Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty

Komentarze

Transkrypt

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie.
Zakończyła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadkowie. Inwestorem zadania była
Gmina Kąty Wrocławskie. Sieć kanalizacji sanitarnej przeznaczona jest do odbioru ścieków
bytowo – komunalnych z części Sadkowa nie wyposażonej do tej pory w kanalizację
sanitarną.
Inwestycja obejmowała budowę czterech przepompowni ścieków, kanałów tłocznych ścieków
sanitarnych o łącznej długości ok. 324,85 m oraz kanałów sanitarnych grawitacyjnych
o długości ok. 2942,00 m. Wybudowane zostały krótkie odcinki sieci kanalizacyjnej
umożliwiające podłączenie budynku lub posesji do kanału zbiorczego o łącznej długości
613,5 m;
Pierwszy etap budowy obejmujący budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego wzdłuż
ul. Kolejowej został zakończony i odebrany w grudniu 2013 r. Budowa całości kanalizacji
sanitarnej została zakończona i odebrana 03.07.2014 r.
Na przedmiotową inwestycję uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu
w formie pożyczki i dotacji.
Ogólna umowna wartość zadania wynosi 2.884.346,67 zł netto.
Fundusze pozyskane z WFOŚiGW we Wrocławiu:
dotacja – 570.000,00 zł
pożyczka – 1.140.000,00 zł

Podobne dokumenty