pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
Branża
Centrum Medycyny Inwazyjnej, Gdańsk
Gdański Uniwersytet Medyczny
Obiekty medyczne
Wysokość kontraktu
22.600.000,00 PLN
Opis projektu
Na terenie przyległym do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego powstaje nowy budynek o
5 kondygnacjach nadziemnych, częścią podziemną (garaże i pomieszczenia techniczne)
wyposażony w lądowisko dla śmigłowców z centrum pianotwórczym (na dachu budynku) o
powierzchni zabudowy 1,13 ha (kubatura budynku 264 tys. m3).
Centrum Medycyny Inwazyjnej w założeniach ma spełniać funkcje zarówno lecznictwa
otwartego (przychodnie), zamkniętego (15 sal operacyjnych, ponad 270 łóżek), jak i funkcje
dydaktyczne – akademickie. W ramach CMI powstanie przychodnia, oddział ratunkowy z
blokiem operacyjnym i centralną sterylizacją, oddziały łóżkowe, audytorium, sale
dydaktyczne, apteka, kaplica i kafeteria. Obiekty Centrum zostaną połączone nadziemnymi
łącznikami z wytypowanymi innymi budynkami Uniwersytetu. Nowa filozofia szpitala polega
na tym, aby czas pobytu pacjenta był jak najkrótszy, a leczenie dochodzącego z domu
chorego dokonywało się w ambulatoriach. Sale będą dwuosobowe. Przeszklony hol główny
będzie miał kształt pasażu ze sklepikami i kawiarenkami. Wszędzie dotrzeć będzie można
nie wychodząc z gmachu. Przestrzeń urządzona będzie tak, by zminimalizować stres
związany z chorobą i pobytem w szpitalu. Komputeryzacja zapewni przepływ dokumentacji
z sal operacyjnych do sal konferencyjnych i na wideo konferencje za granicą.
5.650.000,00 EUR
Termin realizacji
2011
Zakres usług
Wykonanie instalacji
Rodzaj usług
Instalacje sanitarne
Centralne ogrzewanie
Instalacja chłodząca
Wentylacja
Klimatyzacja
Instalacja przeciwpożarowa
Instalacja BMS
Poczta pneumatyczna
Imtech Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
Telefon: +48 22 210 3710
Telefax: +48 22 210 3713
E-Mail: [email protected]
www.imtech.pl

Podobne dokumenty