Głos Zawoni nr 4(19)

Komentarze

Transkrypt

Głos Zawoni nr 4(19)
Zawoni
Nr 4(19)
LIPIEC – SIERPIEŃ 2006
CENA 1 ZŁ (w tym 7% VAT)
Głos
PISMO
SAMORZĄDU
GMINNEGO
ISSN 1509-1740
3 września
dożynki gminne
egoroczne
dożynki
gminne w Zawoni (na
placu przed budynkiem
Urzędu Gminy) odbędą się
w niedzielę 3 września.
Rozpoczną się mszą świętą
w kościele pod wezwaniem
św. Jadwigi.
Przewidziany jest atrakcyjny program artystyczny. Gwiazdą wieczoru będzie zespół BOYS z Ełku.
T
Wystąpią również „Dwie
Korony” (zespół muzyczny) i „Marciny” z Marcinowic koło Trzebnicy pod kierownictwem niezrównanego Mariana Kowalskiego.
Będą również wyścigi
kolarskie, konkurs na wieńce dożynkowe, loteria fantowa i inne atrakcje.
(lemil)
Pęciszów zdobią coraz ładniejsze domy.
Lato drogowych
inwestycji
egoroczne lato bez wątpienia można nazwać
latem drogowych inwestycji. Na skutek przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono wykonawców, którzy rozpoczynają pracę w następujących miejscowościach:
T
I. Złotów – Stanięcice
– Złotówek
Budowa drogi gminnej
Złotów – Stanięcice – Zło-
tówek – długość 3,043 km
oraz w miejscowości Budczyce
II. Czeszów
IV. Złotów
Remont dróg gminnych w miejscowości Czeszów.
Drogi wewnętrzne o
nawierzchni bitumicznej
łącznej długości 1610 mb.
III. Zawonia – Budczyce
Remont drogi gminnej
w Zawoni, ul. Jarzębinowa
Remont drogi gminnej
w Złotowie.
Wykonanie
odnowy
nawierzchni bitumicznej
drogi gminnej na odcinku
od drogi powiatowej Ludgierzowice – Bukowice do
boiska sportowego na długości 1133 mb.
(RB)
Piekna przyroda jest atutem naszej gminy. O gospodarstwach
agroturystycznych piszemy na stronie 6.
2
Nr 4(19)
GŁOS ZAWONI
Sesja Rady Gminy
Urząd Gminy
w Zawoni
55-106 Zawonia, ul. Trzebnicka 11
tel./fax (0-71) 312-81-82, 312-81-93
e-mail: urzą[email protected]
NIP: 915-10-10-521
Godziny otwarcia Urzędu Gminy:
poniedziałki od 8 do 16,
od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30
I piętro
Nr
nr tel.
Stanowiska pracy
pokoju wew.
1
31
Sekretariat
– podinspektor Jadwiga Bryłka
2
46
Sekretarz Gminy – mgr Robert Borczyk
3
44
Wójt Gminy
– mgr inż. Andrzej Faraniec
4
magazyn obrony cywilnej
5
45
Drogi, telefony, roboty publiczne
– podinspektor Piotr Lis
6
Biuro Rady Gminy Zawonia
7
41
Sprzedaż i dzierżawa gruntów rolnych
i budowlanych, najem lokali, dodatki
mieszkaniowe, podział działek
– podinspektor Wanda Łopyta
8
34
9
10
37
39
11
32
12
13
14
15
33
II piętro
Meldunki, dowody osobiste, obrona
cywilna, straż pożarna, wojskowość
– podinspektor Wanda Mądra
Skarbnik Gminy – Maria Bielecka
Rolnictwo, gospodarka gruntami,
budownictwo, gospodarka komunalna
– podinspektor mgr Paulina Warzecha,
– podinspektor Jadwiga Wądołkowska
Księgowość podatkowa: – wymiar
podatków, wydawanie zaświadczeń
o stanie majątkowym, wnioski o ulgi
mieszkaniowe, zawieszenia, zwolnienia
– podinspektor Leokadia Maciąg
Teminowa realizacja zobowiązań
pieniężnych, opłata za dostarczaną wodę,
czynsz z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych, czynsz za dzierżawione grunty, prowadzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do zalegających
– podinspektor Jadwiga Kaczmarek
Archiwum
Plany zagospodarowania przestrzennego
– mgr inż. arch. Katarzyna Grochowska
Rejestracja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż alkoholu
– podinspektor Kazimiera Grabkowska
Sala konferencyjna
Skargi i wnioski są przyjmowane codziennie w godzinach
pracy przez Sekretarza Gminy – mgra Roberta Borczyka,
pokój nr 2.
28 czerwca 2006 roku
odbyła się sesja Rady Gminy w Zawoni prowadzona
przez przewodniczącego –
Franciszka Boryckiego.
