Untitled

Komentarze

Transkrypt

Untitled
Sala główna - Europejska I
08:00 - 09:00
2014-11-18
Rejestracja uczestników w holu głównym przy recepcji "Galeria"
Kamil Kurek, Piotr
09:00 - 09:15
2014-11-18
Otwarcie konferencji.
Marciniak, Mariusz
Waniczek, Łukasz
Biedroński,
09:15 - 09:30
[TanieLacze.PL] Co dwa węzły to nie jeden. Droga do integracji.
2014-11-18
Chwila wspomnień. Krótkie podsumowanie historii projektu TanieLacze.PL.
09:30 - 09:55
2014-11-18
10:00 - 10:30
2014-11-18
Łukasz Biernacki,
Kamil Kurek, Krzysztof
[TanieLacze.PL] Informacje o projekcie.
Czuszek, Łukasz
Biernacki,
TV Delivery Over Multiple Platforms. How to use online content to both grow
your subscriber base and reduce churn.
Sven Willig,
STB DVB-C/-T/-S2 + IPTV + OTT/VoD.
Przeciwdziałanie Kradzieży i dewastacji infrastruktury poprzez: 1. Efektywne
zarządzanie informacją o incydentach. 2. Standardy bezpieczeństwa sieci
teleinformatycznych.
1. Efektywne zarzadzanie informacją o incydentach.
Prezentacja Narzędzia i jego funkcjonalności do zarządzania informacją o incydentach kradzieży i dewastacji
infrastruktury technicznej. Rzetelne gromadzenie informacji i skuteczne komunikowanie się w zakresie
10:35 - 11:20
2014-11-18
występujących incydentów kradzieży i dewastacji ma zwiększyć efektywność i skuteczność działań organów
ścigania w celu zatrzymania i ukarania sprawców a w konsekwencji wpłynie to na zwiększenie niezawodności
działania sieci.
Piotr Kończarek, Józef
Chwast,
2. Standardy bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych.
Prezentacja i propagowanie stosowanych rozwiązań u operatorów zwiększających bezpieczeństwo
infrastruktury i eliminację nielegalnych prac na obcej infrastrukturze zwiększających ryzyko kradzieży i
dewastacji infrastrukturze. Zwiększanie świadomości biznesowej współużytkowania infrastruktury i dobrych
praktyk w informowaniu o zagrożeniach i reagowania na nie.
11:25 - 11:55
2014-11-18
12:00 - 12:45
2014-11-18
12:50 - 13:00
2014-11-18
13:05 - 13:30
2014-11-18
13:30 - 14:30
2014-11-18
XV Konferencja KIKE
Masowy provisioning - dlaczego warto się tym zainteresować.
AVM GmbH for International
Communication Technology
Czy Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z 15 maja 2014
pokona polskie bariery inwestycyjne.
Rozwiązania BKT Elektronik dla FTTH – Ostatnia Mila, likwidacja „Białych Plam”
po budowie Sieci Szerokopasmowych w Polsce”.
Nowości w SGT.
Podsumowanie roku, nowości oraz plany w SGT i JAMBOX.
Eugeniusz Gaca,
Mirosław Daszkowski,
BKT Elektronik J.K. Kurkus spółka
jawna
Grzegorz Szeliga,
SGT S.A.
Przerwa obiadowa - lunch w restauracji Mak's
Ostatnia modyfikacja: 2014-11-19
str. 2
Historia świata (IXów) część pierwsza.
14:30 - 15:05
2014-11-18
Punkty Wymiany Ruchu (IXP) są miejscami w których operatorzy wymieniają się
ruchem. Prezentacja pokaże genezę powstania pierwszych punktów wymiany
ruchu, historię ich powstawania, zastosowane rozwiązania techniczne i rozwój od
czasów prehistorii internetu do czasów obecnych.
Robert Woźny,
Paszportyzacja i praca z siecią w systemie PolGIS - korzyści biznesowe.
15:10 - 15:30
2014-11-18
15:35 - 17:00
2014-11-18
17:05 - 17:25
2014-11-18
Błażej Sytar, Paweł
Prezentacja pracy z system PolGIS i korzyści płynące z wykorzystania systemu GIS w firmie posiadającej
Jeremicz,
infrastrukturę sieciową.
ASTEC Sp. z o.o.
Eliza Pogorzelska,
Projekty z dofinansowaniem unijnym w ramach działania POIG 8.4 i RPW II.1 aktualizacja oraz najnowsze informacje - KIKE, WWPE, PARP.
