E-zyn nr 40 - AIG Lincoln

Komentarze

Transkrypt

E-zyn nr 40 - AIG Lincoln
PUK PUK
Jak urządzić
mieszkanie
przeznaczone
na wynajem?
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
SKARBONKA
POKÓJ GOŚCINNY
Z SZUFLADY
Z BIBLIOTEKI
SKRZYNKA POCZTOWA
POD KLUCZEM
PIWNICZKA
porównanie
portalii
ROSNĄCE
MEBLE
Jak
zaoszczędzić na
rachunkach za
energię elektryczną?
40
styczeń 10
Pierwszy
polskojęzyczny,
bezpłatny,
dwumiesięczny
(CZĘŚĆ DRUGA)
e-zyn o nieruchomościach
Najwyższy budynek świata – Burj Dubai
tyle metrów
828 mawysokości
waży
500 000 tyle
ton
tyle kosztuje m
10 000
$ powierzchni
2
mieszkaniowych
od Państwa
przyjaciół
z AIG/Lincoln
Residential
Niektóre z roślin nie tylko
oczyszczają powietrze, ale
także poprawiają nasz stan
psychiczny - zmniejszają
stres, zwiększają produktywność i łagodzą objawy
chorób.
PUK, PUK
PUK PUK
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
Drodzy Czytelnicy!
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
Zapraszamy do lektury okrągłego, czterdziestego wydania Strychu Pełnego
SKARBONKA
Pomysłów. Styczeń mamy w tym roku iście zimowy. Narciarze się cieszą,
POKÓJ GOŚCINNY
Z SZUFLADY
a właściciele i zarządcy nieruchomości rwą włosy z głowy przy usuwaniu hałd
Z BIBLIOTEKI
śniegu, które i tak potrafią „odbudować się” w ciągu kilku godzin. I jednym
i drugim polecamy chwilę odpoczynku przy lekturze naszego magazynu.
SKRZYNKA POCZTOWA
POD KLUCZEM
Tym razem w OD A DO Z podpowiadamy jak mądrze wykończyć i wyposażyć
PIWNICZKA
mieszkanie przeznaczone na wynajem. W PRZEPISACH PRZEZ WIZJER prawnicy
podsumowują wszystkie plusy i minusy zakupu nieruchomości licytowanej przez
komornika. Nasz gość z kolei ma radę szalenie na czasie – jak zaoszczędzić na
ogrzewaniu domu lub mieszkania.
40
Pokonujemy kolejny SCHODEK DO WŁASNEGO DOMU. Tym razem podpowiadamy
gdzie szukać ofert i jak zrobić z nich najlepszy użytek. Jako uzupełnienie tego
artykułu przygotowaliśmy dla Państwa swoisty ranking portali oferujących
ogłoszenia z rynku nieruchomości.
W BIBLIOTECE znajdą Państwo jak zawsze artykuły z czołowych polskich
dzienników i tygodników. Tym razem sporo jest w nich prognoz
gospodarczych na 2010 rok. W SZUFLADZIE natomiast czeka Państwa
chwila wytchnienia przy kilku zabawnych ciekawostkach.
styczeń 10
Pierwszy
polskojęzyczny,
bezpłatny,
dwumiesięczny
e-zyn o nieruchomościach
mieszkaniowych
Życzymy przyjemnej lektury!
E.W.
?
puk, puk
od Państwa
przyjaciół
z AIG/Lincoln
Residential
Proces poszukiwania własnego lokum
PUK PUK
jest zawsze radosnym momentem,
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
który stanowi początek nowego
rozdziału w życiu. Dlatego zanim wy-
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
bierzemy to właściwe miejsce warto
zastanowić się czego tak naprawdę
SKARBONKA
szukamy i na czym najbardziej nam
POKÓJ GOŚCINNY
potrzeb stanowi klucz do przyszłego
szczęścia w nowym miejscu niezależnie od tego czy zamieszkamy w dużej
willi z basenem, trzydziestometrowej
kawalerce, czy w pięknym apartamencie w śródmieściu.
Schodek 2:
Przejrzyj
oferty
Z SZUFLADY
Z BIBLIOTEKI
SKRZYNKA POCZTOWA
POD KLUCZEM
PIWNICZKA
Po rodzinnych konsultacjach na temat
Obowiązkowo powinniśmy sprawdzić
Dokonując wyboru agencji nierucho-
nowego lokum oraz dokładnym spre-
zawartość takich stron internetowych
mości powinniśmy dokładnie określić
cyzowaniu własnych potrzeb jesteśmy
jak: gratka.pl, oferty.net, trader.pl
zadania pośrednika, aby jego funkcja
gotowi na podjęcie pierwszej ważnej
oraz lokalnymi gazetami zajmującymi
nie sprowadzała się tylko do przeka-
decyzji. Rynek wtórny czy rynek pier-
się tematyką nieruchomości.
zania adresu lokalizacji nieruchomo-
wotny oto jest pytanie? Oczywiście
Nieocenionym źródłem informacji
ści, a następnie uczestnictwa w akcie
każda opcja ma swoje wady i zalety,
o ciekawych ofertach na rynku
notarialnym przy podpisaniu umowy
dlatego indywidualnie powinniśmy
lokalnym są również znajomi, koledzy
ostatecznej.
podjąć decyzję mając na względzie
z pracy czy członkowie rodziny. Osoby
środki finansowe dostępne na
z bardziej zasobnym portfelem mogą
koncie oraz ilość czasu, który możemy
zdecydować się na skorzystanie z
poświęcić na wykończenie przyszłego
usług agencji pośrednictwa w takim
lokum. Następnie warto zapoznać się
przypadku liczyć się trzeba z prowizją
z ofertami zamieszczonymi w gazecie
sięgającą od 2,5% do 3,5% wartości
i Internecie.
nieruchomości.
c. d. è
polskojęzyczny,
bezpłatny,
dwumiesięczny
e-zyn o nieruchomościach
mieszkaniowych
od Państwa
przyjaciół
z AIG/Lincoln
Residential
schody do własnego domu
40
Pierwszy
styczeń 10
zależy. Dokładne określenie własnych
Przeglądając ogłoszenia kolejnych
oraz notatnik, aby po powrocie na
transakcja faktycznie dojdzie do skut-
nieruchomości znajdujących się w wy-
spokojnie wraz z bliskimi przeanali-
ku. Pamiętajmy jednak, że wszelkie
branej przez nas lokalizacji szybko
zować walory oraz wady oglądanego
umowy zawierane u notariusza są
dojdziemy do wniosku, że tak napraw-
lokum ponownie. Gdy zdecydujemy,
objęte taksą notarialną oraz kosztami
dę każda nieruchomość jest inna.
iż dane mieszkanie bądź dom spełnia
opłaty sądowej.