W obradach uczestniczyli:
wójt – Andrzej Faraniec,
sekretarz gminy – Robert
Borczyk, skarbnik gminy –
Maria Bielecka, sołtysi i
goście.
Podjęto uchwały w
sprawach:
•nadania imienia Zespołowi Szkół w Czeszowie,
•zmian w budżecie gminy,
•określenia zasad wydzierżawienia części
działki dla potrzeb
telefonii bezprzewodowej w Tarnowcu,
•uchwalenia
statutu
Gminy Zawonia.
(mz)
Statut Gminy Zawonia
ada Gminy uchwaliła
statut Gminy Zawonia. Jest to obszerny dokument i na zamieszczenie go
w całości zabrakłoby miejsca w gazecie.
Statut określa:
•ustrój Gminy Zawonia,
•zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych
Gminy
R
oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady
Gminy,
•organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy,
•tryb pracy Wójta Gminy,
•zasady tworzenia klubów Rady Gminy,
•zasady dostępu obywateli do dokumentów
Rady, jej komisji i Wójta oraz korzystania z
nich.
Kogo interesują szczegóły, może skorzystać ze
strony internetowej Urzędu Gminy w Zawoni:
www.zawonia.pl
www.bip.zawonia.iap.pl
W naszym obiektywie
Budynek przy ul. Wiosennej w Zawoni.
Złotówek w letniej szacie.
Nr 4(19)
3
GŁOS ZAWONI
25 sierpnia we Wrocławiu
Lekarze przyjmują
bezpłatnie pacjentów
poprzednim numerze „Głosu Zawoni”
pisaliśmy, że w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we
Wrocławiu, przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 (w pobliżu
Urzędu Wojewódzkiego i
Dolnośląskiego
Urzędu
Marszałkowskiego), lekarze przyjmują pacjentów
bezpłatnie i bez skierowania. Z porad mogą skorzystać także mieszkańcy gminy
Zawonia.
Najbliższe badania odbędą się 25 sierpnia (w piątek) od godziny 9.
Badania oraz zabiegi
obejmują:
•cholesterol,
•glukoza,
•ciśnienie krwi,
•słuch,
•pomiar tkanki tłuszczowej,
W
Jadwiga Lenio.
Korzystają z różnych form pomocy
370 podopiecznych GOPS-u
Rozmowa z kierowniczką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawoni Jadwigą Lenio
– Czy latem ludzie
równie masowo pukają
do Waszych drzwi, jak w
innych porach roku?
– Lato jest okresem,
kiedy ludzie zbierają runo
leśne, najmują się do zbioru porzeczek, wiśni, czereśni, truskawek. Później są
grzyby. Operatywna i pracowita osoba może sobie w
tym czasie nieźle zarobić.
Podopiecznych przychodzi
więc mniej, ale to wcale nie
znaczy, że wszyscy o nas zapomnieli.
– Ilu podopiecznych
liczy obecnie zawoński
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej?
– Z różnych form pomocy korzysta 370 osób żyjących w 238 rodzinach.
– Kim są ci ludzie?
– Głównie bezrobotni,
członkowie wielodzietnych
rodzin i inni żyjący w trudnych warunkach materialnych.
– W których miejscowościach ludzie najbardziej potrzebują pomocy?
– Najczęściej przychodzą do nas mieszkańcy
Czeszowa, Niedar, Czachowa i Sędzic.
– Jakiego rodzaju pomocy udzielaliście w I
półroczu 2006 roku?
– 23 osoby niepełnosprawne korzystają ze stałych zasiłków. W pierwszym półroczu 2006 roku
wydaliśmy na ten cel 39 tysięcy złotych. 142 podopiecznych korzystało w
tym samym czasie z zasiłków okresowych (głównie z
powodu bezrobocia i cho-
rób). Ta pozycja wydatków
pochłonęła 116.595 złotych. Ponad 17.700 złotych
wydaliśmy pomagając w zakupie opału i żywności, z
czego skorzystało 114 osób.
Ale to nie wszystko,
GOPS finansuje także dożywianie dzieci w szkołach,
pomaga ludziom obłożnie
chorym, wypłaca zasiłki
pielęgnacyjne itp. 29 matek
otrzymało „becikowe” w
wysokości po 1000 złotych.
– Skąd otrzymujecie
pieniądze na pomoc społeczną?
– Z dwóch źródeł, budżetu gminy i budżetu państwa.
– Dziękuję za rozmowę.
Nowy wodociąg
wiejski
akończono i przekazano do użytku nowy wodociąg w
naszej gminie. Prowadzi z Sędzic do Suchej Małej.
Koszt budowy pochłonął około 160 tysięcy złotych.
