dla mieszkańców - UM Grodzisk Wielkopolski

Komentarze

Transkrypt

dla mieszkańców - UM Grodzisk Wielkopolski
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.
ANKIETA
dla mieszkańców Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.
Szanowni Państwo,
W imieniu Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie
ankiety. Odpowiedzi pozwolą przygotować władzom Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), zmierzający do ograniczenia emisji CO2 oraz ochrony środowiska
naturalnego Miasta i Gminy. Posiadanie Planu jest niezbędne dla ubiegania się przez Gminę o środki
unijne, między innymi na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, czy budowę ścieżek
rowerowych. Ankieta jest anonimowa, wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane
wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania PGN-u dla Miasta i
Gminy Grodzisk Wielkopolski i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie
zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.
Dr Maciej Pietrzykowski
Ankietę proszę zwrócić do Urzędu Miejskiego do dnia 10 października, przesłać mailem na adres
[email protected] bądź wypełnić on-line pod adresem
http://grodziskwlkp-mieszkancy.badanie.net/
1.
Liczba osób
2.
zamieszkujących lokum
Powierzchnia
użytkowa
budynku/mieszkania w m
2
3. Kubatura
budynku/mieszkania w m3
4. Rodzaj budynku
Wolnostojący
Wielorodzinny (blok)
Szeregowy
Inny ………………………………………….
5. Sposób ogrzewania budynku/mieszkania
Indywidualne (np. własny kocioł, piec
kaflowy) Rok instalacji ……………..……
Zbiorowe (np. miejska ciepłownia, kotłownia
osiedlowa)
6. Rodzaj ogrzewania (w przypadku posiadania własnej kotłowni)
Węglowe
Na paliwo stałe (np. drewno)
Na energię elektryczną
Olejowe
Gazowe
Inne …………………………………………………………..
7. Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej
Piec na węgiel/miał/koks
Bojler elektryczny
Ciepło miejskie
Piec na paliwo stałe (np. drewno)
Kolektor słoneczny
Inne źródło
Piec gazowy
Pompa ciepła
1
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.
8. Zużycie poszczególnych źródeł energii w 2014 roku
Liczba ton węgla ……………………..…………….
3
Liczba m gazu ………………………………………
Liczba MWh energii elektrycznej ………………..….
Liczba litrów oleju opałowego ……………………….
Inne źródła…………………………………………….
9. Planowane prace termomodernizacyjne (proszę podać rok obok planowanego działania)
Wymiana okien
Ocieplenie ścian
Ocieplenie dachu
Ocieplenie stropu
10. Planowane inwestycje w Odnawialne Źródła Energii (proszę podać planowany rok inwestycji)
Kolektory słoneczne
Panele fotowoltaiczne
Pompa ciepła
Kocioł na biomasę
Turbina wiatrowa
Inne ………………………………………….
11. Liczba pojazdów w gospodarstwie w 2014 roku
Osobowe na benzynę ………………………..
Osobowe na LPG ……………………………………
Osobowe na olej napędowy ………………
Ciężarowe …………………………………..
Motocykle/skutery ………………………………
Ciągniki ……………………………………..
12. Liczba przejechanych km posiadanymi pojazdami w 2014 roku
Samochody osobowe ………………………………
Ciągniki ……………………………………
Samochody ciężarowe …………………………..
Inne ………………………………..
Motocykle/skutery …………………………………
13. Roczne zużycie paliw w posiadanych pojazdach
Benzyna ………………………………
LPG ……………………………………
Olej napędowy ………………
Biodiesel ………………………………..
14. Jaki orientacyjny procent podróży 15. Proszę podać nazwę firmy dostarczającej
posiadanymi pojazdami odbywa się na
energię elektryczną
terenie Gminy?
16. Miejsce zamieszkania (miejscowość albo sołectwo)
…………………..……………..……………………
2