Puławy, Apator, TVN, PGE, Polnord, PA Nova, Emperia, DM IDM

Komentarze

Transkrypt

Puławy, Apator, TVN, PGE, Polnord, PA Nova, Emperia, DM IDM
Indeksy GPW
WIG otw.
DOM MAKLERSKI PKO BP
Raport
dzienny
kurs
zmiana
DJIA
10 269,5
2,5%
17,14
-11,2%
NASDAQ
2 176,8
3,0%
ERGIS
BUMECH
3,51
15,51
-9,5%
-8,2%
S&P 500
DAX XETRA
1 080,3
6 083,9
3,0%
2,7%
3,15
9,30
-8,2%
-7,4%
FTSE
CAC
5 366,4
3 623,8
2,7%
3,8%
kurs
38,06
obrót
305 835
NIKKEI
HANG SENG
9 044,2
20 886,1
1,3%
1,3%
PEKAO
KGHM
159,50
108,10
259 085
129 017
W aluty i surowce
WIBOR 3m (%)
3,71
zmiana
0,0%
PZU
PGNIG
375,00
3,45
90 055
71 853
3,970
3,102
-0,7%
-1,5%
zmiana
-0,2%
42 469,6
1 655 896
0,6%
3,0%
WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
2 423,5
2 453,4
-0,3%
0,9%
FW20M10 otw.
FW20M10 zam.
2 433,0
2 465,0
0,2%
1,5%
Naj wyższe obroty
PKOBP
mWIG40 otw.
mWIG40 zam.
2 511,4
2 509,6
0,1%
0,0%
kurs
3,18
zmiana
25,7%
WIG zam.
obrót (tys. PLN)
Naj większe wzrosty
CASHFLOW
SKOTAN
Czwartek
02.09.2010
Naj większe spadki
ROPCZYCE
42 143,3
ODLEWNIE
ORCOGROUP
OPTIMUS
ANTI
ENERGOPOL
2,35
15,2%
2,92
25,80
14,1%
13,2%
Indeksy giełd zagranicznych
BUX
23 010,7
RTS
1 453,5
3,28
12,3%
PX50
1 156,5
EUR/PLN
USD/PLN
EUR/USD
2,0%
0,2%
miedź (USD/t)
miedź (PLN/t)
1,3%
ropa Brent (USD/bbl)
1,280
0,8%
7 440,0
23 432,3
-0,3%
0,9%
75,85
2,1%
Analitycy
Hanna Kędziora
Michał Sztabler
521-79-43
521-79-13
Monika Kalwasińska
521-79-41
Przemysław Smoliński
521-79-10
Zespół Klientów Instytucjonalnych
Piotr Dedecjus
521-91-40
Dariusz Andrzejak
Krzysztof Kubacki
521-91-39
521-82-10
Krzysztof Zajkowski
521-82-13
Magdalena Kupiec
521-91-50
Tomasz Ilczyszyn
521-82-10
Maklerzy giełdowi
Mariusz Musiał
521-78-39
Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku
w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności
za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Najważniejsze informacje
Puławy
Trochę lepszy wynik od konsensusu
Puławy zanotowały spadek przychodów w IV kw. roku obrotowego 09/10 o 14% r/r co było związane z
kontynuacją trendu spadkowego na rynku nawozów. Patrząc po segmentach największym kontrybutorem do
zysku operacyjnego był segment energetyczny. Najsłabiej wypadł segment nawozowy. Dodatnie saldo na
działalności finansowej wspomogło wypracowanie zysku netto na poziomie 42 mln zł w porównaniu z 26 ml zł w
analogicznym okresie ubiegłego roku. Tym samym Puławy zakończyły najgorszy rok obrotowy 09/10 w swojej
historii zyskiem netto na poziomie 35 mln zł. (M. Kalwasińska)
Z.A. Puławy
II kw. 2010
II kw. 2009
I-IV kw. 09/10
I-IV kw. 08/09
1 110.75
1 290.23
-13.9%
4 376.55
5 096.65
-14.1%
EBIT
39.40
25.04
57.3%
14.74
183.71
-92.0%
EBITDA
52.82
40.82
29.4%
81.72
241.79
-66.2%
Zysk netto
42.71
26.19
63.1%
35.54
186.99
-81.0%
Przychody
r/r
r/r
