PANORAMA CZECH: Wszystkie oczy na Czechy

Komentarze

Transkrypt

PANORAMA CZECH: Wszystkie oczy na Czechy
I
N
F
O
R
M
A
C
J
A
P
R
A
S
O
W
A
Praga/Wiedeń/Warszawa, 9 kwietnia 2015 r.
PANORAMA CZECH: Wszystkie oczy na Czechy (A4)
Dobre perspektywy dla przemysłu motoryzacyjnego oraz konsumpcji gospodarstw domowych
Republika Czeska podnosi się z recesji po kryzysie zadłużenia w strefie euro. Gospodarka
nabrała rozpędu, uzyskując stabilny wzrost PKB o 2,0 proc. w roku 2014, a w tym roku Coface
prognozuje jeszcze większy wzrost – aż o 2,5 proc. Głównym czynnikiem napędowym czeskiej
gospodarki będzie eksport samochodów osobowych oraz rosnąca konsumpcja prywatna.
Zależność Czech od popytu zewnętrznego jest znaczna – eksport stanowi tu 84 proc. PKB. Jak na
razie eksport w Czechach korzysta na tym, że nadal opiera się na walucie krajowej – koronie. Spadek
wartości korony sprawił, że eksport stał się bardziej konkurencyjny, a fakt ten dodatkowo wspomaga
strategia utrzymywania kursu korony do euro na poziomie powyżej 27 za pomocą interwencji
walutowych. Mimo korzystnych efektów tej strategii, dynamika eksportu stopniowo malała w roku
2014. Poprawa sytuacji głównego partnera handlowego (strefa euro) okazała się rozczarowaniem,
podobnie jak pogorszenie handlu z rynkami wschodnimi; obydwa czynniki wywarły silny wpływ na
gospodarkę. Mimo wszystko w 2015 r. poprawa sytuacji w strefie euro powinna zminimalizować
negatywny wpływ malejącego eksportu do Rosji oraz zapewnić zauważalny wzrost w obszarze
eksportu.
Samochody osobowe pozostaną głównym produktem eksportowym w 2015 r.
Znaczna część czeskiego eksportu jest ściśle powiązana z przemysłem motoryzacyjnym, który stał się
jedną z wizytówek kraju. Mniej niż 7 proc. czeskich samochodów osobowych wyprodukowanych w
roku 2014 zostało dostarczonych do konsumentów w kraju. Czechy zajmują 13 miejsce na świecie w
rankingu największych producentów samochodów; rocznie produkuje się tu 1,13 mln pojazdów. Skoda
jest największą marką wśród czeskich producentów samochodów. Jej światowa sprzedaż w zeszłym
roku przekroczyła 1 mln sztuk, przy czym największym rynkiem zbytu były Chiny, gdzie Skoda
sprzedała prawie 1/4 tej ilości.
W 2015 r. czeski przemysł motoryzacyjny skorzysta na dobrych perspektywach, jakie rysują się dla
przemysłu samochodowego. Ocena ryzyka Coface wskazuje umiarkowane ryzyko w sektorze
motoryzacyjnym. Światowa sprzedaż wzrasta, przy czym największą dynamikę obserwuje się w
krajach rozwijających się, gdzie wzrasta udział klasy średniej. Choć chińska gospodarka będzie
rozwijać się w tym roku w wolniejszym tempie, dynamika sprzedaży samochodów utrzyma się na
zadowalającym poziomie. Nie można tego powiedzieć o rynku rosyjskim, gdzie producenci
samochodów odczują skutki zmniejszonej gotowości do wydatków, spowolnienia gospodarki oraz
zmniejszenia wartości waluty lokalnej.
Rozległa ekspozycja na rynki zewnętrzne jest szczególnie widoczna w przypadku przemysłu
motoryzacyjnego, którego produkcja trafia głównie na eksport. Przemysł ten podniósł się, wspierając
w tym roku rozwój czeskiej gospodarki, ale nie może być traktowany jako długoterminowe wsparcie z
uwagi na wrażliwość popytu i zdolność produkcyjną poszczególnych mare - wyjaśnia Grzegorz
Sielewicz, ekonomista Coface dla regionu Europy Środkowej.
1
Poprawa sytuacji na rynku pracy napędza konsumpcję prywatną
