połączenie płyty fundamentowej PARATi ze ścianą dwuwarstwową

Komentarze

Transkrypt

połączenie płyty fundamentowej PARATi ze ścianą dwuwarstwową
połączenie płyty fundamentowej PARATi ze ścianą dwuwarstwową
Oś konstrukcji ściany
Izolacja pozioma pod ścianę zewnętrzną
[np. taśma bitumiczna]; niedopuszczalne
jest stosowanie izolacji poziomej pod płytą
Rury grzewcze (w/g odrębnej
dokumentacji opracowanej
przez firmę PARATi)
Siatki zbrojenia
dolnego i górnego
Wewnętrzna
krawędź płyty
Zbrojenie brzegowe wg
rys. zbrojeniowych
Ściana zewnętrzna: bloczki
ceramiczne 250mm + izolacja
termiczna 200mm (w detalu a-a)
lub 170mm (w detalu a1-a1)
Elementy brzegowe systemowe
typ L
Dodatkowa izolacja termiczna gruntu
- wykonać wokół całego budynku
spadek na
zewn. min. 5%
Styropian EPS
Podsypka z pospółki, żwiru lub
piasku grubego, zagęszczonego do
stopnia IS≥0,94 (ID≥0,50)
Lokalizacja instalacji
drenarskiej, przewody
średnicy ≥ø80mm

Podobne dokumenty