(miś)
Z
Ekologia
Z węglowych
na gazowe
Rozmawiał
Lesław Miller
rzemysł i gospodarka
komunalna coraz bardziej zatruwają naturalne
środowisko. Trzeba stosować środki zaradcze, aby
spaliny nie truły powietrza,
które jest dobrem nas
wszystkich.
Z budynków Urzędu
Gminy i ZP ZOZ w Zawoni znikną kotłownie węglowe i będą zastąpione gazowymi. Dzięki tej inwestycji
gmina Zawonia stanie się
jedną z czystszych ekolo-
P
Mieszkańcy Kałowic dbają o swoje domy.
•skóra,
•diagnozowanie zaburzeń oddychania w czasie snu oraz poradnictwo,
•lecznicze masaże kręgosłupa na fotelach
masujących plus refleksoterapia, tj. masaż
stóp i rąk.
Ponadto prowadzone
są bezpłatne badania i konsultacje: ortopedy, urologa,
badania
dopplerowskie
(badania przepływu krwi) i
densytometryczne (gęstości
kości).
Odbędzie się też (od
godziny 11) otwarte spotkanie z rzecznikiem Narodowego Funduszu Zdrowia
na temat praw pacjenta.
Zapisy na badania w
okienku nr 7 na parterze,
lub telefonicznie: 0-71 –
344-28-31 wew. 267.
gicznie gmin powiatu trzebnickiego. Tym samym zostanie zakończony etap inwestycji ekologicznych w
budynkach gminnych. Przypominamy, że od kilku lat
szkoły w Zawoni i Czeszowie przestały być uciążliwe
dla środowiska, a co za tym
idzie również i dla nas.
Przetarg na wykonanie
ekologicznych kotłowni wygrały firmy DECUS i KPA
z Wrocławia. Koszt wynosi
ok. 260.000 złotych. (ala)
4
Nr 4(19)
GŁOS ZAWONI
Zmiany w budżecie
a sesji Rady Gminy w
Zawoni
podjęto
uchwałę w sprawie zmian w
tegorocznym budżecie. Dochody i wydatki zwiększono
o 420 tysięcy złotych. Dzięki temu jest więcej pieniędzy na szkoły, ochronę
wód, drogi, drobne inwestycje itp.
Po zmianach budżet
wynosi po stronie dochodów – 10.169.748 złotych,
N
a wydatków – 13.421.794
złotych. Na wydatki inwestycyjne
przeznaczono
3.981.326,95 zł.
Ustalono, że tegoroczny deficyt wyniesie kwotę
3.252.046,95 zł. Źródłem
sfinansowania tych wydatków będzie kredyt oraz
nadwyżka budżetowa z lat
ubiegłych.
(wald)
Przebudowa mostu
w Suchej Wielkiej
Szkoła w Czeszowie.
Fot. Lesław Miller
Ks. Wawrzyniec Bochenek
patronem Zespołu Szkół w Czeszowie
ak już informowaliśmy,
od września 2006 roku w
Czeszowie będzie działać
Zespół Szkół, który skupi
gimnazjum i szkołę podstawową. Jeszcze do końca
ubiegłego roku szkolnego
klasy gimnazjalne stanowiły filię gimnazjum w Zawoni.
Zespół otrzymał również swego patrona, którym
jest ks. Wawrzyniec Bochenek. Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę na
wniosek tamtejszej społeczności, mianowicie: nauczycieli,
rodziców
i
uczniów. Wniosek z Czeszowa został poprzedzony
wielomiesięczną
pracą.
Specjalny komitet przygo-
J
tował listę 18 kandydatów,
a w wyniku dwukrotnego
głosowania wybrano ks.
Wawrzyńca Bochenka.
W latach powojennych
ks. Wawrzyniec Bochenek
był proboszczem parafii
pw. św. Jadwigi w Zawoni,
do której należały parafie
w Czeszowie i Złotowie.
Znał mieszkańców tych terenów, przebywał wśród
nich osobiście i wspierał w
ciężkich chwilach. W okresie prześladowań Kościoła
przez władze komunistyczne mieszkańcy Czeszowa i
Złotowa często udzielali
księdzu pomocy. Pomoc ta
sprawiła, że darzył ich sympatią do końca swego życia.
Ksiądz
Wawrzyniec
Bochenek przez wiele lat
pełnił funkcję dziekana i
jest znaną oraz cenioną postacią. Ks. Antoni Kiełbasa, kustosz Bazyliki św.
Jadwigi w Trzebnicy, opracowuje szczegółową biografię ks. Bochenka. Na
pewno omówi w niej okres
probostwa w Zawoni. Biografia przyczyni się do spopularyzowania ks. Bochenka w kraju i za granicą, bo
zostanie wydana w kilku językach i dużym nakładzie.