Dariusz Szymańczak,
Piotr Marciniak,
Rozwiązanie GPON produkcji Alcatel-Lucent dla małych operatorów
telekomunikacyjnych.
Wojciech Apolinarski ,
Sprint S.A.
Oferty Regionalnych Sieci Szerokopasmowych dla operatorów lokalnych.
Maciej Koziara
Prezes Zarządu Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.
17:35 - 18:35
Michał Reutt
2014-11-18
Orange Polska
Krzysztof Kacprowicz,
Jakub Wilk
Z-ca Dyrektora Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa WarmińskoMazurskiego
19:30 - ...
2014-11-18
Gala wieczorna KIKE w sali Kongresowej.
Sala Berlińska
Innowacyjna technologia budowy napowietrznych sieci w technologii FTTH
metodą prefabrykacji.
Zarys szkolenia:
1. Omówienie Targetu instalacji
2. Kwestie formalno prawne - Tauron - Gmina - Powiat - Krajówki
3. Przygotowanie ekip monterskich
4. Wizja lokalna
5. Planowanie odcinka sieci ftth kategoria: dostęp (relacja dostęp do agregacja do szkielet do ONT)
10:00 - 11:00
2014-11-18
6. Metoda zaprojektuj, prefabrykuj, zmierz, przekaż do działu realizacji terenowej.
Wojciech Bandurowski,
7. Szczegółowy opis procesu prefabrykacji na przykładzie konkretnego odcinka sieci.
8. 50 m. kabel 24j z mufy studniowej na słup -> mufa dostępowo - przelotowa ↔ 250 metrów słóp ↔ mufa
przelotowo dostępowa wraz z rozgałęzieniem pionowym 150 metrów zakończonych mufą dostępową
kabel 12j ↔ 300 metrów mufa dostępowa zakończenie odcinka 4 mufy, niemal 1000 metrów sieci, 4x16
abonentów do podłączenia w odległości do 150 metrów od mufy dostępowej. split 1:8 do 1:16
tłumienie końcowe - 19 dB.
9. Omówienie procesu przekazania ekipie wykonującej prace w terenie.
10. Wieszanie gotowych odcinków sieci w praktyce
11. Odbiór wykonanych prac.
12. Okres realizacji od planowania do wykonania ok 24 h przy trzy zmianowym trybie pracy.
XV Konferencja KIKE
Ostatnia modyfikacja: 2014-11-19
str. 3
Co najskuteczniejsi biznesowi managerowie robią inaczej? - warsztaty
prowadzone przez trenera Akademii Rozwoju Biznesu LoVo.
11:05 - 11:45
2014-11-18
Praktyczne i przydatne informacje, które pozwalają przenieść własny biznes na wyższy poziom. Prelekcja
skierowana jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem przedsiębiorstwa, a szczególnie do właścicieli firm
Marek Socha,
Lovo Telecom Sp. z o.o.
oraz osób zaangażowanych w działania sprzedażowe.
Zajęcia praktyczne z zakresu pomiarów sieci optycznych.
- weryfikacja mocy sygnału
12:00 - 13:30
- wyznaczenie tłumienia toru optycznego
2014-11-18
- pomiary reflektometryczne sieci FTTx
Dariusz Matyjewicz,
- analiza złącz optycznych
- interpretacja wyników pomiarów
13:30 - 14:30
2014-11-18
Przerwa obiadowa - lunch w restauracji Mak's
Pomiary łączy ethernetowych - zajęcia praktyczne.
14:30 - 16:00
2014-11-18
- weryfikacja Bitowej Stopy Błędów
- wyznaczenie wartości maksymalnych przepustowości łącza z wykorzystaniem zalecenia RFC2544
Dariusz Matyjewicz,
- określenie parametrów jakościowych łącza (Y1564)
- weryfikacja możliwości przepustowych urządzeń dostarczonych przez uczestników warsztatów
Wdrożenie systemu ochrony przed atakami DDOS – Wanguard.
W prezentacji zostanie przedstawione jedno z najtańszych rozwiązań komercyjnych do ochrony przed atakami
16:05 - 17:00
2014-11-18
DDOS – Wanguard (http://www.andrisoft.com/software/wanguard).
Przedstawię wdrożenie Remotely Triggered Blackhole Filtering (RTBF) przy pomocy protokołu BGP z
Piotr Okupski,
przykładem polityki na routerze Juniper MX.
