Zarządzasz sprzedażą i chcesz

Komentarze

Transkrypt

Zarządzasz sprzedażą i chcesz
Zarządzasz sprzedażą i chcesz ...
23 września 2016
09:00-15:00
Q Hotel Plus Wrocław
Wrocław, ul. Zaolziańska 2
Agenda spotkania
09:00 - 09:30
Rejestracja uczestników
09:30 - 10:00
Zarządzanie sprzedażą oparte na dowodach
Co na temat zarządzania sprzedażą mówią wyniki 25 lat badań
przeprowadzonych na 80 tysiącach osób i 4 tysiącach firm?
10:00 - 11:00
Wojownik zarządzania sprzedażą – business case study
Pracując wspólnie z naszymi ekspertami nad studium przypadku, poszukamy
najlepszych rozwiązań przedstawionej sytuacji biznesowej. Poznacie Państwo
w praktyce nowe narzędzia zarządzania sprzedażą opartego na dowodach.
A na koniec... inspirująca niespodzianka...
11:00 - 11:20
Przerwa kawowa
11:20 - 13:00
Wyzwania menedżera sprzedaży XXI wieku – dyskusja moderowana
Poruszymy tematy związane z zarządzaniem sprzedażą, budowaniem zespołów
handlowych oraz rolą menedżera sprzedaży w strukturach firmy.
13:00 - 13:20
Przerwa kawowa
13:20 - 14:30
A wszystko zaczęło się od spuszczonych głów tych, którzy ich nie
opuszczają – prezentacja eksperta
Nasz ekspert opowie, jak zbudował zespół sprzedaży, który osiągnął najlepszy
wynik w skali globalnej.
14:30 - 15:00
Zakończenie, obiad
Prelegenci
tristan tresar
Menedżer z 21-letnim doświadczeniem w sprzedaży, w tym 11 lat
w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi. Przez 6 lat piastował stanowisko
Dyrektora ds. zarządzania konsumenckimi kategoriami produktów
w Microsoft. Odpowiadał za realizację budżetu na poziomie $100mln.
Dwukrotnie nagradzany za najlepsze wyniki na świecie.
Dr Paweł Pawłowski od 20 lat działa na rynku doradczoszkoleniowym w obszarze sprzedaży. Ma bogatą praktykę biznesową
i doświadczenie managerskie, które zdobywał pracując dla dużych
korporacji (AchieveGlobal, Mercuri International Poland, Harvard
Business Review, ICAN Institute, Sandler Training International,
House of Skills).
Adam Pniak - doświadczony trener i konsultant, od 14 lat działający
na rynku doradczo-szkoleniowym. Praktykę biznesową i doświadczenie
menedżerskie zdobywał w pracy dla dużych korporacji.
Konrad Palka z zawodu Manager Sprzedaży, z pasji - samuraj.
Władanie mieczem to dyscyplina, która wymaga czasu i poświęcenia,
uczy pełnej samodyscypliny, bezwzględnej akceptacji panujących
zasad. Kodeks ten przekłada na praktykę zarządzania sprzedaży.
Karol Wolski - Architekt rozwiązań HR w Altkom Akademia, specjalizuje się
w projektowaniu programów rozwojowych, w tym dla menedżerów
sprzedaży, łączących wiedzę naukową z praktyką biznesową. W swojej pracy
bazuje na bogatej wiedzy z zakresu psychologii oraz twardej analizie danych,
pokazując w jaki sposób kompetencje pracowników przekładają się na efekty
biznesowe.
ZGŁOSZENIA I INFORMACJE: tel: (71) 719 88 00, email: [email protected]
ZAPRASZAMY
Altkom Akademia S.A. jest polską spółką od 23 lat specjalizującą się w edukacji oraz produkcji i wdrażaniu rozwiązań IT
dla biznesu. Ofertę edukacyjną stanowi ponad 1000 autorskich i autoryzowanych szkoleń. Obejmuje ona szkolenia
biznesowe z zakresu zarządzania organizacją i projektami, szkolenia interpersonalne oraz informatyczne skierowane do
profesjonalistów i użytkowników IT.
© 2016 Copyright Altkom Akademia S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 99 99, fax: (+48 22) 460 99 90. Firma
zarejestrowana pod adresem: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy, KRS: 0000120139, NIP 118-00-08-391, Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN

Podobne dokumenty