Apator
Pomimo bardzo słabego II kwartału prezes pozostaje optymistą
W komentarzu prasowym do wyników I półrocza prezes spółki zapowiada wyraźną poprawę wyników w
kolejnych kwartałach. Zysk netto w III kwartale ma być wyższy, niż osiągnięty w II kw. (14 mln zł), a w
ostatnim okresie br. jeszcze wzrośnie. Jeśli faktycznie tak prezentowałby się wyniki spółki II półroczu
realne jest wykonanie tegorocznego planu finansowego (40 mln zł, z czego na II poł. roku przypada ok. 34
mln zł), po wyłączeniu zdarzenia jednorazowego jakim była sprzedaż akcji własnych (ok. 14 mln zł zysku po
podatku). Cel ten naszym zdaniem jest bardzo ambitny. Przypominamy, że średniokwartalnie zyski
musiałyby wynieść ok. 17 mln zł. A tak wysokiego wyniku w kwartale Apator jeszcze nie wykazywał w swojej
historii (zakładając brak wydarzeń jednorazowych oraz zysków na zabezpieczeniach). Przyjmując naszym
zdaniem ultra optymistyczny scenariusz, zakładający wykonanie planu rocznego przychodów (co oznaczałoby
ok. 230 mln zł przychodów w II półroczu: wzrost 20% r/r i 36% względem I poł. br.), marżę brutto na sprzedaży
35% (jedna z najwyższych wartości notowanych w ostatnich kwartałach) utrzymanie kosztów ogólnych na
poziomie wykonania II kwartału (ok. 21-22 mln zł kwartalnie), wynik finansówki na poziomie kosztu obsługi
długu (ok. 0,5 mln zł kwartalnie) i brak zysków/strat mniejszości, to jest możliwe osiągnięcie ok. 30 mln zł zysku
netto w H2. I to naszym zdaniem byłby bardzo dobry wynik (średnio w kwartale 15 mln zł). (M. Sztabler)
TVN
Oglądalność w sierpniu
W sierpniu 2010 roku całodobowy udział kanału TVN w rynku wzrósł do 13,0 proc. z 12,5 proc. rok wcześniej.
Całodobowy udział Polsatu spadł w sierpniu do 13,4 proc. z 14,3 proc., udział TVP1 spadł do 17,5 proc. z 19,6
proc., a TVP2 spadł do 12,6 proc. z 14,0 proc.
PGE
Rekompensaty KDT
PGE spodziewa się, że w drugiej połowie roku przychody z tytułu rekompensat KDT wyniosą 250 mln zł. W I
połowie roku przychody z rekompensat KDT wyniosły 170 mln zł.
PGE
Sprzedaż spółek zależnych
PGE ocenia, że sprzedaż Exatela powinna nastąpić w tym roku. Due diligence Exatela, podobnie jak
Polkomtelu, zostanie przeprowadzone do końca września. Sprzedaż Polkomtelu może nastąpić jeszcze w tym
roku lub w pierwszym kwartale 2011 r. PGE prawdopodobnie sprzeda także Autostradę Wielkopolską. Obecnie
posiada prawie 20 proc. udziałów w tej spółce.
PGE
Szacunki EBITDA za 2010 r.
PGE podtrzymuje, że tegoroczny wynik EBITDA może być zbliżony do trzykrotności EBITDA z I kwartału.
Spółka ocenia , że wyniki po I półroczu są nieco lepsze od oczekiwań. W I półroczu EBITDA spółki spadła do
3,6 mld zł z 4,21 mld zł. Marża EBITDA wyniosła 35,5 proc. W I kwartale EBITDA wyniosła prawie 2 mld zł, a
marża EBITDA 37,3 proc.
