Regulamin konkursu na palmę, pisanki i baranki wielkanocne

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu na palmę, pisanki i baranki wielkanocne
Regulamin konkursu na palmę, pisanki i baranki wielkanocne
Muzeum Wsi Kieleckiej ogłasza konkurs na tradycyjną palmę, pisanki i baranki
wielkanocne.
Celem konkursu jest uchronienie od zapomnienia i promocja obrzędów wielkanocnych
regionu świętokrzyskiego oraz wzbogacenie zbiorów muzealnych o tradycyjne rekwizyty
świąteczne.
Konkurs skierowany jest przede wszystkim do najstarszych mieszkańców naszego regionu.
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat. Prace konkursowe mogą
zgłaszać grupy np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia agroturystyczne oraz osoby
indywidualne.
2. Uczestnik konkursu powinien dostarczyć dokładne opisy prac (im więcej prac tym większa
szansa na nagrodę) Nagradzana będzie wybrana praca, bądź zgłoszony zestaw.
3. Prace będą nagradzane w trzech kategoriach:
a/ tradycyjna palma wielkanocna: musi mieć w swoim składzie gałązki wierzbowe (bazie),
suszone lub bibułkowe kwiaty;
Nie będą brane pod uwagę palmy zawierające elementy plastikowe (kwiaty, bazie) lub zboża,
które wchodziły w skład „Bukietu” świeconego w dniu Matki Boskiej Zielnej a nie wkładano
ich do palmy.
b/ pisanki zdobione tradycyjnymi technikami: techniką batiku (woskiem), z wzorami
skrobanymi ostrym narzędziem, wyklejanymi „duszą” czarnego bzu lub sitowia i inne;
Nie będą brane pod uwagę jajka zdobione kalkomanią, malowane plakatówkami.
c/ tradycyjne baranki wielkanocne wykonane z masła, ze słomy, wypieczone z ciasta,
czekolady itp.;
Nie będą brane pod uwagę wyroby produkcji chińsko-wietnamskiej
4. Opisy prac muszą zawierać: nazwy gwarowe, dokładny opis wykonania. Mile widziane
(acz niekonieczne) fotografie z rodzinnych albumów pokazujące np. święcenie palm, czy
święcenie pokarmów (fotografie zostaną zwrócone właścicielom).
5. Prace oceni komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej
6. Muzeum nie zwraca zgłoszonych na konkurs prac
Materiały konkursowe opatrzone dokładnym adresem i nr telefonu zgłaszającego
należy składać do 27 marca włącznie 2007 roku w Dworku Laszczyków, ul. Jana Pawła II nr
6, w Dziale Etnografii.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 1 kwietnia w Dworku
Laszczyków o godz. 12. 30, w czasie imprezy „Kwietna Niedziela w Muzeum”, połączonej z
kiermaszem, na którym będzie można kupić palmy, pisanki, stroiki, baranki i inne rekwizyty
świąteczne.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pod tel. 041/ 344 92 97
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.mwk.com.pl

Podobne dokumenty