowie
dziecka
mEdycyna naTuralna
aktywny
wypoczynek
uroda
i zdrowie
Akupresura - bardzo
zdrowy dotyk
kuchnia
na zdrowie
sKuteczną, naturalną metodą leczenia jest wywodząca się z chin
aKupresura. odpowiedni ucisKK wyznaczonych części ciała może
przynieść wiele Korzyści dla organizmu człowieKa.
Katarzyna SoSińSKa
66
wione miejsca, które odpowiadają określonym organom. Wykonując masaż
receptorów, osiąga się lepsze ich ukrwienie, a co za
tym idzie również określonego narządu.
Bardzo ważną zasadą
akupresury jest rozpoczęcie wykonywania masażu
od lewej nogi i od śródstopia. Zabieg przynosi ulgę
we wszystkich rodzajach
bólu zaczynając od bólu,
głowy, bólu pleców, poprzez migreny, skończywszy na katarze siennym.
Niektórzy jej zwolennicy
uważają, że za pomocą akupresury można wyleczyć
bardzo poważne, skompli-
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
okiem
specjalisty
A
kupresura to najstarsza, tradycyjna metoda leczenia. Polega na masażu uciskowym poszczególnych punktów ciała. Punkty te zwane
są receptorami. Są to uner-
www.dbamozdrowiE.pl
medycyna naturalna
kowane schorzenia. Jedno
jest pewne – zawsze zanim
przystąpimy do zabiegu,
należy zgłosić się po poradę do swojego lekarza
pierwszego kontaktu.
Podstawowe wskazania
do akupresury:
„„bóle głowy,
„„bóle kręgosłupa,
„„bóle reumatyczne,
„„nerwobóle,
„„bóle mięśniowe,
„„zawroty głowy,
„„padaczka,
„„osłabienie i zanik mięśni,
„„wymioty,
„„biegunka,
„„choroby jelit,
„„niestrawność,
„„astma,
„„zapalnie gardła,
„„zapalenie zatok,
„„kaszel,
„„zapalenie oskrzeli,
„„miażdżyca,
„„zaburzenia rytmu
serca,
„„stany zapalne,
„„zaburzenia w okresie
menopauzy,
„„zapalenie rogówki,
„„nerwice,
„„zaburzenia snu,
„„wyczerpanie psychiczne.
Przeciwwskazania
do wykonania zabiegu:
„„łagodne i złośliwe
zmiany nowotworowe,
„„ciąża,
„„zawał mięśnia sercowego,
„„ostre choroby infekcyjne,
„„wysoka gorączka,
„„zakrzepnięcie tętnicy
wieńcowej,
„„daleko posunięte wyniszczenie organizmu.
68
Magiczne miejsca
na ciele człowieka
Za pomocą ucisku na określone punkty na ciele człowieka można poprawić
stan swojego zdrowia. Wykonując masaż w określonych miejscach, wpływamy
na organy wewnętrzne organizmu i dzięki temu dodajemy im energii. Punkty
te zwane są receptorami
i są połączone poprzez
układ nerwowy z poszczególnymi narządami ciała.
Masaż działający na odpowiednie punkty powoduje pobudzenie zakończeń
nerwowych, które znajdują
się w tych miejscach. W ten
sposób powstałe impulsy
biegną drogami nerwowymi
do ośrodkowego układu
nerwowego i dochodzą do
Akupresura polega na masażu
uciskowym poszczególnych
punk­tów ciała.
kory mózgowej, stamtąd zaś
do chorego narządu. W ten
sposób zmniejszają ból.
Technika
wykonywania
zabiegu
Kolejność
masowania receptorów:
Nerki, przewód moczowy i pęcherz moczowy –
wskutek masażu substancje
trujące zostają wydalone.
Głowa – stanowi centrum sterujące każdym
narządem.
Żołądek, jelita, wątroba,
trzustka – narządy odtruwające, od nich zależy, czy
występują produkty regeneracyjne dla każdego narządu.
Produkty limfatyczne –
dzięki nim następuje
rozpad produktów osadowych i przeciwciał.
Pozostałe punkty, które
są zależne od rodzaju
schorzenia.
Wyróżnia się 4 metody
stosowania akupresury:
Lekkie pukanie
Metodę stosuje sie u małych dzieci i u osób mających wątłą budowę ciała.
Polega ona na tym, że
czubkami palców opukuje
się określone punkty przez
ok. 2–3 minuty.
Ucisk palcami
Są to głębokie, okrężne
uciski na wyznaczonych
punktach ciała.
Masaż paznokciami
Metoda ta ma bardzo silne
działanie, dlatego nie można jej wykonywać u bardzo
szczupłych osób.
Masaż drewnianą pałką
Pałka na jednym końcu
jest zaokrąglona, a na drugim szpiczasto zakończona. Za jej pomocą masuje
się określone miejsca na
ciele człowieka. Każdy receptor powinien być masowany ok 2–3 minut.
1
2
3
4
5
Wykorzystanie
akupresury
Akupresura jest również
wykorzystywana przy problemach kobiecych związanych z menstruacją, porodem czy przekwitaniem.
Jej główne zadanie to złagodzenie bólu.
Ciąża
W czasie ciąży partner
może pomóc swojej partnerce. Należy wtedy zastosować rozcieranie w górę
i w dół kanału początkowego pod pępkiem. Pomaga to utrzymać ciążę,
w przypadku kiedy występują problemy związane
z zajściem w ciążę. Żeby
dziecko nie przyszło za
Wrażliwe stopy
Szczególną uwagę należy
zwrócić na stopy, na których
znajduje się wiele receptorów mających połączenie
z innymi częściami ciała. Należy o nie odpowiednio dbać,
przede wszystkim przez:
„„moczenie stóp w solach,
„„używanie wałka do masażu stóp,
„„usuwanie zgrubień
i nagniotków,
„„używanie wkładek do
butów,
„„noszenie wygodnego
obuwia.
infolinia: 0-800 APTEKI | 278-354 |
www.dbamozdrowie.pl
wcześnie na świat, należy
wykonywać ucisk na poziomie miednicy.
Podczas porodu powinno się masować w górę wewnętrzną część nogi, od
kości skokowej, zaczynając
od umięśnionego obszaru
za kością skokową.
Menopauza
Przy napływach gorąca
powinno się masować
miejsce między drugim
a dużym palcem u nogi,
na szerokość dwóch palców w górę stopy od połączenia między palcami.
Pomocny jest wtedy
także taniec, który pomaga wzmocnić kości i mięśnie. Wykonuje sie także
masaż stóp, najlepiej za
pomocą specjalnego drewnianego wałka.
Zespół napięcia
przedmiesiączkowego
Żeby złagodzić w tym
czasie huśtawkę nastrojów
i uczucie napięcia, zaleca
się masowanie śledziony.
Dodatkowo warto wprowadzić do swojej diety pokarmy zawierające duże
ilości witaminy B6.
Bolesne miesiączki
Przy dolegliwościach tego
typu należy skupić się na
dolnej części pleców. Ręce
kładziemy na talii i kciukami naciskamy mięśnie
wzdłuż kręgosłupa, zaczynając od talii i przesuwając dłonie, masujemy w dół
do bioder. Przy bólach
miesiączkowych pomaga
także ciepło na plecach.
W tym celu przykła­da się
termofor, który potrafi
przynieść odczuwalną ulgę.
Jeżeli mamy do czynienia
z ciężkimi bólami, wtedy
zaleca się rozcieranie piersi. W celu złagodzenia
bólu masuje się także miejsce, gdzie przód uda łączy
się z tułowiem, tuż obok
sromu.
Powikłania
Przy wykonywaniu nadmiernej i nieumiejętnej
akupresury, w szczególności u osób wrażliwych,
mogą pojawić się negatywne objawy, takie jak
biegunka czy wymioty.
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
www.doz.pl
Większość Polaków chciałaby poprawić swoją sylwetkę, ale nie ma cierpliwości do diet, rzadko korzysta
z siłowni, gabinetu kosmetycznego, solarium, aerobiku, łaźni, sauny czy masażu.
zdrowe
dojrzewanie
70
Lżejszym lżej
uroda
i zdrowie
iETETycznE
reżimy
wykluczają
jEdzEniE
produKTów
słusznie na
ogół uznawanych za tuczącE i niEzbyT
zdrowE, lEcz
bardzo smacznych.
A bez tego schudnąć trudno – cudów nie ma!
Najbardziej efektywna,
nieskutkująca efektem jo-jo, jest utrata 1 kg w ciągu tygodnia. Bardzo szybkie chudnięcie powoduje,
że organizm pozbawiony
dostatecznej ilości jedzenia wolniej spala tłuszcze.
Po prostu je oszczędza.
Do odchudzania, by przyniosło pozytywny skutek,
trzeba podchodzić z pozytywnym nastawieniem,
nie można diety i wzmożonej aktywności fizycznej traktować jako kary za
swawolne i bez ograniczeń
pochłaniane kaloryczne
smakowitości.
I choć prawie połowa
Polaków ankietowanych
przez Centrum Badania
Opinii Społecznej nie korzystała z usług umożliwiających poprawę wyglądu i nie uprawia sportu, to
aktywny
wypoczynek
d
czu” unicestwić się nie dają. Podczas diety swojego
właściciela po prostu się
kurczą, ale są... i czekają
na koniec odchudzania.
I jeśli wtedy zaczniemy
jeść bardziej kalorycznie,
niż organizm tego potrzebuje i może spalić, za nic
przy tym mając wspomaganie prawidłowej przemiany materii, nabierają
masy. Każdy przybrany kilogram to następne komórki, a ich liczba przy
dużej nadwadze może
dojść nawet do 100 milionów.
Kuchnia
na zdrowiE
O
koło 60% Polaków
zmaga się z otyłością lub nadwagą.
Prawie 40% nastolatek ma już za sobą próby
odchudzania. Wśród dorosłych kobiet z nadwagą
aż 80% jest – albo kiedyś
było – na rozmaitych dietach. W ubiegłym roku co
czwarty dorosły Polak
podjął próbę odchudzania
się, a różnego rodzaju –
w dużej części nafaszerowane chemią – środki
wspomagające kosztowały
odchudzających się... ponad 70 milionów złotych!
A efekty są, jeśli chodzi
o sylwetkę, marne. 30 milionów komórek tłuszczowych bazujących bowiem
w ciele dorosłego człowieka o prawidłowej wadze,
które – gdy już powstaną –
to po prostu są i żadnym,
nawet najbardziej cudownym „pożeraczom tłusz-
Medycyna
naturalna
Jolanta ossowska
sport
to zdrowie
Kto z nas nie marzy o pięKneJ, szczupłeJ
sylwetce. JednaKK droga do nie J Jest
naJczęścieJ długa i Kręta, o czym zapewne
przeKonał się Każdy, Kto podJął próbę
odchudzania.
zdrowie
dziecka
Zrzucić wagę
każdy może...
Wśród dorosłych kobiet
z nadwagą aż 80%
jest – albo kiedyś było
– na rozmaitych dietach.
EncyklopEdia
chorEgo
Kuchnia na zdrowiE
Kuchnia na zdrowiE
82% dbanie o własną sylwetkę uznaje za okoliczność sprzyjającą powodzeniu w życiu osobistym
i istotną kwestią w życiu
zawodowym.
Przez czasami wąskie
drzwi kariery zawodowej
szczuplejszym przejść łatwiej. Warto schudnąć –
jeśli nawet nie dla możliwości awansu, to dla
zdrowia
na
pewno.
A mniejsza waga to niższe
ciśnienie tętnicze krwi,
właściwy poziom cholesterolu i glukozy we krwi,
zmniejszenie ryzyka chorób tzw. cywilizacyjnych –
przede wszystkim choroby
wieńcowej i schorzeń układu pokarmowego, odciążenie kości i stawów. Osobom szczuplejszym łatwiej
wykonywać zwykłe czynności codzienne, takie jak:
wchodzenie po schodach,
schylanie się czy nawet
wsiadanie do i wysiadanie
z nich. Nawet łatwiej dogonić szczęście.
Można schudnąć,
naprawdę!
Każdy, kto kiedykolwiek
się odchudzał, wie, jakie to
jest trudne, ile silnej woli
wymaga. Można jednak
schudnąć, choć jed-
nym trochę mniej, innym
trochę więcej – to nie jest
większy problem. Sztuką
jest utrzymanie wagi i niedopuszczenie do efektu jojo, zmory wszystkich odchudzających się.
Organizmowi,
który
w pierwszym okresie diety
buntuje się przeciwko
ograniczeniom, należy pomóc, sięgając np. po zioła
lub gotowe, specjalnie
skomponowane preparaty
roślinne, które oczyszczają
organizm, a przede wszystkim regulują przemianę
materii.
Rubensowskie kształty
nie wzbudzają dziś zachwy
zachwytu, nie są pragnieniem kobiet,
a i panowie też z reguły wolą,
CiekaWostki
Właściwy obwód talii u kobiety powinien wynosić poniżej 80 cm (powyżej 88 cm
świadczy o otyłości), natonato
miast u mężczyzny – do 94 cm
(o otyłości świadczy obwód
powyżej 102 cm).
gdy ich partnerki mieszczą
się w sukienkach w rozmiarach raczej średnich.
Dla siebie przede wszystkim, dla swojego zdrowia,
ale też ze względów estetycznych, warto pozbyć się
nadwagi albo przynajmniej
poważnie ją zredukować.
Zapomnijmy jednak o chemicznych spalaczach kalorii.
Może pomogą na pewien
czas pozbyć się kilku tłustych fałdek, cieszyć oko
płaskim brzuszkiem, ale
przyjdzie czas, że wątroba,
trzustka, żołądek czy jelita
zemszczą się za takie kuracje. Namawiamy do przyjrzenia się, co z obfitości natury da się wykorzystać w
procesie odchudzania.
Taka na przykład
pokrzywa
Choć już w starożytności
i średniowieczu znano jej
właściwości odżywcze, regulujące przemianę materii oraz zdolność do tamowania krwawienia, dopiero
w czasach nowożytnych
zabrano się w naukowy
sposób za jej badanie. I naukowcy nie mogli wyjść
z podziwu nad leczniczymi
talentami tego ziela.
Jest niezwykle bogata
w witaminy i sole mineralne (mikroelementy), a zawarta w niej sekretyna
(hormony roślinne) pobudza czynności wydzielnicze żołądka, trzustki, wątroby i wpływa korzystnie
na perystaltykę jelit,
poprawia czynność komórek wątrobowych
w stanach uszkodzenia
miąższu tego ważnego organu! Znaleziono w niej
także swoisty czynnik pobudzający funkcje trzustki.
Zwiększa wydalanie moczu,
a wraz z nim szkodliwych
produktów przemiany materii, wytwarzanymi w zwiększonej ilości w czasie odchudzania.
Sztuka odchudzania to często
umiejętność wyboru między
tym co kuszące i smakowite
a tym co zdrowe i nietuczące.
72
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
www.dbamozdrowie.pl
Kuchnia na zdrowiE
Jeśli poczujesz ogromną
ochotę przekąszenia czegoś
między posiłkami, sięgnij
po jabłko.
Właściwości lecznicze
octu jabłkowego odkryto już
w starożytnym Egipcie. Kleopatra zażywała rozcieńczony wodą ocet jabłkowy po
każdej obfitej uczcie kulinarnej, dzięki czemu słynęła
ze wspaniałej figury i dobrego zdrowia.
Ocet jabłkowy zawiera
pektynę, która usprawnia
procesy trawienia (pobudza
wydzielanie soków żołądkowych i syntezę enzymów
trawiennych, wspomaga
metabolizm tłuszczów, w rezultacie przyczynia się do
obniżenia wagi).
Zmiana przemiany
W rozsądnej i mającej
przynieść
długotrwały
efekt diecie nie chodzi
o oszukiwanie żołądka.
