ZalacznikNr2-Opis_przedmiotu_zamowienia

Komentarze

Transkrypt

ZalacznikNr2-Opis_przedmiotu_zamowienia
Załącznik Nr 2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie Nr 1 – bronchofiberoskop z systemem autofluoroscencyjnym
Producent:.....................................................................................................
Kraj pochodzenia:.........................................................................................
Oferowany model:........................................................................................
Oświadczamy, że oferowany bronchofiberoskop z systemem autofluoroscencyjnym kompletny
i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych
dodatkowych zakupów i inwestycyjnych oraz spełnia wymagania określone w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 93, poz. 896 ze zm.).
Lp.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
2.1.
2.2.
2.3
2.4
Nazwa urządzenia
(elementu wyposażenia)
Wartość
wymagana
Potwierdzenie
spełnienia wymogów
oraz opis parametrów
oferowanych
1. WIDEOBRONCHOSKOP AUTOFLUORESCENCYJNY - 1 szt.
Aparat fabrycznie nowy
Tak
Pełna zanurzalność endoskopu
Tak
Przetwornik CCD „kolor”
Tak
Kanał roboczy [mm]
min 2,8
Długość robocza sądy wziernikowej [mm]
min 600
o
Kąt widzenia [ ]
min 120 °
Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej
góra [°]
min 180 °
dół [°]
min 130 °
Średnica zewnętrzna sądy wziernikowej [mm]
max 6,2
Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor
Tak
Głębia ostrości w zakresie [mm]
min (3-50)
Programowalne przyciski endoskopowe [szt.]
min 3
Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny
Tak
przycisk sterujący endoskopu
Funkcja wyostrzenia obrazu w min3 zakresach
Tak
Wyposażenie standardowe do mycia i dezynfekcji
Tak
Przyłącze ssaka zamontowane na stałe
Tak
Wejście do kanału instrumentalnego typu Luer
Tak
Współpraca z oferowanym procesorem
Tak
Kleszcze biopsyjne szt.4
Tak
Szczotki cytologiczne szt.50
Tak
Ręczny tester szczelności aparatu z certyfikatem
Tak
medycznym
2. PROCESOR WIZYJNY Z FIBEROSKOPEM – 1 szt.
Elektroniczne wzmocnienie obrazu
Tak
Przetwornik CCD „kolor”
Tak
Dowolne programowanie funkcji sterujących na przyciski
Tak
znajdujące się na głowicy endoskopu
Możliwość bezpośredniej rejestracji obrazu z badań na
Tak
nośniki przenośne
1
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Możliwość jednoczesnej prezentacji obrazu rzeczywistego
i obrazu AF
Możliwość nałożenia obrazu AF na obraz rzeczywisty
Współpraca z wideoendoskopami tradycyjnymi
Funkcja autowideofluorescencji
Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor
Automatyczny balans bieli
Funkcja zatrzymania obrazu głównego z ruchomym
obrazem dodatkowym
Współpraca z wideobronchoskopem autofluorescencyjnym
Możliwość podłączenia do procesora posiadanego przez
szpital wideobronchoskopu EB-1970K
Lampa ksenonowa – Moc min 300W
Współpraca z oferowanymi wideoendoskopami
Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna
Fiberoskop
Cyfrowy system archiwizacji badań endoskopowych
(z monitorem LCD, komputerem i laserową drukarką
kolorową, np. typu LaserJet 1600 lub równoważna)
3. Wózek medyczny - 1 szt.
Podstawa jezdna z blokadą kół
Wieszak na minimum 2 endoskopy z regulowaną
wysokością
Możliwość ustawienia zestawu do wideoendoskopii
Filtr separujący przeciwzakłóceniowy z centralnym
wyłączaniem zasilania
4. Monitor LCD - 1 szt.
Min 20 cali
Matryca LCD TFT
Rozdzielczość min 1024x768
Kontrast min 800:1
Kąt widzenia min 160 x 160 stopni
5. Monitor LCD - 1 szt..
Min 19 cali
Matryca LCD TFT
Rozdzielczość min 1024x768
Kontrast min 650:1
Kąt widzenia min 170 x 170 stopni
Bezpłatna, nowa wersja oprogramowania w okresie
gwarancji i po jego zakończeniu
Urządzenie oznaczone znakiem CE z kodem
notyfikacyjnym (załączyć certyfikat producenta i
deklarację zgodności)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
…………........………..........……………
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy
2
Zadanie Nr 2 -
Myjka automatyczna do endoskopów – mycie i dezynfekcja dwóch
endoskopów jednocześnie
Producent:.....................................................................................................
Kraj pochodzenia:.........................................................................................
Oferowany model:........................................................................................
Oświadczamy, że oferowana myjka automatyczna do endoskopów jest kompletna i po
zainstalowaniu będzie gotowa do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych
zakupów i inwestycyjnych oraz spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 93, poz. 896 ze zm.).
