Proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami

Komentarze

Transkrypt

Proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami
Proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami
Imię ……………………………………………
Nowy Dwór Gd. …………………
Nazwisko ……………………………………...
Imiona rodziców ………………………………
Data urodzenia ………………………………..
Miejsce urodzenia …………………………….
Województwo …………………………………
Adres zamieszkania:
…………………………………………………
…………………………………………………
Telefon kontaktowy …………………………..
Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego
przy Zespole Szkół nr 1
w Nowym Dworze Gdańskim
Proszę o przyjęcie do liceum na semestr ……………….. w r.szk. 200…./200……
Niniejsze podanie stanowi umowę o naukę.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
………………………………………..
podpis

Podobne dokumenty