Tlenek węgla! Wróg człowieka obsługującego kotłownie

Komentarze

Transkrypt

Tlenek węgla! Wróg człowieka obsługującego kotłownie
Tlenek węgla! Wróg człowieka obsługującego
kotłownie
Pracodawcy oraz wszyscy, którzy eksploatują kotłownie
na paliwo stałe, olej lub gaz.
Niebawem rozpocznie się sezon grzewczy 2009/2010 pomieszczeń pracy i mieszkań.
Państwowa Inspekcja Pracy
OIP Poznań przypomina o przygotowaniu
urządzeń energetycznych i pomieszczeń kotłowni do prawidłowej oraz sprawnej eksploatacji
w zakresie:
- sprawdzenia szczelności instalacji gazowej,
- sprawdzenia szczelności i sprawności technicznej przewodów kominowych w tym
dymowych , spalinowych, wentylacyjnych i wentylacji nawiewno – wywiewnej,
- kontroli instalacji elektrycznej w zakresie sprawności połączeń osprzętu, zabezpieczeń
i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i
aparatów,
- sprawdzenia szczelności instalacji „CO” oraz działania zabezpieczeń tych instalacji,
Pracodawco pamiętaj, że obsługa kotłowni powinna posiadać odpowiednie
kwalifikacje zdrowotne, zawodowe i bhp !, w tym uprawnienia
kwalifikacyjne do obsługi kotłowni i przeszkolenie stanowiskowe w zakresie bhp.
Pracodawco! w pokazanych na fotografiach kotłowniach na pewno nie jest
bezpiecznie.
Sprawdź. Czy kotłownia nad którą sprawujesz nadzór
nie wygląda podobnie ?! Działaj !
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu , apeluje o
podjęcie działań w zakresie prawidłowej eksploatacji
kotłowni.

Podobne dokumenty