Dlatego przy ogólnej ocenie danego
nasze kryteria i zdecydujemy się na
Mając podpisany akt notarialny
SKARBONKA
mieszkania bądź domu będziemy
zakup, aby uniknąć niepotrzebnych
w ręku możemy odetchnąć z ulgą
POKÓJ GOŚCINNY
musieli rozważyć wszystkie kluczowe
komplikacji w przyszłości powinniśmy
i odpocząć przed przeprowadzką,
elementy składające się na cenę.
sprawdzić stan prawny nieruchomości,
która będzie jeszcze trudniejsza od
Szczególną uwagę powinniśmy zwró-
mam tu na myśli księgę wieczystą,
poszukiwań naszego nowego lokum.
cić na: standard wykończenia, techno-
hipotekę oraz zaległości poprzednich
logię budowy, specyfikację techniczną,
właścicieli. Pominięcie aspektu praw-
stan zewnętrzny elewacji, sąsiedztwo,
nego może skutkować poważnymi
dostępność do usług, infrastrukturę,
konsekwencjami w przyszłości, łącznie
skomunikowanie z centrum miasta,
z utratą praw do lokalu w przypadku,
itp. Mając na uwadze wszystkie wyżej
gdy poprzedni właściciel zadłużył
wymienione aspekty możemy ruszać
nieruchomość.
PUK PUK
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
Ł.O.
Z SZUFLADY
Z BIBLIOTEKI
SKRZYNKA POCZTOWA
POD KLUCZEM
?
PIWNICZKA
40
w miasto, aby osobiście zobaczyć jak
Jeśli po długim procesie poszuki-
w rzeczywistości. Wizytę powinniśmy
wań wreszcie uda nam się znaleźć
przeprowadzić w dzień powszedni w
wymarzone lokum, we właściwej lo-
godzinach 11-16, kiedy wokół toczy
kalizacji, o odpowiednim standardzie
się życie codzienne. Dzięki temu szyb-
z klarowną sytuacją prawną możemy
ko zorientujemy się czy w okolicy nie
przejść do procesu sporządzenia
występują uciążliwe hałasy w ciągu
umowy. Zarówno w przypadku
dnia, sprawdzimy szczelność okien
zakupu nieruchomości na rynku
oraz łatwiej dostrzeżemy potencjalne
pierwotnym jak i wtórnym najlepszym
defekty i usterki, które wieczorem
rozwiązaniem jest sporządzenie
moglibyśmy pominąć. W celu udo-
umowy przedwstępnej w formie aktu
kumentowania naszej wizyty można
notarialnego. Tylko taka forma umowy
zabrać ze sobą aparat fotograficzny
przedwstępnej, gwarantuje nam, że
schody do własnego domu
Pierwszy
styczeń 10
prezentuje się nasze przyszłe lokum
polskojęzyczny,
bezpłatny,
dwumiesięczny
e-zyn o nieruchomościach
mieszkaniowych
od Państwa
przyjaciół
z AIG/Lincoln
Residential
porównanie portali
PUK PUK
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
www.gazetadom.pl
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
Bardzo popularny portal, dzięki czemu można znaleźć w nim
SKARBONKA
wiele ofert, zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.
POKÓJ GOŚCINNY
Z SZUFLADY
Dostępne są nie tylko oferty z rynku mieszkaniowego, ale
Z BIBLIOTEKI
również z rynku komercyjnego. Istnieje możliwość zamieszczenia obszernego opisu nieruchomości. W przypadku wielu ofert
SKRZYNKA POCZTOWA
tego samego dewelopera lub właściciela, można skorzystać
POD KLUCZEM
z wyszukiwarki, bez konieczności sprawdzania po kolei
PIWNICZKA
poszczególnych ofert. Oszczędza to czas i daje wyobrażenie
o pełnej ofercie sprzedającego. Na stronie dostępne są także
artykuły, raporty i analizy rynku nieruchomości, poradniki
prawne i budowlane, a także porady ekspertów. Zamieszono
40
tu również kalkulator kredytowy, pozwalający wstępnie
zorientować się w ofertach banków udzielających kredytów
hipotecznych. Naszym zdaniem wadą strony jest duża ilość
ofert sprzedaży nieruchomości, rekomendujemy Państwu
reklam. Ponadto linki do artykułów, poradników i itp. są
sięgnięcie do portali internetowych. Aby ułatwić wybór tych
rozmieszone dość chaotycznie i mogą dezorientować.
najlepszych, przygotowaliśmy poniższe zestawienie. Nasza
ocena na pewno jest w pewien sposób subiektywna, jednak
łatwość korzystania:
«««««
staraliśmy się opierać na obiektywnych kryteriach, takich jak
baza ofert:
«««««
baza ogłoszeń, sposób dotarcia do tych, które nas interesują,
trafność wyszukiwania:
czy przejrzystość strony. Zapraszamy!
czytelność strony:
baza informacji dodatkowych:
«««
««
«««««
ocena ogólna: ««««
c. d. è
schody do własnego domu
Pierwszy
styczeń 10
W SCHODACH DO WŁASNEGO DOMU, przy poszukiwaniu
polskojęzyczny,
bezpłatny,
dwumiesięczny
e-zyn o nieruchomościach
mieszkaniowych
od Państwa
przyjaciół
z AIG/Lincoln
Residential
www.domiporta.pl
www.tabelaofert.pl
Duża baza ofert, zwłaszcza z rynku wtórnego. Szybkie i trafne
Niezbyt wielka baza ofert. Zamieszczane są ogłoszenia z rynku
wyszukiwanie. Oferty z rynku mieszkaniowego i komercyjne-
pierwotnego i wtórnego, dotyczące zarówno nieruchomo-
go, zarówno pierwotnego, jak i wtórnego. W bazie dostępne
ści mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Osobna zakładka
są także gotowe projekty domów. Na stronie zamieszczono
poświęcona jest przetargom. Wyszukiwarka dość szybko
porównywarkę kredytów, która sprawdza wstępnie oferty
i trafnie znajduje oferty spełniające określone kryteria. Można
SKARBONKA
w ponad 20 bankach. Jest dział z raportami z rynku nierucho-
bezpośrednio trafić do bazy mieszkań i domów spełniających
POKÓJ GOŚCINNY
mości, jednak niezbyt rozbudowany. Bezpośrednie linki do
warunki programu „Rodzina na swoim”. Oferty segregowane
ofert z rynku nieruchomości w największych miastach Polski.
są również według takich kryteriów jak: cena do negocjacji,
Istnieje możliwość umieszczenia wyszukiwarki Domiporty
nieruchomości luksusowe czy wakacyjne. Portal należy do
na własnej stronie internetowej. Portal jest czytelny i dobrze
grupy RedNet, która na jego łamach promuje swoje analizy
POD KLUCZEM
uporządkowany. Nie zawiera zbyt wielu reklam.
i usługi. Dostępne są zatem raporty z rynku nieruchomości,
PIWNICZKA
PUK PUK
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
Z SZUFLADY
Z BIBLIOTEKI
SKRZYNKA POCZTOWA
jednakże przygotowane tylko przez tę firmę. Na stronie
łatwość korzystania:
«««««
znajduje się bardzo dużo reklam, w tym filmiki komercyjne
baza ofert:
«««««
zamieszczane przez deweloperów. W dużej mierze rozprasza
trafność wyszukiwania:
««««
to uwagę i wprowadza chaos dla użytkownika chcącego
czytelność strony:
««««
skorzystać z wyszukiwarki ofert.
