pobierz PDF

Komentarze

Transkrypt

pobierz PDF
Uczestnik rekolekcji zobowiązany jest do wypełniania poleceń animatorów.
KARTA UCZESTNIKA
REKOLEKCJI NOWOROCZNYCH
RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
JELENIA GÓRA 29.12.2014 – 01.01.2015
5.
Na rekolekcje należy zabrać ze sobą:













A) DANE PERSONALNE
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….
ul ............................................................. tel ........................................................................
Kod …………………………… miejscowość …………………………………………….
e-mail …………………................ data urodzenia ...............................................................
klasa.....................................
Kontakt z rodzicami w czasie trwania rekolekcji (adres, nr telefonu)
……………………………………………………………………………………………....
6.
B) OŚWIADCZENIE RODZICÓW (dotyczy tylko nieletnich uczestników)
Pismo święte
Notatnik, długopis
Różaniec
Śpiwór
Odpowiednie buty na wycieczkę górską, lekkie obuwie do schroniska
Czapka, szalik, rękawiczki, strój przeciwdeszczowy
Instrumenty muzyczne (osoby grające)
Śpiewniki, materiały do gier i zabaw
Dokumenty (legitymację szkolną, dowód osobisty)
Lektorzy – albę, Ministranci – komżę
Strój odświętny (ciepły!) do kościoła
Strój na zabawę sylwestrową
Dżem, konserwę itp. – na wspólne śniadania i kolacje (a także jakiś wkład
w potrawy na zabawę sylwestrową)
W celu zapisania się na rekolekcje należy wypełnić formularz na stronie internetowej
(www.wojciech.jgora.pl), wypełnić kartę uczestnika i kartę meldunkową i dostarczyć to do ks.
Łukasza Dubiela wraz z zaliczką 30 zł do 14.12.2014 r.
Zgadzam się, aby moje dziecko wzięło udział w rekolekcjach noworocznych.
Zobowiązuję się w przypadku poważnych problemów zdrowotnych lub wychowawczych
Zapoznałem się z powyższymi informacjami
do odbioru dziecka z ośrodka rekolekcyjnego oraz zaświadczam, iż zapoznałem się z
obowiązujące na rekolekcjach noworocznych
regulaminem, a informacje podane przeze mnie są wyczerpujące i zgodne z prawdą.
dnia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
przyjmuję
zasady
...........................................................................................................................................
data i podpis uczestnika
podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C) INFORMACJE DLA RODZICÓW i UCZESTNIKÓW
D) FORMACJA:
Regulamin:
Jestem członkiem wspólnoty przy parafii ............................................................................
1. Oaza jest formą rekolekcji przeżyciowych Ruchu Światło-Życie dla osób różnego wieku Moim moderatorem jest ........................................................................................................
i stanu. Program oazy przewiduje pewną część czasu na wycieczki, rozrywkę (zabawa Moim animatorem (animatorką) jest ....................................................................................
sylwestrowa), sport, jednak zasadniczym celem jest pogłębienie życia wewnętrznego i
E) INFORMACJE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA (wypełniają rodzice):
formacja biblijno-liturgiczna. W związku z tym, prosimy, o właściwe przygotowanie 
i nastawienie się do uczestnictwa w rekolekcjach.
2.
Koszt rekolekcji: 150 zł (nocleg, obiady i koszty organizacji)
2.
Na rekolekcjach nie będzie można: korzystać z odtwarzaczy mp3 itp. urządzeń, opuszczać
terenu ośrodka bez opiekuna, używać telefonów w czasie zajęć, posiadać i używać alkoholu, 
narkotyków i papierosów, przebywać w nie swoich pokojach oraz naruszać ciszy nocnej.
Rekolektanci uczestniczą w dyżurach gospodarczych i porządkowych w kuchni
pomieszczeniach pod opieką animatora.
i innych 

Dolegliwości i objawy występujące u uczestnika (zaznaczyć): omdlenia, drgawki z utratą
przytomności, częste bóle głowy, zaburzenia równowagi, częste wymioty, krwotoki z nosa,
ataki i duszności, przewlekły kaszel, szybkie męczenie się, częste bóle brzucha, bóle stawów,
lęki nocne, bulimia, anoreksja, inne:…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Alergie i uczulenia (pokarmy, leki, inne):…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
Jak znosi jazdę samochodem............................................, pociągiem.......................................
Leki, które będzie zażywać podczas rekolekcji: ……………………………………………..

Podobne dokumenty