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Nazwa urządzenia
(elementu wyposażenia)
Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji dwóch
endoskopów jednocześnie
Możliwość mycia endoskopów różnych producentów, bez
konieczności adaptacji przyłączy / ewentualne przyłącza do
myjni dla posiadanych i dokupywanych w przyszłości
endoskopów ma zapewnić bezpłatnie dostawca myjni
Proces dezynfekcji w temperaturze 50-58°C
Jednokrotne użycie roztworów roboczych (środka
myjącego i dezynfekcyjnego)
Możliwość dostosowania urządzenia do użycia ze
środkami opartymi na kwasie nadoctowym
Obudowa i komora myjni wykonana ze stali
kwasoodpornej
Praca w szczelnym systemie zamkniętym, urządzenie
wyposażone w kondenser oparów
Ostatnie płukanie wodą zdezynfekowaną
Wbudowany w urządzenie system do dezynfekcji wody do
ostatecznego płukania
Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas
całego procesu, urządzenie wyposażone w zintegrowany
automatyczny system testowania szczelności endoskopów,
automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia
nieszczelności endoskopu w trakcie procesu
Wysuwany kosz do umieszczania endoskopów
Uchylne poziomo, przeszklone drzwi komory
Suszenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych
endoskopów na zakończenie procesu, urządzenie
wyposażone w suszarkę załadunku
Sterowanie mikroprocesorowe
Możliwość zaprogramowania poszczególnych etapów
procesu mycia i dezynfekcji bezpośrednio z klawiatury
sterującej
Minimum dwuliniowy wyświetlacz tekstowy komunikatów
Wyświetlanie komunikatów w języku polskim
Wyświetlanie komunikatu o konieczności wykonania
przeglądu
Pomiar ilości dozowanych środków przy użyciu
Wartość
wymagana
Potwierdzenie
spełnienia wymogów
oraz opis parametrów
oferowanych
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
3
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
przepływomierzy z możliwością ich kalibracji
Pomiar temperatury przy użyciu czujników temperatury z
możliwością ich kalibracji
Zasilanie elektryczne 400V; 50Hz
Zabezpieczenie termiczne maksimum 60°C
Sygnalizacja braku środków: myjącego i dezynfekcyjnego
Możliwość podłączenia automatycznego systemu
rozpoznawania endoskopów
Możliwość podłączenia zewnętrznego komputera klasy PC
z oprogramowaniem do archiwizacji parametrów procesu –
kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego myjnią
Innova E2
Możliwość stosowania środków chemicznych różnych
producentów (załączyć potwierdzenie producenta z listą
minimum 5 zestawów środków: środek myjący-środek
dezynfekcyjny), podać szczegółową kalkulację kosztów
zużycia środków na 1 cykl. Zaoferowane środki mają być
kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego myjnią
Innova E2
Wyposażenie urządzenia w filtr wstępny wody zasilającej
oraz system demineralizacji wody metodą odwróconej
osmozy
28. Możliwość podłączenia wody zdemineralizowanej do
płukania końcowego
29. Wbudowana drukarka parametrów procesu
30. Ciśnienie testu szczelności nie wyższe niż 250 mbar
Autoryzacja serwisu na terenie Polski przez producenta
31.
urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta)
Urządzenie spełniające wymagania normy PN EN ISO
32.
15883 (załączyć potwierdzenie producenta urządzenia)
Urządzenie oznaczone znakiem CE z kodem
33. notyfikacyjnym (załączyć certyfikat producenta i
deklarację zgodności)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
…………........………..........……………
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy
4
Zadanie Nr 3 – Spirometr do badania pojemności dyfuzyjnej tlenku węgla
Producent:.....................................................................................................
Kraj pochodzenia:.........................................................................................
Oferowany model:........................................................................................
Oświadczamy, że oferowany spirometr jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do
pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycyjnych oraz
spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 93, poz. 896 ze zm.).