««
ocena ogólna: ««««
łatwość korzystania:
baza ofert:
trafność wyszukiwania:
««««
«««
««««
czytelność strony:
««
baza informacji dodatkowych:
««
ocena ogólna: «««
c. d. è
Pierwszy
styczeń 10
baza informacji dodatkowych:
40
polskojęzyczny,
bezpłatny,
dwumiesięczny
e-zyn o nieruchomościach
mieszkaniowych
od Państwa
przyjaciół
z AIG/Lincoln
Residential
schody do własnego domu
www.dom.gratka.pl
www.otodom.pl
Portal nie podaje ile ofert zawiera jego baza. Szukając cały
Portal niezbyt interesujący graficznie, ale zawierający dość
czas oferty spełniającej te same kryteria otrzymywaliśmy na
potężną bazę ofert. Zawiera ona oferty z rynku mieszkaniowe-
ogół 10 do kilkunastu wyników. W tym przypadku znaleźliśmy
go i komercyjnego. Łatwy dostęp do kalkulatora kredytowego
tylko jedną ofertę. Czas oczekiwania na wynik był dosyć
i ubezpieczeniowego. W prosty sposób można również spraw-
długi. Portal wydaje się dość popularny wśród dewelope-
dzić cenę zamieszczenia ogłoszenia w portalu. Dużo miejsca
SKARBONKA
rów, natomiast jeśli chodzi o rynek wtórny bardzo dużo jest
na stronie głównej zajmują ogłoszenia promowane. Dla osób
POKÓJ GOŚCINNY
ogłoszeń ze Stolicy. Portal zawiera również artykuły i porady,
stale odwiedzających portal w poszukiwaniu ofert interesująca
choć niezbyt liczne i niezbyt aktualne (np. porady ogrodnika
może być tabela z ostatnio dodanymi ofertami. Portal zawiera
z września 2009 r.). Portal gratka.pl zawiera również oferty
również informacje z rynku nieruchomości oraz porady
motoryzacyjne, czy ogłoszenia z rynku pracy, więc koncentruje
specjalistów. Jednak niezależnie od tematu i charakteru tekstu,
się nie tylko na nieruchomościach. Układ dość uporządkowa-
wszystkie zamieszczone są w tej samej zakładce, co może
ny. Umiarkowana ilość reklam.
utrudniać odnalezienie interesującego nas tematu.
łatwość korzystania:
«««
baza ofert:
«««
baza ofert:
««««
trafność wyszukiwania:
«««
trafność wyszukiwania:
««««
baza informacji dodatkowych:
««««
««
ocena ogólna: ««
czytelność strony:
baza informacji dodatkowych:
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
Z SZUFLADY
Z BIBLIOTEKI
SKRZYNKA POCZTOWA
POD KLUCZEM
PIWNICZKA
«««««
40
«««
««
ocena ogólna: ««««
c. d. è
Pierwszy
styczeń 10
czytelność strony:
łatwość korzystania:
PUK PUK
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
polskojęzyczny,
bezpłatny,
dwumiesięczny
e-zyn o nieruchomościach
mieszkaniowych
od Państwa
przyjaciół
z AIG/Lincoln
Residential
schody do własnego domu
www.nieruchomosci-online.pl
www.oferty.net
Portal nie podaje konkretnej liczby zamieszczonych w nim
Portal z przeciętną liczbą ofert. Strona ani wyszukiwarka nie są
ogłoszeń, szacując ją na kilkadziesiąt tysięcy. Wyszukuje wiele
zbyt atrakcyjne graficznie, jednak wyszukiwanie ofert odbywa
ofert według przyjętych przez nas kryteriów. Jak zwykle moż-
się dość szybko i trafnie. W przypadku mniejszych miast prze-
na znaleźć tu oferty z różnych sektorów rynku nieruchomości.
ważają ogłoszenia bez zdjęć, co w przypadku nieruchomości
Strona przyjemnie prezentuje się graficznie. Niemal całą stronę
znacznie utrudnia choćby wstępną selekcję ofert. Na stronie
SKARBONKA
główną zajmuje katalog ostatnio dodanych ogłoszeń. Portal
głównej możemy znaleźć wyróżnione inwestycje opatrzone
POKÓJ GOŚCINNY
nie zawiera analiz ani artykułów dotyczących nieruchomości.
zdjęciem, a także kilka informacji z rynku nieruchomości.
PUK PUK
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
Z SZUFLADY
Z BIBLIOTEKI
Oprócz tego zamieszczone są tam statystyki cen mieszkań na
«««««
rynku wtórnym w poszczególnych miastach. Strona zawiera
««««
również sporo reklam, w tym większość ruchomych, co przy
trafność wyszukiwania:
«««
dłuższych poszukiwaniach jest męczące.
czytelność strony:
«««
baza ofert:
łatwość korzystania:
baza informacji dodatkowych:
ocena ogólna:
«««
baza ofert:
trafność wyszukiwania:
www.nieruchomosci.pl
Portal nie podaje liczby dostępnych ofert. Posługując się naszymi stałymi kryteriami znaleźliśmy zaledwie 3 wyniki, choć
«««
baza informacji dodatkowych:
«««
ocena ogólna: ««««
Życzymy owocnych poszukiwań!
«««««
trafność wyszukiwania:
czytelność strony:
baza informacji dodatkowych:
e-zyn o nieruchomościach
mieszkaniowych
od Państwa
przyjaciół
z AIG/Lincoln
««
ocena ogólna: ««««
polskojęzyczny,
dwumiesięczny
«««
«««««
Pierwszy
bezpłatny,
szybko przewijają się opcje do wyboru). Niewiele reklam.
baza ofert:
40
««««
czytelność strony:
nie. Wyszukiwarka jest nieporęczna (małe okienka, w których
«««««
PIWNICZKA
«««««
komercyjne. Działa dość powolnie i nie jest atrakcyjna wizual-
łatwość korzystania:
POD KLUCZEM
««««
w przypadku większości portali było ich na ogół kilkanaście.
Baza zawiera mieszkania, domy, działki oraz nieruchomości
SKRZYNKA POCZTOWA
styczeń 10
łatwość korzystania:
Residential
schody do własnego domu
W niepewnych ekonomicznie czasach inwePUK PUK
stycja w nieruchomości jest jedną z najbez-
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
pieczniejszych. Lokując oszczędności w dom
na pewno na tym nie stracimy. Wynajem
domu lub mieszkania (jeśli sami mamy już
gdzie mieszkać), może nam spłacić kredyt
hipoteczny, dzięki czemu staniemy się
właścicielem kolejnego lokum niemal za
darmo. Pamiętajmy, że inwestycja powinna
nam się zwrócić w ciągu 12 – 15 lat,
inaczej nie ma ekonomicznego sensu.