Krajowy popyt odgrywa istotną rolę we wzrośnie gospodarczym Czech, szczególnie teraz, gdy
poprawiła się sytuacja na rynku pracy, co z kolei poskutkowało wzrostem konsumpcji prywatnej. Stopa
bezrobocia w grudniu 2014 r. wyniosła 5,8 proc., co stanowi najniższą wartość od roku 2009 oraz
jeden z najniższych wyników w UE, obok Niemiec i Austrii. Wydatki na konsumpcję w gospodarstwach
domowych wzrosły o 2,1 proc. w ciągu pierwszych trzech kwartałów roku 2014, w porównaniu z
rokiem 2013. Bardzo niska stopa inflacji wzmocniła siłę nabywczą konsumentów.
Na przestrzeni ostatnich lat sektor handlu detalicznego w Czechach stał się bardziej dojrzały i
nasycony. Napływ zagranicznych inwestorów, chcących wykorzystać rosnący udział klasy średniej,
potwierdza ogromny potencjał, jaki stał się celem działań globalnych sieci. Konkurencja jest ostra, co
przyczyniło się do zmniejszenia marży, a w przypadku niektórych spółek skutkowało wręcz
wypadnięciem z rynku. Wcześniejsze trudne warunki gospodarcze nadal wywierają niekorzystny
wpływ na wyniki finansowe spółek, zaś określony poziom stałych inwestycji jest konieczny, by
utrzymać udział w rynku na opłacalnym poziomie. Choć konsumenci chętniej niż kiedyś wydają
pieniądze, wciąż wydają wybiórczo i są raczej wyczuleni na ceny, co nie zostawia wiele przestrzeni
dla spółek chcących zwiększać marże.
W roku 2015 stabilny poziom wydatków gospodarstw domowych oraz apetyt na inwestycje będą
stanowić wsparcie sektora detalicznego. Dobre perspektywy wynikają też ze wskaźników zaufania
konsumenckiego. Uległy one poprawie, osiągając wynik, który po raz ostatni odnotowano w roku
2006, będący zarazem najwyższym wynikiem w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Mimo
wszystko w sektorze widać działania w kierunku dalszej konsolidacji. Podczas gdy zagraniczne
przedsiębiorstwa detaliczne walczą o marże, próbując jednocześnie optymalizować koszty w ujęciu
globalnym, niektóre sieci mogą wyjść z rynków takich jak Czechy czy inne państwa Europy ŚrodkowoWschodniej. Tak zmienione strategie światowych graczy rynkowych mogą stworzyć szanse dla innych
przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć własny udział w rynku.
KONTAKT DLA MEDIÓW:
Anna A. GUZIK – T. +48 22 465 02 22, M. +48 509 467 531 – E. [email protected]
Informacje o Coface
Grupa Coface, światowy lider w obszarze ubezpieczeń należności, oferuje firmom na całym świecie rozwiązania w zakresie
ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych. W 2014 r. Grupa
osiągnęła skonsolidowany obrót w wysokości 1,44 mld EUR. 4 446 pracowników zapewnia lokalną obsługę 37 tys. klientów z
ponad 200 krajów na całym świecie. Coface publikuje co kwartał swoje oceny ryzyka kraju dla 160 państw, w oparciu o unikalną
wiedzę nt. zachowań płatniczych przedsiębiorstw i doświadczenie 350 analityków ds. oceny ryzyka, znajdujących się blisko
klientów i ich dłużników. We Francji Coface zarządza gwarancjami eksportowymi w imieniu skarbu państwa.
W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez
faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata i marketingowe bazy danych. Prowadzi monitoring i windykację
należności B2B. Więcej informacji o firmie oraz pozostałe komunikaty prasowe dostępne na www.coface.pl
Spółka Coface SA jest notowana w indeksie Euronext Paris – Compartment A na giełdzie papierów
wartościowych w Paryżu pod numerem ISIN: FR0010667147 / Skrót: COFA
2
3

Podobne dokumenty