WSPÓŁCZESNA FRANCJA

Komentarze

Transkrypt

WSPÓŁCZESNA FRANCJA
Dzisiejsza
6. seminarium
16 grudnia 2009 r.
FRANCJA
koordynator: Joanna Różycka-Thiriet
[email protected]
Temat: Francuzi i ekologia
Zaproszeni goście:
- Virginie Dumoulin Wieczorkiewicz, Radca ds.
Infrastruktury, Energii i Ochrony Środowiska w Ambasadzie Francji
w Polsce
SŁOWNICZEK PRZETRWANIA
Le Grenelle Environnement [ly grenel ąwironmą] – lub le Grenelle de l’Environnement
zorganizowana została m.in. przez ministra Jean Louis Borloo z inicjatywy prezydenta
Nicolasa Sarkozy’ego. Jest to forum dialogu między państwem i przedstawicielami
społeczeństwa obywatelskiego mające na cele podejmowanie kroków sprzyjających ochronie
środowiska. Efektem tego dialogu, który odbył się w drugiej połowie 2007 roku, było przyjęcie
tzw. ustaw Grenelle 1 i 2 (loi Grenelle 1, loi Grenelle 2). Samo słowo Grenelle jest nawiązaniem
do nazwy ulicy, przy której doszło do porozumień w 1968 roku, a więc jest to odniesienie do
rozmów wielostronnych.
La taxe carbone [la taks karbon] – podatek węglowy. Oficjalnie CCE (contribution climaténergie) czyli wkład klimat-energia. Myślała o nim Fundacja Nicolas Hulot, myślała Grenelle
de l'Environnement, pomyślał i prezydent Nicolas Sarkozy. Obywatele będą opodatkowani
w związku ze swoim trybem życia - ilością CO2 jaką emitują (np. używaniem samochodu),
używając energii nieodnawialnych. Opodatkowanie wchodzi w życie 1 stycznia 2010 roku.
Stawka 17 euro za tonę CO2 była zresztą przedmiotem wielu dyskusji, podobnie jak to,
w jaki sposób wprowadzić podatek nie karząc jednocześnie osób mieszkających na obszarach
wiejskich, gdzie np. nie ma rozwiniętego transportu publicznego. Wprowadzenie dodatkowego
podatku nie ma się w praktyce wiązać z dodatkowymi obciążeniami dla obywateli.
L’EPR [lypeer] – trzecia generacja elektrowni jądrowych, lansowana przez Francję. Trzy EPR
powstają już we Francji, w Chinach i Finlandii, ale francuska grupa AREVA chętnie sprzeda
kolejne innym krajom, w tym do Polski. W 2006 roku we Francji było 19 czynnych elektrowni
jądrowych (w których znajduje się kilka razy więcej reaktorów). Pochodzi z nich około 80%
elektryczności.
L’énergie renouvelable [lenrgie renuwlable] – energia odnawialna, a więc taka, która
wykorzystuje zjawiska naturalne takie jak wiatr (énergie éolienne – energia wiatrowa)
czy słońce (énergie solaire – energia słoneczna).
1
DOBRZE POWIEDZIANE – FRAZA DNIA
d'ici quelques années (...)
tes petits enfants
ils n'auront plus qu'un oeil
en pleins milieu du front
ils te demanderont
pourquoi toi t'en as 2
tu passeras pour un con
ils te diront comment
t'as pu laisser faire ça
t'auras beau te défendre
leurs expliquer tout bas
c'est pas ma faute à moi
c'est la faute aux anciens
mais y aura plus personne pour te laver
les mains
Za kilka lat (…)
Twoje wnuki
Będą miały tylko jedno oko
Na środku czoła
Zapytają cię
Dlaczego ty masz 2
Wyjdziesz na głupka
Powiedzą ci jak
Mogłeś do tego dopuścić
Chociaż będziesz próbował się bronić
Wytłumaczyć im cichutko
To nie moja wina
To wina starszych
Ale nie będzie nikogo żeby ci umyć ręce
- fragment piosenki Respire Mikey 3D
PORTRETY MNIEJ ZNANYCH MĘŻCZYZN I KOBIET
Nicolas Hulot, dziennikarz i reporter zaangażowany na rzecz
ekologii prowadzący m.in. program Ushuaïa Nature, odcisnął
swoje piętno na kampanii prezydenckiej w 2007 roku. Sprawił, że
kwestie ekologii obecne były w programach kandydatów, w tym
tych najważniejszych. Początkowo rozważał wysunięcie swojej
własnej kandydatury, przynajmniej tak niosła wieść. Przez swoją
popularność był prawdziwym zagrożeniem dla niektórych
„politycznych kandydatów”. Dzięki temu udało mu się sprawić, że
czołowi pretendenci do stanowiska prezydenta – Nicolas Sarkozy,
Sègolene Royal i François Bayrou – i inni podpisali przygotowany
przez niego Pacte écologique (Pakt ekologiczny). Założył
Fundację swojego imienia zachęcającą do szanowania środowiska naturalnego. Był inicjatorem
załączenia do francuskiej konstytucji Karty Ochrony Środowiska, co stało się ostatecznie w 2005
roku. Wkomponowanie ekologii do programów największych partii politycznych we Francji stawia
pod znakiem zapytania sens istnienia osobnego ruchu Zielonych.
JAK TO SIĘ JE, CZYLI O FRANCUSKICH ZWYCZAJACH
Bonnes fêtes de fin d'année- Szczęśliwych świąt końca roku, to tradycyjna formułka
wymieniana przez Francuzów w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Ponieważ Francja jest krajem
różnorakich religii, laickim i zateizowanym, zwrot ten jest bezpieczniejszy niż Joyeux Noel
(Wesołych świąt Bożego Narodzenia), który odnosi się już bezpośrednio święta religijnego.
Partnerem seminariów jest Fondation Robert Schuman w Paryżu
2

Podobne dokumenty