Obwód szkolny obejmuje następujące miejscowości:
Czeszów, Złotów, Złotówek, Trzęsowice, Stanięcice, Trzemsze.
(lemil)
Na etapie wyścigu Tour de France
Nasi kolarze w Paryżu
– To było dla nas niezwykłe przeżycie – powiedział prezes Kolarskiego
Klubu Rowerowego w Zawoni – Stanisław Migawa.
Nic dziwnego, niecodziennie zdarza się okazja zobaczenia etapu największego
wyścigu kolarskiego na
świecie – Tour de France. I
to gdzie? W samym Paryżu!
Grupa naszych kolarzy,
w towarzystwie małżonek,
gościła przez kilka dni w
Paryżu. Zaprosili dyrektorkę Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki w Zawoni – Elżbietę Michtę.
Podróż była długa, bo
autobus prawie przez całą
dobę zmierzał w kierunku
stolicy Francji. Na miejscu
zaopiekował się nimi ks.
Jan Tumiel z tamtejszej
polskiej parafii.
Zawonianie,
poza
emocjami kolarskimi, zwiedzili także Paryż i zamki
nad Loarą. Wszyscy byli
bardzo zadowoleni. Ksiądz
Tumiel zapowiedział swoją
wizytę w Zawoni.
(lemil)
ak się dowiadujemy w
Urzędzie Gminy w Zawoni, prowadzona jest
przebudowa przepustu na
most w Suchej Wielkiej.
Koszt prac wynosi 157
tysięcy złotych, wykonawcą
jest ekipa Przedsiębiorstwa
J
Budownictwa Robót Inżynieryjnych w Kępnie, które
wygrało przetarg. Roboty
mają być zakończone do
połowy września 2006 roku.
(mar)
Remiza OSP w Zawoni.
Remont remizy OSP
w Zawoni
R
emiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoni była remontowana na zewnątrz w poprzednich latach. Odnowiono wówczas elewację i naprawiono dach.
Obecnie trwają prace przy remoncie wnętrza tego
obiektu. Zastaliśmy tam ekipę firmy remontowej. Pracownicy poinformowali reportera „Głosu Zawoni”, że zakładane są posadzki na podłodze, urządzane szatnie, sanitariaty i biuro. Remiza ma być gotowa w najbliższych dniach.
W gminie podobne remizy OSP są jeszcze w Czeszowie
i Złotowie. Tam też wykonano remonty.
(zab)
Czytajcie
Głos
Zawoni
Nr 4(19)
5
GŁOS ZAWONI
Konkurs wiedzy
o samorządzie lokalnym
Zawoni odbył się II
Konkurs Wiedzy o
Samorządzie Lokalnym,
zorganizowany przez miejscowy Urząd Gminy. Konkurs prowadziła komisja
powołane przez wójta w
składzie:
W
nia? Zamieszczamy kilka z
nich z trzema odpowiedziami w nawiasie (z których
tylko jedna jest właściwa):
1. Jak nazywa się akt prawny organizujący i
określający zasady funkcjonowania Urzędu
komisji wyborczej należy: (przeprowadzenie
głosowania w obwodzie,
rejestrowanie
kandydatów na radnych, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do
Prezes Oddziału Dolnośląskiego ARiMR – Włodzimierz Główczyński.
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa wspiera wieś
Średnia rolnicza
renta strukturalna
– 1.593,60 zł
Dolnośląskim Oddziale Regionalnym
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa we
Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa, na której
jej prezes – Włodzimierz
Główczyński, poinformował dziennikarzy o pracy
tej instytucji.
Agencja powstała w
1994 roku jako instytucja
państwowa. Jej celem jest
wspieranie działań służących rozwojowi rolnictwa i
obszarów
wiejskich.
ARiMR została włączona
do pełnienia roli płatniczej
oraz instytucji wdrożeniowej dla środków strukturalnych Unii Europejskiej. Z
działań agencji korzystają
rolnicy oraz przedsiębiorcy
sektora rolnego i grupy
producentów rolnych.
Celem
pośrednim
ARiMR była obsługa programu SAPARD, który
przygotował rolników do
ubiegania się o pomoc finansową ze środków Unii
Europejskiej. W ramach
wspólnej polityki rolnej
agencja udziela pomocy w
formie dopłat do gruntów
rolnych mając na celu poprawę dochodowości gos-
W
Komisja konkursowa powołana przez wójta. W środku: sekretarz gminy, przewodniczący komisji – Robert Borczyk oraz Elżbieta Muszyńska i Mirosław Mróz.
Robert Borczyk – sekretarz gminy, przewodniczący komisji,
Mirosław Mróz – nauczyciel z ZS w Zawoni,
członek komisji,
Elżbieta Muszyńska
– nauczycielka ZS w Czeszowie, członkini komisji.
