Oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz

Komentarze

Transkrypt

Oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz
Oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy
na rzecz Stowarzyszenia
Ja, niżej podpisany(a)
…………………………………...……………………………………………
jako członek wspierających Stowarzyszenia Grupa Teatralna „Czwarta Ściana” z siedzibą
w Jawiszowicach oświadczam, iż deklaruję pomoc na rzecz Stowarzyszenia w postaci:
pieniężnej ...............................................................................................................................
rzeczowej ................................................................................................................................
innej ........................................................................................................................................

Podobne dokumenty