Poza przykładami konfiguracji całego systemu opiszę również ważne punkty tuningu systemu Linux, które są
konieczne do osiągnięcia wysokiej wydajności systemu przy minimalnych nakładach finansowych.
19:30 - ...
2014-11-18
Gala wieczorna KIKE w sali Kongresowej.
Sala Warszawska
10:00 - 10:55
2014-11-18
11:00 - 12:00
2014-11-18
12:00 - 13:30
2014-11-18
13:30 - 14:30
2014-11-18
14:35 - 15:05
Zacznij aktywnie sprzedawać swoje usługi. Technologia to za mało!
Orange usługi dla operatorów odkryj świat na nowo.
Naliczanie ulg w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych i
dochodzenie należności w E-Sądzie - praktyczny przewodnik.
Sebastian
Błaszczykiewicz,
Piotr Walasek,
Orange Polska
Ewelina Grabiec, Łukasz
Bazański,
Przerwa obiadowa - lunch w restauracji Mak's
Rozwiązania LTE Airspan.
Piotr Hepner,
2014-11-18
Konkurencyjne rozwiązania LTE.
Ex.T Sp. z o.o.
15:10 - 15:40
Najnowsze technologie dostępu bezprzewodowego produkcji Cambium
Networks dla małych operatorów.
Mariusz Gliński,
2014-11-18
Prezentacja na temat konkurencyjnego cenowo i zaawansowanego technicznie rozwiązania ePMP Cambium
Sprint S.A.
Networks.
XV Konferencja KIKE
Ostatnia modyfikacja: 2014-11-19
str. 4
15:40 - 17:40
2014-11-18
Budowa i utrzymanie sieci światłowodowej na istniejącej podbudowie słupów
energetycznych.
Dyskusja o pozyskiwaniu zgód, wymaganiach stawianych ISP przez zakłady energetyczne, projektowaniu sieci
oraz raportowaniu infrastruktury.
19:30 - ...
2014-11-18
Kamil Kurek, Krzysztof
Włodarczyk, Kuba
Urbańczyk,
Gala wieczorna KIKE w sali Kongresowej.
Sala główna - Europejska I
Panel GRAP
10:00 - 11:00
Informacje o stanie prac nad podręcznikiem budowlanym.
Agnieszka Kuźnicka,
2014-11-19
Oferta ramowa na dostęp hurtowy do sieci światłowodowej FTTx wybudowanych ze wsparciem
Piotr Marciniak,
środków publicznych - konsultacje.
Ochrona odgromowa i przed przepięciami obiektów budowlanych.
1. Analiza źródeł zagrożeń, wymagania normatywne.
11:35 - 12:35
2014-11-19
2. Strefowa koncepcja ochrony: strefy ochrony odgromowej, połączenia wewnątrz i na granicy stref –
typy ograniczników przepięć.
3. Ochrona odgromowa urządzeń na dachach budynków: pola antenowe, urządzenia
Marek Sekściński,
Krzysztof Sidor,
radiokomunikacyjne itp.
4. Ochrona pomieszczeń technicznych: serwerownie, sieci Ethernet, centra nadzoru i sterowania.
12:40 - 12:50
2014-11-19
13:00 - 13:30
2014-11-19
13:30 - 14:30
2014-11-19
Integracji GPON Huawei z CRM operatora ISP.
Nowa ustawa o prawach konsumenta.
Bartosz Gajda,
Red Clover sp. z o.o.
Ewelina Grabiec, Łukasz
Bazański,
Przerwa obiadowa - lunch w restauracji Mak's
Budowa sieci CWDM/DWDM w relacjach międzymiastowych - na przykładzie
projektu „G2S” realizowanego w kooperacji małych operatorów ISP.
14:30 - 15:15
2014-11-19
15:20 - 15:40
2014-11-19
15:45 - 16:30
2014-11-19
16:35 - 17:05
2014-11-19
XV Konferencja KIKE
Zostanie zaprezentowany model współpracy operatorów w zakresie budowy wspólnego
systemu transmisji CWDM/DWDM w relacji międzymiastowej jako alternatywa dla
dzierżawionych transmisji od operatorów wiodących. Projekt, sposoby finansowania,
technika, problematyka przy wykonaniu oraz uruchomieniu, model rozliczeń wzajemnych,
wsparcie zewnętrzne producenta/dostawcy.
Łukasz Biedroński,
Marcin Bała,
Rozwiązania sieciowe TP-LINK i wsparcie projektów SMB w programie TPPartner.
Robert Kulasiński,
Projekty z dofinansowaniem unijnym w ramach działania POIG 8.4 - aktualizacja
oraz najnowsze informacje - KIKE, WWPE.