RAPORT DZIENNY
DOM MAKLERSKI PKO BP
02.09.2010
Polnord
Sprzedaż mieszkań w sierpniu
Polnord sprzedał w sierpniu 131 mieszkań. W tym samym okresie klienci zrezygnowali z 4 wcześniej kupionych
lokali. Prezes firmy Wojciech Ciurzyński poinformował, że druga połowa roku będzie zdecydowanie lepsza pod
względem sprzedaży od pierwszej. Dodał też , że prawdopodobnie spółce uda się sprzedać w tym roku więcej
niż zapowiadane 800 lokali.
PA Nova
Budowa galerii handlowej w Jaworznie
PA Nova planuje wspólnie z partnerem, od którego odkupiła połowę udziałów w projekcie, budowę w Jaworznie
galerii handlowej o powierzchni 25.000 mkw. Inwestycja, której koszt jest szacowany na 200 mln zł, rozpocznie
się pod koniec 2011 bądź na początku 2012 roku. W październiku PA Nova planuje otwarcie galerii handlowej
w Przemyślu, która jest obecnie w 90 proc. wynajęta. Roczne przychody z wynajmu obiektu spółka szacuje na
15 mln zł. W poniedziałek PA Nova złożyła do KNF prospekt emisyjny dotyczący oferty do 2 mln akcji. Z emisji
spółka chce pozyskać środki na nowe projekty i zakup gruntów.
Emperia
Plany dotyczące akwizycji oraz wyników finansowych
Emperia Holding chce w przyszłym roku utrzymać poziom inwestycji w przedziale 150-200 mln zł. Firma liczy
też, że w tym roku przeprowadzi akwizycję, jednak większe przejęcie, rzędu kilkuset milionów złotych,
prawdopodobne jest dopiero w przyszłym roku. Przy dużej transakcji przejęcia Emperia mogłaby skorzystać z
emisji nowych akcji. Prezes Artur Kawa poinformował, że w przyszłym roku Emperia przeznaczy na dywidendę,
podobnie jak w tym roku, 20 proc. zysku netto. Podtrzymał, że osiągnięcie 85 mln zł zysku netto w tym roku,
zapisane w programie motywacyjnym, jest realne. Aktualny jest też plan 6 mld zł przychodów na 2010 rok.
DM IDM
Decyzja KNF prawdopodobnie we wrześniu
DM IDMSA, który w marcu podpisał przedwstępną umowę zakupu 45 proc. akcji WestLB Bank Polska, liczy, że
Komisja Nadzoru Finansowego we wrześniu wyda decyzję dotyczącą tej transakcji. Zgodnie z zawartą 12
marca umową PL Holdings Sarl, spółka zależna Abris Capital Partners ma kupić akcje banku dające 55 proc.
głosów na WZA, a DM IDM SA akcje stanowiące 45 proc. Głosów. Ostateczna cena sprzedaży zostanie
ustalona w oparciu o wartość księgową netto akcji banku, która na dzień podpisania przedwstępnej umowy
sprzedaży akcji wynosiła 250,13 mln zł za wszystkie akcje banku. Szacunkowa cena sprzedaży za akcje
nabywane przez DM IDM SA wyniesie ok. 112,5 mln zł.
Multimedia
Apetyt na akwizycje
Multimedia Polska nie wyklucza przejęcia jednego z liderów branży, firmy Aster, oraz podtrzymuje chęć
przejęcia mniejszych sieci w Polsce. We wtorek Multimedia przejęły 100 proc. udziałów spółki Internet Solution
z Tarnowa, która dostarcza 18 tys. usług RGU, w tym 8 tys. usług telefonicznych, 8 tys. internetowych i 2 tys.
telewizyjnych.
Pozostałe informacje
AB
ABM Solid
Alchemia
BBI Development
NFI
Sąd ogłosił wyrok, w którym zasądził od Raiffaisen Bank Polska na rzecz spółki AB kwotę ok. 7,5 mln PLN wraz
z odsetkami ustawowymi od dnia 14 kwietnia 2009r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania sądowego.