Kluczem do sukcesu jest
takie przestrojenie organizmu, by czerpał z połykanych przez nas kęsów wyłącznie to, czego potrzebuje
do sprawnej pracy.
Każdy kęs pożywienia
i łyk napoju zawiera składniki, które mogą okazać się
przydatne organizmowi do
budowy i regeneracji komórek. Resztę powinien po
prostu wydalić jak zbędny
balast. Żeby tak było, idealnie musi funkcjonować
cały przewód pokarmowy,
zwłaszcza jelita.
Czy sami możemy mieć
świadomy wpływ na lepszy
metabolizm, czyli przemianę materii? Oczywiście, tak.
Trzeba tylko pamiętać
o wzbogacaniu pożywienia
odpowiednimi „wspomagaczami”. Doskonale w tej
roli spisuje się błonnik, wypróbowany sojusznik prze74
CiekaWostki
Światowa organizacja Zdrowia (WHo) zaleca spożywanie 27–40 g błonnika w ciągu doby.
Frakcja rozpuszczalna błonnika (np. pektyny) zmniejsza zawartość kwasów żółciowych i cholesterolu we
krwi. Dzięki temu pomaga hamować rozwój chorób
krążenia.
Frakcja nierozpuszczalna
(np. celuloza, ligniny) pobudza trawienie i stymuluje
przewód pokarmowy do pracy. Zapobiega zaparciom,
wzdęciom, pomaga zachować korzystną florę bakteryjną w jelitach.
wodu pokarmowego. Na
szczególne pochwały zasługuje zwłaszcza ten pochodzący z babki płesznik
(Plantago psyllium).
Nie ma prawie żadnych
wartości odżywczych, jednak jest niezbędnym składnikiem diety i substancją
niezwykle ważną dla naszego samopoczucia.
Błonnik, choć nietrawiony w przewodzie pokarmowym, odgrywa znaczącą rolę w trawieniu
i przyswajaniu innych
składników pożywienia.
Wpływa na ruch robaczkowy jelit (perystaltykę),
zapobiega zaleganiu pokarmu w przewodzie pokarmowym i kału w jelicie
grubym.
Błonnik daje uczucie
sytości, ale nie tuczy. Przyczynia się do obniżenia
produkcji insuliny i cholesterolu. Ma dużą zdolność
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
www.dbamozdrowie.pl
aby stracić 1 kg, trzeba spalić aż 7 tys. kalorii. Godzinne siedzenie przed telewizorem „kosztuje” wprawdzie utratę 25 kalorii, ale o wiele lepiej przez ten czas szybko pobiegać, bo to
strata 800 kalorii, ewentualnie pospacerować za kalorii 200.
Można potańczyć walca za 350 albo przez godzinę zmywać
naczynia za 230 kalorii. i zamiast jeździć windą, wspinać się
przez 60 minut po schodach – to ubytek 800 kalorii. to akurat tyle, ile dołożymy sobie dwoma cienkimi kawałkami tortu albo dwoma niewielkimi, ale panierowanymi, kotletami
schabowymi.
postaci przenikają do krwi.
Część glukozy organizm
zużywa na wytworzenie
energii, lecz jej nadwyżki
magazynuje w postaci tłuszczu. Można więc powiedzieć, że węglowodany są
bardziej „tłuszczotwórcze”
niż sam tłuszcz, czyli że kopytka bardziej nam „idą
w bioderka” niż boczek.
Jedz produkty bogate
w błonnik.
Nawet jeśli jest winda,
wybieraj schody.
wydalone. Nie gromadzą
się w postaci tkanki tłuszczowej.
Zatem w celu poprawienia samopoczucia i zwykłej przyjemności jedzenia
można bez wyrzutów sumienia zrobić od czasu do
czasu wyłom w niskokalorycznym jadłospisie, zjeść
coś pysznego, co jak wiadomo, jest zazwyczaj tuczące.
Fasolamina w porę „rozbroi” bombę kaloryczną.
Nie dla wszystkich
to samo
Odchudzając się, warto
pamiętać, że to, co dobre
dla jednej osoby, nie musi
sprzyjać drugiej. Każdy
organizm różni się nieco,
choćby wydajnością przyswajania witamin, stąd
odmienne mogą być skut-
CiekaWostki
Człowiek w ciągu swojego życia zjada około 40 dorodnych
prosiaków, prawie tysiąc kurczaków, prawie 7 ton warzyw
oraz owoców, niemało piepie
czywa i sporo jeszcze innych
smakowitości – razem około
30 ton! popijamy to prawie
50 tysiącami litrów płynów.
strawienie takiej ilości pokarmu to ogromnie duża praca przewodu pokarmowego.
ki pozostawania na takiej
lub innej diecie.
Zbyt długie i surowe
diety nie są bezpieczne.
Grożą nie tylko niedoborami witamin i soli mineralnych, ale także m.in.
wzrostem poziomu kwasu moczowego, którego
nadmiar powoduje bar-
Ćwicz jak nawięcej.
Nawet 15 min dziennie
przyniesie efekt.
dzo silne bóle stawów
i kamicę pęcherzyka żółciowego.
Sztuka odchudzania to
umiejętność wyboru. I to
wcale nie wyboru między
pustym żołądkiem a okrągłymi biodrami. Jeśli się
wie, ile co „kosztuje” kalorii, wybrać jest łatwiej:
porcja tortu czy 4 małe
banany, tabliczka czekolady albo... 12 brzoskwiń,
5 średnich gruszek zamiast 10 dag parówek...
I warto pamiętać o zasadzie „10 minut”: gdy masz
ochotę na tuczące łakocie,
odłóż to na „za 10 minut”.
Odczekaj, ale jeśli apetyt
nie minął, to zjedz, tylko
maksymalnie zmniejsz porcję, a przed posiłkiem wypij
szklankę wody.
Nagrodą będzie mniejszy rozmiar. Powodzenia!
Kuchnia
na zdrowiE
kopytek, ziemniaków i ryżu, czyli potraw zawierających mnóstwo węglowodanów, głównie w postaci
skrobi. A przecież od nadmiaru węglowodanów tyjemy szybciej niż od nadmiaru tłuszczów. Dlaczego?
Ponieważ
węglowodany
podczas trawienia rozkładane są na glukozę i w tej
Czy dla „bułeczkożerców” jest rada? Na szczęście
tak, a z pomocą przyszła jak
zwykle nauka – fasolamina,
ekstrakt z białej fasoli cannellini, który neutralizuje
spożytą skrobię, przez co
zapobiega odkładaniu tłuszczu. Zatem: odchudza!
Rozkład skrobi w organizmie odbywa się za pomocą enzymu α-amylazy produkowanego przez trzust
trzustkę.
Ekstrakt z nasion fasoli zawiera neutralną substancję
nazwaną fasolamina, która
blokuje działanie α-amylazy, zanim enzym zdąży
przetworzyć skrobię na
glukozę, a następnie
tłuszcz. Oznacza to, że
spożyte węglowodany nie
zostają strawione. Ekstrakt
z fasoli neutralizuje je, sprawia, że „przelatują” przez
układ pokarmowy i zostają
Medycyna
naturalna
Dietetyczne reżimy wykluczają jedzenie produktów
słusznie na ogół uznawanych za tuczące i niezbyt
Z Fotela na spaCer
sport
to zdrowie
Kaloriom stop!
zdrowe, lecz bardzo smacznych. Całkowite wyrzeczenie się ulubionych potraw
połączone z ograniczeniem ilości pożywienia
okazuje się niekiedy niemożliwe na dłuższą metę,
a złamanie rygorów bywa
źródłem utraty wiary w siłę własnego charakteru.
Osoby
podejmujące
kolejne, nieudane próby
schudnięcia nabierają przekonania, że są nieudacznikami, nie potrafiącymi poskromić nawet własnego
apetytu. Popadają w nerwicę, naprawdę cierpią,
gdy uczucie głodu w trakcie kuracji każe im myśleć
tylko o zakazanym jedzeniu lub obsesyjnie liczyć
kalorie.
No tak, ale są przecież
osoby, które nie wyobrażają sobie życia bez pierożków, kluseczek, bułeczek,
zdrowie
dziecka
wchłaniania wody, pomaga
kontrolować apetyt, działa
oczyszczająco na jelita –
wymiata
niestrawione
resztki pokarmowe.
W sytuacji gdy co czwarty Polak i co druga Polka
cierpią na zaparcia, preparaty zawierające dużą ilość
błonnika to wypróbowani
sprzymierzeńcy wszystkich
dbających o prawidłową
pracę przewodu pokarmowego.
Działa skuteczniej, gdy
przyswajamy go wraz
z przyjaznymi dla flory jelitowej bakteriami kwasu
mlekowego oraz fruktooligosacharydami.
EncyklopEdia
chorEgo
Kuchnia na zdrowiE
aktywny
wypoczynek
uroda
i zdrowie
76
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
www.doz.pl
zdrowe
dojrzewanie
Wypijaj przynajmniej
1,5 l wody dziennie.
zdrowie
dziecka
raj dla piechurów
EncyklopEdia
dia
chorEgo
go
Zakopane:
aKTywny wypoczynEK
sport
to zdrowie
Tatry latem
Dla barDziej
aktywnych:
Z
Wycieczki
i wędrówki piesze
78
Dla mniej
aktywnych:
……Dolina Kościeliska to jedna z najpiękniejszych dolin Tatr Zachodnich. Znajduje się tu Wąwóz Kraków, dostępne dla turystów są także liczne jaskinie, urokliwy
Smreczyński Staw, a na końcu trasy wita
gościnne schronisko. Spacer dnem doliny
od jej wylotu do schroniska bez zwiedzania dodatkowych atrakcji zajmuje
ok. 2 godz. (trasa wynosi ok. 6 km ).
……Wyprawa do Doliny Pięciu Stawów
Polskich, gdzie po drodze można podzi-
wiać przepiękne widoki, Siklawa – najsłynniejszy tatrzański wodospad, a w
dolinie zachwycające stawy. Trasa stawia większe wymagania kondycyjne,
czas przejścia od parkingu do schroniska
w Dolinie Pięciu Stawów zajmuje
ok. 3 godz. Wrócić można tą samą trasą
lub wybrać trudniejszy wariant – przez
Świstówkę do Morskiego Oka.
……Dolina Chochołowska to bardzo spokojna i cicha dolina. Była ulubioną doliną Jana Pawła II. Często wykorzystywana przez filmowców. Na końcu doliny
istnieje możliwość zobaczenia unikalnej
wioski pasterskiej. Przejście doliny
w jedną stronę zajmuje ok. 2,5 godz.,
jeśli nie korzysta się z kolejki.
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
……Wędrówka do Morskiego Oka – najsłynniejszego tatrzańskiego jeziora,
które jest otoczone przez najwyższe
szczyty w Polsce: Rysy, Mięguszowieckie Szczyty i in. Trasa ta w jedną stronę
ciągnie się przez ok. 9 km, a jej przejście
zajmuje ok. 2,5–3 godz. od parkingu
do jeziora.
……Ścieżka Nad Reglami prowadzi
wśród fantastycznych form skalnych.
Rozciągają się tu niesamowite widoki
na Podtatrze oraz na wyższe partie gór.
Ścieżkę tę można przechodzić małymi
www.doz.pl
odcinkami lub połączyć kilka z nich,
i wtedy mamy dłuższą wycieczkę.
……Wycieczka nad Czarny Staw Gąsienicowy – jezioro to leży w otoczeniu takich szczytów, jak: Kościelec, Kozi
Wierch, Granaty i in. Podczas wędrówki można odpocząć w Murowańcu – jednym z najbardziej znanych schronisk tatrzańskich mieszczącym się nieopodal
jeziora. Przejście z Kuźnic do Murowańca
zajmuje ok. 2 godz., a różnica wzniesień
wynosi ok. 550 m. Z Murowańca nad
staw można przejść w 35 min.
……Krupówki – wyjazd kolejką torową na Gubałówkę – spacer grzbietem Gubałówki (2–3 km) – zjazd
wyciągiem krzesełkowym na Pole Szymoszkowej lub z Butorowego Wierchu – powrót do centrum ulicą Po-
Dolina Pięciu
Stawów
zdrowe
dojrzewanie
Zakopane jest idealną bazą wypadową dla wędrówek pieszych
w Tatry. Jest tutaj wiele szlaków
o różnych stopniach trudności i
różnej długości, które pozwolą
dostrzec oraz docenić piękno
tego zakątka Polski.
uroda
i zdrowie
akopane słynie nie tylko
ze swej wspaniałej historii i folkloru, obyczajów,
sztuki, wielu zabytków
ale również z tego, że jest
idealnym miejscem jako „baza
wypadowa” na górskie wędrówki
po Tatrach.
aKTywny
wypoczynEK
Oto propozycje tras całodniowych, które można odbyć z przewodnikiem turystycznym lub
samodzielnie z mapą:
Katarzyna PuceK
kuchnia
na zdrowie
Zakopane jest mekką dla turystów. lato cZy Zima
– prZyciąga do siebie tłumy. podpowiadamy, jak aktywnie
spędZić cZas w stolicy polskich gór.
Medycyna
naturalna
Krzyż na
Giewoncie
Widok na Tatry.
Zakopane jest
idealną bazą
wypadową dla
wędrówek pieszych w góry.
aKTywny wypoczynEK
wstańców Śląskich – ul. Kościeliska
– wizyta w Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba – zwiedzanie Starego Kościółka i zabytkowego cmentarza –
Krupówki.
……Krupówki – ul. Piłsudskiego (przy
skrzyżowaniu z ul. Tetmajera – Muzeum
Kornela Makuszyńskiego) – skocznia Wielka Krokiew – prawą stroną skoczni do
Ścieżki pod Reglami – po około 300 m
skręt w prawo przez Las Białego do ul.
Grunwaldzkiej (po prawej stronie w Parku
Miejskim Dom Kultury Jutrzenka) – ul. Orkana – ul. Kasprusie – po prawej stronie,
w willi Atma, muzeum Karola Szymanowskiego – ul. Kościeliska – Krupówki.
……Krupówki – ul. Zamoyskiego –
ul. Witkiewicza – Bulwary Słowackiego
– Droga na Bystre – ul. Balzera – Jaszczurówka – Dolina Olczyska (wywierzysko) – Jaszczurówka (kaplica z 1907 r.
projektowana przez St. Witkiewicza) –
ul. Balzera – droga na Koziniec (Willa
pod Jedlami projektowana przez
St. Witkiewicza) – droga na Antałówkę
– ul. Broniewskiego – ul. Chałubińskiego – ul. Sienkiewicza – Rówień Krupowa – Krupówki.
……Dworzec PKS – autobusem do Kir
w Kościelisku – Dolina Kościeliska (Jaskinia Mroźna i Staw Smreczyński) – Schronisko Ornak – powrót Doliną Kościeliską
– Przełęcz Iwaniacka – Dolina Chochołowska – Ścieżka Pod Reglami – Kiry –
autobusem do Zakopanego.
……Krupówki – ulica Strążyska – Dolina
Strążyska – Ścieżka nad Reglami – Kalatówki (hotel górski) – Kuźnice – ul. Przewodników Tatrzańskich – ul. Chałubińskiego – ul. Zamoyskiego – Krupówki.
……Krupówki – Kuźnice – wyjazd kolejką
na Kasprowy Wierch – powrót kolejką do
Kuźnic lub zejście Halą Gąsienicową do
schroniska Murowaniec – Boczań lub Jaworzynka – Kuźnice – Krupówki.
……Dworzec PKS – autobusem do Palenicy Białczańskiej – Morskie Oko – Czarny Staw pod Rysami – powrót tą samą
drogą – można zjechać wozem konnym – autobus do Zakopanego – Dworzec PKS.
80
Wycieczki rowerowe
W Zakopanem i okolicy niestety
nie ma specjalnie przygotowanych ścieżek rowerowych. W sezonie ulice są bardzo zatłoczone
przez turystów, zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych.
