Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa II

Komentarze

Transkrypt

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa II
Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego
Klasa II – gimnazjum
1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO
WYMAGANIA PODSTAWOWE
zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf
zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji
zna potrzebę kształtowania mięśni
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE
wymienia najczęstsze przyczyny wypadków
wymienia zagrożenia płynące z niewłaściwego
z kąpielisk i zamarzniętych akwenów
rozumie potrzebę kształtowania mięśni
korzystania
2. OCENIAMY WŁASNĄ SPRAWNOŚĆ I ROZWÓJ FIZYCZNY – LEKKOATLETYKA, ATLETYKA TERENOWA
WYMAGANIA PODSTAWOWE
zna komendy startowe, wykona bieg na długim i krótkim dystansie
wykona skok w dal i skok wzwyż sposobem naturalnym
wykona rzut oszczepem, piłką lekarską oraz pchnięcie kulą
zna sposoby kontroli własnej sprawności
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE
wyda komendy startowe, poprawnie wykona bieg na długim
i krótkim dystansie
zna zasady przebiegu konkursu skoku w dal i wzwyż
poprawnie wykona rzut oszczepem, piłką lekarską oraz pchnięcie
kulą
wymienia sposoby kontroli własnej sprawności
3. UPRAWIAMY ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE
PIŁKA SIATKOWA
WYMAGANIA PODSTAWOWE
odbija piłkę sposobem górnym i dolnym
wykonuje zagrywkę sposobem tenisowym
rozgrywa piłkę na trzy odbicia
rozgrywa klasowy turniej w siatkówkę
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE
odbija
piłkę
poprawnie
technicznie
sposobem
górnym
i dolnym
wykonuje poprawnie zagrywkę sposobem tenisowym
potrafi rozegrać na trzy odbicia, odebrać zagrywkę
i wystawić ją do współćwiczącego
potrafi przeprowadzić turniej klasowy w siatkówkę
PIŁKA NOŻNA
WYMAGANIA PODSTAWOWE
uderza piłkę prostym podbiciem
wykonuje strzał na bramkę z różnych pozycji
wie na czym polega obrona „każdy swego”
bierze udział w grze szkolnej
PIŁKA KOSZYKOWA
WYMAGANIA PODSTAWOWE
wykona podanie i chwyt piłki oburącz i jednorącz w biegu
wykona rzut do kosza z dwutaktu z podania partnera
wie na czym polega atak pozycyjny i szybki
wykona kozłowanie piłki w asyście przeciwnika
PIŁKA RĘCZNA
WYMAGANIA PODSTAWOWE
rozgrywa piłkę w dwójkach i trójkach, kończąc rzutem na bramkę
wykona rzut do bramki z wyskoku z różnych pozycji
wykona rzut wolny, karny i aut
zna technikę i taktykę gry
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE
uderza piłkę prostym podbiciem poprawnie techniczne
wykonuje
poprawnie
technicznie
strzał
na
z różnych pozycji
stosuje w grze obronę „każdy swego”
potrafi zorganizować rozgrywki klasowe
bramkę
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE
wykona poprawnie podanie i chwyt piłki oburącz i jednorącz
w biegu
wykona poprawnie rzut do kosza z dwutaktu z podania partnera
stosuje atak pozycyjny i szybki w grze
wykona poprawnie kozłowanie piłki w asyście przeciwnika, potrafi
ustawić się w obronie i ataku
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE
poprawnie rozgrywa piłkę w dwójkach i trójkach, kończąc rzutem
na bramkę
wykona poprawnie rzut do bramki z wyskoku z różnych pozycji
wykona poprawnie rzut wolny, karny i aut
stosuje w grze poznaną technikę i taktykę
4. WYRABIAMY UMIEJĘTNOŚCI GIMNASTYCZNE
WYMAGANIA PODSTAWOWE
połączy przewrót w przód i w tył
wykona skok przez kozioł i przez skrzynię
zna ćwiczenia rozwijające gibkość i wytrzymałość
wykona stanie na rękach z asekuracją z uniku podpartego
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE
połączy poprawnie przewrót w przód i w tył
wykona poprawnie skok przez kozioł i przez skrzynię
potrafi
zademonstrować
ćwiczenia
rozwijające
gibkość
i wytrzymałość
wykona poprawnie stanie na rękach z asekuracją z uniku
podpartego
5. DBAMY O PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA
WYMAGANIA PODSTAWOWE
zna podstawowe ćwiczenia na poszczególne wady postawy
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE
potrafi zademonstrować ćwiczenia na poszczególne wady postawy
6. HARTUJEMY OGRANIZM
WYMAGANIA PODSTAWOWE
zna zabawy na śniegu i lodzie
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE
potrafi przeprowadzić zabawy na śniegu i lodzie
7. KSZTAŁTUJEMY POCZUCIE RYTMU – RYTM, MUZYKA, TANIEC
WYMAGANIA PODSTAWOWE
potrafi zademonstrować podstawowe kroki aerobiku
potrafi zademonstrować podstawowe kroki poloneza
zna ćwiczenia z przyborem: hantle, duża piłka, taśmy
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE
potrafi poprawnie zademonstrować podstawowe kroki aerobiku
potrafi zademonstrować poprawnie podstawowe kroki poloneza
