Jeśli chcesz aby Twoje składki były nadal

Komentarze

Transkrypt

Jeśli chcesz aby Twoje składki były nadal
Informujemy, że w dniach od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. każdy członek OFE będzie mógł złożyć
„Oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego
funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu
emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych”, aby jego przyszłe
składki były przekazywane zarówno do OFE, jak i do ZUS.
Jeśli chcesz aby Twoje składki były
nadal przekazywane do OFE:
ZAPOZNAJ SIĘ z informacją o powszechnym
systemie emerytalnym i o poszczególnych OFE
– znajdziesz ją w placówkach ZUS i na stronach:
> www.zus.pl
> www.mpips.gov.pl
> www.mf.gov.pl
> www.knf.gov.pl
1.
2.
WYDRUKUJ
oświadczenie.
K O W A L S K A
A N N A
K A T A R Z Y N A
7 4 0 1 0 1 0 1 2 3 4
0 0
0 0 0
W Z O R C O W O
01
0 1
1 9 7 4
3. PODPISZ
oświadczenie.
WZ O R C O W O
WZ O R C O W O
WZ O R C O W A
1
1
4.
ZŁÓŻ oświadczenie w ZUS już TERAZ.
Masz czas tylko do 31 lipca 2014 r.
lub
WZÓR OŚWIADCZENIA
lub
POCZTĄ
OSOBIŚCIE
ELEKTRONICZNIE
na adres: ZUS
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
(decyduje data stempla
pocztowego)
w każdej
jednostce ZUS
(pod warunkiem
posiadania zaufanego
profilu ePUAP na
elektronicznej platformie
na www.pue.zus.pl)

Podobne dokumenty