Wersja PDF

Komentarze

Transkrypt

Wersja PDF
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
nr programu - 341[06]/SP/MEN/2000.01.03
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Przedmioty nauczania
Podstawy ekonomii
Technika biurowa
Statystyka
Zasady rachunkowości
Marketing
Elementy prawa
Przedsiębiorczość
Rachunkowość
Finanse
Język angielski
Kultura zawodu
Pracownia informatyczna
RAZEM
13
Praktyka zawodowa
I
20
30
25
25
20
20
13
10
12
175
semestr
II
III
20
20
20
10
10
15
65
21
12
12
175
Razem
IV
20
20
29
11
70
20
13
80
19
12
13
13
175
175
4 tygodnie
40
60
30
40
25
40
40
235
80
50
10
50
700

Podobne dokumenty