Ścieżka edukacyjna "Nad Lutynią

Komentarze

Transkrypt

Ścieżka edukacyjna "Nad Lutynią
1
Ścieżka edukacyjna
"Nad Lutynią”
Ścieżka biegnie wałem w kierunku zachodnim, podziwiamy ukwiecony w maju wał i
wynurzającą się z zieleni gdzieniegdzie rzekę Lutynię. Trasa ma długość ok 2 km (czas przejścia 2-3
godziny). Podziwiamy fragment lasu łęgowego i przez kładkę ze zwalonego drzewa wchodzimy do
wnętrza lasu łęgowego. Poznajemy gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych, podziwiamy krajobraz
rozlewisk – starorzeczy, spotykamy ptaki i zwierzęta. Z wału schodzimy w kierunku płd. na śródleśne
łąki (szczególnie piękne w maju, przed sianokosami). Przekraczając dukt leśny (z Dębna) kolejną łąką
dochodzimy do ziemnego wału średniowiecznego grodziska – stanowisko archeologiczne.
Wyznaczonym szlakiem wracamy do punktu startu – słuchamy ptaków, wiatru lub ciszy.
Lokalizacja:
Województwo Wielkopolskie, powiat jarociński, gmina Nowe Miasto, leśnictwo Czeszewo.
Współrzędne GPS punktu startowego:
- długość geograficzna: 397869,00
- szerokość geograficzna: 474097,00
Charakterystyka:
Jeżeli jesteśmy autem, to zostawiamy je na parkingu „Osada Franciszków”. Drogą leśną
docieramy do walu przeciwpowodziowego nad Lutynią. Skręcamy w lewo w kierunku zachodnim.
Idąc wałem posuwamy się wzdłuż rzeki Lutyni. Podziwiamy okazałe drzewa nad rz. i ukwiecony wał.
Wody Lutyni po przebyciu 67 km kilkaset metrów dalej wpadają do Warty. Lasy w widłach rz. Warty i
Lutyni należą do najcenniejszych w Wielkopolsce, Polsce i Europie. Jesteśmy na południowym skraju,
Las Czeszewski – tak go nazywamy – to obszar należący do europejskiej sieci NATURA 2000.
Przed nami ujrzymy charakterystyczny dla terenów nadrzecznych Łęg, las nie spotykany już w Europie
(gdzie rzeki na ogół są już uregulowane). Łęg tworzą topole, wiązy, dęby, jesiony, wierzby i liczne
krzewy. Tylko tutaj spotkać można okazałe rodzime topole białe i wiązy szypułkowe. Może
znajdziemy drzewo pomnikowe – topola pomnikowa musi mieć obwód >380cm, a wiąz szypułkowy
>220cm
(pomiaru
dokonujemy
na
wysokości
piersi
1,3m
od
gruntu).
Popatrz przed siebie - te stawy które widzicie to starorzecza – meandry nieuregulowanej rzeki.
Podziwiajmy bujna roślinność, a w szczególności kosaćce (irysy) kwitnące w maju. Wychodząc bardzo
cicho nad wodę może ujrzymy czaplę, bociana czarnego, a na pewno dzikie kaczki. Może za chwilę
nad wodami zakołuje któryś z ptaków drapieżnych. Tutaj poluje bielik, kania ruda i czarna, jastrzębie i
sokoły. Wracamy i idziemy wałem do następnej tablicy.
W tym miejscu Lutynia nas żegna i skręca wpadając do Warty. Możemy na chwilę zobaczyć i
zwiedzić jej ujście. Schodzimy z wału na południe i przez śródleśne łąki idziemy w kierunku traktu od
Dębna. Najpiękniej jest tu w maju – łąki są pełne kwiatów i ziół. Można tu spotkać żurawia, bociana,
sarnę i jej partnera koziołka oraz jelenie.
Warto tu przyjść o świcie i posłuchać budzących się ptaków. Warto tu być również w południe kiedy
w słońcu pysznią się kwiaty.
Pod koniec wędrówki idziemy do stanowiska archeologicznego. Tworzy go wał ziemny –
pozostałość średniowiecznego grodziska. Prawdopodobnie służył jako ukryte miejsce przebywania
2
kobiet i dzieci w czasie wypraw wojennych lub najazdów. Wracamy na trakt z Dębna – stąd do
naszego parkingu już blisko.
Dojazd:
Dojedziecie tu Państwo samochodem, rowerami. W pobliżu zlokalizowano miejsce
parkingowe dla 5 samochodów.
Kontakt:
Rezerwację pobytu należy zgłaszać: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa w Jarocinie, ul.
Kościuszki 43, tel. lub fax. pod nr 62 747 23 19, e-mail [email protected] oraz w Ośrodku
Edukacji Leśnej w Czeszewie ul. Szkolna 29, tel. 61 438 31 21
email: [email protected]
Rezerwacja winna zawierać: nazwę szkoły, organizacji itp., datę i godziny pobytu, liczbę
uczestników, osobę odpowiedzialną z podaniem tel. kontaktowego (w przypadku odwołania
rezerwacji, należy zawiadomić Nadleśnictwo) w sposób podany powyżej.
3
4
5