Technik Rachunkowości Absolwent szkoły zostanie przygotowany

Komentarze

Transkrypt

Technik Rachunkowości Absolwent szkoły zostanie przygotowany
Technik Rachunkowości
Absolwent szkoły zostanie przygotowany do sprawnego
wykonywania zadań zawodowych: prowadzenia rachunkowości,
sporządzania sprawozdań finansowych, kontroli dokumentów
księgowych itp. Zawód ten daje możliwość podjęcia pracy
w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach,
jednostkach i zakładach budżetowych, instytucjach
ubezpieczeniowych, a także urzędach skarbowych i urzędach
jednostek samorządu terytorialnego. Zawód daje także możliwość
założenia własnego biura rachunkowego.

Podobne dokumenty