Do uprawiania turystyki rowerowej lepsze warunki panują na
drogach mniej uczęszczanych
w okolicach Zakopanego: np.
w rejonie Olczy, Cyrhli, Gubałówki, oraz na terenie Tatrzańskiego
Parku Narodowego (tylko zgodnie
z przepisami obowiązującymi rowerzystów w TPN). W wielu
większych pensjonatach lub w samym Zakopanem znajdziemy
liczne wypożyczalnie rowerów.
W Tatrzańskim Parku Narodowym (www.tpn.pl) turystykę
rowerową można uprawiać wyłącznie na szlakach specjalnie
udostępnionych dla takiej turystyki. Bierze się to z wymogów
ochrony przyrody, ale również
z tego, że większość szlaków tatrzańskich jest zbyt trudna
dla rowerzystów. Dodatkowym
utrudnieniem są sami turyści,
dlatego należy zachować szczególne zasady bezpieczeństwa.
UWAGi
DO ROWeRZysTóW W TPN
– Na dopuszczonych trasach obowiązuje bezwzględne pierwszeństwo ruchu pieszego.
– Na wszystkich trasach obowiązuje ograniczenie prędkości do
20 km/h!
– Ruch rowerów może odbywać się
w godzinach od 8.00 do 18.00 w
okresie od 1 maja do 30 listopada.
– Wszystkie odcinki dróg i szlaków
udostępnione dla górskiej turystyki rowerowej są specjalnie oznakowane.
– Uprawiających górską turystykę rowerową obowiązują przepisy
porządkowe Tatrzańskiego Parku
Narodowego oraz opłaty za wstęp
określone w aktualnie obowiązującym cenniku.
– Na drogach z ograniczonym ruchem samochodowym obowiązują
przepisy ruchu drogowego.
UWAGA!!! Nie wolno poruszać się
rowerem drogą od Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka oraz
przez Dolinę Kościeliską.
W Tatrzańskim Parku Narodowym rowerem można
jeździć wyłącznie specjalnie
oznakowanymi szlakami.
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
www.dbamozdrowiE.pl
aktywny wypoczynek
Trasy rowerowe
w TPN:
……„Droga pod Reglami”: od „Murowanicy” w Dolinie Bystrej do Siwej Polany
w Dolinie Chochołowskiej;
……droga w Dolinie Chochołowskiej od
Siwej Polany do schroniska na Polanie
Chochołowskiej;
……droga: Kuźnice – schronisko na Polanie Kalatówki;
……droga: Dolina Suchej Wody – schronisko „Murowaniec” na Hali Gąsienicowej;
……droga: Małe Ciche – Zazadnia –
Wierch Poroniec – Zgorzelisko – Tarasówka;
……droga: Małe Ciche – Lichajówki –
Murzasichle.
……Powyższe szlaki na odcinkach: Siwa
Polana – Polana Huciska oraz Zazadnia
– Wierch Poroniec – Zgorzelisko są asfaltowe i dostępne dla każdego rowerzysty.
Na pozostałych odcinkach szlaki są trudne i wymagają posiadania roweru górskiego. Szlaki: Kuźnice – schronisko na
Polanie Kalatówki oraz w Dolinie Suchej
Wody, ze względu na kamieniste podłoże
są bardzo trudne i wymagają oprócz roweru górskiego posiadania dużej umiejętności jazdy terenowej.
Do jaskini warto zabrać
ze sobą dobrą latarkę!
82
Rafting wymaga
dobrej kondycji i odwagi.
Windsurfing można uprawiać
także w górach.
Hydrospeed zapewnia
ekstremalne przeżycia.
– coraz bardziej
popularne pływanie po rzekach
górskich za pomocą polietylenowej deski z uchwytami na ręce.
Osoba płynąca (ubrana w piankę
neoprenową, płetwy, kask i kamizelkę ratunkową) znajduje się
cały czas w wodzie, a dzięki płetwom ma możliwość lepszej sterowności. Dunajec to jedna
z niewielu rzek w Polsce, gdzie
można spróbować swych sił
w hydrospeedzie.
„„Hydrospeed
Spływ kajakowy
górską rzeką
Turystyka jaskiniowa
W Tatrach obowiązuje generalny
zakaz wchodzenia do jaskiń.
W Tatrzańskim Parku Narodowym istnieje ponad 500, ale tylko 38 z nich można odwiedzić.
Obowiązuje posiadanie zezwolenia, które otrzymują jedynie
członkowie klubów zrzeszonych
w Polskim Związku Alpinizmu,
którzy legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami. Jednak 6 jaskiń jest ogólnie dostępnych dla
ruchu turystycznego, poprowadzono przez nie szlaki turystyczne:
„„Jaskinia Mroźna (w Dolinie
Kościeliskiej),
„„Jaskinia Raptawicka (w Dolinie Kościeliskiej),
„„Jaskinia Obłazkowa (w Dolinie Kościeliskiej),
„„Jaskinia Mylna (w Dolinie
Kościeliskiej),
„„Smocza Jama (w Wąwozie
Kraków),
„„Jaskinia Dziura (w Dolince ku
Dziurze).
Jedynie w Jaskini Mroźnej jest
oświetlenie elektryczne, stąd za
wejście do niej pobierana jest dodatkowa opłata. Odwiedzając
inne jaskinie, należy zaopatrzyć
się we własne źródło światła.
Przebywając na Słowacji, warto zobaczyć dwie duże, udostępnione dla turystów jaskinie:
„„Demianowska Jaskinia Lodowa,
„„Jaskinia Bielska.
Sporty wodne
Ze względu na mnogość strumieni i rzek górskich, źródeł termalnych, znajdujące się w okolicy Zalew Czorsztyński i Jezioro
Orawskie można tu również
uprawiać sporty wodne. Pamiętać trzeba, że dla osób niemających odpowiednich kursów
i uprawnień konieczna jest opieka instruktorów.
„„Spływy kajakowe – na sztucznych torach wodnych (np. obok
Szczawnicy) lub na naturalnych
rzekach górskich. Doskonałe warunki są nad Przełomem Dunajca i nad rzeką Białką.
infolinia: 0-800 APTEKI | 278-354 |
www.dbamozdrowie.pl
– pływanie po rzekach
górskich w pneumatycznym
pontonie poruszanym wiosłami.
Jest zaliczany do sportów ekstremalnych, może się odbywać na
rzekach o różnym stopniu trudności, więc każdy bez względu na
wiek czy warunki fizyczne, może
spróbować swoich sił na rafcie.
Uprawia się go na Spiszu, nad
Przełomem Dunajca, gdzie można wypożyczyć pontony i skorzystać z pomocy instruktorów.
„„Rafting
„„Żeglarstwo, windsurfing, łódki
– idealne warunki są nad Zalewem Czorsztyńskim (ok. 30 km
na północny-wschód) oraz nad
Jeziorem Orawskim (Słowacja
– ok. 35 km na północny-zachód) od Zakopanego.
Jest to idealny moment na rozpoczęcie pielęgnacji, ponieważ od tego
będzie zależał wygląd w wieku doj-
zdrowe
dojrzewanie
Pielęgnacja
w wieku 20 lat
rzałym, zgodnie z popularnym
stwierdzeniem „lepiej zapobiegać,
niż leczyć”.
W wieku 20 lat skóra jest w bardzo dobrym stanie – gładka, miękka
i jędrna. Przeważnie nie jest trądzikowa, czasami występuje łojotok
oraz pierwsze zmarszczki mimiczne. Warto w tym czasie wyrobić sobie nawyki pielęgnacyjne, które
w przyszłości zaprocentują zdrowym wyglądem.
Podstawowe czynności w pielęgnacji skóry to nawilżanie oraz
ochrona. Skóra potrzebuje preparatów, które ją nawilżą i zatrzymają
wodę. Kosmetyki powinny również
zawierać witaminy i substancje odżywcze, które regenerują skórę.
W tym celu warto wybierać kosmetyki z kolagenem i ceramidami. Kolagen zapobiegnie przesuszaniu się
skóry, ceramidy zaś zabezpieczają ją
przed szkodliwymi warunkami zewnętrznymi i utratą wody. Specjalną
opieką należy obdarzyć skórę wokół
oczu, która jest szczególnie cienka
i wrażliwa oraz często ujawnia wiek.
Co wieczór powinno się stosować odpowiednie kremy nawilżające, najlepiej z witaminą A i E oraz
wyciągiem z olejków roślinnych,
które nie tyle wykazują działanie
przeciwzmarszczkowe, ile zapobiegają ich pojawieniu się.
uroda
i zdrowiE
www.doz.pl
pojawiać się pierwsze zmarszczki
wokół ust, oczu i szyi. W związku
z tym wymaga troskliwej pielęgnacji
już w młodym wieku.
„„skóra tłusta – ma kolor szarożółty, jest błyszcząca, słabo
ukrwiona i gruba. Widoczne są na
niej ujścia gruczołów łojowych.
Jest często blada i pełna zaskórników. Dobrze reaguje na warunki
atmosferyczne oraz kosmetyki
i mydło, ale jest narażona na problemy takie jak trądzik i wypryski.
Na jej zły wygląd negatywnie
wpływa stres, zaburzenia hormonalne i układu trawiennego. Duża
jej zaleta – nie ulega przesuszeniu
i dość późno pojawiają się na niej
zmarszczki.
„„skóra mieszana – to połączenie
suchej i tłustej. Najczęściej błyszczy w pasie: czoło-nos-broda, zaś
policzki pozostają wysuszone. Pielęgnacja jest pracochłonna, ponieważ problemy skórne są podwójne.
Może występować trądzik połączony z szybko pojawiającymi się
zmarszczkami.
aktywny
wypoczynek
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
W
arunkiem doboru odpowiednich kosmetyków do
pielęgnacji jest uprzednie
ustalenie rodzaju skóry.
Wyróżnia się 4 podstawowe:
„„skóra normalna – u dorosłych występuje bardzo rzadko, najczęściej
posiadają ją dzieci do 12. roku życia. Charakteryzuje się idealnym
wyglądem, jest różowa, jędrna, matowa, napięta i się nie łuszczy. Nie
są widoczne naczynia krwionośne,
zaskórniki ani plamy. Prawidłowo
reaguje na warunki atmosferyczne,
takie jak słońce, mróz i wiatr.
„„skóra sucha – charakteryzuje się
tym, że jest spierzchnięta, szorstka,
widoczne jest złuszczanie naskórka, nie błyszczy się, jest cienka,
mogą nawet prześwitywać naczynia krwionośne. Jest mało sprężysta i elastyczna, wręcz twarda w dotyku, w dodatku bardzo wrażliwa,
matowa, napięta i ma jasny kolor.
Często sami nieświadomie ją wysuszamy poprzez zbyt długie opalanie się, stres, nieodpowiednią pielęgnację, niewłaściwą dietę ubogą
w tłuszcze roślinne i odchudzanie.
Powodem szorstkości skóry są
również długie, gorące kąpiele, korzystanie z solarium, a także nadużywanie preparatów nawilżających.
Sucha cera starzeje się szybko, nawet około 20. roku życia zaczynają
kuchnia
na zdrowie
84
Katarzyna SoSińSKa
Medycyna
naturalna
wa razy
w Tygodniu
można stosować
maseczki odżywcze
na twarz, szyję
i dEKolT. dobrE
mogą okazać się
również peelingi,
które pozwolą
usunąć zrogowaciałe komórki
naskórka oraz
oczyszczają
skórę i przywracają jej zdrowy
oraz promiEnny
wygląd.
sport
to zdrowie
d
Dbałość o uroDę warto rozpocząć oD wczesnej młoDości
i oDpowieDnio Do swojego wieku Dobierać preparaty oraz
kosmetyki. Dzięki temu wygląD zawsze bęDzie młoDy, zDrowy
i estetyczny bez wzglęDu na wiek.
zdrowie
dziecka
Pielęgnacja skóry
EncyklopEdia
chorEgo
uroda i zdrowiE
EncyklopEdia
chorEgo
uroda i zdrowiE
Po 30. roku życia skóra nie podlega już szybkiej regeneracji, jest
delikatniejsza i mniej elastyczna. Pojawiają się na niej
zmarszczki na czole i wokół
oczu oraz mogą pojawić się rozszerzone naczynka. Skóra nie
ma już promienistego wyglądu,
staje się bardziej matowa, zaczerwieniona a nawet przesuszona. Zmniejsza się w niej poziom kolagenu, który odpowiada
za odpowiedni poziom wilgoci
w skórze. Skutkuje to przede
wszystkim spadkiem jędrności
i sprężystości skóry.
Trzydziestolatki
powinny
kontynuować zabiegi nawilżające skórę. Kosmetyki muszą nie
tylko dostarczać jej wilgoci, ale
86
zdrowie
dziecka
sport
to zdrowie
Medycyna
naturalna
uroda
i zdrowiE
aktywny
wypoczynek
Dla trzydziestolatków
także mieć zdolność do zatrzymywania jej w skórze. Na dzień
należy stosować kremy z filtrami,
które będą wiązać wodę w skórze i zapobiegać odparowywaniu.
Preparaty te powinny zawierać
takie dodatki, jak np. mocznik,
kwas mlekowy, aminokwasy czy
kwasy owocowe. Rano i wieczorem należy używać krem pod
oczy i na szyję. Na noc można
stosować preparaty natłuszczające, kremy tłuste i półtłuste zawierające ceramidy, kwasy tłuszczowe najlepiej zawarte w olejach
roślinnych.
Dwa razy w tygodniu można
stosować maseczki odżywcze na
twarz, szyję i dekolt. Dobre mogą
okazać się również peelingi, które pozwolą usunąć zrogowaciałe
komórki naskórka oraz oczyszczają skórę, przywracają jej zdrowy i promienny wygląd. Zdecydowanie w tym przedziale
wiekowym należy ograniczyć do
minimum korzystanie z promieni słonecznych, które mogą skutkować trwałymi przebarwieniami na twarzy, szyi, dekolcie
i dłoniach.
Makijaż dla trzydziestolatek
powinien przede wszystkim tuszować skutki codziennego zapracowania i zabiegania oraz
prezentować się elegancko.
W tym celu warto zastosować
lekki, ale kryjący podkład, rozświetlić twarz odrobiną różu,
oczy zaś podkreślić kreską i tuszem. Różowy cień do powiek
odmłodzi i doda spojrzeniu
świeżości.
kuchnia
na zdrowie
Nie zawsze zwykłe kosmetyki są
skuteczne, dlatego warto sięgnąć po
preparaty specjalistyczne, które są
sprzedawane tylko w aptekach.
skóry. W tym celu należy stosować odpowiednie do tej czynności kosmetyki, które zazwyczaj występują w postaci
mleczka, toniku, pianki lub
żelu. Podczas zdejmowania makijażu nie wolno pocierać oka,
gdyż kosmetyk może dostać się
do środka i spowodować szczypanie.
Dwudziestolatka może pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa w makijażu. Nie musi jeszcze stosować ciężkich podkładów
ukrywających młodzieńczy wygląd twarzy ani nadmiernie korygować zmarszczek.
Podstawą makijażu jest naturalność i wdzięk, nie warto
postarzać się za pomocą kosmetyków. W dzień zupełnie
wystarczy puder matujący, delikatnie błyszczący róż, tusz do
rzęs oraz błyszczyk do ust.
Wieczorem można pozwolić
sobie na więcej, malując powieki na kolor fioletowy oraz mocniej tuszując rzęsy.