Jak urządzić
mieszkanie
przeznaczone na
wynajem?
Zabierając się do prac wykończeniowych
materiałów wykończeniowych. Najbardziej
lub w budynku, który nieładnie prezentuje
w mieszkaniu przeznaczonym pod
rzucają się w oczy podłogi, a także kuchnie
się z zewnątrz. Gdybyśmy nawet wnętrze
wynajem musimy przede wszystkim wziąć
i łazienki. To punkty newralgiczne, na
uczynili luksusowym, trudno nam będzie
pod uwagę lokalizację nieruchomości, a po
które zwróci uwagę najemca. Nie żałujmy
znaleźć najemcę za cenę do tego adekwat-
drugie określić dla jakiego klienta będzie
pieniędzy na elementy takie jak drzwi
ną. Ponownie musimy zadać sobie pytanie,
przeznaczona. Od odpowiedzi na te pytania
wewnętrzne, klamki i wszelkiego rodzaju
kto będzie naszą nieruchomością zaintere-
będzie zależał przede wszystkim budżet,
uchwyty. Jeśli to, czego klient dotyka
sowany. Wiemy, że nie jest luksusowa, ale
jaki należy przeznaczyć na wykończenie.
wyda mu się tandetne, za tandetną uzna
może przyciągnie młodą parę na dorobku,
Jeśli jesteśmy właścicielami apartamentu
i całą resztę, choćby wcale taka nie była.
albo studentów, którzy nie są łatwymi
w centrum miasta lub domu w prestiżowej
Zasadą jest, że wnętrza przeznaczone pod
klientami...
podmiejskiej miejscowości, możemy liczyć
wynajem powinny być jak najbardziej neu-
na tzw. „grubą rybę”. Naszym domem lub
tralne. Jednak w przypadku ekskluzywnej
mieszkaniem mogą być zainteresowane
nieruchomości warto dodać jakiś drobiazg
korporacje, które np. szukają lokum dla
ze smakiem i pomysłem.
c. d è
POKÓJ GOŚCINNY
Z SZUFLADY
Z BIBLIOTEKI
SKRZYNKA POCZTOWA
POD KLUCZEM
PIWNICZKA
Nie warto natomiast wiele wkładać
I tu musimy pamiętać, że „gruba ryba”
w remont lub wykończenie nieruchomości
nie da się wziąć na byle co. W takim przy-
położonej w niezbyt atrakcyjnej okolicy
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
40
Pierwszy
polskojęzyczny,
bezpłatny,
dwumiesięczny
e-zyn o nieruchomościach
mieszkaniowych
od Państwa
wyższej kadry zarządzającej.
padku zadbajmy o dobrą jakość użytych
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
SKARBONKA
styczeń 10
lub mieszkanie, w dłuższej perspektywie
przyjaciół
z AIG/Lincoln
Residential
Jednak nawet jeśli obawiamy się zniszczeń
PUK PUK
lub zaniedbania naszego mieszkania, nie
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
przesadzajmy z oszczędnościami przy
wykończeniu. Pamiętajmy, że każde miesz-
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
kanie przeznaczone pod wynajem powinno
być schludne i racjonalnie wyposażone (jeśli
SKARBONKA
chcemy dostać za nie rozsądną cenę).
POKÓJ GOŚCINNY
Z SZUFLADY
Z BIBLIOTEKI
Pamiętajmy o odłożeniu na bok własnych
SKRZYNKA POCZTOWA
gustów i preferencji. Urządzamy to
mieszkanie nie dla siebie, a dla osoby lub
POD KLUCZEM
osób, których przecież nie znamy. Dlatego
PIWNICZKA
zastosujmy się do kilku prostych, ale
będzie doprowadzić do porządku kabinę,
niekoniecznie drogie, ale nowe sprzęty.
niż wymienić obudowaną płytkami,
Jeśli nas na nie nie stać, poprzestańmy
zniszczoną wannę.
na szafach wnękowych. Resztę najemcy
żółcienie). Potęgują wrażenie przestrzeni,
będą musieli zorganizować sami. Mo-
schludności i czystości. Są neutralne,
żemy też trafić na klientów, którzy mają
dlatego wielu osobom mogą przypaść do
Kuchnia powinna nadawać się do
użytku, czyli musi być wyposażona choć-
gustu. Unikajmy jednak koloru białego,
by w podstawowy sprzęt AGD. Niektórzy
tylko pustym mieszkaniem.
bo łatwo się brudzi.
najemcy życzą sobie w pełni wyposażonych
Wybierajmy jasne kolory (beże,
Zwróćmy szczególną uwagę na
łazienkę. To dość intymne pomiesz-
Wyposażenie mieszkania nie powin-
Unikajmy wprowadzania do
mieszkania jakiegoś konkretnego stylu. Po pierwsze będzie się
czenie, dlatego potencjalni najemcy
no być zbieraniną sprzętów, które nam nie
on podobał tylko pewnej grupie osób,
przywiązują do niego dużą wagę.
są już potrzebne. „Późny Gierek” w ume-
a po wtóre pamiętajmy, że najemcy
Ważne, żeby łazienka była funkcjonal-
blowaniu skutecznie obniży cenę najmu,
wniosą tam swoje ozdoby i bibe-
na, a przede wszystkie schludna. Dla
dlatego lepiej tego typu sprzęty, jeśli nie
loty chcąc stworzyć domową
własnego bezpieczeństwa wybierzmy
wyrzucić, to sprzedać producentom filmów
atmosferę.
kabinę prysznicową, a nie wannę. Jeśli
w stylu „Ile waży koń trojański”. Dobrze
nasi najemcy nie okażą się miłośnikami
jest natomiast zainwestować w neutralne,
kuchni (talerze, sztućce).
higieny, po ich wyprowadzce łatwiej
40
własne meble i będą zainteresowani
Pierwszy
styczeń 10
skutecznych wskazówek:
polskojęzyczny,
bezpłatny,
dwumiesięczny
e-zyn o nieruchomościach
mieszkaniowych
od Państwa
przyjaciół
z AIG/Lincoln
E.W.
?
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
Residential
Trudna sytuacja gospodarcza na rynku
nieruchomość przy pierwszej licytacji, wy-
mości, na co najmniej dwa tygodnie przed
sprawiła, że coraz więcej osób rozważa
nosi 3/4 sumy oszacowania. Jeżeli nikt nie
ich terminem. Dodatkowo obwieszczenie
zakup nieruchomości na licytacji komorni-
zgłosił wniosku o przejęcie nieruchomości
o licytacji ukazuje się w lokalu gminy
czej. Odpowiadając na pytanie czy warto
w pierwszej licytacji lub jeżeli sąd odmówi
oraz w dzienniku ukazującym się w danej
kupić dom lub mieszkanie z egzekucji
przybicia, komornik na wniosek wierzyciela
miejscowości. Czasem obwieszczenia
komorniczej należy rozważyć wszystkie
wyznacza drugą licytację, podczas której
zamieszczane są również w internecie.
