Program szkolenia

Komentarze

Transkrypt

Program szkolenia
Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności – kto i kiedy powinien
stosować w okresie programowania 2014-2020
Program szkolenia:
1. Zagadnienia ogólne, omówienie aktualnie obowiązujących przepisów prawa
krajowego oraz prawa unijnego zasada konkurencyjności w umowie o dofinansowanie
projektu
2. Prawidłowa organizacja procesu udzielania zamówień publicznych
3. Określanie wartości zamówienia
4. Opis przedmiotu zamówienia – definiowanie potrzeb; cechy techniczne i jakościowe;
wymagania funkcjonalne zapewnienie konkurencyjności w postępowaniu – zasady
sporządzania opisu równoważnego, problemy interpretacyjne a orzecznictwo
5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
6. Przeprowadzenie procedury poniżej 30 000 €, zasada konkurencyjności w projekcie
7. Ogłoszenia
8. Korzyści i zagrożenia wynikające z wybory trybu
9. Etap wyboru oferty najkorzystniejsze
10. Umowa o zamówienie publiczne
11. Unieważnienie postępowań o zamówienie publiczne
12. Podsumowanie, odpowiedzi na pytania uczestników, zakończenie.
Na życzenie słuchaczy program może być modyfikowany nawet w trakcie trwania kursu!
Organizacja szkolenia
Szkolenie obejmuje 8 godzin lekcyjnych w grupach 10-12 osobowych.
Miejsce: TARR S.A, ul. Sandomierska 25, 39-400 Tarnobrzeg
Termin: 19.10.2015
Cena: 300 zł brutto
Cena zawiera:
 uczestnictwo w szkoleniu
 materiały piśmiennicze - notatnik, długopis
 materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej
 poczęstunek: kawa, herbata
 stałą opiekę ze strony organizatora szkolenia

Podobne dokumenty