Eliza Pogorzelska, Piotr
POPC – aktualizacja. MIR.
TP-LINK Polska Sp. z o.o.
Marciniak,
Rafał Sukiennik, Michał
Ptaszyński,
Ostatnia modyfikacja: 2014-11-19
str. 5
Kamil Kurek, Piotr
17:05 - 17:30
2014-11-19
Marciniak, Mariusz
Losowanie nagród i zamknięcie XV Konferencji KIKE
Waniczek, Łukasz
Biedroński,
Sala Berlińska
11:30 - 13:30
2014-11-19
13:30 - 14:30
2014-11-19
Peering Session. Aktualności z węzłów projektu Tanie Łącze KIKE
Przerwa obiadowa - lunch w restauracji Mak's
Praktyczne sposoby realizacji ochrony odgromowej i przed przepięciami.
1. Strefowa koncepcja ochrony: strefy ochrony odgromowej, ograniczniki przepięć na granicy stref.
Marek Sekściński,
2. Ochrona odgromowa urządzeń na dachach budynków: zwody poziome i pionowe, odstępy izolacyjne,
14:30 - 16:00
wyrównanie potencjałów, uziemianie.
2014-11-19
Krzysztof Sidor,
3. Praktyczne przykłady ochrony odgromowej i przed przepięciami.
4. Błędy instalacyjne.
...i Ty możesz być Dostawcą Netii! SPIN – teoria i praktyka.
16:05 - 16:35
2014-11-19
Podsumowanie projektu SPIN - Serwis Pozyskiwania Infrastruktury Netia S.A.. Konfrontacja założeń z praktyką.
Prezentacja połączona z pokazem online. Prowadzący pokażą jak wykorzystać szansę by zostać dostawcą Netii.
Arkadiusz Zwolicki,
Grzegorz Janikowski,
Sala Warszawska
Lokalne telewizje w KIKE - panel dyskusyjny.
Spotkanie skierowane do osób, podmiotów posiadających swój kanał telewizyjny, bądź planują stworzyć.
11:00 - 12:00
2014-11-19
Celem panelu jest uformowanie problemów lokalnych telewizji, nawiązanie szeroko pojętej wspołpracy między
zainteresowanymi. Opracowanie raportu o stanie telewizji lokalnych, należących do operatorów zrzeszonych w
KIKE.
magnes.TV
Jeżeli będzie potrzeba podczas panelu wyłonimy Grupe Robocza ds. Telewizji i przedstawimy jej projekt
Zarządowi.
Raport KIKE
12:05 - 13:05
2014-11-19
13:05 - 13:30
2014-11-19
13:30 - 14:30
2014-11-19
14:30 - 15:30
2014-11-19
XV Konferencja KIKE
Projekty szerokopasmowe z dofinansowaniem UE. Doświadczenia perspektywy 2007-2013 i rekomendacje do
Piotr Wiąckiewicz,
PO PC.
Jaki naprawdę jest pełen koszt zakupu urządzeń końcowych?
AVM GmbH for International
Communication Technology
Przerwa obiadowa - lunch w restauracji Mak's
Wyniki inwentaryzacji UKE ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji MŚP oraz
inwestycji w ramach projektów unijnych.
Joanna Antczak, Marek
Ostanek,
Ostatnia modyfikacja: 2014-11-19
str. 6
Jakość w praktyce nie taka droga jak ją malują: mikrokanalizacja w praktyce.
Case study w temacie optymalizacji kosztów budowy i utrzymania sieci światłowodowej realizowanej w
technologii mikrokanalizacji:
wpływ podstawowych założeń projektowych na ostateczny koszt realizacji
zadania oraz docelową wartość sieci: przykłady z analizą zysków i strat
15:35 - 16:35
wpływa podstawowych prac instalacyjnych na ostateczny koszt realizacji
Piotr Sejfried, Jerzy
2014-11-19
zadania, koszt bieżącej eksploatacji sieci, oraz docelową wartość sieci
Buchta,
przykłady z analizą zysków i strat.
Jak drobne z pozoru drobne różnice, "cięcia" i "zaniedbania" różnice robią kolosalne koszty w realizacji
projektu. W którym momencie kończy się "bezpieczna optymalizacja kosztów budowy sieci światłowodowej
(infrastruktura kablowa)".
XV Konferencja KIKE
Ostatnia modyfikacja: 2014-11-19
str. 7

Podobne dokumenty