W konkursie wzięło
udział 23 uczniów gimnazjalnych reprezentujących
szkoły w Zawoni i Czeszowie.
Konkurs składał się z
dwóch etapów. Pierwszy,
eliminacyjny, polegał na
prawidłowym wyborze jednej z trzech odpowiedzi na
pytania. Pytań było 40, za
każdy właściwy wybór
uczeń otrzymywał jeden
punkt.
Do drugiego etapu
przeszło siedmiu finalistów, z których wyłoniono
zwycięzców. Konkurs wykazał, że uczniowie z naszej
gminy mają dużą wiedzę o
zasadach działalności samorządu. Jakie były pyta-
Gminy? (statut gminy,
regulamin organizacyjny, uchwała).
2. Kto jest kierownikiem
Urzędu Gminy? (przewodniczący rady, wójt
gminy, starosta).
3. Kto jest organem
uchwałodawczym w sołectwie?
(zebranie
wiejskie, sołtys, przewodniczący rady).
4. Jaki organ wydaje decyzje administracyjne w
indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej?
(wójt gminy, rada gminy, wojewoda).
5. Kto przygotowuje projekt budżetu gminy?
(rada gminy, wójt gminy, przewodniczący rady gminy).
6. Kto wybiera starostę?
(mieszkańcy powiatu,
rada powiatu, wójtowie
i burmistrzowie wchodzący w skład powiatu).
7. Do zadań terytorialnej
publicznej wiadomości).
8. Kto zarządza wybory
do Rady Gminy? (wojewoda, wójt, premier).
9. Prawo zgłaszania kandydatów na radnych
przysługuje: (komisjom
wyborczym, każdemu
mieszkańcowi, radnym
gminy).
10. Komitet wyborczy może zgłosić w każdym
okręgu wyborczym: (od
jednej do dwóch list
kandydatów, tylko jedną listę kandydatów,
dowolną listę kandydatów).
Lista zwycięzców z podziałem na zajęte miejsca
wygląda następująco:
I. Marta Faraniec
II. Anna Trybała
III. Renata Nowak
IV. Katarzyna Kulik
V. Anna Kielczyk
VI. (ex aequo) Martyna Wiatr i Bartosz
Pełka.
(lemil)
podarstw. Wspiera też producentów warzyw i owoców, hodowców ryb i leśnictwo.
Przez ARiMR przepływają bardzo duże pieniądze, w latach 2004-2006
wpłaciła, tylko na Dolnym
Śląsku, na różne cele ponad 2 miliardy złotych.
Na konferencji dużo
mówiono o rentach dla rolników, którzy zostawiają
gospodarstwa następcom
lub sprzedają innym użytkownikom. W takich przypadkach rolnik otrzymuje
rentę, średnia wysokość takiego świadczenia wynosi
1.593,60 zł miesięcznie.
Państwo jest zainteresowane, aby ziemia była gromadzona przez duże gospodarstwa, bo takie mogą
uzyskać lepsze wyniki ekonomiczne.
Jeśli naszych Czytelników zainteresują bliższe
szczegóły dotyczące rent
rolniczych, mogą się zgłosić
do biura powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w
Trzebnicy przy ul. Milickiej
1, tel. 0-71 387-48-40.
(lemil)
6
Nr 4(19)
GŁOS ZAWONI
Upały sprzyjały
kąpieli w basenie
ie ma tego złego, co by
czasem nie wyszło na
dobre. Wprawdzie susza
spowodowana przez lipcowe upały bardzo dokuczyła
rolnikom, ale osoby kąpiące się w zawońskim basenie bardzo sobie chwaliły
wysokie temperatury. Mogły się kąpać i wygrzewać na
trawiastej plaży przez cały
dzień. Tak już jest na świecie, że mamy coś za coś.
Jak nas poinformowała
dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki –
Elżbieta Michta, w lipcu i
sierpniu zajęcia w GOKiB
odbywają się głównie na basenie. W lipcu sprzedano
1514 biletów ulgowych i 208
pełnopłatnych. Bilet normalny kosztuje 3 złote, a ulgowy – 2 zł. Dzieci do 7 lat
mają wstęp bezpłatny. Basen jest czynny codziennie
w godzinach od 11 do 19.
Na basenie są ratownicy, czynny jest również bufet, w którym można napić
się kawy, jakiegoś napoju
chłodzącego, czy coś zjeść.
Pisaliśmy już o tym, ale
przypomnijmy jeszcze, że
nie każda miejscowość
gminna w kraju może dysponować takim profesjonalnym basenem. Ba, może
N
Jan Gil z żoną w jednym ze swych domków turystycznych.
Gospodarstwa
agroturystyczne
szansą na rozwój gminy
zanse rozwoju gminy
Zawonia są w turystyce.