Emitent informuje, że w sierpniu 2010 roku na rachunek AB Urząd Celny we Wrocławiu zwrócił kwotę ok. 0,81
mln PLN pobranych wcześniej odsetek za zwłokę z tytułu zobowiązań podatkowych. Zwrot ten był następstwem
wygranego przez emitenta sporu z Urzędem Celnym we Wrocławiu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
w Warszawie.
Emitent otrzymał umowę podpisaną przez drugą stronę jaką jest Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe
"STANBUD" (podwykonawca). W ciągu ostatnich 12 miesięcy emitent podpisał z Przedsiębiorstwem
Budowlano – Montażowym "STANBUD" trzy umowy na łączną wartość ok. 10 mln zł netto.
Huta Bankowa (HBN) (spółka w 100% zależna od emitenta) otrzymała postanowienie sądu o wpisie do rejestru
zastawów zastawu rejestrowego. Zastaw rejestrowy został ustanowiony przez HBN na rzecz Huty Batory (HBT)
(spółka w 100% zależna od emitenta) na rzeczach przyszłych powstałych w technicznym procesie produkcji tj.
wyroby długie, stalowe oraz pierścienie i obręcze kutowalcowane stalowe. Podstawę ustanowienia zastawu
stanowiła umowa zastawu rejestrowego zawarta pomiędzy HBN oraz HBT dnia 22 lipca 2010 r. Zastaw
rejestrowy został ustanowiony w celu zabezpieczenia zobowiązania wobec HBT wynikającego z udzielonego
przez HBT w dniu 8 lipca 2010 r. poręczenia za zobowiązania HBN, które wynikają z akredytywy importowej
otwartej przez bank PEKAO obejmujące również przyszłe zobowiązania HBT do wysokości 2,25 mln EUR.
Wartość ewidencyjna przedmiotu zastawu w księgach rachunkowych HBN wynosiła ok. 13,04 mln zł. na dzień
30 czerwca 2010 r.
Spółka celowa Realty 2 Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 10
Spółka komandytowo-akcyjna (zamawiający) podpisała z firmą Erbud (wykonawca) umowę, której przedmiotem
jest wybudowanie w ramach Generalnego Wykonawstwa pierwszego zespołu budynków wielorodzinnych przy
ul. Łącznej w Szczecinie. Wynagrodzenie dla firmy Erbud z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 21,96
mln złotych netto, powiększone o podatek od towarów i usług.
2
RAPORT DZIENNY
DOM MAKLERSKI PKO BP
02.09.2010
ChemoservisDwory
Spółka zawarła z firmą Synthos-Dwory aneks do umowy serwisowo-eksploatacyjnej, której przedmiotem jest
świadczenie na rzecz zamawiającego usług w zakresie bieżących usług remontowych (serwisowych) wraz z
obsługą eksploatacyjną w branżach: mechanicznej i elektrycznej. W aneksie zaktualizowano cennik regeneracji
zaworów, jak również cennik wykonania okresowej konserwacji i przeglądów oraz przygotowania do badań
okresowych dźwigów i dźwignic. W związku z powyższym szacuje się obniżenie przychodów uzyskanych w
okresie realizacji przedmiotu umowy o 0,037 % w stosunku do szacunkowej wartościwynagrodzenia.
Szacunkowa wartość wynagrodzenia przedmiotu umowy w okresie 4 letnim, wyniesie ok. 41,86 mln zł.
Fota
Spółka zależna ART – GUM (kredytobiorca) otrzymała w dniu wczorajszym z Banku Polskiej Spółdzielczości
zaświadczenia o całkowitej spłacie w dniu 24 sierpnia 2010 r. zobowiązań z tytułu: 1) umowy kredytu w
rachunku bieżącym, 2) umowy kredytu rewolwingowego, a tym samym rozwiązaniu na wniosek kredytobiorcy
umów kredytowych.
Kruszwica
Emitent podpisał następujące umowy z Bunge Polska: 1) umowa dystrybucji, 2) umowa współpracy w okresie
przejściowym, 3) umowa marketingowa, 4) umowy licencji i dalszej sublicencji (łącznie "umowy licencyjne"). Na
mocy ww. umów nastąpiła integracja działalności handlowej, dystrybucyjnej i marketingowej Bunge Polska i
spółki w zakresie sprzedaży produktów Bunge Polska. Spółka szacuje, iż roczna wartość zakupionych
produktów Bunge Polska, których spółka będzie wyłącznym dystrybutorem, wyniesie około 135 mln zł.
