Broszura Nieruchomości

Komentarze

Transkrypt

Broszura Nieruchomości
Grunt na sprzedaż / Property for sale
Łódź, al. Piłsudskiego
Powierzchnia terenu / Site area: 2,094 m²
Łódź Warszawa
Łódź
•
Lokalizacja nieruchomość jest bardzo
dobrze zlokalizowana, w centrum miasta
Łodzi (dzielnica Śródmieście), przy alej
Piłsudskiego , którą bezwarunkowo
można określić jako najlepszą lokalizację
komercyjną w Łodzi.
•
Location The property occupies an
excellent location within city centre of
Łódz (Śródmieście District), at
Piłsudskiego Avenue , being undoubtedly
the best possible commercial location in
Łódz.
•
Sąsiedztwo obiektów handlowych i
usługowych, nieruchomość jest
położona naprzeciwko Galerii Łódzkiej w
bliskości hotelów Ibis i Kampanile oraz
obok 4-kontygnacyjnego biurowca.
•
Retail and service facilities, The
Property is located just opposite of
Galeria Łódzka and in immediate vicinity
of Ibis and Campanile hotels as well as
next to 4-storey office building.
Dogodny dojazd zarówno własnym
środkiem transportu jak również
komunikacją miejską w postaci licznych
linii tramwajowych (8,10,14) oraz linii
autobusowych (A, 54, 54A, 57,82, 98)
biegnących wzdłuż al. Piłsudskiego.
•
•
•
Ekspozycja z al.Piłsudskiego, jak
również ulicy Sienkiewicza, lokalizację
można zaliczać do prestiżowych ze
względu na bliskość ul. Piotrkowskiej.
•
Convenient access by both private and
public means of transportation. It is
directly served by three tram lines
(8,10,14) and six bus lines (A, 54, 54A,
57, 82, 98) running along Piłsudskiego
Avenue.
Visibility from Piłsudskiego avenue as
well as Sienkiewicza street, its location
can be considered to be prestigious due
to closeness of high street in Łódz,
Piotrkowska street.
.
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2013. All Rights Reserved
Usługowy grunt
inwestycyjny
Service investment
property
Podstawowe informacje:
Miasto
Łódź
Ulica
Piłsudskiego
Powierzchnia
2,094 m²
Tytuł prawny
Własność
Plan miejscowy
W opracowaniu
Key considerations:
City
Łódź
Street
Piłsudskiego
Size
2,094 sqm
Title to the land
Ownership
Master Plan
Under construction
Opis nieruchomości
Property description
Tytuł prawny:
Własność.
Title to the land:
Ownership.
Obręb:
Numery działek:
Księga Wieczysta:
Śródmieście S-6
431/4, 432/36
LD1M/00213897/4
Precinct:
Śródmieście S-6
Plots numbers:
431/4, 432/36
Land and mortgage register :
LD1M/00213897/4
Aktualna zabudowa
Teren niezagospodarowany.
Current development
The property is undeveloped.
Stan techniczny
Wzdłuż granicy nieruchomość biegną następujące media: woda,
elektryczność, kanalizacja oraz sieć telekomunikacyjna.
Technical condition
Along the borders of the Property run following medias: water,
electricity, sewage and telecommunication infrastructure.
Otoczenie
Nieruchomość jest zlokalizowana naprzeciwko centrum handlowego
– Galerii Łódzkiej. W bliskiej odległości znajdują się również projekty
hotelowe, Ibis, Property Campanille oraz Hilton Hotel. Nieruchomość
również otaczają projekty biurowe, budynek Orion, Łódzkie Centrum
Biznesu, Centrum Targowa 35, Centrum Finansów i Biznesu oraz
budynek Uniqa.
Neighborhood
The property is located just opposite of the shopping centre Galeria
Łódzka. In the immediate vicinity there is also Ibis Hotel, property
Campanille Hotel and Hilton Hotel. It is also surrounded by office
buildings such as Orion, Łódzkie Centrum Biznesu, Centrum
Targowa 35, Centrum Finansów I Biznesu and Uniqa building.
Sytuacja planistyczna i sposób zagospodarowania
Według studium uwarunkowań teren można zagospodarować
zarówno pod projekt biurowy, mieszkaniowy jak również hotelowy.
Zoning and allowed development
According to local development study, property can be developed
with office, residential as well as hotel.
Kontakt / Contact
Mateusz Dembiński
+ 48 (0) 602 756 256
[email protected]
Daniel Puchalski
+48 (0) 607 606 660
[email protected]
MISREPRESENTATION ACT | COPYRIGHT | DISCLAIMER
Jones Lang LaSalle, for themselves and for the vendors of this property, whose agents they are, give notice that (1) the particulars and any further information communicated by any means to potential purchasers of the property described in the particulars, or their advisers, in connection with the possible sale of the property are provided solely for
the purpose of assisting potential purchasers in decided whether they wish to proceed with further investigation of the property and do not constitute either the whole or any part of an invitation, offer or contract for sale of the property; (ii) all descriptions, dimensions, references to condition and necessary permissions for use and occupation and
other details are given in good faith and are believed to be correct as at the date of the particulars (or the date of the relevant information if earlier). However, potential purchasers are not entitled to rely on them as statements or representations of fact but should satisfy themselves by searches, enquiries, surveys and inspections or otherwise with
regard to the accuracy of such details.
No responsibility or liability is or will be accepted by Jones Lang LaSalle, the vendor(s) of the property or any of their respective subsidiaries, affiliates, directors, officers, representatives, employees, advisors, or agents for any loss or damage suffered by any party, resulting from reliance on the particulars or any other information communicated by
any means to that party, or its advisers, in connection with the possible sale of the property.
No person in the employment of Jones Lang LaSalle or the vendor(s) has authority to make or give any representation or warranty, express or implied, in relation to the property. References to Jones Lang LaSalle include any joint agents acting with Jones Lang LaSalle.
COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2013. All Rights Reserved