Deklaracja zgodności CE

Komentarze

Transkrypt

Deklaracja zgodności CE
GE Consumer & Industrial
Power Protection
Deklaracja zgodności CE
Firma GE Power Protection
pod adresem:
GE Power Controls Ibérica S.L. – Avda. Cámara de la Industria, 9 – 28938 Móstoles – Spain
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkty:
Marka:
Grupa produktu:
Seraia:
Model:
GE
Photovoltaic Inverter
SVT
PVIN02KS
PVIN03KS
PVIN04KS
PVIN04K6S
zainstalowane i używane zgodnie z przeznaczeniem, według standardów i instrukcji, są
zgodne z następującymi dyretkywami, standardami lub innymi dokumentami normatywnymi:
-
2006/95/EC dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
2004/108/EC dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
opracowano na następujących standardach lub innych dokumentach normowych:
-
IEC 62103 : 2003
EN 50178 : 1997
DIN EN 61000-3-2 : 2001-12
DIN EN 61000-3-3
EN 61000-6-3 : 2007
-
EN 61000-6-4 : 2007
EN 62040-2 : 2006
EN 61000-6-1 : 2007
EN 55022 : 2006
EN 61000-6-2:2005
EN 50438 - Wymagania dotyczące równoległego przyłączania makrogeneratorów
do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia
Limit dolnego napięcia: 184 V z czasem wyłączenia 0.2 sekundy
Limit górnego napięcia: 253 V z czasem wyłączenia 0.2 sekundy
Dolny próg częstotliwości: 47.0 Hz z czasem wyłączenia 0.5 sekundy
Górny próg częstotliwości: 51.0 Hz z czasem wyłączenia 0.5 sekundy
Juan Arcas
Manager
Rok ustanowienia: 2010

Podobne dokumenty