LPP
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2010 roku przez GK LPP wyniosły około 171
mln zł. i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2009 roku o ok. 6%. Wartość przychodów ze
sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - sierpień 2010 roku wyniosła około 1.268 mln zł. Przychody te
były niższe o 3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Plastbox
Spółka zależna "PLAST-BOX UKRAINA" otrzymała informację o zarejestrowaniu w dniu 31 sierpnia 2010 r.
podwyższenia KZ. Emitent. posiada 100% udziałów w spółce “PLAST-BOX UKRAINA”. KZ spółki "PLAST-BOX
UKRAINA" podwyższony został poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 1 mln EURO (tj. ok. 9,95
mln hrywien ukraińskich). Po rejestracji podwyższenia KZ spółki "PLAST-BOX UKRAINA" wynosi ok. 52,98 mln
hrywien ukraińskich
Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Atlantis Energy
NWZ spółki postanawia podwyższyć KZ spółki z kwoty ok. 0,42 mln zł do kwoty ok. 1,68 mln zł, to jest o kwotę
ok. 1,26 mln zł, poprzez emisję 126.048.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł
każda. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,01 zł za każdą akcję.
Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% na NWZA ; 1) Atlantis - 51,41% w ogólnej liczbie głosów oraz 72,28 %
w liczbie głosów na NWZA, 2) Fon Ecology - 19,71% w ogólnej liczbie głosów oraz 27,72% w liczbie głosów na
WZA.
Copernicus
Securities
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ; 1) Marek Witkowski - 38,86% na
tym NWZ oraz 23,30 % udziału w ogólnej liczbie głosów, 2) Marcin Billewicz - 27,44% na tym NWZ oraz 16,45
% udziału w ogólnej liczbie głosów, 3) Certus Development – 16,68% na tym NWZ oraz 10,00 % udziału w
ogólnej liczbie głosów, 4) Radosław Solan –15,27% na tym NWZ oraz 9,16 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
Interferie
NZW spółki INTERFERIE Medical SPA postanowiło podwyższyć KZ spółki INTERFERIE Medical SPA do kwoty
ok. 20,01 mln złotych, tj. o kwotę ok. 19,91 mln złotych, poprzez ustanowienie 19.908 udziałów o wartości
nominalnej 1.000,00 złotych każdy.
Netmedia
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ; 1) Andrzej Wierzba - 98,43% na NWZ,
32,51% ogółem; 2) TOTMES TMT - 1,57% na NWZ, 0,52% ogółem.
PGNIG
Spółka zwołuje na dzień 30 września 2010 roku o godz. 12.00 NWZ spółki PGNiG, które odbędzie się w
siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25.
Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie
HMSG
Platinum Capital Management S.A. w wyniku dokonanej sprzedaży 19.000.000 sztuk akcji spółki w dniu
18.08.2010 r. po cenie 0,9 gr za akcję zmniejszyła swój stan posiadanych akcji HMSG.
Platinum WEB Capitalw organizacji nabyła w dniu 18 sierpnia 2010r. 19.000.000 akcji HMSG po cenie 0,9 gr za
akcję na podstawie umowy cywilno-prawnej poza rynkiem NewConnect.
Pozostałe informacje - skup akcji własnych
Bakalland
Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DM AmerBrokers nabył na własny rachunek 2.472 akcji spółki
po średniej jednostkowej cenie nabycia 6,20 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers (z
uwzględnieniem przeprowadzonych poprzednio transakcji odkupu), spółka będzie posiadała łącznie 840.834,
akcji własnych, stanowiących 4,00 % KZ i głosów na WZ.