SKARBONKA
„za” i „przeciw”.
cena wywołania stanowi 2/3 sumy osza-
Z ogłoszenia dowiedzieć się można, jaka
POKÓJ GOŚCINNY
cowania. Jest to najniższa cena, za którą
nieruchomość ma być sprzedana, kiedy
można nabyć nieruchomość.
odbędzie się licytacja, jaka jest cena wywo-
Argumentem, który z pewnością
PUK PUK
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
Z SZUFLADY
Z BIBLIOTEKI
SKRZYNKA POCZTOWA
ławcza i suma rękojmi oraz kiedy można
będzie przemawiał za nabyciem takiej
nieruchomości jest cena, za jaką można ją
Egzekucję z nieruchomości przeprowadza
obejrzeć nieruchomość i przeglądać akta
POD KLUCZEM
kupić. Wartość licytowanej nieruchomości
komornik działający przy sądzie, w okręgu
postępowania egzekucyjnego w sądzie.
PIWNICZKA
określana jest przez biegłego rzeczoznawcę
którego nieruchomość jest położona.
majątkowego podczas sporządzania ope-
W każdym sądzie rejonowym wywieszona
Należy pamiętać, że przystępując do licy-
ratu szacunkowego. Cena wywołania, czyli
jest tablica ogłoszeń, na której zamiesz-
tacji trzeba wpłacić rękojmię w wysokości
minimalna kwota, za jaką można nabyć
czane są ogłoszenia o licytacjach nierucho-
1/10 sumy oszacowania nieruchomości.
40
c. d. è
Pierwszy
styczeń 10
CZY WARTO KUPIĆ
DOM/MIESZKANIE
Z EGZEKUCJI
KOMORNICZEJ?
polskojęzyczny,
bezpłatny,
dwumiesięczny
e-zyn o nieruchomościach
mieszkaniowych
od Państwa
przyjaciół
z AIG/Lincoln
Residential
przepisy przez wizjer
Dla przykładu: jeżeli wartość domu/
bądź mieszkania. Oczywiście ten kapitał
Poza tym, że cena wywoławcza na licytacji
mieszkania oszacowano na 700 tys. zł to
może również pochodzić z kredytu, ale
komorniczej może znacznie odbiegać od
wysokość rękojmi wynosi 70 tys. złotych.
bank najprawdopodobniej będzie żądać
wartości lokalu, licytant nabywa nieru-
Rękojmię złożoną przez licytanta, który
dodatkowego zabezpieczenia kredytu
chomość bez obciążeń w postaci hipotek.
licytację wygrał, zalicza się na poczet ceny
udzielonego na taki cel, gdyż cenę płaci
W mocy pozostają jednak służebności drogi
nabycia nieruchomości, a zwracana jest
się przed uzyskaniem tytułu własności,
koniecznej oraz służebność przesyłu, jeżeli
SKARBONKA
wszystkim licytantom, którym nie udzielono
a zatem nie ma możliwości ustanowienia
takie istniały. Istnieje jednak ryzyko, że
POKÓJ GOŚCINNY
przybicia, a więc tym, którzy nie zaoferowa-
zabezpieczenia na nieruchomości, będącej
jako nowi właściciele kupimy mieszkanie
li ceny wystarczająco wysokiej do nabycia
przedmiotem licytacji.
z niechcianymi lokatorami, bowiem zgodnie
PUK PUK
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
Z SZUFLADY
Z BIBLIOTEKI
SKRZYNKA POCZTOWA
z prawem, jeżeli na nieruchomości ciążyły
nieruchomości.
Musimy pamiętać, że nie płacąc ceny
spółdzielcze lokatorskie i własnościowe pra-
POD KLUCZEM
Osoba, która w trakcie licytacji zaoferuje
nabycia nieruchomości w terminie tracimy
wo do lokalu z chwilą uprawomocnienia się
PIWNICZKA
najwyższą cenę, uzyskuje tzw. przybicie.
wpłaconą rękojmię, a skutki przybicia
Jest to postanowienie wydawane przez
wygasają.
c. d. è
sąd. Po jego uprawomocnieniu sąd wzywa
nabywcę nieruchomości, aby w ciągu
Dopiero po zapłacie ceny nabycia za
dwóch tygodni od otrzymania wezwania
wylicytowaną nieruchomość sąd wyda
złożył na rachunek depozytowy sądu
postanowienie o przysądzeniu własności, na
cenę nabycia, pomniejszoną o wpłaconą
podstawie którego (po jego uprawomocnie-
wcześniej rękojmię. Na wniosek nabywcy
niu się) stajemy się jej właścicielem. W tym
sąd może oznaczyć dłuższy termin uisz-
miejscu należy podkreślić, że zarówno
czenia ceny nabycia, nieprzekraczający
na postanowienie o przybiciu, jak i na
jednak miesiąca. Wskazane terminy mogą
postanowienie o przysądzeniu uczestnicy
stanowić kolejną przeszkodę w naby-
postępowania mogą składać zażalenia.
ciu nieruchomości, gdyż biorąc udział
Bywają postępowania, które toczą się latami
w licytacji należy liczyć się z tym, że
i może dojść do sytuacji, w której zapłacimy
w przypadku jej wygrania będziemy musieli
całą cenę za dom czy mieszkanie, a jego
zapłacić całą cenę nieruchomości w ciągu
właścicielami staniemy się dopiero po kilku
maksymalnie miesiąca. Oznacza to tyle,
latach. Należy o tym pamiętać i to jest na
że przystępując do licytacji musimy mieć
pewno ogromnym minusem przy nabywa-
zgromadzony cały kapitał na zakup domu
niu nieruchomości w toku egzekucji.
40
styczeń 10
Pierwszy
polskojęzyczny,
bezpłatny,
dwumiesięczny
e-zyn o nieruchomościach
mieszkaniowych
od Państwa
przyjaciół
z AIG/Lincoln
Residential
przepisy przez wizjer
postanowienia o przysądzeniu własności,
niższej niż wartość oszacowania. Sprzedaż
egzekucji nie można określić czasu, w jakim
przekształcają się odpowiednio w prawo
wówczas następuje po upływie 2 tygodni
postępowanie się zakończy, a zatem nie
najmu, w prawo odrębnej własności lokalu
od dnia opisu i oszacowania.
wiemy, kiedy staniemy się właścicielem
albo we własność domu jednorodzinnego.
PUK PUK
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
nieruchomości.