Mamy przecież piękne lasy,
akweny i wspaniałe, czyste
powietrze. Można zarabiać
na mieszkańcach Wrocławia i innych miast, którzy
przyjadą tu na wypoczynek,
a jednocześnie zostawią
pieniądze, płacąc za noclegi i wyżywienie.
Szanse te są na razie
niezbyt wykorzystane. Wyłom zrobił pan Jan Gil,
który zbudował w Pęciszowie zagrodę turystyczną z
prawdziwego zdarzenia.
Postawił 4 drewniane domki w stylu góralskim, które
mieszczą 22 osoby.
Choć
gospodarstwo
jest czynne niecały rok,
gościł już nie tylko turystów
z Polski, ale także ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Danii i Szwajcarii.
W podobny sposób
można zarabiać na turys-
S
tach w innych miejscowościach gminy, np. Złotowie,
Czeszowie, Cielętnikach.
Nie każdy może od razu
zbudować taką zagrodę, jak
pan Jan Gil w Pęciszowie.
Ale można zacząć skromnie, nawet od jednego pokoju. Trzeba go tylko wyremontować i tak urządzić,
by zachęcić gości do przyjazdu.
Pojedynczym osobom
trudno zorganizować taką
agroturystykę, ale łatwiej
byłoby, gdyby się zrzeszyć
tworząc np. jakąś organizację czy towarzystwo. Organizacja mogłaby się zająć
promocją, załatwieniem
ewentualnych
kredytów
bankowych itp. Ale niezbędna jest jedna rzecz –
inicjatywa. Kto tylko siedzi przy piwku i narzeka, że
jest mu źle, ten nigdy do niczego nie dojdzie.
(L.M.)
go pozazdrościć nawet sam
Wrocław, nie mówiąc już o
Trzebnicy czy innym mieście powiatowym w kraju.
Projekt budowy wyko-
nał nieodpłatnie wójt –
Andrzej Faraniec, który
jest z wykształcenia magistrem inżynierem budownictwa.
(wald)
Nowe fotografie paszportowe
d 27 lipca br. zgodnie
z
rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
(DzU nr 130 poz. 904 z 19
lipca 2006 r.), uległy
zmianie wymagania dotyczące fotografii paszportowych.
Wraz z wnioskiem
paszportowym od 27 lipca
br. należy składać dwie
jednakowe fotografie o
wymiarach 3,5 x 4,5 cm
wykonane w ciągu ostanich
6 miesięcy na jednolitym
jasnym tle i mające dobrą
ostrość.
Zdjęcie
ma
pokazywać wyraźnie oczy i
twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej
części barków, tak aby
twarz zajmowała 70-80%
O
powierzchni fotografii. Ma
ona przedstawiać osobę
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
patrzącą na wprost (en
face) z otwartymi oczami,
nieprzesłoniętymi włosami,
z naturalnym wyrazem
twarzy.
Zakłady fotograficzne
już wykonują fotografie
według nowego wzoru dla
klientów, którzy wnioski
paszportowe będą składać
po 26 lipca.
Zmiany dotyczące fotografii
paszportowych
wiążą się z wprowadzeniem
od 28 sierpnia br. w całym
kraju nowego systemu
paszportowego, obejmującego pobieranie danych
biometrycznych.
Co to są dane biometryczne? W okładce paszportu
biometrycznego
umieszczony jest mikroczip, w którym zakodowano dane właściciela
paszportu. To między innymi: imię i nazwisko, data i
miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz wizerunek
twarzy i podpis.
Zdjęcie twarzy jest
analizowane przez komputer, który zapisuje w
mikroczipie dokładne informacje o 1840 cechach
człowieka.
Według ekspertów jest
to
informacja
równie
unikatowa jak linie papilarne. Odciski palców jednak też zostaną zakodowane w mikroczipie.
Nr 4(19)
7
GŁOS ZAWONI
Weselej
na placach zabaw
owe huśtawki, zjeżdżalnie, wieże i inne
urządzenia zakupiła gmina
dla placów zabaw dziecięcych w następujących
miejscowościach: Czeszów,
Niedary, Czachowo, Zło-
N
tów, Cielętniki, Kałowice,
Trzęsowice i Głuchów Dolny. Koszt wyniósł 46.000 zł.
Urządzenia dostarczyła
firma CROQET ze Szczodrego koło Wrocławia, która
wygrała przetarg.
(lis)
III Ogólnopolski
Wyścig Kolarski MTB
Kierowniczka biblioteki – Anna Buczak i czytelnik – emerytowany profesor Uniwersytetu
Wrocławskiego, Lech Pajdowski.
