POLISA UBEZPIECZENIOWA NR 92200062 NA ROK SZKOLNY

Komentarze

Transkrypt

POLISA UBEZPIECZENIOWA NR 92200062 NA ROK SZKOLNY
POLISA UBEZPIECZENIOWA
NR 92200062
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Firma ubezpieczeniowa AXA Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Wnioski składa się przez stronę
internetową bezpieczny.pl
W razie problemów informacji udziela
przedstawiciel Paweł Bzdęga
tel. 797 582 753
Jeśli wypadek miał miejsce na terenie
szkoły należy zgłosić się do Inspektora
BHP Pani Ewy Szałkowskiej,
która przyjmuje w każdy
poniedziałek w godz. 10.00-12.00
w celu spisania protokołu.

Podobne dokumenty