Warto również pamiętać, że z chwilą
Ponadto, z wolnej ręki komornik może
uprawomocnienia się postanowienia
sprzedać niezabudowaną nieruchomość
o przysądzeniu własności nabywca wstę-
gruntową obciążoną na rzecz osób
puje w prawa i obowiązki poprzedniego
trzecich, oraz nieruchomość zabudowaną
właściciela nieruchomości wynikające ze
budynkiem mieszkalnym lub użytkowym,
stosunku najmu i dzierżawy, a rozwiązanie
jeśli w chwili złożenia wniosku o wszczęcie
tych stosunków, w szczególności rozwią-
egzekucji nie dokonano zawiadomienia
zanie umowy najmu mieszkania może nie
o zakończeniu budowy. W przypadku tych
być łatwe.
nieruchomości jest jednak dodatkowy
M.M.
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
?
SKARBONKA
POKÓJ GOŚCINNY
Z SZUFLADY
Z BIBLIOTEKI
SKRZYNKA POCZTOWA
POD KLUCZEM
PIWNICZKA
warunek - dłużnik nie zaskarżył oszacowaWarto również dodać, że nabywca nieru-
nia nieruchomości. Możliwość sprzedaży
chomości nie może żądać unieważnienia
z wolnej ręki trwa tylko przez miesiąc
nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu
od zakończenia opisu i oszacowania
wad nieruchomości lub przedmiotów razem
nieruchomości. Później można ją sprzedać
z nią nabytych. W związku z tym powin-
tylko na licytacji. Uproszczona egzekucja
niśmy bardzo dokładnie obejrzeć dom lub
z nieruchomości co do zasady ma znacząco
mieszkanie, zanim staniemy do licytacji.
ułatwić i przyspieszyć egzekucję.
Od lutego 2005 roku prawo dopuszcza
Podsumowując, nabycie nieruchomości
tzw. uproszczoną egzekucję z nieruchomo-
na licytacji komorniczej może być bardzo
ści. Dotyczy to jednak ściśle określonych
korzystne przede wszystkim finansowo,
nieruchomości, a przede wszystkim
jednak pod warunkiem, że dokładnie
niezabudowanych nieruchomości grunto-
zapoznamy się ze stanem faktycznym
wych, które nie są obciążone na rzecz osób
i prawnym nieruchomości oraz, że dys-
trzecich. Takie nieruchomości komornik
ponujemy wystarczającą ilością pieniędzy
oferuje do sprzedaży z wolnej ręki, tj.
na zakup takiej nieruchomości. Ponadto,
bez organizowania licytacji, po cenie nie
przy nabywaniu nieruchomości w drodze
40
styczeń 10
Pierwszy
polskojęzyczny,
bezpłatny,
dwumiesięczny
e-zyn o nieruchomościach
mieszkaniowych
od Państwa
przyjaciół
z AIG/Lincoln
Residential
przepisy przez wizjer
skarbonka
PUK PUK
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
Na rynku kredytów hipotecznych działa obecnie kilkanaście banków. Ich oferty są
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
zróżnicowane i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynku. Aby pomóc Państwu w znalezieniu tej najlepiej dopasowanej do Państwa potrzeb, stworzyliśmy
SKARBONKA
tabelę, którą zamieszczamy poniżej. Można w niej znaleźć zestawione za sobą
POKÓJ GOŚCINNY
Z SZUFLADY
warunki udzielania kredytów w poszczególnych bankach: m.in. oprocentowanie,
Z BIBLIOTEKI
marżę, okres kredytowania i wiele innych.
SKRZYNKA POCZTOWA
Z najnowszej analizy wynika, że sytuacja na rynku kredytów hipotecznych zwolna
POD KLUCZEM
się stabilizuje. Niestety nie świadczą o tym jeszcze niższe marże i oprocentowanie,
PIWNICZKA
ale coraz więcej banków udziela kredytów na 100 proc. wartości nieruchomości.
Zachęcamy do lektury!
40
Posługując się danymi np. z naszej tabeli, mogą Państwo sprawdzić w poniższym
kalkulatorze orientacyjną ratę kredytu, który chcieliby państwo zaciągnąć.
è Kalkulator
è Tabela
styczeń 10
Pierwszy
polskojęzyczny,
bezpłatny,
Jeśli natomiast chcą Państwo dowiedzieć się więcej o ofercie banku, która
wstępnie wydaje się interesująca, poniżej zamieszczamy dla Państwa
wygody linki do stron najpopularniejszych banków udzielających
redytów na zakup nieruchomości.
dwumiesięczny
e-zyn o nieruchomościach
mieszkaniowych
od Państwa
przyjaciół
c. d. è
z AIG/Lincoln
Residential
skarbonka
PUK PUK
Alior Bank
ING BŚ
PKO BP
www.aliorbank.pl
www.ing.pl
www.pkobp.pl
strona kredytowa
strona kredytowa
strona kredytowa
BGŻ
KREDYT BANK
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
SKARBONKA
www.bgz.pl
http://www.kredytbank.pl/
www.raiffeisen.pl
POKÓJ GOŚCINNY
strona kredytowa
strona kredytowa
BOŚ
MBANK
www.bosbank.pl
www.mbank.pl
strona kredytowa
strona kredytowa
BPH
MILLENNIUM
www.bph.pl
www.bankmillennium.pl
strona kredytowa
strona kredytowa
BZ WBK
MULTIBANK
www.bzwbk.pl
www.multibank.pl
strona kredytowa
strona kredytowa
DOM KREDYTOWY NOTUS
NORDEABANK
www.domkredytowy.pl
www.nordeabank.pl
strona kredytowa
strona kredytowa
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
Z SZUFLADY
Z BIBLIOTEKI
SKRZYNKA POCZTOWA
POD KLUCZEM
PIWNICZKA
40
styczeń 10
Pierwszy
polskojęzyczny,
bezpłatny,
dwumiesięczny
EXPANDER
PEKAO S.A.
www.expander.pl
www.pekao.com.pl
strona kredytowa
strona kredytowa
e-zyn o nieruchomościach
mieszkaniowych
od Państwa
przyjaciół
z AIG/Lincoln
Residential
skarbonka
Elektryczne ogrzewanie mieszkania
stanowi aż ¾ całkowitego zużycia
energii w gospodarstwie domowym.
Jeśli jednak nie można skorzystać
z alternatywnych metod ogrzewania,
warto wiedzieć w jaki sposób można
zaoszczędzić energię. Przede wszystkim zastanówmy się jakiego rodzaju
urządzenia zastosować do ogrzewania
domu lub mieszkania. Nie polecamy
Jak zaoszczędzić
na rachunkach
za energię
elektryczną
?
