palenie papierosów?

Komentarze

Transkrypt

palenie papierosów?
Jakie zagrożenia niesie ze sobą
palenie papierosów?
Mówienie dzisiaj o szkodliwości palenia tytoniu to banał. Papierosy można
wszędzie kupić bez trudu - są dość tanie i łatwo dostępne dla młodych ludzi, którzy
chętnie w ten sposób manifestują swoją dorosłość i niezależność. Dla tej grupy
papieros jest wciąż atrakcyjnym symbolem dorosłości. A przecież właśnie dla nich
palenie tytoniu jest szczególnie niebezpieczne. Reklamy docierają do młodzieży z
fałszywym przekazem, że palenie tytoniu jest związane ze szczęściem, wolnością,
pieniędzmi.
Każdego dnia w naszym kraju rozpoczyna swoją „przygodę” z papierosem około
500 dzieci. Połowa z nich, z tego powodu umrze przedwcześnie, a w tym 25% - przed
osiągnięciem 60 roku życia.
PAMIĘTAJ!!!
Okres od zapalenia pierwszego, „próbnego” papierosa do silnego uzależnienia od
nikotyny trwa - u nastoletnich palaczy, nie dłużej niż rok. Kiedy nastolatek uświadamia
sobie rozmiar swojego uzależnienia, rzucenie nałogu staje się bardzo trudne, tak pod
względem fizycznym, jak i psychologicznym. Presja ze strony otoczenia dodatkowo
utrudnia rzucenie palenia. Wczesne rzucenie palenia jest podstawowym warunkiem
powrotu dobrego stanu zdrowia i ograniczenia skutków nałogu.
Każdy papieros zabiera 3 minuty życia, a regularne
palenie papierosów skraca życie o około 15 lat.
Papierosy są jedynym legalnie sprzedawanym
produktem, którego dym zawiera ponad 40 związków
chemicznych, m.in.:
- cyjanowodór (trujący gaz)
- kadm (metal ciężki)
- aceton ( rozpuszcza tkankę łączną)
- arsen (trutka na szczury)
- polon (pierwiastek radioaktywny)
- chlorek winylu (używany do produkcji plastiku)
- tlenek węgla ( czad)
- nikotyna
- ciała smołowate
Nikotyna ma działanie stymulujące i sprawia, że zażywająca ją osoba czuje się
ożywiona, organizm szybko się do niej przyzwyczaja. Nikotyna jest narkotykiem uzależnia silniej niż heroina, kokaina, alkohol, kofeina i marihuana. Wywołuje
uzależnienie, charakteryzuje się niespotykaną różnorodnością form oddziaływania na
psychikę, np. powoduje osłabienie pamięci. Jest substancją rakotwórczą - wpływa na
gen, który hamuje niekontrolowany rozwój komórek, czyli powstawanie nowotworów.
Papierosy sprawiają wrażenie niewinnej rozrywki, bardziej akceptowanej
społecznie niż alkohol. Przecież po wypaleniu paczki papierosów nikt nie bije żony
ani dzieci, nie przewraca mebli!
Warto jednak wiedzieć!
Średnia długość życia osób niepalących systematycznie rośnie. Różnica długości życia
między osobami niepalącymi, a palaczami wynosi średnio 15 lat.
Czy warto dla przyjemości zaciągania się
dymem papierosowym poświęcić 15 lat życia ?