Generuj PDF - Departament Polityki Granicznej i Funduszy

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF - Departament Polityki Granicznej i Funduszy
Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych MSWiA
Źródło:
http://fundusze.mswia.gov.pl/ue/fundusze/wdrazane/mechanizm-finansowy-eo/norweski-mechanizm-fina-1/informacje-o-reali
zowan/13339,Szkolenia-z-pierwszej-pomocy-przedmedycznej.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 14:51
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz
Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
28 września 2015 r. rozpoczęła się realizacja III modułu specjalistycznego szkolenia z „Udzielania pomocy w
sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia w warunkach działań taktycznych, w tym współpraca z Lotniczym
Pogotowiem Ratunkowym”, współfinansowanego z funduszy norweskich, w ramach projektu „Bezpieczeństwo w
strefie Schengen – zwiększenie skuteczności działań funkcjonariuszy celnych z regionów Mazowsza i Pomorza
Zachodniego w walce z przestępczością trans graniczną i zorganizowaną”.
Projekt realizowany jest przez Izbę Celną w Szczecinie w partnerstwie z Izbą Celną w Warszawie.
W module trzecim uczestniczy łącznie 244 funkcjonariuszy celnych z Izb Celnych w Szczecinie i Warszawie. Moduł obejmuje
tematykę z zakresu pierwszej pomocy.
Tematyka szkoleń została podzielona na bloki tematyczne:
●
●
●
●
udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia,
sposoby i środki do zaopatrywania poszkodowanych przy krwotokach powstałych w wyniku postrzałów,
procedury ratownictwa taktycznego TCCC (Tactical Combat Casualty Care),
metody transportowania i ewakuacji poszkodowanych w tym ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
Szkolenia odbywają się w formie zajęć praktycznych w salach treningowych, zajęć teoretycznych oraz zajęć sytuacyjnych w
terenie. Grupa funkcjonariuszy uczestniczyć będzie w zajęciach z wykorzystaniem helikoptera.
logo Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
Na zdjęciu: funkcjonariusze podczas ćwiczeń
Na zdjęciu: pozorowanie ataku z bronią palną
Na zdjęciu: prezntacja udzielania pierwszej pomocy z udziałem manekina
Osoba publikująca: Administrator DWMiFE, liczba wejść: 211

Podobne dokumenty