(część druga)
PUK PUK
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
SKARBONKA
POKÓJ GOŚCINNY
Z SZUFLADY
Z BIBLIOTEKI
SKRZYNKA POCZTOWA
elektrycznych grzejników konwektoro-
POD KLUCZEM
wych. Wprawdzie szybko nagrzewają
PIWNICZKA
pomieszczenie rozprowadzając ciepło
wentylatorami, ale są za to istnymi
pożeraczami prądu. Jeśli nie mamy
Źródło ciepła jest wówczas niewi-
Nie zasłaniajmy grzejników mebla-
innego wyjścia, możemy dogrzewać
doczne i nie zajmuje miejsca. Dzięki
mi, ani ciężkimi zasłonami. Chcemy
nimi pomieszczenia newralgiczne,
ogrzewaniu podłogowemu kontakt
przecież ogrzewać pomieszczenie,
np. łazienki.
bosej stopy z terakotą jest znacznie
a nie oparcie kanapy... Nie prze-
przyjemniejszy...
grzewajmy pomieszczeń. W salonie
40
wystarczy 20 °C. W sypialni nawet
pozwalające na elektryczne
Dobór systemu grzewczego to spra-
16 stopni. Na 22 - 24 stopnie warto
ogrzewanie mieszkania. Najtańsze
wa podstawowa. Jednak również
ustawić ogrzewanie tylko w ła-
jest zastosowanie akumulacyjnych
jego eksploatacja ma ogromne
zience. Pamiętajmy również,
pieców „dynamicznych”. Nagrzewa-
znaczenie przy kosztach energii.
żeby wychodząc na cały
ją się przez kilka godzin, a potem
Przede wszystkim liczy się izolacja
dzień nie wyłączać ogrze-
sukcesywnie oddają energię,
ogrzewanych pomieszczeń. Ważne
wania. Drożej wyniesie
utrzymując żądaną temperaturę
są tu zarówno termoizolacja elewa-
nas ponowne ogrzanie
pomieszczenia.
cji budynku, jak i szczelne okna.
niż utrzymywanie stałej
W pomieszczeniach takich jak kuch-
Również w samym mieszkaniu
nia, czy łazienka warto rozważyć
pamiętajmy o kilku zasadach, które
elektryczne ogrzewanie podłogowe.
pomogą nam sporo zaoszczędzić.
temperatury.
Pierwszy
styczeń 10
Na szczęście istnieją inne urządzenia
polskojęzyczny,
bezpłatny,
dwumiesięczny
e-zyn o nieruchomościach
mieszkaniowych
od Państwa
przyjaciół
z AIG/Lincoln
c. d. è
POKÓJ GOŚCINNY
Residential
Obniżenie temperatury o jeden stoPUK PUK
pień daje oszczędność na poziomie
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
6 proc. zużytej energii!
Oświetlenie
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
Pochłania aż 20 proc. energii prze-
SKARBONKA
ciętnego gospodarstwa domowego.
POKÓJ GOŚCINNY
Z SZUFLADY
Od kilkunastu lat na rynku dostępne
Z BIBLIOTEKI
są żarówki energooszczędne, które
obecnie praktycznie wyparły już
SKRZYNKA POCZTOWA
tradycyjne. Nie tylko ze względu
POD KLUCZEM
na to, że zużywają o 75 proc.
PIWNICZKA
mniej energii, ale również z uwagi
na ochronę środowiska. Pierwsze
W przypadku większych pomiesz-
w nocy i jest niższa, niż standar-
po włączeniu światła i w zasadzie
czeń warto pomyśleć o kilku
dowa. Jednak jest to rozwiązanie
polecane były tylko do pomieszczeń,
źródłach oświetlenia. Możemy
zalecane raczej dla zakładów
gdzie uruchamiamy oświetlenie
wówczas używać tylko części z nich,
przemysłowych niż gospodarstw
rzadko, ale na długo (np. salon).
oświetlając jedynie obszar, który
domowych. I to nie tylko ze względu
Obecnie możemy stosować je
nas interesuje. Przy zewnętrznym
na niewygodę związaną z praniem,
nawet w łazienkach. Nie potrzebują
oświetleniu domu, czy klatki
gotowaniem i pieczeniem w godzi-
dodatkowego czasu ani energii na
schodowej można zastosować
nach nocnych. Ulgową taryfę nocną
rozruch. Ich zaletą jest znacznie
lampy z czujnikiem ruchu. Będą się
zakład energetyczny rekompen-
dłuższa żywotność. Możemy
uruchamiały w razie potrzeby, na
suje sobie znacznie wyższymi, niż
pomyśleć także o diodach LED, jeśli
czas, który ustawimy.
aktualnie obowiązujące, stawkami
w ciągu dnia.
nie przeszkadza nam lekko sinawy
odcień światła, jakie dają. Ich walo-
Jedna taryfa
ry to przede wszystkim bardzo duża
Osoby, które chcą zredukować
oszczędność energii i niespotykana
koszty energii elektrycznej często
wręcz żywotność.
zastanawiają się nad zastosowa-
polskojęzyczny,
bezpłatny,
dwumiesięczny
e-zyn o nieruchomościach
mieszkaniowych
Henryk Pełka
?
Inżynier elektroenergetyk
od Państwa
przyjaciół
z AIG/Lincoln
Residential
niem II taryfy, która obowiązuje
POKÓJ GOŚCINNY
40
Pierwszy
styczeń 10
żarówki energooszczędne migały tuż
z szuflady
PUK PUK
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
SKARBONKA
POKÓJ GOŚCINNY
Zielone płuca Twojego domu!! Te rośliny naprawdę potrafią oczyścić atmosferę,
Z SZUFLADY
poczuj się więc jak w lesie deszczowym... (fot. © Bauer, źródło: www.kobieta.interia.pl)
Z BIBLIOTEKI
http://kobieta.interia.pl/dom-i-ogrod/pomysly/news/domowe-rosliny-moga-oczyszczac-powietrze,1394130,2837
SKRZYNKA POCZTOWA
Nie wiesz jaki styl będzie odpowiedni dla Twojego mieszkania? Zajrzyj do Nibylandii!
POD KLUCZEM
PIWNICZKA
(fot. Michał Mutor, źródło: www.wysokieobcasy.pl)
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,100037,7353075.html
Rogi źle Ci się kojarzą? Nie musi tak być!
(fot. www.jenkhoshbin.com, proj. Jennifer Khoshbin, źródło: www.domosfera.pl)
40
http://www.domosfera.pl/wnetrza/1,101999,7418144,Design_z_rogami.html
Jeśli szukasz ciekawej inspiracji dla pokoju dziecięcego, pomyśl nad
„rosnącymi meblami”... (fot. leanderform.dk, źródło: www.domosfera.pl)
http://www.domosfera.pl/wnetrza/51,93227,7276959.html?i=0
styczeń 10
Pierwszy
polskojęzyczny,
Nazywany był „Czarodziejem żelaza”, a któż nie zna jego pomnika
bezpłatny,
„trwalszego niż ze spiżu”? W cyklu słynni architekci: Gustave Eiffel.
dwumiesięczny
(fot. Krzysztof Mizera, źródło: www.wikipedia.pl)
e-zyn o nieruchomościach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
mieszkaniowych
http://dinus.w.interia.pl/we.htm
od Państwa
J.J.