Biblioteka cieszy się powodzeniem
Ponad 800
czytelników książek
ak już niejednokrotnie
wspominaliśmy, mimo
konkurencji
telewizji,
czytelnictwo książek ciągle
cieszy się powodzeniem
wśród mieszkańców naszej
gminy. Do bibliotek podlegających
Gminnemu
Ośrodkowi
Kultury
i
Biblioteki
w
Zawoni,
Czeszowie i innych miejs-
J
cowościach,
przychodzi
pożyczać książki ponad 800
czytelników, z tego 500 w
samej Zawoni. Można
książki pożyczyć do domu
albo skorzystać z czytelni,
gdzie są także gazety.
Księgozbiór liczy w
gminie przeszło 37 tysięcy
tomów, ale ciągle się powiększa. Tylko w tym roku
gmina dała na ten cel 12
tysięcy złotych. Kupiono za
to wiele interesujących
pozycji z zakresu beletrystyki, książki popularnonaukowe i inne.
Następne
zakupy
przewidziane
są
we
wrześniu.
(lemil)
Dokuczliwa susza
Niektóre uprawy
w połowie zniszczone
ajwiększe upały, jakie
nas nawiedziły od
przeszło
200
lat,
spowodowały suszę, a z nią
bardzo duże straty w rolnictwie
przybierające
postać klęski żywiołowej.
Wójt Gminy Zawonia
powołał specjalną komisję,
która zlustrowała pola uprawne w gminie. Z powodu
suszy zbiory jęczmienia
jarego są mniejsze od 30 do
50 procent, kukurydzy o 50
proc. Podobnie jest z innymi uprawami.
Rolników nie można
zostawić samych z tym
nieszczęściem. Oczekują
N
oni pomocy od państwa, ale
wcześniej muszą złożyć
odpowiednie wnioski w
Urzędzie Gminy. Wniosek
winien zawierać:
1. Dane osobowe.
2. Powierzchnię działki
(wraz z jej lokalizacją),
na
której
zostały
uszkodzone lub zniszczone uprawy (określone w hektarach).
3. Rodzaj uprawy wraz z
uwzględnieniem fazy
rozwojowej roślin.
4. Określony w procentach stopień zniszczenia danej uprawy, z
tym że do oszacowania
szkód stopień zniszczenia nie może być
niższy niż 30 procent
na areale danej uprawy.
5. Wysokość nakładów
poniesionych do dnia
wystąpienia
klęsk
(wysokość nakładów
dla poszczególnych upraw jest określona
przez komisję rejonową).
Bliższych informacji w
tej sprawie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy
w Zawoni.
(zab)
ak co roku, w Zawoni dużym powodzeniem cieszył się
III Ogólnopolski Wyścig Kolarski MTB. Uczestniczyła
w nim tylko jedna kobieta, pani Magdalena Wojtyła.
J
W klasyfikacji mężczyzn w wieku 18 – 35 lat miejsca zdobyli:
I. Dawid Masełko
II. (ex aequo) Robert Trawiński i Piotr Jemioła
III. Andrzej Bogdański
W wieku 36 – 50 lat:
I. Jacek Łyczkowski
II. Przemysław Kotowicz
III. Krzysztof Lisowski
W wieku powyżej 50 lat:
I. Grzegorz Fajkowski
II. Jakub Lubaś
III. Michał Michalec
Konkurs
wiedzy ekologicznej
Gminnym Ośrodku
Kultury i Biblioteki w
W Zawoni odbył się VI Powiatowy Konkurs Wiedzy
Ekologicznej, w którym
wzięło udział 18 uczniów z
9 gimnazjów z powiatu
trzebnickiego.
Pierwsze miejsce w
konkursie zajęła Urszula
W
Warzecha, a drugie Agnieszka Niewój. Obie są z
Zawoni, przygotowała je
nauczycielka mgr Mirosława Pitner. Na czwartej pozycji uplasował się Bartosz
Pełka z Czeszowa, przygotowany przez mgr Danutę
Jastrząb.
(E.M.)
Świętowali
strażacy z OSP
trażacy z jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoni uroczyście
obchodzili swoje doroczne
święto. W galowych mundurach zebrali się koło remizy, a następnie przemaszerowali do kościoła pod
wezwaniem św. Jadwigi,
S
gdzie odbyła się msza celebrowana przez proboszcza – ks. Waldemara
Kontka.
Potem odbyło się przyjęcie, na którym goszczono
delegacje strażaków z Czeszowa i Złotowa.
(wald)
8
Nr 4(19)
GŁOS ZAWONI
Wakacyjny list z Norwegii
Wakacje to pora na krajowe i zagraniczne
wojaże. Dziennikarz naszej gazety, Lesław
Miller, wybrał się do Skandynawii. Zamieszczamy jego krótką relację z Norwegii.
Położenie
Norwegia ma zupełnie
inne ukształtowanie niż
Polska. Liczy aż 1.752 kilometry długości i od 6 do
430 kilometrów szerokości.