3
DOM MAKLERSKI PKO BP
RAPORT DZIENNY
02.09.2010
Bank Millennium
Bank nabył własne obligacje w ilości 741 sztuk po średniej jednostkowej cenie nabycia 963,60 PLN. Wszystkie
nabyte obligacje zostały umorzone przez bank w dniu 1 września 2010 r.
Calatrava Capital
Spółka nabyła łącznie 31.187 sztuk akcji własnych po średniej cenie 0,32 zł./szt. Nabyte akcje stanowią
0,0218% KZ spółki oraz ogólnej liczby głosów na WZ. Jest to pierwszy skup akcji.
DM IDM
DM IDM nabył 270.000 akcji własnych emitenta, po średniej cenie nabycia 2,66 zł. W ramach realizacji
programu łączna liczba akcji nabytych przez DM IDM na dzień 1 września 2010 r. wynosi 7.020.000 sztuk i
odpowiada 7.020.000 głosom na WZ DM IDM. Uwzględniając dotychczas zrealizowane przez DM IDM skupy
akcji, łączna liczba posiadanych przez spółkę akcji na dzień 1 września 2010 r. wynosi 18.121.428 sztuk i
odpowiada 18.121.428 głosom na WZ DM IDM
Nowagala
Emitent, za pośrednictwem biura maklerskiego dokonał w dniu 31 sierpnia 2010 roku nabycia 257.800 akcji
własnych po średniej cenie 2,90 zł/szt. Łącznie spółka posiada 5.448.088 akcji stanowiących 5.448.088 głosów
na WZ emitenta.
Procad
Działając w imieniu własnym i na zlecenie PROCAD, DM AmerBrokres nabył na własny rachunek 9.410 sztuk
akcji PROCAD po średniej jednostkowej cenie nabycia 3,19 zł za szt. Po odkupieniu akcji od DM AmerBrokres,
emitent będzie posiadał łącznie 921.644 sztuk akcji własnych, stanowiących 10,219% KZ i głosów na WZ.
4
RAPORT DZIENNY
DOM MAKLERSKI PKO BP
Bank
Banki
BRE
BZ WBK
Handlowy
ING BSK
Kredy t Bank
Millennium
Pekao
Spółka
Rekomendacja
Sprzedaj
zawieszona
Neutralnie
Neutralnie
Redukuj
Sprzedaj
Sprzedaj
Rekomendacja
Data
rekomendacji
2010-06-24
2010-06-24
2010-06-24
2010-06-24
2010-06-24
2010-06-24
2010-06-24
Data
rekomendacji
Cena
docelowa
P/E skorygowane
2009P
2010P
2011P
182,30
73,19
768,30
14,25
3,71
140,00
Cena
docelowa
58,7
25,2
17,5
17,7
20,6
17,8
15,4
17,4
20,9
17,4
15,9
13,2
12,9
12,0
15,9
15,8
P/E skorygowane
2009P
2010P
2011P
2009P
1,8
1,6
2,1
1,5
1,3
2,3
2009P
02.09.2010
P/BV
2010P
2011P
1,6
1,5
-
1,6
1,9
1,4
1,3
2,1
1,6
1,6
1,3
1,2
2,0
EV/ EBITDA
2010P
2011P
Paliwa i Chemia
Lotos
PGNiG
PKN Orlen
Puławy *
Sy nthos
Redukuj
Kupuj
Redukuj
Kupuj
Redukuj
2010-03-15
2010-05-10
2010-04-09
2010-06-30
2010-06-25
25,41
4,02
35,00
77,82
1,64
4,5
16,9
13,1
7,6
16,6
9,5
10,3
12,5
13,6
8,2
11,4
10,6
16,9
14,1
12,8
7,6
7,4
3,2
9,2
11,7
4,8
6,3
24,2
7,4
7,2
4,9
5,4
7,2
7,4
TMT
Agora
Cy f rowy Polsat
TPSA
TVN
Redukuj
Redukuj
Redukuj
Akumuluj
2009-11-13
2009-11-12
2010-03-29
2009-12-18
18,70
13,50
15,40
14,49
41,5
14,9
17,9
29,8
29,6
13,7
20,1
35,4
21,5
13,4
17,3
22,7
10,0
10,7
4,4
16,1
9,6
9,6
4,6
15,4
8,2
9,2
4,5
12,6
Budowlany i deweloperski
Budopol
Kupuj
Elektrotim
Sprzedaj
Energomontaż Płn.