?
przyjaciół
z AIG/Lincoln
Residential
z szuflady
Z biblioteki
PUK PUK
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
SKARBONKA
POKÓJ GOŚCINNY
Wydaje się, że najgorsze już za nami i gospodarka powoli dźwiga się z kryzysu.
Z SZUFLADY
Z początkiem nowego roku analitycy zastanawiają się jednak, czy czekają nas
Z BIBLIOTEKI
kolejne jego fazy:
SKRZYNKA POCZTOWA
http://www.polityka.pl/rynek/1501959,1,mamy-obawiac-sie-kolejnych-faz-kryzysu.read
POD KLUCZEM
Przyzwyczailiśmy się, że my witamy Nowy Rok szampanem, a on nas podwyżkami.
PIWNICZKA
Czego spodziewać się tym razem?
http://www.polityka.pl/rynek/1501957,1,co-podrozeje-w-2010-r.read
Statystycznie z jednomiesięcznej pensji Polacy mogą kupić pół metra własnego M.
40
Na szczęście banki coraz chętniej pożyczają pieniądze na ten cel.
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/389445,za_statystyczna_pensje_tylko_0_5_mkw_mieszkania.html
Wielu uważa, że w Polsce ceny powierzchni komercyjnych i mieszkalnych są
http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/383247,metr_kwadratowy_w_najwyzszym_
Pierwszy
styczeń 10
za wysokie. Pocieszmy się, bywa gorzej.
polskojęzyczny,
budynku_na_swiecie_kosztuje_ok_10_tys_dolarow.html
bezpłatny,
dwumiesięczny
Zagracają garaż? Nic podobnego. Pojazdy z czasów PRL zyskały rangę
e-zyn o nieruchomościach
(i cenę) zabytku!
mieszkaniowych
http://www.rp.pl/artykul/7,418926_Rynkowy_boom_na_pojazdy_z_czasow_PRL.html
od Państwa
E.W.
?
przyjaciół
z AIG/Lincoln
Residential
z biblioteki
skrzynka
pocztowa
PUK PUK
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
SKARBONKA
POKÓJ GOŚCINNY
Zachęcamy do kontaktowania się z nami w celu przedstawienia Państwa uwag, su-
Z SZUFLADY
gestii i pytań. Informacje te pozwolą nam poruszać tematy, które Państwa interesują
Z BIBLIOTEKI
i doskonalić formę przekazu.
SKRZYNKA POCZTOWA
Zespół redakcyjny:
POD KLUCZEM
Dariusz Domański, Katarzyna Dworakowska, Joanna Janik, Joanna Olkowska,
PIWNICZKA
Łukasz Orzechowski, Marzena Mirosz, Krzysztof Stachurski, Christopher Sweeney,
Piotr Tomaszewski, Ewa Waluś.
Kontakt:
40
Redakcja e-zynu „Strych Pełen Pomysłów”
ul. Grzybowska 5A
00-132 Warszawa
Tel. (22) 324 50 00
Fax (22) 324 50 89
styczeń 10
Pierwszy
[email protected]
polskojęzyczny,
bezpłatny,
dwumiesięczny
e-zyn o nieruchomościach
mieszkaniowych
Fotografie:
© Benjamin Vess, © Dmitry Perov, © Elena Moiseeva, © Hallgerd, © iofoto,
© Jakub Krechowicz, © NoahGolan, © reystleen, © Roman Levin,
© Shirley Hirst, © Yuri Arcurs, © Zeit4men - Fotolia.com
skrzynka pocztowa
od Państwa
przyjaciół
z AIG/Lincoln
Residential
PUK PUK
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
SKARBONKA
POKÓJ GOŚCINNY
Z SZUFLADY
Z BIBLIOTEKI
POD
KLUCZEM
SKRZYNKA POCZTOWA
POD KLUCZEM
PIWNICZKA
40
Państwa dane osobowe i adresy e-mailowe będą wykorzystywane wyłącznie
do celów związanych z prenumeratą „Strychu Pełnego Pomysłów”.
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw
Nr 133 z 1997 r., poz.883. Mają Państwo prawo wglądu do tych danych, ich poprawiania oraz żądania wykreślenia z listy wysyłkowej.
Pierwszy
styczeń 10
Rejestrując się na naszej stronie wyrażają Państwo zgodę na takie wykorzystanie,
polskojęzyczny,
bezpłatny,
dwumiesięczny
e-zyn o nieruchomościach
mieszkaniowych
od Państwa
przyjaciół
z AIG/Lincoln
Residential
pod kluczem
piwniczka
PUK PUK
SCHODY DO WŁASNEGO DOMU
OD ARCHITEKTA DO ZASŁON
PRZEPISY PRZEZ WIZJER
SKARBONKA
POKÓJ GOŚCINNY
W naszej piwniczce umieściliśmy wcześniejsze wydania „Strychu Pełnego
Z SZUFLADY
Pomysłów”. Chcielibyśmy, aby każdy z Czytelników mógł zajrzeć do in-
Z BIBLIOTEKI
formacji i porad archiwalnych, ale przeważnie wciąż jeszcze aktualnych.
Dodatkowo zamieszczamy spis treści poprzednich e-zynów, aby ułatwić
SKRZYNKA POCZTOWA
Państwu korzystanie z naszych opracowań.
POD KLUCZEM
PIWNICZKA
Spis treści wszystkich wydań Strychu pełnego pomysłów
E-zyn nr 26
E-zyn nr 14
E-zyn nr 38
E-zyn nr 25
E-zyn nr 13
E-zyn nr 37
E-zyn nr 24
E-zyn nr 12
E-zyn nr 36
E-zyn nr 23
E-zyn nr 11
E-zyn nr 35
E-zyn nr 22
E-zyn nr 10
E-zyn nr 34
E-zyn nr 21
E-zyn nr 09
E-zyn nr 33
E-zyn nr 20
E-zyn nr 08
E-zyn nr 32
E-zyn nr 19
E-zyn nr 07
E-zyn nr 31
E-zyn nr 18
E-zyn nr 06
E-zyn nr 30
E-zyn nr 17
E-zyn nr 03
E-zyn nr 29
E-zyn nr 16
E-zyn nr 02
E-zyn nr 28
E-zyn nr 15
E-zyn nr 01
40
Pierwszy
styczeń 10
E-zyn nr 39
polskojęzyczny,
bezpłatny,
dwumiesięczny
e-zyn o nieruchomościach
mieszkaniowych
od Państwa
E-zyn nr 27
przyjaciół
z AIG/Lincoln
Residential
piwniczka

Podobne dokumenty

E-zyn nr 46 - AIG Lincoln

E-zyn nr 46 - AIG Lincoln Jeśli chcą Państwo zapytać nas o cokolwiek związanego z tematyką Strychu Pełnego Pomysłów – zapraszamy!

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna polskojęzyczny, bezpłatny, dwumiesięczny e-zyn o nieruchomościach mieszkaniowych od Państwa przyjaciół z AIG/Lincoln Residential

Bardziej szczegółowo