Mieszka w niej ponad 4,5
miliona ludności, głównie
w stolicy – Oslo i innych
miastach na południu. W
środkowej i północnej części kraju można jechać po
kilkadziesiąt kilometrów i
nie spotkać żadnego domu.
Za to turystów urzekają
przepiękne góry, jeziora,
fiordy i rzeki. Nic więc
dziwnego, że promy i statki,
poza samochodami, pociągami i autobusami, są codziennymi środkami transportu ludności i ładunków.
Drogi, nie tylko w Norwegii, ale w całej Skandynawii, są gładkie jak stół, nie
ma wybojów ani dziur. Dotyczy to również peryferyjnych dróg gminnych.
Fiordy
Kiedy pytałem Norwegów, co jest ich największą
atrakcją turystyczną, odpowiadali – fiordy. Ogromne
rozpadliny skalne, przez
które morze wdziera się
głęboko w ląd, rozszczepiają krajobraz wybrzeża na
całej długości, aż po granicę z Rosją. Największe wrażenie wywiera widok fiordów u zachodnich brzegów
Norwegii, w pobliżu miasta
Bergen. Niektóre fiordy li-
czą nawet do 200 kilometrów długości. Po wodach
fiordów pływają liczne promy i motorówki. Do krainy
fiordów docierają nie tylko
uczciwi turyści, ale także...
polscy złodzieje. Kradną
silniki motorówek, aby je w
kraju korzystnie sprzedać.
Tacy ludzie przynoszą nam
tylko wstyd.
Narwik
W czasie drugiej wojny
w Norwegii pod Narwikiem
walczyła z hitlerowcami Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich pod dowództwem generała Z.
Szyszko-Bohusza oraz nasze niszczyciele na morzu –
„Burza”, „Błyskawica” i
„Grom”. Zginęło 97 polskich żołnierzy, 189 zostało
rannych i 28 zaginionych.
Poległych z honorami pochowano na cmentarzu w
Narwiku, a w mieście
wzniesiono pomnik ku czci
polskich żołnierzy. Cmentarz jest zadbany, a odwiedzający go turyści z Polski
składają na grobach kwiaty.
Ceny
Norwegia i pozostałe
kraje
skandynawskie
(Szwecja i Finlandia) są
niezwykle drogie. Za te same towary, co w Polsce,
musimy tam zapłacić co
najmniej dwa razy tyle, albo dużo więcej. Oto kilka
przykładów cen w przeli-
czeniu na złote polskie:
mała kawa – 15 złotych,
tańszy obiad – 100 zł, litr
paliwa samochodowego – 8
złotych. Okropnie i przesadnie drogi jest alkohol,
za 40-gramowy kieliszek
wódki trzeba zapłacić tyle,
ile za... kilka butelek. Alkohol jest sprzedawany tylko
przez wybrane sklepy i w
określonych
godzinach.
Norwegowie radzą sobie z
cenami, bo zarabiają kilkakrotnie więcej niż Polacy.
Nordkapp
Przylądek
Północny
Nordkapp jest najdalej na
północ wysuniętym punktem Europy, połączonym
tunelem ze stałym lądem.
Przylądek jest położony
bardzo wysoko i nie rosną
tam drzewa, ani krzewy.
Norkapp jest celem wielu
wycieczek. Tu przed kilku
laty piosenkarz Michał
Wiśniewski brał ślub z
Mandaryną. Niestety, mimo głośnego wesela małżeństwo nie okazało się
trwałe.
Pomnik żołnierza polskiego w Narwiku.
Białe noce
W środku lata, w środkowej i północnej Skandynawii, dzięki białym nocom
dzień panuje przez całą dobę. Natomiast w środku zimy jest tu przez całą dobę
noc.
W czasie białych nocy
Skandynawowie muszą zasłaniać okna grubymi kotarami, aby się wyspać.
Tekst i zdjęcia:
Lesław Miller
Skocznia olimpijska w Lillehammer, z której skakał Adam
Małysz.
„GŁOS ZAWONI” – pismo Samorządu Gminnego
w Zawoni.
Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa
„Prasa-Radio-Telewizja” we Wrocławiu.
Redaktor naczelny – dr Lesław Miller
Z-ca redaktora naczelnego – Waldemar Niedźwiecki
Sekretarz redakcji – Mariusz Żyromski
Członkowie zespołu redakcyjnego: Jan Szczerkowski,
Władysław Rudak, dr Wojciech W. Zaborowski
(Frankfurt n. Menem).
Adres Wydawnictwa i Redakcji: 53-624 Wrocław,
Lubińska 6/2, telefony: 071-355-28-54, 0-603-765-856.
DTP i druk: „6x7” Piotr Rodzoń, [email protected]
Piękne góry i akweny to norweska codzienność.