Czterdzieści lat
minęło…
Z wiekiem następuje zmiana
struktury włókien kolagenowych
i elastynowych. Uzewnętrznia
się to utratą jędrności i spręży-
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
okiem
specjalisty
Od początku należy wyrobić
w sobie nawyk przemywania
twarzy wodą przegotowaną bez
mydła, które dodatkowo wysusza i podrażnia skórę. Drugim
fundamentalnym
nawykiem
niech będzie codzienny demakijaż, który jest podstawą zachowania promiennej i czystej
www.dbamozdrowiE.pl
uroda i zdrowiE
stości, pogłębieniem zmarszczek
oraz spowolnieniem regeneracji
komórek. Skóra traci swoją naturalną odporność, zmarszczek zaczyna przybywać i z czasem pogarsza się krążenie skórne. Około
50. roku życia, w okresie menopauzy, zaczynają się największe
zmiany. Procesu starzenia niestety nie da się zatrzymać, ale używając odpowiednich preparatów,
można go nieco opóźnić.
Skóra dojrzała potrzebuje kosmetyków liftingujących i silnie
regenerujących. Substancje aktywne, zawarte w preparatach,
powinny przede wszystkim głęboko i długotrwale nawilżać, odżywiać i energizować skórę,
zwiększać produkcję kolagenu
oraz chronić przed wolnymi rodnikami. Ich zadaniem jest także
wygładzić, rozjaśnić oraz odświeżyć wygląd skóry.
Kosmetyki powinny zawierać
witaminę E, C i A, beta-karoten,
koenzym Q10, które w głównej
mierze będą się przyczyniać do
produkcji kolagenu. Preparaty
posiadające kwas retinowy zadziałają rozjaśniająco i wygładzająco.
Wiek człowieka poznaje się
w szczególności po dłoniach.
Dlatego też bardzo ważna jest
prawidłowa ich pielęgnacja. Warto zadbać o estetyczny wygląd paznokci oraz o zdrowy i młodzieńczy wygląd skóry na dłoniach.
W tym celu można stosować maseczki rozjaśniające do rąk, które
poprawią poszarzałą skórę oraz
przebarwienia.
Szybkim sposobem regeneracyjnym dłoni jest nałożenie grubej warstwy kremu odżywczego,
a następnie nałożenie na 15 minut jednorazowych rękawiczek
z folii.
W wieku dojrzałym trzeba
sobie pozwolić na odrobinę przy88
jemności, korzystając z salonu
kosmetycznego, gdzie można zamówić specjalistyczne zabiegi.
Najczęściej wykonywane są zabiegi odżywcze, dotleniające, nawilżające oraz ujędrniające. Wykonując taki zabieg, kosmetyczka
dba również o dekolt, szyję i okolice ust.
Makijaż kobiety dojrzałej powinien być stonowany, według
zasady „im mniej, tym lepiej”.
Nierówności na twarzy można
zatuszować fluidem liftingującym
lub rozświetlającym. Nie warto
eksperymentować z kolorami.
Wyjątkiem może być szminka
kolorowa, ale nie błyszcząca.
Triki pielęgnacyjne
Od młodych lat można stosować
krem przeciwko rozstępom do
codziennej pielęgnacji biustu. To
sprawi, że skóra łatwiej zniesie
ciążę, zmiany wagi oraz przemijający czas.
Podstawowym
nawykiem
w codziennej pielęgnacji musi być
wieczorny demakijaż. Woda nie
usunie z twarzy resztek kosmetyków, a ich pozostałości na skórze
sprawią, że będzie ona szara i pełna wyprysków. Preparaty do demakijażu dobierane są do odpowiedniego rodzaju skóry.
Kremując twarz, warto również klepać krem w szyję. Jest to
miejsce, które najszybciej się starzeje, ponieważ najłatwiej się
przesusza i wiotczeje. Na szyję
można użyć tego samego kremu
co do twarzy.
Prostym sposobem na otrzymanie świeżego wyglądu skóry jest
jej peeling, który powoduje usunięcie martwego naskórka. Można
go zrobić w domu, zarówno pod
prysznicem, używając specjalnych
żelów z drobinkami peelingującymi, jak i podczas kąpieli.
Do zamaskowania wszelkich
niedoskonałości wokół oczu i na
twarzy można użyć korektora
z drobinkami, które odbijają
światło. Jeżeli oko ma zostać
mocno pomalowane, skóra wokół oczu musi być bez zarzutu.
Dziewczęcego wyglądu doda
róż do policzków – pozwala on
nie tylko w ciekawy sposób
ukształtować rysy twarzy, ale
również odświeżyć wygląd i uwypuklić kości policzkowe.
W wyglądzie twarzy bardzo
ważną, choć niedocenianą rolę
pełnią brwi. Wymodelowane
brwi wpływają na ostateczny od-
Nawyki kosmetyczne powinny
dotyczyć całego ciała. Nie tylko skóra
twarzy zasługuje na naszą uwage.
Z taką samą starannością powinno się
dbać o dłonie, uda czy brzuch.
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
www.dbamozdrowiE.pl
biór spojrzenia i nadają określony wyraz twarzy. W regulacji nie
można przesadzić, ich kształt zawsze powinien być zbliżony do
naturalnego. Włoski usuwa się
tylko nad dolną linią brwi i zawsze 2–3 godziny przed wyjściem lub malowaniem. Jeżeli są
rzadkie i zbyt delikatne można
przyciemnić je za pomocą kredki
do brwi lub wykonać hennę
w salonie kosmetycznym.
Marzeniem każdej kobiety są
długie, podkręcone, gęste i zalotne rzęsy. Dobry tusz przede
wszystkim nie może uczulać
i przeszkadzać. Nie może sklejać
się i tworzyć nieestetycznych
grudek ani osypywać się na policzki. Jego zadanie to wydłużenie, pogrubienie i rozdzielenie
rzęs. Przed nałożeniem tuszu
można też użyć zalotki, która je
podkręci.
Nie tylko ceNa…
kupując kosmetyki, należy kierować się nie tylko ceną. Jeżeli wybieramy krem
przeciwzmarszczkowy to taki, który posiada składniki odżywcze oraz będzie
chronił przed szkodliwym działaniem słońca, wiatru i zanieczyszczeń. Nie warto oszczędzać również na kremach pod oczy, których jakość poznamy po zawartozawartości takich składników, jak np. retinol wspomagający odnowę komórek oraz spłycający zmarszczki.
66
okiem
specjalisty
kuchnia
na zdrowie
aktywny
wypoczynek
uroda
i zdrowiE
Medycyna
naturalna
sport
to zdrowie
zdrowie
dziecka
EncyklopEdia
chorEgo
uroda i zdrowiE
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
www.dbamozdrowiE.pl
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
W okresie dojrzewania
dynamicznym zmianom
podlega praktycznie całe
ciało – zmniejsza się ob­
ob
wód talii, rozrasta się
miednica i rozwijają na­
na
www.doz.pl
zdrowE
dojrzEwaniE
92
SOS dla ciała
mii. Powszechnie uznane
wzory kobiecego piękna
prezentowane w mediach
prowadzą do tego, że
młode dziewczęta w po­
goni za idealnym wyglą­
dem stosują drastyczne
metody odchudzania i gło­
dówki. Frustracja wywo­
łana niedostatecznym re­
zultatem odchudzania pro­
wadzi zazwyczaj do za­
ostrzenia „diety” i jeszcze
większego samozaparcia
w podejmowanych dzia­
łaniach.
W tym właśnie mo­
mencie szczególnie ważna
jest dla dziewcząt matka,
której rolą jest ukazanie
prawdziwej istoty kobie­
cego piękna. Leczenie
ostrych zaburzeń łaknie­
nia nie może się jednak
obejść bez pomocy psy­
chologa, którego zada­
niem jest dotarcie do sed­
na problemu, często
uroda
i zdrowie
bEcniE
można
zaobserwować
wcześniejsze
dojrzEwaniE
młodych pokoleń, niż to miało
miejsce kiedyś.
ne, a dodatkowo istnieje
poważne ryzyko utrzyma­
nia się nadwagi także
w wieku dojrzałym. Tera­
pia polega głównie na
ustaleniu diety i wzmożo­
nej aktywności fizycznej,
najlepiej poprzez upra­
wianie sportu. Należy tak­
że pamiętać, że dobrze
zbilansowaną dietę, boga­
tą w substancje odżywcze
konieczne do prawidło­
wego rozwoju może opra­
cować tylko doświadczo­
ny lekarz dietetyk.
Bywa jednak tak, że
zmianom w wyglądzie fi­
zycznym często towarzy­
szy także skrępowanie
i wstyd. Nastolatki zanie­
pokojone gwałtownymi
zmianami we własnym
ciele nie akceptują ich
i próbują ujarzmić – wte­
dy właśnie pojawiają się
zaburzenia
łaknienia
w postaci anoreksji i buli-
aktywny
wypoczynek
o
rządy płciowe. Dziewczę­
ta tracą kontrolę nad wy­
glądem własnego ciała,
które wskutek aktywności
hormonów
żeńskich
gwałtownie przybiera na
wadze. Dodatkowa war­
stwa tkanki tłuszczowej
pojawia się na biodrach,
udach, pośladkach, co na­
daje nastolatkom bardziej
kobiecy wygląd. Czasem
jednak tkanka tłuszczowa
gromadzi się w nadmia­
rze, co prowadzi do otyło­
ści, która dotyczy od 5 do
15% polskiej młodzieży.
Skutkiem nadwagi są
zaburzenia rozwoju mo­
torycznego i układu ru­
chu, co może prowadzić
nawet do skomplikowa­
nych zaburzeń rozwoju
psychospołecznego – kom­
pleksów czy braku poczu­
cia własnej wartości.
Leczenie otyłości u dzie­
ci jest trudne i czasochłon­
kuchnia
na zdrowie
N
ajbardziej zauwa­
zauwa
żalnym i oczywi
oczywi­
stym objawem doj­
doj
rzewania jest rozwój
fizyczności młodej osoby
– gwałtowny skok wzro­
wzro
stu oraz zmiany proporcji
twarzy i ciała, które nastę­
nastę
pują głównie w okresie
zwanym skokiem pokwi­
pokwi
taniowym. U dziewcząt
następuje on zwykle
o około 2 lata wcześniej
niż u chłopców, choć
obecnie można zaobser­
zaobser
wować jeszcze wcześniej­
wcześniej
sze dojrzewanie młodych
pokoleń, niż to miało
miejsce kiedyś.
Medycyna
naturalna
Maria Bankiet
sport
to zdrowie
Jeszcze nie kobieta, ale Już nie dziewczynka – właściwie nie wiadomo,
Jak
ak nazwać nastolatkę, która przechodzi przez trudny okres
dorastania. burza hormonów, poszukiwanie własneJ tożsamości
i coraz trudnieJsze
trudnie
relacJe z rodzicami. Jak przez to przeJść
bezboleśnie i kto może w tym czasie pomóc?
zdrowie
dziecka
Trudne jest życie
nastolatki…
EncyklopEdia
chorEgo
zdrowE dojrzEwaniE
zdrowe dojrzewanie
głęboko ukrytego. Rodzice
muszą także pamiętać, że
anoreksja i bulimia nie są
jedynie „fanaberiami na­
stolatki” – nieleczone mogą
doprowadzić do skrajnego
wyczerpania i odwodnie­
nia organizmu, a nawet do
zgonu.
Nagły wzrost masy ciała
i intensywne odchudzanie
sprzyjają powstawaniu rozstępów, które są efektem
spadku elastyczności włó­
kien kolagenowych, roz­
ciągających się na szybko
rosnącym ciele. Występo­
wanie rozstępów, czyli
czerwonych linii dobrze
widocznych na skórze, jest
uwarunkowane nie tylko
genetycznie – do częstsze­
go ich powstawiania pre­
destynuje także intensyw­
ne uprawianie sportu.
Rozstępy pojawiają się naj­
częściej na brzuchu, udach,
biodrach czy piersiach
i praktycznie nie da się za­
pobiec ich powstaniu –
możliwe jest jedynie łago­
dzenie tych dolegliwości
poprzez miejscowe stoso­
wanie specjalnych kremów
i żeli ujędrniających, do­
stępnych w aptekach.
Z dorosłością nie
zawsze do twarzy
W okresie dojrzewania
także twarz traci swój dzie­
cięcy wyraz, co większość
dziewcząt przyjmuje z ra­
dością jako „stawanie się
dorosłą kobietą”. Właśnie
wtedy pojawiają się fascy­
nacje wszystkimi atrybuta­
mi prawdziwej kobiety –
kolorowymi kosmetykami
czy perfumami.
94
Dodatkowa warstwa tkanki
tłuszczowej pojawia się na
biodrach, udach, pośladkach,
co nadaje nastolatkom
bardziej kobiecy wygląd.
Młode dziewczyny przy­
kładają dużą wagę do swoje­
go wyglądu i są wobec siebie
zazwyczaj bardzo krytyczne,
gdyż chcą podobać się in­
nym rówieśnikom. Ma to
związek z kształtowaniem
się tożsamości nastolatków,
której ważnym elementem
jest właśnie atrakcyjność fi­
zyczna.
W najmniej oczekiwa­
nym momencie może po­
jawić się jednak trądzik,
który szpeci nie tylko
twarz, ale także dekolt, ple­
cy, ramiona czy szyję. Przy­
czyną jego powstawania są
zmiany hormonalne, pod
wpływem których docho­
dzi do nadmiernego pobu­
dzenia czynności gruczo­
łów łojowych.
Objawem trądziku są
liczne zaskórniki i grudki,
zwane potocznie pryszcza­
mi – tworzą się one wtedy,
gdy nakładające się na sie­
bie warstwy zrogowacia­
łego naskórka wypełniają
i zamykają ujście gruczołu
łojowego. W tym miejscu
bakterie, obecne zazwyczaj
na powierzchni skóry, roz­
wijają się szczególnie do­
brze i wywołują proces za­
palny, którego efektem jest
powstanie dużych, czerwo­
nych i bolesnych grudek.
Dodatkowo u niektó­
rych dziewcząt trądzik
może nasilać się bezpośred­
nio przed miesiączką, kiedy
dochodzi do nadmiernego
gromadzenia się chlorku
sodu i wody w skórze.
Trądzik młodzieńczy to
najczęściej
występujące
schorzenie skóry, pojawia­
jące się w okresie dojrze­
wania. Leczy się go zazwy­
infolinia: 0-800 APTEKI | 278-354 |
reklama 1 strona
(180+spady
x 230
mm)
5 mm
www.dbamozdrowie.pl
zdrowe dojrzewanie
czaj poprzez podawanie
antybiotyków, zwłaszcza
tetracykliny czy erytromy­
cyny. Dodatkowo można
przyjmować także witami­
ny działające przeciwłojo­
tokowo – PP, B2 czy C.
W ciężkich przypadkach
tego schorzenia stosuje się
Bardzo ważne jest, żeby
dorastająca dziewczyna
mogła porozmawiać
z mamą.
leki, które zawierają 13-cis
kwas witaminy A czy sole
cynku – jednak te prepara­
ty mogą być przyjmowane
tylko pod ścisłą kontrolą
lekarza.
Oprócz doustnego przyj­
mowania leków trądzik le­
czy się także miejscowo –
poprzez systematyczne
ocz yszczanie
skóry roz­
tworami
spiry­
tuso­
wymi zawierających tymol,
mentol, kwas salicylowy.
Istnieją również prepa­
raty gotowe, zawierające
antybiotyki często w połą­
czeniu z innymi składnika­
mi w postaci roztworu
i mniej drażniącej emulsji
oraz żelu. Skuteczne są
także środki zawierające
pochodną kwasu witaminy
A, które po wywołaniu
przejściowego podrażnie­
nia zmniejszają czynność
i wielkość gruczołów łojo­
wych oraz rogowacenie
ujść mieszków włosowych.
W łagodniejszych po­
staciach trądziku można
samemu wypróbować do­
stępne w aptekach preparaty
kosmetyczne oraz leki do­
stępne bez recepty.
Ratunku:
miesiączka!
