Podstawa prawna: RRM GPW par.43 pkt.1 i 4

Komentarze

Transkrypt

Podstawa prawna: RRM GPW par.43 pkt.1 i 4
Rejestracja praw do akcji serii D oraz wprowadzenie ich do obrotu
giełdowego
Raport bieżący 29/2003 z dnia 15.10.2003r.
Zarząd Impel S.A. informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
S.A. uchwałą nr 457/03 z dnia 15 października 2003 roku postanowił przyznać Impel
S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w typie
EMITENT i przyjąć 6.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości
nominalnej 5,00 PLN każda oraz oznaczyć je kodem PLIMPEL00037.
Ponadto Zarząd Impel S.A. informuje, iż w dniu 15 października 2003 roku Zarząd Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 300/2003 w sprawie
wprowadzenia do obrotu giełdowego 6.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela
serii D Impel S.A. o wartości nominalnej 5,00 PLN każda i wyznaczył ich pierwsze
notowanie na sesji giełdowej w dniu 16 października 2003 roku.
Prawa do akcji serii D będą notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą
IMPEL-PDA i oznaczeniem IPLA.
Podstawa prawna: RRM GPW par.43 pkt.1 i 4
Zarząd IMPEL S.A.

Podobne dokumenty