Redukuj
PA Nov a
Kupuj
Polimex Mostostal
Akumuluj
Projprzem
Kupuj
Remak
Kupuj
2010-08-25
2010-03-31
2009-11-03
2010-01-19
2009-12-17
2010-03-24
2009-08-10
2,00
14,00
12,70
32,00
4,05
19,00
46,50
29,8
12,8
16,9
13,7
13,2
8,3
11,1
17,7
67,1
11,9
14,1
34,8
7,6
9,0
13,5
16,9
10,1
13,6
11,3
7,3
43,4
5,0
7,6
9,8
7,9
13,9
5,8
6,1
6,8
24,5
8,7
8,0
9,6
3,6
5,0
5,0
8,5
6,6
8,4
5,7
3,6
Drzewny i papierniczy
Forte
Kupuj
Grajewo
Redukuj
Mondi Świecie
Akumuluj
2009-09-29
2009-12-17
2009-10-21
17,40
14,50
74,60
7,8
51,7
8,7
15,8
9,9
27,8
14,8
5,7
11,6
17,6
5,7
10,0
8,1
6,3
6,5
7,9
Spożywczy
AmRest
Mispol
Mieszko
Redukuj
Kupuj
Akumuluj
2009-11-19
2010-07-22
2009-06-30
68,30
7,10
2,04
22,6
15,9
15,7
12,0
12,6
13,9
10,2
9,2
8,3
12,4
6,7
7,6
7,4
6,2
6,9
6,9
6,1
Pozostałe
Apator
Aplisens
Ceramika Nowa Gala
Cersanit
Emperia
Eurocash
Kęty
KGHM
LPP
Macrologic
Netmedia
Oponeo.pl
Orbis
Qumak-Sekom
Sonel
TIM
Torf arm
Trav elplanet.pl
Kupuj
Neutralnie
Akumuluj
Redukuj
Redukuj
Akumuluj
Redukuj
Redukuj
Akumuluj
Akumuluj
Kupuj
Kupuj
Sprzedaj
Kupuj
Kupuj
Kupuj
Kupuj
Sprzedaj
2009-09-18
2010-07-14
2009-09-18
2009-12-21
2009-12-09
2009-12-09
2009-09-24
2010-03-29
2010-02-22
2010-07-14
2010-01-20
2010-03-01
2009-05-22
2010-01-22
2009-11-23
2010-03-25
2009-06-19
2010-08-13
21,00
9,50
3,65
13,70
75,80
91,00
98,30
2120,00
55,00
9,60
7,37
30,00
16,50
6,30
14,00
80,00
14,81
18,6
16,3
15,2
17,5
29,3
15,4
8,5
29,4
11,4
16,1
67,7
10,3
28,7
27,8
14,1
-
13,4
13,3
12,3
21,0
15,9
22,2
11,9
6,9
14,0
12,8
14,2
31,5
10,3
12,8
20,5
8,1
-
12,6
11,5
10,2
13,1
14,1
19,2
10,5
7,3
11,6
11,0
11,1
22,4
11,8
9,9
10,7
6,7
-
9,3
8,7
7,1
11,6
8,9
14,9
7,8
5,7
12,1
5,7
16,8
29,2
11,6
6,6
12,8
13,6
7,1
33,8
8,6
7,8
6,6
9,9
8,1
12,6
7,1
4,6
8,3
6,0
15,9
15,3
10,4
6,4
8,9
10,9
6,5
8,2
6,6
6,0
8,0
7,2
11,5
6,4
4,6
7,5
5,4
13,2
12,1
9,4
7,2
7,1
6,2
5,9
24,9
-
* wskaźnik dla roku 2008 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2008/2009, dla pozostałych lat analogicznie
Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym:
Poniedziałek: wykresy cen metali
Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii
Środa: wykres cen papieru
Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg
5

Podobne dokumenty