Program Nauki Języka Angielskiego

Komentarze

Transkrypt

Program Nauki Języka Angielskiego
ProgramNaukiJęzykaAngielskiego
Cel
Celemtegoprogramujeststworzeniejednorodnegosystemuzajęćjęzyka
angielskiegowewszystkichgrupachwiekowychprzedszkola.Programjesttak
skonstruowany,abypoprzezzabawęrozwijać
udzieciumiejętnośćdobieraniajęzykadokonkretnejsytuacji.
Podstawyteoretyczne
Programopracowanowoparciuozałożeniapodstawyprogramowej
wychowaniaprzedszkolnegoprzedstawioneprzezMinisterstwoEdukacji
Narodowejorazdoświadczeniawłasne.Odstronymetodycznejkursniejest
opartynajednejmetodzienauczania,leczkorzystaztechnikstosowanych
wnauczaniudzieci,międzyinnymi:TPR(TotalPhysicalResponse),SilentWay,
NaturalApproach,naukaczytaniaGlennaDoman,efektMozarta,teoria
InteligencjiWielorakich.
Założeniaogólne
Programpozwalapoznaćjęzykangielskidziękiuczestniczeniudzieci
wnaturalnych,codziennychsytuacjachjęzykowychrozbudowanychprzez
lektorapoprzezróżnorodnegryizabawydydaktyczne.
Wzabawachtychlektornawiązujedonastrojówipotrzebdzieci,dbającoto,
abynietylkozaspokoićchwilowezainteresowaniedzieci,alewykorzystaćjedo
poszerzeniasłownictwawwybranymzakresie.Zdrugiejstrony,lektor
decydującsięnaokreślonytypzabawy,realizujefragmentrocznegoplanu.
Każdalekcjaprzeprowadzanajestwedługściśleokreślonegoschematu–
Presentation,Interaction,Game-fazyposzczególnychaktywnościtrwająokoło
5-7minut.Lekcjeprzyjmująformęzabawy,zdużąilościąmuzyki,stymulacji
wzrokowychorazopowiadańibajek.Programujestzbioremtreścinauczania
(struktury,słownictwoifunkcjejęzykowe)ujętymwformiebankućwiczeń
izabawjęzykowych,któremogąbyćswobodnierealizowaneprzezlektora
wdowolnymmomencierokuszkolnego.
Słownictwo
Czasowniki
be,run,clap,jump,turnaround,sing,sitdown,standup,have,can,likelove,
hate,play,watchtv,eat,drink,getdressed,clean(room),brushteeth,wash
face,putonshoes,haveabath,haveashower
Przymiotniki
big,little,happy,sad,longshort,tall,small,hot,cold,fat,thin,nice,ugly,tired,
sleepy,thirsty,hungry,beautiful,red,yellow,blue,orange,green,purple,
black,white,violet,brown,pink,grey,silver,gold
Liczby
1-51-101-20….
Rzeczowniki–kategorie
Figurygeometryczne,kształty:circle,starlinetriangle,squarerectangle,heart
Częściciała:hand,leg,head,tummymouth,eye,ear,noseshoulder,arm,knee,
hairback,bellybutton,neck,finger,toe
Rodzina:mummy,daddyme,granny,grandaddybrother,sister,familyuncle,
aunt
Dom:house,roomtable,chair,door,windowbedroom,bathroom,kitchen,
toilet,floorroof,livingroom,diningroom,flat,stairs
Przyboryszkolne,zabawki:book,crayon,teddybear,dollypen,glue,ball
pencil,rubberschoolbag,ruler,scissors,pencilsharpener,notebook
Zwierzęta
dog,cat,fish,rabbit,spider,mouse,duck,lion,tiger,crocodile,giraffe,cow,
horse,sheep,kangaroo,parrot,goat,pig,bird,chicken
Rośliny,przyroda
flower,treegrass,leafjungle,woods,palm,see,mountains,branch
Warzywa
tomato,onion,cucumber,carrot,potato,cabbage,lettuce,spinach,radish,
cauliflower
Owoce
apple,banana,orange,grapes,lemon,cherry,strawberry,blueberry,pear,
plum,melon,pineapple
Napoje
tea,coffee,milk,juice,watercocoa,coke
Jedzenie,posiłki
ice–cream,hamburger,chips,egg,bread,butterbreakfast,lunch,dinner,
salad,soup,meat,sausage,supper,dessert,fastfood
Ubrania
T–shirt,jeans,dress,shoes,hat,socks,skirt,jacket,jumper,blouse,trousers,
tights,cap,gloves,scarf,boots
Pogoda,poryroku
sun,rainsnow,wind,cloud,rainbow,storm,night,day,Summer,Winter,
Spring,Autumm
Zawody
fireman,policeman,doctor,teacher,nurse,drivere,painter,shopassistant,
gardner
Dnitygodnia
MondayTuesday.…
Środkitransportu
bus,car,train,bike,taxi,boat,plane,tram,lorrymotorbike
Funkcjejęzykowe:
-witaniesięiżegnanie(hello,hi,goodbye,by)
-dziękowanieiproszenie(giveme…,please,thankyou)
-przepraszanie(I’msorry,excuseme)
-składanieżyczeńokolicznościowych(MerryChristmas,HappyEaster)
-przedstawianiesię(I’m,mynameis)
Sytuacje:
-podawaniewieku(I’m4)
-wypełnianieiwydawaniekrótkichpoleceń
-identyfikowanierzeczy,zwierząt(It’salion,Thisisadoll)
-opisywanieosób,zwierząt,przedmiotów(He’ssmall,It’sbig)
-liczenieistosowanieliczbod1do10
-odpowiadanienaprostepytaniadotyczącetożsamościiposiadanych-rzeczy
(Whoareyou?,What’syourname?,What’sthis?)
-wyrażanieuczućiupodobań(Ilike,Ilove)
-mówienieoemocjach(I’mhappy,I’msad)
-odpowiadanienapytaniaodnośniepogody(sunny,cold)
-rozmawianieojedzeniu-rozmowaopogodzie(It’scold/hot)
Planroczny
Wrzesień:Colors,counting
Październik:Partsofbody
Listopad:House,Pets
Grudzień:Family,Christmas
Styczeń:Toys
Luty:Animals
Marzec:Weather,Clothes
Kwiecień:Fruit,Vegetables,Plants,Easter
Maj:Food
Czerwiec:Repetition,Revision

Podobne dokumenty

Słownik - "Gospodarstwa agroturystyczne" >>>kliknij tutaj

Słownik - >>kliknij tutaj" title="Słownik - "Gospodarstwa agroturystyczne" >>>kliknij tutaj" class="news-block-img pull-right" src="//s2.doczz.pl/store/data/000811469_1-508ed0deb30f7e35e1d3461a18e02448-70x70.png">

Bardziej szczegółowo