Załącznik do uchwały Nr X/107/07 Rady Miasta Kędzierzyn

Komentarze

Transkrypt

Załącznik do uchwały Nr X/107/07 Rady Miasta Kędzierzyn
Załącznik
do uchwały Nr X/107/07
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 maja 2007 r.
CENNIK
ZA ZBIERANIE ZYśYTEGO SPRZĘTU ELEKTYRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO NIE POCHODZĄCEGO Z GOSPODARSTW
DOMOWYCH NA MIEJSKIE SKŁADOWISKO ODPADÓW w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU UL. NAFTOWA 7
OBOWIĄZUJĄCY OD 1 czerwca 2007 roku
16 02
16 02 11
16 02 13
16 02 14
16 02 16
Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
ZuŜyte urządzenia zawierające freon, HCFC, HFC
ZuŜyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niŜ 16 02 09 do 16 02 16
ZuŜyte urządzenia inne niŜ wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
Elementy usunięte z zuŜytych urządzeń inne niŜ wymienione w 16 02 15
Załącznik nr 1
Do podanych cen naleŜy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 7%.
Zgodnie z Ustawą z dnia 11.III.2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004 r. poz. 535 z późniejszymi zmianami.
Załącznik nr 1 odpady z kodu 16xxxx
do cennika zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Odpady
KOMPUTERY
NOTEBOOKI
DRUKARKI
KSEROKOPIARKI
SPRZĘT AGD [ np. LODÓWKI, PRALKI, KUCHENKI GAZOWE i
MIKROFALOWE]
TELEFONY, FAXY, DALEKOPISY, TELEFAXY
CENTRALE TELEFONICZNE
SZAFY KROSOWE i STEROWNICZE
SPRZĘT RTV
KLAWIATURY
MYSZKI KOMPUTEROWE
INNE URZĄDZENIA PERYFERYJNE
PŁYTKI ELEKTRONICZNE
KABLE, TWARDE DYSKI
PŁYTY CD
NOŚNIKI MAGNETYCZNE
SPRZĘT TELEKOMUNIKACYJNY
SYSTEMY RADIOWĘZŁOWE
KAMERY
ZASILACZE
ZASILACZE UPS
KASY FISKALNE
CZYTNIKI KODÓW PASKOWYCH
ANTENY KOMUNIKACYJNE
MONITORY
TELEWIZORY
URZĄDZENIA ZAWIERAJĄCE KINESKOPY
KABLE ŚWIATŁOWODOWE
LODÓWKI i inne urządzenia zawierające freon
ŚWIETLÓWKI
CARTRIDGE I TONERY Z DRUKAREK LASEROWYCH
ATRAMENTOWYCH I KSERO ORAZ KASETY BARWIĄCE
[WSZYSTKIE RODZAJE]
SPRZĘT ENERGETYCZNY, TRANSFORMATORY PRZEMYSŁOWE,
KONDENSATORY PRZEMYSŁOWE, RÓWNIEś ZAWIERAJĄCE PCB
Ceny netto
1,00 zł/kg
0,20 zł/szt.
4,00 zł/szt.
14 zł/kg
Nietypowe i nie ujęte w tabeli urządzenia i podzespoły elektroniczne oraz usługi mogą
wymagać konsultacji i ekspertyzy technicznej, którą zleceniodawca moŜe zlecić firmie
„MEGA SERVICE RECYCLING” S.C. w celu ustalenia ceny usługi.
Firma „MEGA SERVICE RECYKLING” S.C. odbiera sprzęt bezpłatnie własnym
transportem niezaleŜnie od ilości na terenie całego kraju. Załadunek oraz waŜenie wagą
elektroniczną są wliczone w cenę usługi.

Podobne dokumenty