Plany jednostkowe wydzielonych rachunków oświatowych

Komentarze

Transkrypt

Plany jednostkowe wydzielonych rachunków oświatowych
BUDŻET POWIATU MOGILEŃSKIEGO NA 2011 ROK
Załącznik Nr 7a
Plany jednostkowe
wydzielonych rachunków oświatowych
Zespół Szkół
w Bielicach
Rozdział 80140
Lp.
1.
2.
3.
4.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Stan środków pieniężnych na początek roku
DOCHODY
- wpływy ze sprzedaży usług
WYDATKI
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów
- zakup żywności
Stan środków pieniężnych na koniec roku
PARAGRAF
0830
4170
4210
4240
PLAN NA
2011 r.
0
40.000
40.000
40.000
15.000
20.000
5.000
0
ZESPÓŁ SZKÓŁ
w BIELICACH
Rozdział 85410
Lp.
1.
2.
3.
4.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Stan środków pieniężnych na początek roku
DOCHODY
- wpływy ze sprzedaży usług
- odsetki bankowe
WYDATKI
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup środków żywności
- wydatki na zakupy inwestycyjne
Stan środków pieniężnych na koniec roku
68
PARAGRAF
0830
0920
4210
4220
6060
PLAN NA
2011 r.
0
361.000
360.000
1.000
361.000
30.000
311.000
20.000
0
BUDŻET POWIATU MOGILEŃSKIEGO NA 2011 ROK
Zespół Placówek Specjalnych
w Szerzawach
Rozdział 85403
Lp.
1.
2.
3.
4.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Stan środków pieniężnych na początek roku
DOCHODY
- wpływy z różnych opłat
WYDATKI
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup środków żywności
- zakup energii
- zakup usług pozostałych
Stan środków pieniężnych na koniec roku
PARAGRAF
0830
4210
4220
4260
4300
PLAN NA
2011 r.
0
14.000
14.000
14.000
2.000
8.600
2.400
1.000
0
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Dla Chłopców im. Św. Jana Bosko
w Strzelnie
Rozdział 85420
Lp.
1.
2.
3.
4.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Stan środków pieniężnych na początek roku
DOCHODY
- wpływy ze sprzedaży usług
WYDATKI
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup środków żywności
Stan środków pieniężnych na koniec roku
69
PARAGRAF
0830
4210
4220
PLAN NA
2011 r.
0,00
9.000
9.000
9.000
3.000
6.000
0

Podobne dokumenty