Regulamin Zawodów Robotów Linefollower Rozdział

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Zawodów Robotów Linefollower Rozdział
Regulamin Zawodów Robotów Linefollower
Rozdział 1: Zawody
Artykuł 1 - Zawody
W trakcie zawodów roboty wystawiane są przez uczestników do kolejnych przejazdów.
Zwycięzcą zawodów zostaje uczestnik, którego robot osiągnie najmniejszą sumę czasów
przejazdów.
UWAGA: Roboty które przejdą do finału mają „zerowane liczniki” tzn,, że czasy z eliminacji
nie maja znaczenia w finałach.
Artykuł 2 – Przejazd
Przejazd składa się z dwóch prób, trwających po trzy minuty każda. Próba z lepszym czasem
jest czasem przejazdu. Na przejazd na danej trasie wyznaczony będzie przedział czasowy
zależny od ilości robotów. W tym przedziale wszyscy zawodnicy muszą się zgłosić do
zaliczenia przejazdu.
Artykuł 3 – Rozpoczęcie przejazdu
Po wywołaniu przez sędziego, uczestnik podchodzi wraz z robotem na „start”, ustawia robota
zgodnie z wskazaniem sędziego i na jego znak uruchamia go.
Artykuł 4 – Przerywanie i wznawianie przejazdu
Przejazd zostanie przerwany w przypadku:
• problemów z trasą
• problemów z oświetleniem, włączając w to fakt zgubienia przez robota linii
spowodowanego błyskiem lampy aparatu fotograficznego
• problemów z sprzętem do pomiarów czasów
• kiedy robot zjedzie z trasy na odcinek dłuższy niż 30cm
Artykuł 5 – Zakończenie przejazdu
Przejazd kończy się gdy robot przekroczy linię mety.
Rozdział 2: Trasa
Artykuł 6 – Specyfikacja trasy
Trasa zbudowana jest z białej taśmy elektroizolacyjnej o szerokości 19mm przyklejonej na
gładkie czarne podloże. Podłoże trasy ma wymiary 2000mm x 1800mm lub jest połączeniem
kilku takich płyt.
Dozwolone są zakręty o promieniu krzywizny nie mniejszym niż 25 cm
Dozwolone są zakręty pod kątem mniejszym niż 90 stopni ale większym niż 45 stopni.
Podczas konkursu dostępna będzie trasa do testowania i kalibracji robotów
Rozdział 3: Robot linefollower
Artykuł 7 – Specyfikacja robota
Wymiary poziome (długość, szerokość) w pełni wyposażonego robota ustawionego w pozycji
startowej nie mogą przekroczyć wymiarów formatu A4 tj. ok 30x 20cm. 20cm i wysokości
40cm. Wymiary robota w czasie przejazdu nie mogą ulec zmianie.
Ciężar robota nie jest ograniczony.
Robot musi poruszać się w sposób autonomiczny. Jakakolwiek forma komunikacji z robotem
w czasie trwania przejazdu jest zabroniona.
Do budowy robota można stosować dowolne materiały, elektryczne układy napędowe,
sposoby przenoszenia napędu oraz układy sterowania pod warunkiem, że spełnione są inne
wymagania wymienione w Artykule 7 lub Artykule 8 Regulaminu..
Artykuł 8 – Ograniczenia w konstrukcji robota
Robot nie może zawierać elementów które mogły by uszkodzić trasę. W takim wypadku robot
zostanie zdyskwalifikowany.
Artykuł 9 – Oznaczenia
Uczestnik zobowiązany jest do umieszczenia nazwy robota na jego korpusie. Nazwy robotów
wykonane na papierze samoprzylepnym zostaną wręczone w czasie rejestracji na zawodach.
Artykuł 10 - Dyskwalifikacja
W następujących przypadkach uczestnik zostaje zdyskwalifikowany:
Robot uczestnika nie spełnia wymagań określonych w Artykule 7.
Robot uczestnika nie respektuje ograniczeń wymienionych w Artykule 8.
Uczestnik zachowuje się niezgodnie z duchem fair-play (np. znieważa przeciwnika lub
sędziego).
Rozdział 4: Sprzeciwy
Artykuł 11 – Sprzeciwy wobec decyzji sędziego
Nie można wnosić sprzeciwów przeciw decyzji sędziego.
Artykuł 12 – Sprzeciwy wobec postanowień regulaminu
Uczestnik, który wyraża sprzeciw wobec postanowień regulaminu musi je przedstawić w
sposób wyczerpujący komisji turniejowej przed końcem zawodów.
Rozdział 5: Inne postanowienia
Artykuł 13 – Modyfikacje i wyjątki od regulaminu
Modyfikacje i wyjątki od regulaminu są podejmowane decyzją organizatora turnieju.