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwa urządzenia
(elementu wyposażenia)
Komputer z procesorem Core Duo, HD 160Gb, monitor
LCD 21”, drukarka laser kolor np. typu LaserJet 1600 lub
równoważna, oprogramowanie pracujące w środowisku
Windows’ XP
Zakresy pomiarowe:
Głowica pneumotachograficzna
zakres:
0 – 10 l
dokładność:
+/- 2% lub +/- 10 ml
rozdzielczość 10 ml
przepływ:
0 +/- 16 l/s
a) głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego
pacjenta
b) głowica dyfuzyjna łatwo sterylizowana w całości
c) możliwość wykonania badania dyfuzyjnego z
jednorazowym filtrem przeciwbakteryjnym
Głowica pneumotachograficzna sterylizowana w całości;
określić gwarantowaną żywotność głowicy liczbą
sterylizacji
Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności
wykonanego badania spirometyrycznego zgodnie z
zaleceniami ERS/ATS, Ocena jakości badania w skali A-F
Analizator CO:
zakres:
0 – 0,3%
dokładność:
+/- 2 % zakresu
rozdzielczość
0,001%
Analizator He
zakres:
0 – 10%
dokładność
+/- 2% zakresu
rozdzielczość
0,01%
Spirometria VC, BF, MV, ERV, IC, IRV
Krzywa przepływ-objętość
FEV 0.5, FEV 1, FEV 2, FEV 3, FEV6,
FVC EX, VC max, VPEF, PEF, MEF 75,
MEF 50, MEF 25, FEF 75/85, FEF 25/75,
MEF 50 %/ FVC EX, FEV 1 %/ FVC EX,
TC 25/50, MTT, TREF, FET, AEX, FVC IN, VPIF, PIF,
MIF 50, FEV 1 % FVC IN,
FEV 1 %/ VC, FEV6/FVCex
Maksymalna wentylacja dowolna MVV, BF, BR
Wartość
wymagana
Potwierdzenie
spełnienia wymogów
oraz opis parametrów
oferowanych
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
5
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Dyfuzja metodą „single breath” VCIN, VA, RV, FRC,
TLC, RV%TLC, FRC%TLC, DCOSB, DCOSBk, DCOSB/
VA, TA, FICO, FACO, FIHe, FAHe
a) możliwość automatycznej oceny próby rozkurczowej
(próba bronchodilatacyjna)
b) wbudowany system motywacyjny dla dzieci
Własna elektroniczna stacja pomiarowa warunków
otoczenia
Bezpłatna, nowa wersja oprogramowania w okresie
gwarancji i po jego zakończeniu
Pełne wyposażenie, urządzenie gotowe do pracy bez
konieczności dodatkowych zakupów
a) podać zakres wyposażenie w niezbędne akcesoria w
ramach dostawy
b) podać cenę napełnienia butli 10l gazem
kalibracyjno/pomiarowym
Możliwość zmiany konfiguracji raportów
zawierających:
a) wartości należne z informacją o ich autorze
b/liczbę odchyleń standardowych
c) porównania
d) zapisane krzywe-wykresy
e) trendy zmian wartości mierzonych wielkości
f) definiowaną przez obsługę liczbę mierzonych wielkości
oraz ich kolejność
g) możliwość definiowania własnych raportów w bazie
danych
h) możliwość wyboru pacjentów ze względu na płeć, wiek,
wzrost, wagę
i) możliwość wyszukiwania pacjentów i grup ze względu
na schorzenie, spadek określonego parametru itp.
Możliwość przyłączenia dodatkowych modułów:
- bodypletyzmografii
- pulsoksymetr
Adaptacja urządzenia do potrzeb instalacji ergospirometru
(statyw, dostosowanie komputera);
Instalacja oprogramowania ergospirometru oraz połączenie
ergospirometru z bieżnią ruchomą.
Urządzenie pomiarowe i komputer umieszczone na wózku
z ruchomym statywem na głowicę dyfuzyjną.
Urządzenie oznaczone znakiem CE z kodem
notyfikacyjnym (załączyć certyfikat producenta i
deklarację zgodności)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
…..………........………..........……………
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy
6
Zadanie Nr 4 – Analizator poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu z zestawem
komputerowym
Producent:.....................................................................................................
Kraj pochodzenia:.........................................................................................
Oferowany model:........................................................................................
Oświadczamy, że oferowany spirometr jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do
pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycyjnych oraz
spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2004 roku, Nr 93, poz. 896 ze zm.).
Lp.
Nazwa urządzenia
(elementu wyposażenia)
Wartość
wymagana
Tak
Tak
Tak
5.
Zestaw komputerowy współpracujący z analizatorem
Zasilanie sieciowe AC 230V 50Hz
Pobór mocy max 20 VA
Mierzone parametry:
- Maksymalna wartość wydechowego NO w ppb;
- Uśredniona prędkość przepływu wydechowego VE w
ml/sek;
- Uśredniona prędkość przepływu NO;
- Średnie wydechowe ciśnienie w cm H2O;
Czas analizy – max. 40 sek;
6.
Dokładność pomiarowa – max 2,5 ppb
Tak
7.
Pomiar stężenia NO w jamach nosowych
8.
9.
10.
Pomiar NO środowiskowego (tzw. tła)
Nielimitowana ilość badań
Kompletny system umożliwiający prowadzenie pomiarów,
drukowanie i zapis wyników pomiarów (oferta musi
zawierać urządzenia peryferyjne)
Bezpłatna, nowa wersja oprogramowania w okresie
gwarancji i po jego zakończeniu
Pełne wyposażenie, urządzenie gotowe do pracy bez
konieczności dodatkowych zakupów
Dostępność do materiałów eksploatacyjnych zgodnie z
zapotrzebowaniem Zamawiającego
Niezmienność cen materiałów eksploatacyjnych przez
okres 5 lat
Urządzenie oznaczone znakiem CE z kodem
notyfikacyjnym (załączyć certyfikat producenta i
deklarację zgodności)
Tak
Tak
Tak
1.
2.
3.
4.
11.
12.
13.
14.
15.
Potwierdzenie
spełnienia wymogów
oraz opis parametrów
oferowanych
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
…..………........………..........……………
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy
7