SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO 22

Komentarze

Transkrypt

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO 22
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO
22 czerwca 2012
Temat: DESTINATION: AUSTRALIA
Czas realizacji: 04-06.2012
Koordynator projektu: mgr Dominika Lelicka
Uczestnicy projektu:

Magdalena Bartosiewicz

Hanna Ferdynus

Magdalena Jakimowicz

Martyna Szablewska
Cele projektu:

zapoznanie się z najistotniejszymi i najciekawszymi zagadnieniami
z zakresu realioznawstwa, historii i kultury Australii,

doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji,

ćwiczenie umiejętności pracy grupie,

wykonanie prezentacji multimedialnej,

doskonalenie sprawności językowych,

kształcenie umiejętności poprawnej wymowy w języku angielskim;
Przebieg projektu:
Realizacja projektu rozpoczęła się od zaplanowania oraz podziału prac. Prezentacja została
podzielona na kilka części:

ogólna charakterystyka Australii,

historia i sławni Australijczycy,

język, życie codzienne, atrakcje turystyczne,

formy spędzania czasu wolnego, kuchnia oraz ciekawostki,

quiz dla publiczności;
Podczas realizacji projektu uczennice przedstawiały rezultaty swojej dotychczasowej pracy,
dokonywały zmian w prezentacji oraz przygotowywały się do zaprezentowania swojego
projektu podczas Szkolnego Festiwalu Projektów.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO
22 czerwca 2012
Wnioski:
Udział w projekcie nie tylko pozwolił uczennicom na poszerzeniem wiedzy na temat Australii,
czy doskonalenie umiejętności oraz znajomości języka angielskiego, ale również dał im
możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w trakcie wystąpienia przed szerszą
publicznością.
Rzetelna praca i kreatywność, którymi się wykazały oraz fakt, że cały projekt został
przygotowany i zaprezentowany w języku angielskim, zostały dostrzeżone przez komisję
oceniającą, a cały projekt otrzymał ocenę bardzo dobrą.

Podobne dokumenty