W okresie dojrzewania
najintensywniejsze zmiany
zachodzą jednak wewnątrz
96
samego organizmu. Pod
wpływem hormonów żeń­
skich jajniki rozpoczynają
produkcję komórek roz­
rodczych, co skutkuje po­
jawieniem się systematycz­
nych miesiączek – około
11.–13. roku życia.
Pierwsza menstruacja
jest ważnym wydarzeniem
w życiu każdej dziewczyny,
z którym wiążą się także
konsekwencje psychologicz­
ne, warunkujące przyszłe
podejście do fizjologicznych
objawów kobiecości. Ważne,
by dziewczęta nie traktowa­
ły okresu jako utrudnienia
w życiu, ale normalny objaw
bycia kobietą.
Pierwsza miesiączka nie
oznacza jeszcze osiągnięcia
pełnej dojrzałości rozrod­
czej – cykle są zazwyczaj
bezowulacyjne, gdyż po­
ziom hormonów produko­
wanych przez przysadkę
i jajniki jest zbyt niski. Do­
datkowo organizm młodej
dziewczyny nie jest jeszcze
przygotowany fizycznie do
donoszenia ciąży i urodze­
nia dziecka.
Nastolatki skarżą się czę­
sto na bardzo bolesne mie­
siączki, jest to dolegliwość
powszechna w okresie po­
kwitania zwana pierwotny­
mi bólami menstruacyjny­
mi. Przyczyną tych bólów
jest zwykle nadmierna czyn­
ność skurczowa mięśnia
macicy połączona z jedno­
czesnym jej niedokrwieniem.
Bolesne miesiączki poja­wia­ją się częściej u dziew­cząt szczególnie wrażliwych,
podatnych na stres i chwiej­
nych emocjonalnie. W ta­
kich przypadkach, gdy po­
pularne środki przeciw­bó­lo­-
infolinia: 0-800 APTEKI | 278-354 |
taktować się z ginekolo­
giem-endokrynologiem,
który zaleci odpowiednie
metody leczenia. Jeśli na­
tomiast zaburzenia cyklu
zdarzają się sporadycznie,
to nie ma powodów do
obaw, gdyż mogą one wy­
stąpić u każdej zdrowej
kobiety.
Nastolatka a jej
rodzice
Trądzik młodzieńczy to
najczęściej występujące
schorzenie skóry.
we nie pomagają, a do­legliwości nadal nie prze­chodzą, należy udać się do
lekarza.
Młode
dziewczyny
ma­ją ponadto nieregular­
ne cykle menstruacyjne.
Dzieje się tak, ponieważ
ich układ endokrynny do­
piero dojrzewa i się kształ­
tuje. Mniej więcej po
14–24 miesiącach od po­
jawienia się pierwszego
okresu, dziewczyna po­
winna już miesiączkować
regularnie.
Zdarza się, że cykl się
wydłuża lub skraca, co
może być spowodowane
zmianą klimatu, nieregu­
larnym trybem życia albo
silnymi emocjami. Szcze­
gólnie niebezpieczne dla
regularnego cyklu u nasto­
latek jest odchudzanie,
które powoduje zaburze­
nia równowagi hormonal­
nej między korą mózgową,
podwzgórzem, przysadką
i jajnikami. W takim przy­
padku należy pilnie skon­
www.doz.pl
Nie ma jednej recepty na
wychowanie nastolatki –
każda z nich jest bowiem
inna, ma własny charakter,
temperament i osobowość.
Kluczem jest zrozumienie
problemów dorastającej
dziewczyny, wykazanie za­
interesowania jej zmar­
twieniami i akceptowanie
autonomii. Rodzice często
bagatelizują problemy do­
rastającej córki i traktują je
z pobłażliwością. Tymcza­
sem nastolatki mają swój
świat, własne plany i ocze­
kują od rodziców posza­
nowania ich intymności.
W codziennym życiu z doj­
rzewającą nastolatką trzeba
wykazać się cierpliwością,
delikatnością i tak­tem.
Rodzice powinni da­
wać dziecku przykład
własnym postępowaniem
oraz być konsekwentni
w raz powziętych decy­
zjach
wychowawczych.
Należy pamiętać, że na­
stolatki nie lubią nakazów
i zakazów, a znacznie ła­
twiej przyjmują prośby.
Na koniec ostatnia rada –
nie należy zapominać, że
sami także kiedyś prze­
chodziliśmy trudny czas
dojrzewania.
1949
uzupełnia niedobory magnezu
magne b6*
opak.: 50 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera: 48 mg jonów magnezu
(w postaci 470 mg dwuwodnego mleczanu magnezu)
oraz 5 mg witaminy B6.Sanofi Aventis
promocja!
-12%
22.20
stara cena
odbudoWuje i chroni komórki
Wątroby
sylimarol® 70mg*
opak.: 30 drażetek
• w zaburzeniach czynności wątroby;
• po spożyciu ciężkostrawnych
pokarmów, alkoholu itp.;
• w stanach zapalnych wątroby
(oprócz wirusowych).
„na chrypkę...”
opak.: 60 tabletek powlekanych
HOmeOvOx łagodzi chrypkę,
nadwyrężenie strun głosowych
z zanikiem głosu lub towarzyszące
zapaleniu krtani
1049
promocja!
Skład: Produkt złożony
-10%
12.15
stara cena
749
Wzmocniony preparat
odstraszający insekty
sio® activ
opak.: 100 ml aerozol
Zapewnia długą, 7-godzinną ochronę
przed komarami, kleszczami, meszkami
oraz mrówkami i osami. SIO® ActIv
dzięki wysokiemu stężeniu repelentu
w połączeniu z kompozycją zapachową
bardzo skutecznie odstrasza owady.
Jednocześnie jest łagodny dla skóry.
promocja!
-10%
8.80
Skład: 1 drażetka zawiera koncentrat
sylimarynowy z nasion ostropestu o
zawartości 70 mg flawonolignanów w
przeliczeniu na sylibine. Sylimaryna stanowi
zespół flawonolignanów: sylibiny, sylidiaminy
i silikrystyny.
lek o działaniu diuretycznym
i odkaŻającym drogi moczoWe
urosept®*
opak.: 60 drażetek (2x30)
Wskazania:
• pomocniczo w zakażeniach układu
moczowego,
• w kamicy dróg moczowych,
• we wszystkich przypadkach zastoju
i zalegania moczu,
• w leczeniu skojarzonym z innymi
lekami, wykazującymi działanie
moczopędne i rozkurczowe.
płaski brzuch!
1149
lek przeciWzakrzepoWy
acard®*
opak.: 30 tabletek
Wskazania:
choroba niedokrwienna serca
oraz wszelkie sytuacje kliniczne,
w których celowe jest zapobieganie
agregacji krwinek płytkowych.
promocja!
-10%
Skład: Kwas acetylosalicylowy 75 mg
13.10
viva cla
z zieloną herbatą
opak.: 60 tabletek
Suplement diety
Działanie:
• korzystnie wpływa na przemianę
materii,
• wspomaga utrzymanie prawidłowej
wagi ciała,
• pomaga redukować zapasy tłuszczu
w organizmie.
2949
promocja!
-28%
41.60
stara cena
CaMeTTe s/a
czysta glukozamina
artreum
opak.: 60 tabletek
Pomaga: zwalczyć ból i sztywność
stawów, odbudować chrząstkę
stawową oraz utrzymać jej zdrowy stan,
wzmocnić stawy, stymulować syntezę
kolagenu i wpływać pozytywnie na
produkcję mazi stawowej.
POLECANY:
• osobom, które mają zwyrodnieniowo
zmienione stawy,
• osobom starszym,
• kobietom w wieku menopauzalnym,
• osobom uprawiającym sporty
obciążające stawy.
holbeX
1899
promocja!
-13%
efferalgan*
opak.: 8 lub 16 tabletek
Wskazania:
Zalecany w leczeniu bólu różnego pochodzenia: bóle głowy, bóle zębów, bóle
stawowe, bóle mięśniowe, bóle menstruacyjne, nerwobóle, oraz objawowo
stanów grypopodobnych, przeziębienia,
i podwyższona temperatura ciała
-8%
9.99
Preparat wykazujący wysoką i długotrwałą skuteczność przeciwko komarom,
kleszczom, gzom, moskitom oraz mrówkom. SIO® zawiera repelent insektów,
ester etylowy kwasu butyloacetyloaminopropionowego, dzięki czemu bardzo
skutecznie odstrasza owady.
promocja!
-8%
8.20
stara cena
Ziołolek
299
promocja!
-20%
499
Żel po ukąszeniu
sio®
opak.: 25 g
Stosowany miejscowo daje uczucie chłodu,
przynosi ulgę oraz łagodzi swędzenie
i pieczenie. Dzięki witaminie B5 przyspiesza
regenerację naskórka. Zawiera mentol oraz
wyciąg z rumianku.
promocja!
-8%
3.99
stara cena
5.75
stara cena
herbaPol PoZnań
dzięki musującej formie szybko
Wchłania się i zWalcza ból
promocja!
749
opak.: 100 ml aerozol
Ziołolek
Skład: Produkt złożony
boiron
899
preparat odstraszający insekty
sio®
stara cena
stara cena
herbaPol PoZnań
sanofi aven
a
Tis
homeovox*
oferty specjalne dla pacjentÓw
stara cena
Polfa WarsZaWa
W
Wa
849
449
lek przeciWzakrzepoWy
acard®*
opak.: 60 tabletek
Wskazania:
choroba niedokrwienna serca
oraz wszelkie sytuacje
kliniczne,
w których celowe jest zapobieganie agregacji krwinek
płytkowych.
Skład: Kwas acetylosalicylowy 75 mg
Skład: 1 tabletka musująca zawiera 500 mg
paracetamolu
Ziołolek
549
promocja!
-20%
7.05
stara cena
brisTol-Myers sqUibb /
/oZone laboraT
abora ories
aboraT
preparat przeznaczony dla kobiet
cierpiących z poWodu objaWóW
menopauzy
climex
opak.: 90 tabletek
promocja!
Suplement diety
Skład 1 tabletki:
-33%
Dzięgiel chiński – wyciąg
(Angelica sinensis) 75 mg
(0,75mg ligustilide [1%])
Rumianek pospolity
(Matricaria recutita) 30 mg
(0,36 mg epigenine [1,2%])
33.85
stara cena
signaMeD
Polfa WarsZaWa
W
Wa
799
osłabiona przemiana materii,
odczuWalny brak energii.
plusssz fs jod
+multiWitamina
opak.: 25 tabletek
promocja!
-8%
Suplement diety
Skład: Jod 150 µg
21.99
opak.: 50 szt.
• uzupełnia niedobory magnezu
i potasu
• większa ilość soli mineralnych.
-20%
stara cena
Polski lek
*Przed
Przed użyciem za
zaPoznaj
oznaj się z ulotką, która zawiera wskazania,
Przeciwwskazania, dane dotyczące działań niePożądanych
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania Produktu
leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą
449
promocja!
8.70
stara cena
płynna esencja calcium
magnez i potas
asparaginianextra
Suplement diety
calcium płynne
opak.: 10 szt. kapsułek do połykania
Suplement diety
Nie zawiera sodu, dzięki czemu
nie narażasz się na ryzyko
nadciśnienia związane
z nadmiarem sodu.
1 kapsułka zastępuje przeciętną
tabletkę musującą.
5.95
UniPhar
2249
stara cena
299
promocja!
-20%
3.75
UniPhar
stara cena
*Przed
Przed użyciem zaPoznaj
za oznaj się z ulotką, która zawiera wskazania,
Przeciwwskazania, dane dotyczące działań niePożądanych
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania Produktu
leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą
oferta cenowa ważna do 30.06.2008 r.
oferta cenowa ważna do 30.06.2008 r.
oferty specjalne dla pacjentÓw
1899
podWójna daWka na Wzmocnienie pamięci!
ginkgo biloba
forte 80 mg
opak.: 60 tabletek
Suplement diety
preparat Wspomagający
działanie prostaty
prostacare
opak.: 30 tabletek
Suplement diety
Wskazania:
Zapewnia właściwe
funkcjonowanie dróg
moczowych u mężczyzn.
promocja!
• przy trudnościach z koncentracją,
roztargnieniu,
• w okresie nasilonej pracy umysłowej,
• w okresie przepracowania, zmęczenia,
życia w stresie,
• dla osób w podeszłym wieku.
-30%
2299
promocja!
-10%
27.60
26.05
stara cena
Skład: Standaryzowany wyciąg z liści miłorzębu
stara cena
japońskiego (Ginkgo biloba) – 80 mg (w tym
19,2 mg ginkgoflawonoglikozydów i 4,8 mg
terpenolaktonów)
oZone laboraT
labora ories Polska
lek przeciWbiegunkoWy
laremid*
opak.: 10 tabletek
Polfa WarsZaWa
W
Wa
LARemID wspomaga
objawowe leczenie biegunki
ostrej i przewlewystępującej w:
zaburzeniach
czynnościowych
jelit, chorobach
zapalnych jelit.
oferty specjalne dla pacjentÓw
kłej
promocja!
-18%
preparat Wspomagający
działanie prostaty
prostacare
opak.: 60 tabletek
Suplement diety
Wskazania:
Zapewnia właściwe
funkcjonowanie dróg
moczowych u mężczyzn
3849
promocja!
-10%
5.85
Skład: chlorowodorek
loperamidu 2,0 mg
42.90
stara cena
stara cena
oZone laboraT
labora ories Polska
thermi do kaŻdej
domoWej apteczki
thermi®
opak.: 75 ml
Wskazania:
Żel doskonale pielęgnuje
skórę narażoną na podrażnienia
słoneczne i termiczne powierzchowne oraz odmrożenia,
zapobiega powstawaniu
odleżyn, działa łagodząco w
otarciach i stanach zapalnych
skóry różnego pochodzenia.
1299
-15%
15.60
stara cena
PharMena
ena
seboradin
opak.: 14 ampułek po 5,5 ml
Ma działanie normalizujące na gruczoły
łojowe skóry i przetłuszczanie się włosów,
• zapobiega nadmiernemu wypadaniu
włosów,
• stymuluje włosy do szybszego odrostu
i wzmacnia ich strukturę,
• hamuje przyczynę występowania
łupieżu i zmian skórnych.
inTer - fragranCes
ostercal 1250 d
opak.: 60 tabletek
Suplement diety
• bogate źródło naturalnego wapnia
z muszli ostryg w idealnej proporcji
z witaminą D3,
• optymalna dawka wapnia wzmacnia
kości a witamina D3 powoduje jego
lepsze wchłanianie do organizmu,
• zawiera wapń w postaci dobrze przyswajalnej soli o największej zawartości
wapnia elementarnego.
promocja!
intensyWna kuracja Wzmacniająca
i regenerująca Włosy W ampułkach
osteoporoza nie boli.... stosuj
regularnie WapŃ z Witaminą d3
2749
promocja!
-7%
29.99
stara cena
sloW-mag b6*
opak.: 50 tabl powlekanych dojelitowych
Wskazania:
niedobór magnezu i witaminy B6
Skład: 1 tabletka zawiera chlorek magnezu
sześciowodny – 535 mg, tj. 64 mg magnezu,
chlorowodorek pirydoksyny – 5 mg (witamina B6)
POSTAWI CIĘ NA NOGI!
Końska Maść CHŁODZĄCA: łagodzi
uczucie „ciężkich nóg”, wskazana
przy zmęczeniu i napięciu mięśni
kończyn oraz po wysiłku fizycznym
Końska Maść ROZGRZEWAJĄCA: wskazana przy bólach
stawowo-mięśniowych, stanach
reumatycznych, bólach kręgosłupa,
nerwobólach.
oryginalna koŃska maŚĆ chłodząca i rozgrzeWająca
1899
koŃska maŚĆ
rozgrzeWająca
opak.: 350 g
POSTAWI CIĘ NA NOGI !
Końska Maść CHŁODZĄCA: łagodzi
uczucie „ciężkich nóg”, wskazana przy
zmęczeniu i napięciu mięśni kończyn
oraz po wysiłku fizycznym.
