formularz zgłoszeniow

Komentarze

Transkrypt

formularz zgłoszeniow
Projekt „DOTWIT – miejsce spotkań biznesu z nauką”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
W II DOLNOŚLĄSKIM FORUM INNOWACJI I TECHNOLOGII
„Innowacje społeczne w Polsce. Realia i perspektywy transferu na Dolnym Śląsku”
w dniach 14-15 marca 2013 roku
Pałac Jugowice, ul. Główna 4, 58-321 Jugowice
Zgłaszam udział w w/w Forum
DANE UCZESTNIKA
Imię:
…………………………………………………………………
Nazwisko:
…………………………………………………………………
Instytucja:
…………………………………………………………………
E-mail:
…………………………………………………………………
Telefon:
…………………………………………………………………
Zgłaszam udział w Forum w dniu 14 marca
TAK
NIE
Zgłaszam udział w Forum w dniu 15 marca
TAK
NIE
Jestem zainteresowana/y bezpłatnym noclegiem z 14 na 15 marca 2013
TAK
NIE
Uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w Konferencji w formie e-maila.
Czytelny podpis
Wypełniony formularz należy odesłać mailem (do: [email protected]) lub faxem (pod nr 071 354
07 93) najpóźniej do dnia 6 marca 2013.
LIDER: Agencja Rozwoju Innowacji SA, ul. Ostródzka 38, 54 – 116 Wrocław, tel./fax 71 354 07 93
PARTNERZY PROJEKTU: Uniwersytet Wrocławski, Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA, Powiat Legnicki

Podobne dokumenty