7. Wolne środki

Komentarze

Transkrypt

7. Wolne środki
INFORMACJA
za 2012 rok
dotycząca wyliczenia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu miasta.
Treść
Plan
1. Dochody
I
II
Wykonanie
78 567 258,76
80 941 131,58
5 226 980,57
6 738 957,44
Razem
83 794 239,33
87 680 089,02
1. Wydatki
80 690 371,10
77 411 597,45
3 022 941,23
3 022 941,23
83 713 312,33
80 434 538,68
80 927,00
7 245 550,34
2. Przychody /obligacje, wolne środki z roku 2011/
2. Rozchody /spłata kredytrów, pożyczek, wykup
obligacji/
Razem
III Wolne środki / I - II /
77

Podobne dokumenty