Końska Maść ROZGRZEWAJĄCA: wskazana przy bólach stawowo-mięśniowych, stanach reumatycznych, bólach
kręgosłupa, nerwobólach.
promocja!
-10%
21.10
stara cena
virDePol
Wyrób medyczny
ciŚnieniomierz naramienny beurer bm 20
Automat – pomiar na przedramieniu, 2 x
pamięci pomiaru z datą i godziną, sygnał wizualny, inteligentna funkcja Fuzzy-Logic, bardzo
duży wyświetlacz z jednoczesnym wskaźnikiem
wszystkich wartości danego pomiaru, mankiet
nowej generacji, bardzo wysokiej jakości 22–32
cm, baterie 4 x R6 (na wyposażeniu), opcja dodatkowa: możliwość dokupienia extra-dużego
mankietu 32–42 cm, etui na ciśnieniomierz,
możliwość kasowania pojedynczych wyników
t cIŚNI
IŚNIeNIOmIeRZ
z pamięci JeDYNY tAKI
NA RYNKU
1399
promocja!
-17%
16.85
stara cena
1849
promocja!
magnetic b6
opak.: 50 tabletek powlekanych
Skład: Magnez 48 mg (mleczan magnezu 470 mg)
Witamina B6 2 mg
Działanie:
• magnez działa wspomagająco w stanach
zmęczenia, zwiększonej podatności na stres,
• osłabienia organizmu oraz w okresie
nasilonej pracy umysłowej i szybkiego
wzrostu,
• witamina B6 ułatwia wchłanianie
i wykorzystanie magnezu, a także wpływa
korzystnie na funkcjonowanie układu
nerwowego.
oZone laboraT
labora ories Polska
olska
lepsze czytanie
okulary do czytania
mODeL 2420
kolory opraw: złoty, gun
dioptriaż: +1.0 - +4.0 (co 0,5 dioptrii)
promocja!
-10%
21.10
stara cena
virDePol
28299
2940
promocja!
-8%
-8%
uzupełnia codzienną dietę W magnez i Witaminę b6
Suplement diety
1899
Skład: produkt naturalny, ziołowy
30
promocja!
+114
punktów
protefix – i nie ma mocniejszych!
protefix
opak: 40 ml krem mocujący do protez zębowych
+ GRATIS próbka Protefix pasta czyszcząca
do protez! Liczba opakowań promocyjnych
ograniczona!
* skutecznie mocuje protezę
do 16 godzin
* do stosowania na
wilgotną protezę
1349
1299
qUeisser
MeDiC-Mar
holbeX
spokojny dzieŃ
i zdroWy sen, profilaktyka
niedoboróW magnezu
opak.: 350 g
Skład: produkt naturalny, ziołowy
oZone laboraT
labora ories Polska
449
oryginalna koŃska maŚĆ chłodząca i rozgrzeWająca
koŃska maŚĆ
chłodząca
przy dolegliWoŚciach dróg moczoWych
urostim
opak.: 30 tabl
Suplement diety
• do utrzymania dobrej kondycji dróg
moczowych u kobiet,
• w celu wzmocnienia odporności układu
moczowego na infekcje.
2099
Skład: Wyciąg z owoców żurawiny wielkoowocowej
(Vaccinium macrocarpon) 25:1 - 200 mg
1349
-12%
oZone laboraT
labora ories Polska
lepsze czytanie
okulary do czytania
mODeL 2420L (NOWOŚĆ)
kolory opraw: złoty, brązowy, gun
dioptriaż: +1.0 - +4.0
(co 0,5 dioptrii)
1349
21.20
stara cena
CUrTis healT
eal hCare
ealT
*Przed
Przed użyciem za
zaPoznaj
oznaj się z ulotką, która zawiera wskazania,
Przeciwwskazania,
rzeciwwskazania, dane dotyczące działań nie
niePożądanych
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania Produktu
leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą
berkeley&son
berkeley&son
erkeley&son
*Przed
Przed użyciem za
zaPoznaj
oznaj się z ulotką, która zawiera wskazania,
Przeciwwskazania, dane dotyczące działań niePożądanych
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania Produktu
leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą
oferta cenowa ważna do 30.06.2008 r.
oferta cenowa ważna do 30.06.2008 r.
oferty specjalne dla pacjentÓw
Drodzy
Czytelnicy,
Jacek
Owczarek
z Zakładu Biofarmacji
»
Za kilka tygodni
wyjeżdżam do jednego
z krajów śródziemnomorskich i obawiam się
przegrzania organizmu.
Co można zrobić, aby
temu zapobiec, a jeśli
już wystąpi, to jak
się zachować?
Czy szkarlatyna może być groźna
i czy występują jakieś
jej powikłania?
Będąc na plaży,
pamiętaj o piciu
wody, najlepiej
niegazowanej.
www.doz.pl
listy
pacjentÓw
infolinia: 0-800 apteki | 278-354 |
Szanowni czytelnicy,
c
odpowiedzi udzielane w Poradni DoZ mają jedynie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią ostatecznej diagnozy problemów naszych Czytelników. Staramy się tu opisywać problemy najczęściej poruszane przez Was w listach, jednak nie jesteśmy w stanie podać
ostatecznej diagnozy. W celu jej postawienia w większości wypadków konieczna jest osobista
wizyta u specjalisty. Z tego też względu nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie
Wasze pytania.
ksiĘgarnia
www.doz.pl
Porażenie słoneczne jest
spowodowane zazwyczaj
wystawianiem na działanie
słońca odkrytej głowy
i karku. Sposób postępowania zależy od stanu klinicznego pacjenta. Z reguły objawy są słabo
nasilone jednakie w krańcowych przypadkach przegrzanie stanowi stan zagrożenia życia. Podstawą
postępowania jest przeniesienie chorego do
chłodnego, zacienionego
miejsca oraz ochładzanie
ciała za pomocą zimnych
okładów i wachlowania.
Należy podać do picia
wodę, najlepiej niegazowaną, chłodną (ale nie lodowatą). W przypadku
utraty przytomności pacjenta należy korzystać
z pomocy lekarskiej.
Szkarlatyna (płonica)
jest chorobą zakaźną wywoływaną przez paciorkowce beta-hemolizujące
grupy A. Bakterie te produkują egzotoksyny, przy
czym za wystąpienie objawów skórnych odpowiedzialna jest toksyna
erytrogenna. Szkarlatyna
może być groźna. Jej powikłania mogą zakończyć
się gorączką reumatyczną
(bardzo niebezpieczną ze
względu na powikłania
sercowe), kłębuszkowym
zapaleniem nerek, występowaniem ropni okołomigdałkowych, ostrym
zapaleniem
węzłów
chłonnych lub ostrym za-
Jednym z objawów
szkarlatyny jest
wysypka rumieniowa obejmująca
całe ciało.
dozik
102
»
choroby (po zupełnym
ustąpieniu zmian skórnych) występuje otrębiaste łuszczenie się skóry,
głównie na dłoniach i stopach (tzw. objaw retrospektywny). Szkarlatyna
powinna być rozpoznana
i prowadzona najlepiej
przez doświadczonego lekarza ze specjalizacją
chorób zakaźnych.
najmilsza
apteka
Przegrzanie
organizmu jest
konsekwencją
zaburzeń równowagi pomiędzy kumulacją
i oddawaniem ciepła. Ciepło, jakie
jest kumulowane
w ustroju, po-
chodzi z zewnątrz organizmu oraz z przemiany materii. Oddawanie ciepła
zależy od warunków atmosferycznych i fizjologicznych mechanizmów
wydawania ciepła. Innymi
słowy, do przegrzania oror
ganizmu dochodzi w momencie, gdy naturalne propro
cesy termoregulacyjne nie
nadążają z chłodzeniem oror
ganizmu. Do takiej sytuacji
może dojść, gdy dokoła nas
panuje znacznie podwyżpodwyż
szona temperatura, której
towarzyszy jeszcze na
przykład wzrost wilgotnowilgotno
ści powietrza oraz mały
ruch powietrza.
Organizm człowieka
stara się utrzymywać stałą
temperaturę ciała. Tak więc
wszelkie zjawiska, które zaza
burzają naturalne odruchy
organizmu, takie jak wywy
dzielanie potu, oddychaoddycha
nie, wypromieniowywawypromieniowywa
nie ciepła czy parowanie
wody z powierzchni
skóry, mogą być przyprzy
czyną
przegrzania.
W wyniku przegrzaprzegrza
nia organizmu może
dojść do: porażenia
cieplnego lub popo
rażenia słonecznesłoneczne
go. Porażenie cieplciepl
ne jest następstwem
odwodnienia i może
wystąpić na przyprzy
kład na skutek dużeduże
go obciążenia fizyczfizycz
nego podczas upału.
niewielkiego zaczerwienienia do nalotów na
migdałkach. Pojawiają się
także charakterystyczne
zmiany na języku: początkowo język jest obłożony białym nalotem,
następnie malinowy z wyraźnie widocznymi brodawkami
językowymi
(tzw. język malinowy).
W 2.–3. tygodniu
krzyŻÓwka
Uniwersytetu
Medycznego
w Łodzi
Lekarz radzi
paleniem ucha środkowego. Na szczęście przy
obecnym rozwoju medycyny i nowoczesnych metodach leczenia powikłania te są rzadkie. Dotyczą
one zwłaszcza pacjentów,
u których nie zastosowano antybiotyku lub stosowano antybiotyk zbyt
krótko.
Sama choroba pojawia
się nagle. Początkowo występuje wysoka gorączka,
często z towarzyszącymi
wymiotami, bólami głowy
i/lub brzucha. W ciągu 24
godzin od wystąpienia
temperatury pojawia się
drobnoplamista wysypka
rumieniowa (porównywana do śladów po uderzeniach szczotką drucianą).
Obejmuje ona całe ciało
z wyjątkiem trójkąta wokół nosa i ust (tzw. trójkąt
Fiłatowa).
Największe
nasilenie zmian występuje w miejscach ocieplonych i w zgięciach
oraz fałdach skórnych (objaw Pastii). Niekiedy
wysypka może
mieć charakter
kr wotoczny
lub potówkowy. Występują
też
zmiany
w gardle: od
z Życia
fundacji
na Wasze pytania
odpowiada nasz ekspert:
lekarz medycyny i doktor
nauk farmaceutycznych
By nie dochodziło do
porażeń, należy pamiętać
o nakryciu głowy i odpowiednim ubiorze. Ubiór
powinien być lekki lub
z tkaniny pozwalającej na
swobodną cyrkulację powietrza. Należy pić dostateczną ilość płynów
oraz unikać słońca pomiędzy 11.00 a 15.00, gdyż
wtedy grzeje najmocniej.
okiem
specjalisty
okiem specjalisty
„„Stosuj jeden lek przeciwbólowy w danym czasie
(wyjątkiem powinny być sytuacje, gdzie ze względu
na problemy układu krwionośnego pacjent przyjmuje kwas acetylosalicylowy, a z uwagi na ból stosuje np.
paracetamol – w takim przypadku trzeba skonsultować się z lekarzem).
„„Nie należy przekraczać zalecanej maksymalnej
dawki dobowej. Jeśli stosowanie danego leku przez
dłuższy czas nie przynosi oczekiwanego rezultatu, należy udać się do lekarza, aby zdiagnozować przyczynę bólu i zmienić lek na inny.
„„Zwracaj uwagę na substancję czynną
zawartą w przyjmowanych preparatach
przeciwbólowych – jest ona wymieniona
w ulotce informacyjnej w każdym opakowaniu leku. Bardzo często się zdarza, że
pacjenci podczas wizyty w aptece zaopatrują się w kilka środków, które poza
nazwą nie różnią się w składzie, przez co
w trakcie samodzielnego leczenia zupełnie nieświadomie pacjenci
wielokrotnie przekraczają dopuszczalne limity terapeutyczne. Jeżeli pacjent ma problem z samodzielnym
wyborem, powinien poprosić farmaceutę o pomoc
w doborze właściwego preparatu.
„„W przypadku stosowania danego leku należy
stopniowo zwiększać jego dawkę, tak aby w efekcie
osiągnąć maksymalną.
„„Jeśli samodzielnie stosujesz leki przeciwbólowe – koniecznie poinformuj o tym lekarza
podczas wizyty. Zatajenie tej informacji
może skutkować przepisaniem leku
wywołującego interakcję, co w efek
efekcie może prowadzić do powikłań.
„„Podczas przyjmowania środków przeciwbólowych trzeba
możliwie dokładnie zapamiętać okres, w jakim przyjmowane są leki. Jeśli ból nie ustępuje po ok. 2 tygodniach,
należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.
źródła: W. Kostowski, Z.S. Herman, Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2003, rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia 2007. PMr
infolinia: 0-800 apTEKi | 278-354 |
www.doz.pl
listy
pacjentÓw
Pamiętajmy
Nie ma środków leczniczych obojętnych dla naszego zdrowia. Warto kierować się zdrowym rozsądkiem
podczas wizyty w przychodni czy w aptece. Fachowy personel jest coraz częściej otwarty na pytania
oraz problemy pacjenta i potrafi skutecznie doradzić dobór odpowiedniego leku czy ewentualnie wyeliminować preparaty powodujące interakcje groźne dla zdrowia pacjenta. Pamiętajmy, że leczenie powinno być bezpieczne oraz efektywne.
ksiĘgarnia
www.doz.pl
Jeśli stosowanie danego
leku przez dłuższy czas
nie przynosi oczekiwanego
rezultatu, należy udać się
do lekarza.
Zasady stosowania leków prZeciwbólowych
dozik
104
Taki stan rzeczy może
prowadzić do nieprawidło­
wego doboru środków
leczniczych stosowanych
we własnym zakresie lub
wraz z lekami przepisany­
mi przez lekarza.
Efektem niewłaściwego,
samodzielnego ustalania
terapii w skrajnych przy­
padkach mogą być powi­
kłania ze strony układu po­
karmowego (przewlekłe
stosowanie środków prze­
ciwbólowych może prowa­
dzić do choroby wrzodo­
zbiór związków chemicz­
nych o niejednorodnej bu­
dowie chemicznej, a co za
tym idzie – o różnym dzia­
łaniu terapeutycznym. Moż­
na wyróżnić następujące
podobieństwa w charakte­
rze ich działania:
„„przeciwzapalne,
„„przeciwbólowe,
„„przeciwgorączkowe.
Najpopularniejszym le­
kiem w tej grupie jest nie­
ków oraz ich wysokiej
skuteczności. Nie powin­
no to dziwić, gdyż rynek
preparatów przeciwbólo­
wych w Polsce szacowany
jest na ok. 60 mln złotych
i z każdym rokiem rośnie,
a co za tym idzie, produ­
cenci preparatów starają
się przedstawić swoje pro­
dukty jako nieszkodliwe
i wyjątkowo efektywne.
najmilsza
apteka
Łukasz
kirzyński
magister nauk
farmaceutycznych
wej żołądka), krwawienia
z przewodu pokarmowego
czy układu moczowego
(ostra niewydolność ne­
rek).
Obecnie najpopularniej­
szą grupą środków pierw­
szego wyboru stosowaną
przez pacjentów są leki
z grupy Niesteroidowych
Leków Przeciwzapalnych
(NLPZ). Leki zaklasyfiko­
wane do tej grupy stanowią
nymi czy digoksyną. Sto­
sowanie leków z grupy
NLPZ w tym wypadku mo­
że prowadzić do ciężkich
i nieodwracalnych powikłań.