potrafi zademonstrować ćwiczenia z przyborem: hantle, duża
piłka, taśmy
8. SPORTY CAŁEGO ŻYCIA
WYMAGANIA PODSTAWOWE
RINGO
stosuje w grze rzuty i chwyty kółka ringo
bierze udział w rozgrywkach klasowych
KOMETKA
odbija lotkę forhendem i bekhendem
wykonuje serwis forhendem i bekhendem
TENIS STOŁOWY
umie wykonać serwis
wykonuje atak forhendem i bekhendem
UNIHOKEJ
podaje piłkę na atak szybki
wykonuje pojedyncze zwody
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE
RINGO
poprawnie stosuje w grze chwyty i rzuty kółkiem ringo
potrafi zorganizować rozgrywki klasowe
KOMETKA
odbija poprawnie lotkę forhendem i bekhendem
wykonuje poprawnie serwis forhendem i bekhendem
TENIS STOŁOWY
umie poprawnie wykonać serwis
wykonuje poprawnie atak forhendem i bekhendem
UNIHOKEJ
podaje poprawnie piłkę na atak szybki
stosuje zwody w grze
9. ODPOCZYWAMY CZYNNIE
WYMAGANIA PODSTAWOWE
bierze udział w marszobiegu terenowym
zna korzyści płynące z uprawiania aktywności ruchowej
10.
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE
potrafi zorganizować marszobieg terenowy
omawia korzyści płynące z uprawiania aktywności ruchowej
FAKULTET REKREACYJNO – ZDROWOTNY
WYMAGANIA PODSTAWOWE
RINGO
stosuje w grze rzuty i chwyty kółka ringo;
potrafi wykonać serwis;
KOMETKA
prawidłowo trzyma rakietkę;
wykonuje zagrywkę różnymi sposobami;
TENIS STOŁOWY
odbija piłeczkę różnymi sposobami;
zna podstawowe zasady gry;
ZABAWY I GRY TERENOWE
pokonuje terenowy tor przeszkód;
PIŁKA PLAŻOWA
zna przepisy gry;
bierze udział w zawodach klasowych;
SIATKONOGA
zna przepisy gry;
bierze udział w zawodach klasowych;
PALANT, KWADRANT
zna przepisy gry;
bierze udział w zawodach klasowych;
DWA OGNIE, CZTERY OGNIE
zna przepisy gry;
bierze udział w zawodach klasowych;
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE
RINGO
stosuje w grze poprawne rzuty i chwyty kółka ringo;
potrafi poprawnie wykonać serwis;
KOMETKA
stosuje różne techniki uderzeń;
wykonuje prawidłowo zagrywkę różnymi sposobami;
TENIS STOŁOWY
stosuje prawidłowe techniki odbić w czasie gry;
stosuje zasady i przepisy w grze;
ZABAWY I GRY TERENOWE
potrafi zorganizować terenowy tor przeszkód;
PIŁKA PLAŻOWA
omawia przepisy gry;
potrafi zorganizować rozgrywki klasowe;
SIATKONOGA
omawia przepisy gry;
potrafi zorganizować rozgrywki klasowe;
PALANT, KWADRANT
omawia przepisy gry;
potrafi zorganizować rozgrywki klasowe;
DWA OGNIE, CZTERY OGNIE
omawia przepisy gry;
potrafi zorganizować rozgrywki klasowe;
11.
PŁYWANIE
WYMAGANIA PODSTAWOWE
zna zasady bezpiecznego przebywania w wodzie;
wykona wydech do wody;
wykona ślizg do wody;
wykona skok do wody ze słupka;
przepłynie 25m kraulem na piersiach;
bierze udział w pływackich zawodach klasowych.
12.
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE
stosuje zasady bezpiecznego przebywania w wodzie;
wykona poprawny wydech do wody;
wykona poprawnie ślizg do wody;
wykona poprawnie skok do wody ze słupka;
przepłynie poprawnie 25m kraulem na piersiach;
potrafi zorganizować pływackie zawodach klasowych.
EDUKACJA ZDROWOTNA
WYMAGANIA PODSTAWOWE
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, PRACA I WYPOCZYNEK
zna korzyści z aktywności fizycznej w terenie;
zna korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form
aktywności w kolejnych okresach życia człowieka;
ROZWÓJ FIZYCZNY W OKRESIE DOJRZEWANIA
zna zmiany zachodzące w budowie ciała i sprawności fizycznej
w okresie dojrzewania płciowego;
wie jak prawidłowo się odżywiać;
DBAŁOŚĆ O CIAŁO, BEZPIECZEŃSTWO, CHOROBY
zna wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących
w organizmie w okresie dojrzewania;
ZDROWIE I DBAŁOŚĆ O ZDROWIE
zna czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie
i samopoczucie;
wie, jak chronić się przed grypą;
ZDROWIE PSYCHOSPOŁECZNE, UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWE
wie, jakie są jego mocne i słabe strony;
WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, PRACA I WYPOCZYNEK
wymienia korzyści z aktywności fizycznej w terenie;
omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form
aktywności w kolejnych okresach życia człowieka;
ROZWÓJ FIZYCZNY W OKRESIE DOJRZEWANIA
omawia zmiany zachodzące w budowie ciała i sprawności fizycznej
w okresie dojrzewania płciowego;
wymienia zasady prawidłowego odżywiania się;
DBAŁOŚĆ O CIAŁO, BEZPIECZEŃSTWO, CHOROBY
wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących
w organizmie w okresie dojrzewania;
ZDROWIE I DBAŁOŚĆ O ZDROWIE
omawia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie
na zdrowie i samopoczucie;
wyjaśnia jak chronić się przed grypą;
ZDROWIE PSYCHOSPOŁECZNE, UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWE
wymienia swoje mocne i słabe strony, analizuje je;