Psychiatria

Komentarze

Transkrypt

Psychiatria
Zalecane lektury do egzaminu specjalizacyjnego z psychiatrii: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Bazire S. Przewodnik leków psychotropowych 2014. Tom 1, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk, 2015. Eichsteadt K., Gałecki P., Depko A. Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń. Wydanie II, Lexis Nexis, Warszawa, 2014. Gałecki P., Bobińska K., Eichsteadt K. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – komentarz. Wyd. II, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2016. Hajdukiewicz D. Opiniowanie sądowo ‐ psychiatryczne w sprawach cywilnych. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, 2008. Jarema M. (red.). Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych. Via Medica, Gdańsk, 2015. Kryteria diagnostyczne z DSM‐5. Desk reference. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2015. Namysłowska I. (red.). Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2012. Neu P. Stany nagłe w psychiatrii Podręcznik psychiatrii ratunkowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2013. Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.). Psychiatria. Tom I. Podstawy psychiatrii. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2010. Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.). Psychiatria. Tom II. Psychiatria kliniczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2011. Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. Psychiatria. Tom III. Metody leczenia, zagadnienia etyczne, prawne, publiczne, społeczne. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2011. Pużyński S., Wciórka J. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD‐10. Tom 1 ‐2, wydanie I, Vesalius, Kraków, 2000. Sarnacka E., Jacek A. Prawo medyczne dla lekarzy psychiatrów. Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2014. Sobów T. Praktyczna psychogeriatria. Wydanie I, Wydawncictwo Continuo, Wrocław, 2010. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 19.08.1994 z pózń . zmianami. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii Podstawa do egzaminu testowego z psychiatrii: 1. Jarema M (red.). Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych. Via Medica, Gdańsk, 2015. 2. Psychiatria. Tom I. Podstawy psychiatrii. Rybakowski J, Pużyński S, Wciórka J (red.) Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2010 3. Psychiatria. Tom II. Psychiatria kliniczna. Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red.) Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2011 4. Psychiatria. Tom III. Metody leczenia, zagadnienia etyczne, prawne, publiczne, społeczne. Wciórka J, Pużyński S, Rybakowski J (red.) Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2011 5. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii 6. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – komentarz. Gałecki Piotr, Bobińska Kinga, Eichsteadt Krzysztof. Wyd.II, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2016. 7. Jerzy Samochowiec, Przemysław Bieńkowski. Diagnoza leczenie organizacja. Wybrane wytyczne Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA). Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków. 2016. Data aktualizacji: 22.04.2016