49. Przyjęcie akcji spółki serii E do depozytu

Komentarze

Transkrypt

49. Przyjęcie akcji spółki serii E do depozytu
Przyjęcie akcji spółki serii "E" do depozytu KDPW i oznaczenie ich kodem
18 września 2003
Zarząd STALEXPORT SA informuje, że 17 września br, otrzymał uchwałę nr 413
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 września 2003r. o
przyjęciu do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 94.928.197 akcji serii „E” spółki
STALEXPORT SA, o wartości nominalnej 2,00 złote każda oraz oznaczeniu ich kodem
PLSTLEX00035.

Podobne dokumenty