Jak widać, wybór wła­
ściwego środka nie jest ła­
twy, zwłaszcza że dodat­
kowo pacjent epatowany
jest przekazem reklamo­
wym w zakresie bezpie­
czeństwa stosowanych le­
krzyŻÓwka
O
becnie mamy coraz
mniej czasu na cho­
rowanie. Brzmi to do­
syć śmiesznie, jednak
biorąc pod uwagę pracę
zawodową, aktywność
życiową oraz liczne
obowiązki dnia co­
dziennego, nie stać nas
na chorobę, a jeśli już
zachorujemy, staramy
się zminimalizować za­
równo czas, jak i ob
obja­
wy choroby.
miast najsilniejsze działanie
przeciwzapalne i przeciw­
bólowe wywiera keto­
profen. Nie jest zalecane łą­
czenie
tych
leków
z pochodnymi kumaryny
(ryzyko powikłań krwo­
tocznych), lekami przeciw­
cukrzycowymi, przeciw­
drgawkowymi, anty
antybioty­
kami z grupy aminogliko­
zydów, lekami moczopęd­
z Życia
fundacji
Farmaceuta radzi,
jak dobrać właściwy lek
przeciwbólowy?
wątpliwie kwas acetylosali­
cylowy, natomiast wśród
powszechnie stosowanych
wyróżnić możemy: parace­
tamol, ibuprofen, ketopro­
fen, diklofenak czy meta­
mizol. Dla przykładu warto
podać, że ze wspomnianych
związków chemicznych
najsilniejsze działanie prze­
ciwgorączkowe ma kwas
acetylosalicylowy,
nato­
oKiEm
spEcjalisTy
oKiEm spEcjalisTy
Nie stawiamy żadnych ograniczeń, ale przede wszystkim pomocy szukają osoby przewlekle chore, dzieci,
emeryci i renciści. Naszym celem jest jednak pomoc
każdemu, kto ma problemy z zakupem lekarstw. Wiele organizacji rozwiązuje inne problemy, na przykład
wspiera niedożywione dzieci, kupując im obiady. Jednak nikt nie zajął się dotychczas brakiem pieniędzy na
kontynuowanie terapii.
Jest to więc forma dopłaty do leków?
106
c są już jakieś widoczne efekty działaczy
nia Fundacji?
Dotychczas pomogliśmy kilkunastu organizacjom z całego kraju, w tym Caritasowi, a w styczniu rozpoczęliśmy pierwszą w Polsce masową akcję charytatywną dla
mieszkańców Łodzi. Pomoc otrzymało już ponad tysiąc
osób. Spotkaliśmy się z niesamowicie ciepłym przyjęinfolinia: 0-800 apteki | 278-354 |
c karty można realizować w innych
czy
aptekach niż a
apteki Dbam o zdrowie?
z
Tak. Apteki DOZ są inicjatorem całego przedsięwzięcia,
ale Fundacja może być wspierana przez każdą inną aptekę. Farmaceuci często sygnalizowali, że należy silniej
działać na rzecz osób odchodzących od okienka z niezrealizowaną receptą. Dlatego właśnie powstała Fundacja,
która jest nowym, ważnym elementem opieki farmaceutycznej – pierwszym tego typu w Polsce, a może i na
świecie. Dotychczas aptekarze mogli proponować pacjentowi tańszy zamiennik, informację o zdrowiu lub
promocję na leki. Teraz każdy farmaceuta może jeszcze
lepiej podziałać na rzecz obniżenia wydatków na leki.
co konkretnie można zrobić?
c
Każda prywatna apteka może obsługiwać karty Fundacji. W ten sposób ułatwi pacjentom ich realizację.
www.doz.pl
Jakie są reakcje pacjentów?
Spotkaliśmy się z bardzo dużą życzliwością. Przy rejestracji wniosków pojawiają się olbrzymie emocje. Bardzo często osoby przynoszą ze sobą i pokazują plik
niewykupionych recept. Teraz ci ludzie czują, że
wreszcie zauważono ich problem. To przygnębiające,
że ktoś choruje, a nawet umiera, bo lekarstwa są dla
niego za drogie. Po rozmowie z pacjentami nabieramy
sił jako Fundacja i wiemy, że to, co robimy, jest bardzo
ważne.
a jakie są plany na przyszłość?
Po pierwsze, chcielibyśmy rozszerzyć akcję na więcej
regionów, organizacji i aptek. Nie tylko mieszkańcy
Łodzi potrzebują pomocy. Po drugie, mam nadzieję, że
uda się zorganizować pomoc dla farmaceutów w trudnej sytuacji. Nasze plany są jednak uzależnione od
przyłączania się do akcji coraz większej liczby darczyńców.
listy
pacjentÓw
Mamy wspólny cel, zarówno NFZ, jak i my, pragnęlibyśmy, żeby chorzy mogli kupować wszystkie potrzebne im lekarstwa. Budżet NFZ przeznacza na ten cel
około 7 miliardów złotych. Oczywiście my nie mamy
takich pieniędzy. Jeżeli jednak uda nam się pomóc
Fundacja nie ma jednego sponsora. Jest
wspierana przez ludzi dobrej woli, pomaga też środowisko farmaceutyczne –
producenci leków, dystrybutorzy oraz
przede wszystkim aptekarze. Jak już
wspomniałem, oni najlepiej wiedzą,
w jak trudnej sytuacji są pacjenci.
Wszystkim zależy na tym, żeby obniżyć
wydatki pacjentów na leki. Dodatkowo za pośrednictwem Aptek DOZ, darczyńcą może być też każdy
klient apteki. Wystarczy przekazać punkty zgromadzone w programie Dbam o Zdrowie na pomoc chorym. W ten sposób do dzisiaj zebraliśmy kilkadziesiąt tysięcy punktów.
ksiĘgarnia
www.doz.pl
Jak do całego pomysłu odniósł się NF
NFz
z,
z,
który zajmuje się w Polsce sprawami
leków?
Jak pozyskujecie środki na pomoc?
Nie, proszę nie mylić dopłaty do leków z przekazywaniem środków potrzebującym. To dwie różne kwestie.
Fundacja przekazuje chorym środki – w postaci kart –
i oni sami decydują, kiedy i na co je przeznaczyć. Mogą
kupić dowolny produkt. W dopłatach, stosowanych
przez niektóre apteki, używa się pieniędzy do działań
marketingowych, które mają wspierać sprzedaż tylko
określonych produktów, zwykle refundowanych. Fundacja wspiera pacjentów.
dozik
sięcy organizacji pożytku publicznego
działających w Polsce żadna nie próbowała dotąd pomóc pacjentom aptek, którzy nie mają pieniędzy na wykup niezbędnych do terapii leków. Przeprowadzone w 2007 roku badanie pod
nazwą „Diagnoza społeczna” pokazuje,
że prawie 1/3 Polaków nie wykupuje
wszystkich potrzebnych leków, dlatego Fundacja nieprzypadkowo powstała z inicjatywy aptek, a konkretnie grupy Aptek Dbam o Zdrowie. Farmaceuci najlepiej wiedzą, co czuje pacjent, którego nie stać na
kontynuowanie terapii i kupno leków.
choćby jednej osobie, to warto pracować
dla takiej sprawy.
Nie przekazujemy ludziom gotówki, gdyż chcemy
mieć pewność, że pieniądze zostaną właściwie wydane.
Skorzystaliśmy z mechanizmu zastosowanego wcześniej w Aptekach Dbam o Zdrowie. Fundacja używa
kart „Podaruj Zdrowie”, dzięki którym wiemy, że środ
środki zostaną wykorzystane na zakup leku w aptece. Środki są zdeponowane na karcie, a pacjent sam wybiera to,
co chce kupić.
najmilsza
apteka
Jacek Rogowski: Jak powstawała kierowana przez Pana
fundacja?
Tomasz Kisiel: Na ponad pięć ty-
Jak technicznie jest zorganizowana
pomoc?
krzyŻÓwka
Rozmowa z TomaSZem KiSielem, SZefem fuNdacJi dbam o ZdroWie,
któRa wspieRa potRzebujących w zakupie lekaRstw
czy z pomocy może skorzystać każdy?
c
Żeby było to możliwe, apteka ta, podobnie jak Apteki Dbam o Zdrowie, musi ponieść pewne koszty
związane z zainstalowaniem urządzenia zapewniającego komunikację z operatorem obsługującym karty.
Można powiedzieć, że jest to już pierwsza forma materialnego wsparcia Fundacji. Następnie apteka musi
odpowiednio oznaczyć swój lokal, tak żeby pacjenci
wiedzieli, że można w niej zrealizować karty „Podaruj
Zdrowie”. Dodatkowym, chociaż oczywiście nieobowiązkowym wsparciem, jest jakakolwiek darowizna
na rzecz Fundacji.
z Życia
fundacji
Pomagamy pacjentom
naszych aptek
ciem zarówno ze strony pacjentów, aptekarzy, jak i mediów. To ważne, bo nie mamy pieniędzy na reklamę,
więc tylko dzięki wsparciu dziennikarzy i wydawców ludzie dowiedzieli się o naszym działaniu.
okiem
specjalisty
z Życia fundacji
krzyŻÓwka
Dla dwudziestu pięciu osób, które przyślą na adres redakcji (91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3) prawidłowe rozwiązanie, sponsor krzyżówki przygotował nagrodę – ZESTAW KOSMETYKÓW SUMMER LINE
pomieszczenia
dla bydła
lęk, bojaźń
polski herb szlachecki
nad kuchnią
obraz w cerkwi na niej armata
do ostrzenia
miasto koło
Koszalina
odpoczynek
pod namiotem
Sponsorem krzyżówki jest FLOSLEK
7
osęka
11
miejscowość nad
Zatoką Pucką
prawy dopływ
Odry
1
Kartuska miejscowość
z obozem dla
więźniów
politycznych
pas do kimona
przeciwieństwo
zawodowca
4
czyni złodzieja faleza, wysoki
brzeg
pieczenie
w przełyku
16
Hans - francuski
malarz i rzeźbiarz
13
spec od
nawadniania
i osuszania
gruntów
układ, umowa
międzynarodowa
wielbiciel
syntetyczny
barwnik
o szkielecie
piranowym
drzewo
liściaste
historyk, pisarz,
autor
„W pogoni
za Europą"
naramiennik
12
część sztuki
Odyseusz
5
z liczbą
atomową 49
2
duże
pomieszczenie
oznaka żałoby
pojemnik
na taśmę
rokietta
siewna
czerwony ze szczypcami
sposób wybierania nowych
zawodników
do NBA
rozżarzona
cząstka
ssak z rodziny
szopowatych
tunel na Nowej
Zelandii
Szenlha - w
buddyźmie bóg
obecnej epoki
9
skladnik
klinkieru
drugie co do
wielkości jezioro
w Europie
miejscowość
na Sardynii
struś
australijski
groźna
żądłówka
8
do młodości
jego wesele
u Mozarta
pomnik
nagrobny
czasem
w desce
skwar, upał
Kahramanmaras
następstwo
winy
14
hycel
17
powstał
z udziałem
Jacka Kuronia
grał Wokulskiego
wykładana
na ławę
kurtka dżokeja
autor „Solaris"
kruche,
słonawe
ciasteczko
ozdoba
choinkowa
6
magazyn
zbożowy
nieczynna postać
bakteriofaga
wąglik, czarna
krosta
1
108
18
robi kiełbasy
15
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
3
11
12
13
14
15
16
17
18
infolinia: 0-800 apteki | 278-354 |
Dozikowe lato
które zwierzę uważaNe jest za symbol zDrowia? o którym mówimy „zDrów jak…” ? – spośróD
rozsypaNych sylab wybierz te, które utworzą rozwiązaNie. Narysuj to zwierzę w ramce!
2
kro
Fo
ba
ca
ra
ry
kro
Ży
kU
ka
lik
ra
ba
Fa
kacZ
wa
Ża
ko
ow
dyl
ka
kró
ko
jakie iNNe zwierzęta ukryły się wśróD sylab?
3
najmilsza
apteka
4
krzyŻÓwka
1
tek
z Życia
fundacji
NaDchoDzi lato, czas zabaw i ruchu Naa świeżym powietrzu.
ie!
latem możNa Dbać o swoje zDrowie łatwo i przyjemNie!
rowe spęDzeNie
rozwiąż krzyżówkę a pozNasz wiele sposobów Na zDrowe
czasu. które z haseł w krzyżówce mogą się Doo tego przyDać?
okiem
specjalisty
dozik
5
6
8
9
11
112
infolinia: 0-800 apteki | 278-354 |
listy
pacjentÓw
wśród
śród dzieci, które prawidłowo odgadną hasło krzyżówki i prześlą je
bąszyńska 3,
do końca lipca na kartce pocztowej na adres redakcji: ul. zbąszyńska
91-342 łódź (z dopiskiem Dozik) rozlosujemy 10 zestawów upomiNkowych
1. Król zwierząt
2. Ptak z czarno-białym
czubkiem
3. Kółka przypinane
do butów
4. Sznurek do skakania
5. „łyżwy” z kółkami
6. deska, na której możesz
jeździć po chodniku
7. Można nią kopać dołki
w piasku
8. Okrągła zabawka
skacząca na boisku
9. Pomarańczowy korzeń
–pyszny do jedzenia
10. dwa kółka, kierownica,
siodełko i – jedziemy!
11.Znosi
11. Znosi jajka i gdacze
ksiĘgarnia
www.doz.pl
10
dozik
7
www.doz.pl
Sen
J. Paul Caldwell
Sen jest potrzebny do życia i prawidłowego przebiegu procesów psychicznych.
Potrzeba snu to potężna biologiczna siła
– podstawowa ludzka potrzeba, której
zaspokojenie można odłożyć, ale z której
nie sposób zrezygnować. autor wyjaśnia,
co służy, a co szkodzi nocnemu odpoczynkowi, wymienia zaburzenia snu i radzi,
jak postępować, by nie mieć kłopotów
z zaśnięciem i utrzymaniem snu.
format 14 x 21 cm, 288 stron,
oprawa broszurowa
Z upływem lat nasz organizm staje się
coraz mniej sprawny, pojawiają się bóle,
obrzęki stawów i ograniczenia zakresu ruchów, które są objawami chorób
reumatycznych i zwyrodnień. Może to
oznaczać, że cierpimy na poważną chorobę, prowadzącą nawet do niepełnosprawności.
W poradniku autorzy szeroko omawiają
takie zespoły chorobowe, jak: zwyrodnienia stawów, przeciążenia układu ruchu, przewlekłe zapalenia stawów i dna
moczanowa.
Wskazują na czynniki ryzyka powstawania tych chorób i radzą, jak pokonywać
trapiące nas dolegliwości.
format 145 x 205
mm , 84 strony,
oprawa miękka
nr katalogowy: 052
Astma i alergia.
Postępowanie z dziećmi.
Allen J. Dozor, Kate Kelly
alergie i astma należą do najczęstszych
problemów zdrowotnych u dzieci, a ich
złożoność wystawia na próbę zarówno lekarzy, jak i rodziców. Wyniki badań
dowodzą jednak, że im lepiej rodzice rozumieją sytuację swojego dziecka, tym
skuteczniej postępują.
W tym poradniku rodzice znajdą podpowiedzi, jak umożliwić choremu dziecku prowadzenie pełnego i aktywnego życia.
Rwa kulszowa
nr katalogowy: 007
nr katalogowy: 020
nr katalogowy: 053
nr katalogowy: 070
atak padaczki zawsze budził lęk, dlatego na temat jej przyczyn i przebiegu powstało wiele fałszywych opinii i przesądów. autorzy poradnika, przeznaczonego dla chorych i ich
rodzin, przekazują najnowszą wiedzę o chorobie oraz sposobach jej leczenia. W publikacji można znaleźć informacje o dostępnych na rynku lekach, ich niepożądanych działaniach z innymi lekami. Pacjenci znajdą również słownik
przydatnych terminów medycznych oraz adresy organizacji i grup niosących pomoc chorym w Polsce.
22
50
nr katalogowy: 006
format 145 x 205 mm, oprawa broszurowa
Co roku wiele osób starszych i w wieku średnim niespodziewanie łamie kości w czasie normalnej aktywności życiowej.
