wyznaczenie ostatniego dnia notowania dla PDA serii D

Komentarze

Transkrypt

wyznaczenie ostatniego dnia notowania dla PDA serii D
Kancelaria Publiczna
Typ raportu:
bieżący
Numer: 13/2014
Data sporządzenia: 05.12.2014 r.
Spółka: CDRL S.A.
Tytuł: Wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji serii D spółki CDRL S.A.
Zarząd CDRL S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2014 r. Emitent otrzymał uchwałę nr
1369/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na
podstawie której Zarząd Giełdy wyznaczył na 9 grudnia 2014 r. dzień ostatniego notowania 1.000.000
(jednego miliona) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CDRL S.A., o wartości
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. kodem :PLCDRL000035.
Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i
okresowe
Osoby reprezentujące spółkę:
•
Tomasz Przybyła – V-ce Prezes Zarządu

Podobne dokumenty