Renault Kangoo - Muzeum Historyczne w Bielsku

Komentarze

Transkrypt

Renault Kangoo - Muzeum Historyczne w Bielsku
L.dz. |ftQ tzl20l5
Nasz znak: ST.28-1l15
Bielsko-Bi ała, dńa
07 .07 .20I 5 r.
Ogłoszenie o spuedaĘ samochodu osobowego
Dyrekcja Muzeum Historycznego
o sprzedaży samochodu osobowego:
w
Bielsku-Białej ul. Wzgórze 16 informuje
RENAULT Kangoo II - 5 osobowy
Nr fabryczny VF 1 KCE7EF3 l7 0207 7
Rok produkcji: 2004 (zakupiony w salonie Renault)
Silnik: Diesel DCI 146l cm3 /moc 48 kW/
Przebieg: t29 294km
Kolor: zielony
Wyposażenie:
-klimatyzacja,
- radio CD,
- poduszki powietrzne (2 sń.),
- wspoma§anie kierownicy,
- centralny zamek,
- elektryczne szyby.
Pojazd bieżąco serwisowany, posiadający ekspertyzę stanu technicznego
wańości wykonaną ptzez certyftkowanego rzeczoznawcę.
i
wycenę
Cena vrywoławcza: 10.000 zl brutto (pełna faktura VAT).
Pojazd zostanie sprzedany Oferentowi, który złożynajkorzystniejszą cenowo ofertę
w terminie do 28.07 .2015 t.
[OfeĘ z podaną ceną oraz danymi Oferenta należy składać w w/w
terminie
w sekretariacie Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej ul. Wzgórzę L6 w godz.
8.00-
15.00].
Pojazd możma oglądać po uprzednim umówieniu telefonicznym tel. 33 811 10 35 na
terenie Muzeum Historycznego w Bielsku-Bińej Zamekksią7ąt Sułkowskich ul. Wzgórze 16.
- Tablica ogłoszeń
_lt\-tt\
- www.muzeurn.bielsko.pl
-
Na-lx
-1
x

Podobne dokumenty