tygodniowy plan zajęć

Komentarze

Transkrypt

tygodniowy plan zajęć
AKCJA LATO 2016
TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ
I TYDZIEŃ 27.06 – 01.07.2016
PONIEDZIAŁEK
Sport – jestem na TAK!
Sprawy organizacyjne
- zapoznanie się z regulaminem
- rozmowa z funkcjonariuszem policji na temat bezpieczeństwa podczas lata i
wypoczynku
- zajęcia z podstaw pierwszej pomocy
FAIR PLAY
gry i zabawy edukacyjne
Przygotowanie transparentów i oznaczeń sportowych
zajęcia plastyczna
Gry i zabawy integracyjne
WTOREK
Poranny rozruch.
Mini golf na Malcie
Wycieczka
Gry i zabawy integracyjne.
ŚRODA
Poranny rozruch.
Mini olimpiada na Cytadeli.
Gry i zabawy integracyjne.
CZWARTEK
Poranny rozruch.
Trening z drużyną Patrioci Poznań lub drużyna Rugby
Gry i zabawy integracyjne.
PIĄTEK
Poranny rozruch.
Wyjście do kina.
Gry i zabawy integracyjne.
Uwaga: Plany programowe mogą ulec zmianom!
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z planem zajęć.
……………………………….……
(data)
…………………………………………………
(podpis rodziców/opiekuna prawnego)