Edytor równań – zadania

Komentarze

Transkrypt

Edytor równań – zadania
Edytor równań – zadania
Przepisz w Wordzie poniższe zadania korzystając z Edytora równań:
Zad.1.
Naszkicuj wykres funkcji:
 =4− 1− +
Zad.2.
Rozwiąż równanie:
4 − 3 4 + 3 −  + 1
2
= 15  − 2
2
− 10 − 2
Zad.3.
Wyznacz wartość m , dla której wykresy funkcji liniowych
5
  = 2  − 3  + 2 i   = 2 + 1
są równoległe.
Zad.4.
Rozwiąż układ nierówności:
2 − 5
2 + 1
+3≥
− 2
2
3
+1 −1
2+
≤
+
4
6
Zad.5.
Sprawdź następującą tożsamość:
 + 
1 +  =
.

Zad.6.
Oblicz korzystając z praw działań na potęgach:
2 3
23 :
3
1
∙ 2 ∙ 22 ∙ 2−3 =
2
Zad.7.
Znajdź A  B i B \ A , jeżeli zbiory A i B są określone za pomocą nierówności:
A: x  5  2
B: x  4  4

Podobne dokumenty