Branża pracodawcy - Fhu

Komentarze

Transkrypt

Branża pracodawcy - Fhu
FHU Józef Król Spółka Jawna
Biuro Projektu
Ul. Pelczara 6c/6
35-312 Rzeszów
Tel 017 857-91-63
Fax 017 857-32-75
Tel.kom: 730144964
OŚWIADCZENIE
W związku z przystąpieniem do Projektu „Szkolenia księgowe gwarancją wysokich
standardów rachunkowości w firmach” realizowanego w województwie podkarpackim
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oświadczam, że przedsiębiorstwo
………………………………………………………………,w
którym
jestem
1
zatrudniona/y, należy do branży :
Przechodzącej procesy adaptacyjne i modernizacyjne działające w:
1). „sektorze wysokiej szansy” tj:
a) Rolnictwo ekologiczne,
b) Usługi
c) Przemysł chemiczny, w tym farmaceutyczny
d) Przemysł mineralny
e) Przemysł elektromaszynowy, w tym szczególnie lotniczy, sprzętu AGD,
maszyn budowlanych (budowlano – drogowych, budowlanych do prac
ziemnych, rolniczych idt.)
1
Bardzo proszę zaznaczyć branżę do której należy przedsiębiorstwo.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA !
FHU Józef Król Spółka Jawna
Biuro Projektu
Ul. Pelczara 6c/6
35-312 Rzeszów
Tel 017 857-91-63
Fax 017 857-32-75
Tel.kom: 730144964
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
2)
3)
4)
5)
Przemysł naftowy,
Przemysł szklarski
Przemysł hutniczo metalurgiczny
Przemysł związany z infrastrukturą ochrony środowiska
Przemysł urządzeń służących do pozyskiwania i wykorzystywania źródeł
odnawialnej energii
Przemysł naturalnych opakowań wielokrotnego użycia
Przemysł nowoczesnych ulegających biodegradacji tworzyw sztucznych,
wzorowanych na rozwiązaniach naturalnych
Przemysł włókienniczy
Przemysł odzieżowy
Przemysł samochodowy
Działalność w sektorze budownictwa.
PODPIS UCZESTNIKA SZKOLENIA
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA !

Podobne dokumenty