ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC

Komentarze

Transkrypt

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC
Grupa III (4 latki)
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC KWIECIEŃ
Tematy kompleksowe:
I Jesteśmy Polakami
II Wiosna na wsi
III Wielkanocne zwyczaje
IV Dbamy o Naszą Ziemię
1. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej: podawanie nazwy naszego
kraju, symboli narodowych;
2. Poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy,
jej herbu;
3. Poznawanie swojej miejscowości określanie miejsca zamieszkania (miasto,
wieś)
4. Poznawanie zwyczajów z obchodzeniem świąt wielkanocnych.
5. Odkrywanie uczucia radości ze wspólnego przygotowywania i spędzania
świąt rodzinnych.
6. Poznanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi,
7. Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania,
8. Wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.
9. Uświadomienie niebezpieczeństw grożących środowisku naturalnemu ze
strony człowieka.
10. Rozumienie konieczności sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka
11. Aktywność twórcza (stosowanie różnych technik plastycznych).
12. Tworzenie okazji do rozwijania ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej i
ruchowej.
Planowane uroczystości i akcje:
„Na ratunek Ziemi” - uczestniczenie w międzynarodowym „Dniu Ziemi” – zielony
pochód ze śpiewem
„Konkurs Pięknego Mówienia” w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.
Wiersz do nauki:
„Wielkanoc”.
Na tym stole wielkanocnym
jest tak kolorowo.
Idą święta więc życzymy żyj czekoladowo.
Bazie srebrne są jak deszczyk
cukrowy baranek.
Niech słoneczny was powita
wielkanocny ranek.
Wkrótce święta wielkanocne,
my się już cieszymy,
wesołego alleluja
wszystkim dziś Życzymy.
Piosenka do nauki:
„Skacze zając”
Skacze drogą zając, skacze po malutku,
Przykucnął za płotem – hop
i już w ogródku.
Kic, kic, kic cichutko skrada się do domu,
Każdemu zostawia prezent po kryjomu.
Ref. Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem.
Słoneczne pachnące Święta wielkanocne.
(bis)
Idą chłopcy droga, idą po malutku.
Przykucnęli cicho - hop
I już w ogródku.
Naraz śmiech i wrzawa
Śmigus – dyngus! – krzyczą
I dziewczynki łapią i wodą je chlapią…
Ref. Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem.
Słoneczne pachnące Święta wielkanocne. (bis)

Podobne dokumenty