Zasady przechowywania endoskopów

Komentarze

Transkrypt

Zasady przechowywania endoskopów
Zasady przechowywania endoskopów -­‐ przegląd rekomendacji. dr Aleksandra Mączyńska, Academy Medical Training and Consulting Department of Health. Health Technical Memorandum 01-­‐06: Decontamination of flexible endoscopes Part C: Operational management, Marzec 2016. Chociaż większość wody zostaje usunięta z endoskopów w trakcie końcowego płukania, istnieje prawdopodobieństwo, że niewielkie ilości wody która pozostała, umożliwiają wzrost bakterii i rozwój biofilmu podczas przechowywania endoskopów. Istnieją dwie opcje przechowywania endoskopów elastycznych po dekontaminacji: §
Endoskopy są przechowywane w kabinach uniemożliwiających ich zanieczyszczenie z zewnątrz, ale nie powodujących ich wysuszenia. Kabiny takie nazywane są "kabinami do przechowywania". Po upływie więcej jak trzech godziny pomiędzy procesem dekontaminacji i zastosowaniem endoskopu, może wystąpić wzrost bakterii; dlatego endoskop powinien być reprocesowany, zanim zostanie ponownie użyty. §
Endoskopy są przechowywane w kabinach, które przepuszczają czyste powietrze wokół endoskopów oraz przez wszystkich ich kanały. Powoduje to wysuszenie ich tak, że bakterie nie są replikowane i endoskopy utrzymują czystość po procesie dekontaminacji. Kabiny takie są określane jako "kontrolowane środowisko" kabin do przechowywania ze specyfikacjami wyszczególnionymi w normie BS EN 16442. Jeśli taka kabina będzie stosowana, to użytkownicy powinni wymagać od producenta weryfikacji czasu, jak długo endoskopy mogą być przechowywane, jak również zapewnienia, że wszystkie endoskopy (t.j. niektóre duodenoskopy) -­‐ mogą być skutecznie suszone i przechowywane. Poniższa lista pytań może być pomocna przy rozważaniu zakupu kabin do przechowywania endoskopów: • Czy kabina do przechowywania posiada funkcję suszenia, określoną w normie BS-­‐EN 16442? • Czy wszystkie endoskopy będzie można powiesić w kabinie bez dotykania dna szafy dalszym końcem endoskopu? • Czy może być zachowane inne ciśnienie pomiędzy wnętrzem kabiny, a jej zewnętrzną obudową w trakcie użytkowania? • Czy istnieje możliwość zamknięcia kabiny, tak aby umożliwić ograniczenie do niej dostępu? §
Czy kabina pozwala na monitorowanie każdego endoskopu, zapisując w pamięci datę reprocesowania oraz wskazuje, że endoskop jest przechowywany powyżej zwalidowanego czasu? §
Czy kabina pozwala na kontynuację systemu identyfikacji endoskopu? §
Czy producent kabiny posiada wiarygodne dane, potwierdzające możliwość zastosowania endoskopu u pacjenta, bez ponownego reprocesowania przez walidowany okres czasu? §
Jakie badania zostały przeprowadzone, aby sprawdzić, czy kabina wysusza prawidłowo endoskopy, utrzymuje je wolne od skażenia podczas przechowywania i zapobiega wzrostowi drobnoustrojów? Czy producent zaleca maksymalny bezpieczny okres przechowywania? §
Czy endoskopy mogą być dodawane lub usuwane z kabiny bez zanieczyszczenia innymi endoskopów? §
Czy obudowa kabiny jest łatwa do czyszczenia i wykonana z gładkiego materiału? Kabiny do przechowywania endoskopów nie powinno być zlokalizowane w strefie czyszczenia endoskopu. World Health Organization: Decontamination and Reprocessing of Medical Devices for Health-­‐care Facilities, September 2016. Endoskopy giętkie powinny być przechowywane w pozycji wiszącej, zapewniając osuszanie kanałów, w środowisku wolnym od kurzu. Dostępne są zamykane kabiny do przechowywania endoskopów. Niektóre z nich opisywane są jako kabiny do suszenia, przepuszczające filtrowane powietrze w dół kanałów, co umożliwia długotrwałe przechowywanie np. do 30 dni. 

Podobne dokumenty