Większość tych złamań jest skutkiem choroby zwanej osteoporozą. Jak rozwija się ta choroba? Jak można jej zapobiec?
Jak można ją leczyć? – to pytania, na które Czytelnicy znajdą
odpowiedź w tej książce.
format 145 x 205 mm, 132 strony,
oprawa miękka
nr katalogowy: 015
Cukrzyca
2490
ZAMAWIAM:
Uwaga!!! Koszt wysyłki zgodny z cennikiem Poczty Polskiej
Nr Katalogowy
Tytuł
Cena
23
40
28
50
Na depresję i lęki cierpią miliony ludzi. Ich przyczyną, jak dowodzą badania SPECT, są w dużej mierze dysfunkcje mózgu,
których właściwe zdiagnozowanie i leczenie bardzo poprawia
stan chorych. autorzy przedstawiają siedem rodzajów lęków
i depresji, wyjaśniają ich źródła i prezentują metody leczenia.
Czytelnicy znajdą też w tej książce historie wyleczonych oraz
kwestionariusz pozwalający rozpoznać ewentualne schorzenie.
format 139 x 208 mm, 456 stron, oprawa broszurowa.
nr katalogowy: 043
Jeżeli masz wątpliwości – zadzwoń pod bezpłatny numer
infolinii 0 800 278 354
………………………… …………………………
data
podpis zamawiającego
Oferta dla uczestników programu Dbam o Zdrowie
114
Ilość
Daniel G. Amen, Lisa C. Routh
Wszystko, co musisz wiedzieć o cukrzycy.
Pacjent, który dowiaduje się, że choruje na cukrzycę, zaczyna szukać informacji, aby skutecznie radzić sobie z tym problemem.
To właśnie dla takich ludzi jest ten poradnik. Bez względu na to, na
który typ cukrzycy chorujesz, znajdziesz tu mnóstwo praktycznych
wiadomości o terapii, lekach, odżywianiu i leczeniu uzupełniającym. dowiesz się też m.in., jak radzić sobie z niedogodnościami choroby w różnych sytuacjach.
nr katalogowy: 002
Numer karty pacjenta: ....................................................................
Telefon kontaktowy: .......................................................................
Imię: .............................. Nazwisko: .................................................
Ulica: ......................................... Nr domu: ......... Nr lokalu: ...........
Kod pocztowy: ................ Miejscowość: .........................................
Leczenie lęków i depresji
Paul Heltzel
format 139 x 208 mm, 256 stron, oprawa broszurowa
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Formularz bez numeru karty pacjenta i podpisu jest nieważny
infolinia: 0-800 apteki | 278-354 |
www.doz.pl
listy
pacjentÓw
27
00
Znakomity kardiolog dr rob Myers stworzył doskonałe kompendium wiedzy na
temat tych skomplikowanych „życiowych” zagadnień. Przedstawia w nim
m.in.:
„ najczęstsze choroby serca i ich objawy,
w tym zawał, typy arytmii, zastoinową
niewydolność;
„ rodzaje badań i metody leczenia;
„ czynniki ryzyka i niebezpieczeństwa
związane z hormonalną terapią zastępczą;
„ wpływ diety i aktywności seksualnej
na pracę serca.
Książka ta, napisana przystępnie i rzeczowo, zawierająca ilustracje, słowniczek najważniejszych terminów i wykaz leków, to
wspaniały przewodnik zarówno dla osób
chorych i ich najbliższych, jak i tych, którzy
pragną, by ich serce pozostało zdrowe.
format 139 x 208
mm, 224 strony,
oprawa broszurowa
3300
ksiĘgarnia
www.doz.pl
f
format
205 x 145
mm, 224 strony,
oprawa broszu
broszurowa
nr katalogowy: 055
Ewa Marcinowska-Suchowierska (red.)
Sergiusz Jóźwiak, Katarzyna Kotulska
nr katalogowy: 067
format 145 x 205 mm,
oprawa broszurowa
Osteoporoza. Komu zagraża. Jak jej uniknąć
Padaczka
Robert Myers
22
1990
Pełna oferta księgarni na stronie WWW.doZ.Pl
Choroby serca
00
format 143 x 204 mm, oprawa
broszurowa
Zawał serca jest jedną z najczęstszych i najgroźniejszych chorób,
które występują w krajach rozwiniętych. Na ogół związany bywa
ze stylem życia: nieodpowiednia dieta, stres, brak ruchu, papierosy – wszystkie te czynniki sprzyjają rozwojowi choroby.
W poradniku w przystępny sposób przedstawiono, jak oszacować
ryzyko zawału serca, jak zmniejszyć zagrożenie, jak wcześnie rozpoznać chorobę, a wreszcie – jak wrócić do zdrowia fizycznego
i psychicznego, jeśli do zawału już doszło. Porady te są przeznaczone zarówno dla pacjenta, jak i dla
jego najbliższych, którzy mogą odegrać istotną rolę w procesie terapeutycznym.
Książka zawiera również informacje
o lekach stosowanych w leczeniu zawału serca i ich działaniach niepożądanych.
dozik
Ból kulszowy utrudnia życie tysiącom
osób. Często jest efektem przyjmowania
niewłaściwej postawy ciała podczas wykonywania codziennych czynności.
autor bardzo wnikliwie omawia zarówno rwę kulszową, jak i inne zespoły bólowe kręgosłupa.
Z naszego poradnika Czytelnicy dowiedzą się m.in.:
„ Jakie sposoby leczenia proponuje nowoczesna medycyna.
„ Czy alternatywne metody leczenia są
równie skuteczne i którą z nich wybrać
w konkretnej sytuacji.
„ Jak zmienić nawyki życia codziennego,
żeby zapobiegać atakom rwy kulszowej.
Utrzymanie kręgosłupa w dobrej kondycji zapewni bogato ilustrowany zestaw
ćwiczeń gimnastycznych.
Nowatorska książka na rynku polskim,
ukazująca, jak w formie zabawy można rozwijać inteligencję u małych dzieci.
Konkretne metody dotyczące matematyki, czytania, muzyki i rozwoju emocjonalnego oraz ruchowego.
Pamiętajmy, że to, co my nazywamy nauką, dla małych dzieci jest fascynującą zabawą.
format 139 x 208 mm, 472 strony,
oprawa broszurowa
Pełna oferta księgarni na stronie WWW.doZ.Pl
Chet Cunningham
Peter Mathes
Katarzyna Rojkowska
najmilsza
apteka
17
00
29
70
Poradnik zawałowca
krzyŻÓwka
Życzymy miłej lektury i dużo zdrowia.
Zespół Księgarni Dbam o Zdrowie
29
00
Dariusz Niedziałek,
Anna Raczkiewicz-Papierska,
Małgorzata Tłustochowicz
z Życia
fundacji
Drodzy Czytelnicy!
Wiedząc, że łatwiej zapobiegać, niż leczyć, zapraszamy Państwa do zakupów w naszej Księgarni Wysyłkowej. Znajdą tu Państwo zarówno
poradniki dotyczące profilaktyki i leczenia wielu chorób, jak i te pomagające prowadzić zdrowy tryb życia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, systematycznie wprowadzamy do naszej oferty nowe
tytuły, które cieszą się Państwa zainteresowaniem i uznaniem. Pełna
oferta księgarni znajduje się na stronie www.doz.pl.
Jednocześnie przypominamy, że nasza oferta skierowana jest wyłącz
wyłącznie do Uczestników programu Apteki Dbam o Zdrowie.
Zamówienia można składać na stronie internetowej www.doz.pl lub
wypełniając formularz zamówienia umieszczony na stronach gazetki
i wysyłając na adres księgarni.
Prosimy również o wskazanie liczby zamawianych książek i złożenie
podpisu na formularzu.
Złożenie zamówienia na książki z określonej oferty nie obliguje do zamawiania książek w kolejnych wydaniach. Książki wysyłamy do Państwa
za pośrednictwem Poczty Polskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Naucz małe dziecko
myśleć i czuć
Choroby reumatyczne
WIEDZA TO NAJWIĘKSZA BROŃ W WALCE
Z KAŻDĄ CHOROBĄ!
okiem
specjalisty
ksiĘgarnia www.doz.pl
listy pacjentÓw
dbam o zdrowie
www.dbamozdrowie.pl
Lato
CZASOPISMO PACJENTÓW
APTEK
ENCYKLOPEDIA CHOREGO
ZDROWIE DZIECKA
SPORT TO ZDROWIE
MEDYCYNA NATURALNA
KUCHNIA NA ZDROWIE
AKTYWNY WYPOCZYNEK
URODA I ZDROWIE
ZDROWE DOJRZEWANIE
DBAM O ZDROWIE
czas
aktywnego
wypoczynku
INFOLINIA:
|
0-800 APTEKI | 278-364
Wydawca: Bez recepty Sp. z o.o.
(spółka Polskiej Grupy Farmaceutycznej), 91-342 łódź, ul. Zbąszyńska 3,
tel. (0 42) 613 34 44.
Prezes wydawnictwa: Wojciech
rosicki.
Redakcja: adres jak wyżej, redaguje zespół: Redaktor Naczelny:
Krzysztof Chrzanowski
Sekretarz Redakcji: Grzegorz
dróżdż, Redaktor Graficzny:
Izabela raduszewska.
Dział Reklamy:
Sebastian Ciechomski,
tel. (0 42) 613 35 86, 0 601 292 272,
e-mail: [email protected],
Katarzyna Kustra, tel. (0 42) 613 35 86,
e-mali: [email protected]
Projekt graficzny i skład: Innova,
02-532 Warszawa, ul. rakowiecka 36,
tel.: (0 22) 606 39 65, (0 22) 606 39 66.
Graficy: dorota Jędrkiewicz,
robert Trojanowski
Nadzór farmaceutyczny:
Jerzy Stasiak, Druk: rr donnelley
Europe Sp. z o.o.
Zdjęcia: Flash Press Media, 123rf,
Katarzyna i rafał Pucek (zdj. Zakopanego), aldona Nawrot (zdj. apteki)
redakcja nie odpowiada za treść
reklam. Nie zwraca materiałów
niezamówionych. Zastrzega
sobie prawo do dokonywania
skrótów redakcyjnych, nadawania
tytułów i śródtytułów.
Za treść opisów preparatów odpowiedzialność ponoszą Zleceniodawcy.
116
Listy do redakcji
Szanowna Redakcjo!
Jestem wierną czytelniczką
czasopisma „Dbam o zdrowie”
od pierwszego numeru. Bar
Bardzo podoba mi się profil gazety, w której o chorobach piszecie zrozumiałym dla zwykłego
człowieka językiem. Programem Dbam o Zdrowie zainteresowały mnie farmaceutki
z apteki „Szczęśliwa” we Wło
Włocławku przy ul. Św. Antoniego 34. I jestem im za to bardzo
wdzięczna.
Helena z włocławka
w
Szanowna Redakcjo!
Niezwykle gorąco proszę
o zamieszczenie mojego podziękowania dla kierownictwa i wszystkich pracowników apteki „Dla Ciebie”
w Bielsku Białej przy ul.
Mickiewicza 40. W tej aptece zawsze można usłyszeć
jakże potrzebne w chorobie
słowa otuchy od cierpliwych
i uprzejmych farmaceutów.
Kupując leki, zawsze wiem,
że będę zadowolony z profesjonalnej obsługi.
Henryk z Bielska Białej
Droga Redakcjo!
Bardzo proszę o wydrukowanie mojego listu, w którym chciałam serdecznie podziękować wszystkim pracownikom apteki Dbam
o Zdrowie w Długosiodle.
Dzięki ich radom i dobremu
słowu dużo łatwiej znieść
nawet najcięższą chorobę.
Zawsze ujmuje mnie bardzo
miłe podejście do każdego pacjenta i wieczny uśmiech.
Jadwiga z Długosiodła
Szanowni Państwo!
Od dłuższego czasu czytam
z dużym zainteresowaniem
pismo „Dbam o zdrowie”.
Pragnę za Waszym pośred
pośrednictwem podziękować całemu
personelowi apteki w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna
46, w której od kilku lat zaopatruję się w leki. Dziękuję
za miłą obsługę i wiele cennych porad.
wdzięczna pacjentka
w
Halina
Droga Redakcjo!
Wasze pismo, które czytam od
wielu lat, jest niezwykle interesujące i prezentuje bardzo
wysoki poziom. Nie byłoby mi
dane być jego czytelniczką,
gdyby nie farmaceuci z Apteki
Dbam o Zdrowie z ul. Domaniewskiej w Warszawie.
To oni zaproponowali mi zapisanie się do programu, za co
serdecznie chciałabym tą drogą podziękować.
katarzyna z warszawy
k
w
Kochana Redakcjo!
Moja cała rodzina bardzo
chętnie czyta od deski do deski
każde wydanie „Dbam
o zdrowie”, w którym znaj
znajduje fachowe porady dotyczące chorób, jak również leków
i ich aktualnych cen. Kierujemy serdeczne podziękowania
dla całej Redakcji – tak trzymać! – oraz naszych kochanych farmaceutek z apteki
Vita Farm z ul. Piotrkowskiej 29 w Kielcach.
Jadwiga
rozwiązaniem krzyżówki z numeru 5 (71) sponsorowanej przez INSTITUTO GANASSINI było hasło: RILASTIL – LATO BEZ CELLULITU.
Upominki wylosowali pacjenci następujących aptek uczestniczących w programie „dbam o Zdrowie”:
0060310 aPTEKa dOZ „rEJONOWa”
59-800 Lubań, Zawidowska 4
0142172 aPTEKa dOZ „POd OrłEM”
89-210 łabiszyn, Powstańców Wielkopolskich 17
0350014 apteka „Na rONdZIE”
45-006 Opole, Książąt Opolskich 48
0350563 apteka „ELIKSIr”
48-303 Nysa, Prusa 3/1a
0384178 aPTEKa „rOSa”
93-218 łódź, Wandurskiego 4
0459636 apteka
42-100 Kłobuck, 11 Listopada 5B
0545936 apteka „VErBENa”
93-219 łódź, Brzechwy 5
0633451 apteka „ZdrOWIE”
60-128 Poznań, Ściegiennego 50
0959711 apteka Ogolnodostepna„arNICa”
16-300 augustów, Hoża 2 B
0975370 apteka „JaNTar”
89-430 Kamień Krajeński, Wyspiańskiego 2
1083880 aPTEKa „VIOLa”
15-297 Białystok, Żelazna 9 lok. 14
1115582 apteka „NOVa”
89-620 Chojnice, drzymały 33
1124868 apteka dOZ
20-049 Lublin, al. racławickie 27
1140869 aPTEKa „VIOLa”
15-297 Białystok, Żelazna 9 LOK 14
1148163 aPTEKa „ESKULaP”
14-200 Iława, Grunwaldzka 1
1150720 aPTEKa „ESKULaP”
14-200 Iława, Grunwaldzka 1
1169986 apteka „MILENIUM”
39-300 Mielec, Żeromskiego 19 a
1456709 aPTEKa d O Z „POd OrłEM”
62-240 Trzemeszno, Kilińskiego 5
1645332 aPTEKa
42-200 Częstochowa, Brzozowa 2/8
1687810 aPTEKa „GEMMa PrIMa”
35-310 rzeszów, Warzywna 18
1710508 aPTEKa d O Z
93-509 łódź, Paderewskiego 6
1740750 SKLEP ZIEL.- MEd. d O Z
90-624 łódź, Zielona 28
1944271 aPTEKa d O Z
95-035 Ozorków, Lotnicza 1
2413642 aPTEKa d O Z
25-406 Kielce, Świętokrzyska 20
2926698 aPTEKa „CITOFarM”
97-300 Piotrków Trybunalski, Słowackiego 77
infolinia: 0-800 apteki | 278-354 |

Podobne dokumenty