FHU MAXI-DECO Jaracz Paweł

Komentarze

Transkrypt

FHU MAXI-DECO Jaracz Paweł
…..........................................................................................
imię i nazwisko Klienta
…...........................................................................................
ulica, numer domu/mieszkania
…...........................................................................................
kod pocztowy i miejscowość
…...........................................................................................
nr telefonu
…...........................................................................................
e-mail
.............…..........................................................
miejscowość, dnia
.
www.maxideco.pl
F.H.U. MAXI-DECO Jaracz Paweł
ul. M. Reja 3
58-573 Piechowice
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U nr 22, poz 271)
odstępuję od umowy kupna
zawartej dnia …..................................... w Piechowicach.
Jednocześnie proszę o zwrot wpłaconej kwoty w wysokości …............................................. zł
(słownie:
…..........................................................................................................................................................)
Tel: +48/502227896
(pn-pt,9-17)
[email protected] lub [email protected] Uwaga! Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.
Zwrot pieniędzy możliwy jest wyłącznie poprzez przelew bankowy.
Login: …...........................................................................
Nr zamówienia/aukcji: …..........................................................
Nr paragonu/faktury VAT: …...........................................................
Data wypełnienia oświadczenia: ................................
Dane do przelewu (wypełnia Klient)
Numer rachunku bankowego:………………………………………………......
Dane właściciela rachunku: Imię i nazwisko:
….................................................................................................................
Kod pocztowy i miejscowość:
….........................................................................................................................................
Ulica, numer domu/mieszkania:
….....................................................................................................................................
Zwracam następujące produkty otrzymane w dniu ….............................................................. :
1) …..........................................................................................................................................
2) …..........................................................................................................................................
3) …..........................................................................................................................................
4) …..........................................................................................................................................
TOWAR NALEŻY STARANNIE ZAPAKOWAĆ ABY UCHRONIĆ GO PRZED
USZKODZENIEM W TRAKCIE TRANSPORTU
…...........................…...................................
podpis Konsumenta
* Aby ułatwić proces odstąpienia od umowy prosimy o dołączenie do odsyłanego towaru dowodu zakupu
* Zwrotu towaru można dokonać w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki

Podobne dokumenty